THÔNG TIN CHI TIẾT


Tham gia Bảo hiểm xã hội tự nguyện để hưởng lương hưu và chế độ bảo hiểm y tế miễn phí

Diễn ra vào lúc: 14:30 - Ngày 14/03/2022

Chương trình tiếp nhận câu hỏi từ hôm nay tại địa chỉ www.doithoai.danang.gov.vn, thư điện tử: doithoai@danang.gov.vn hoặc qua số điện thoại: 0236.1022/nhấn số 1 (Trong thời gian diễn ra buổi đối thoại)
Chương trình đối thoại trực tuyến của Cổng Thông tin điện tử thành phố được cập nhật liên tục tại địa chỉ www.doithoai.danang.gov.vn.
Quý vị  có thể tham dự và đặt câu hỏi trực tiếp tại buổi đối thoại cùng chúng tôi, thông tin đăng ký xin vui lòng gửi thư điện tử về địa chỉ doithoai@danang.gov.vn.
Số câu hỏi tham gia/Số câu hỏi đã trả lời: 25/ 25
Xem Trần Ngọc Chinh hỏi:
Năm 2021, số người tham gia BHXH tự nguyện trên địa bàn thành phố là bao nhiêu? Và để phát triển số người tham gia BHXH tự nguyện thì trong năm 2022, BHXH sẽ triển khai những giải pháp nào?

Tính đến 31/12/2021, Đà Nẵng có 16.821 người tham gia BHXH tự nguyện, đạt 108,50% kế hoạch BHXH Việt Nam giao. So với năm 2020 số người tham gia tăng 6.823 người (68,24%).
Và để gia tăng số người tham gia BHXH tự nguyện, BHXH thành phố đã và đang triển khai các giải pháp:
Tiếp tục triển khai các nhiệm vụ, giải pháp theo Nghị quyết 28-NQ/TW (khóa XII), Kế hoạch 72-KH/TU của Thành ủy và Kế hoạch 9753/KH-UBND của UBNDTP về cải cách chính sách BHXH theo định hướng thực hiện BHXH toàn dân; gần đây là Nghị quyết 03-NQ/TU ngày 09/02/2021 của BTV Thành ủy và Kế hoạch 64/KH-UBND ngày 12/4/2021 của UBND thành phố về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác BHXH, BHYT... Trong đó, tập trung vào 1 số nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu sau:
- Tiếp tục chủ động tham mưu cho Thành ủy, UBND thành phố các giải pháp trong chỉ đạo, lãnh đạo mở rộng, phát triển người tham gia 1 cách đồng bộ, bền vững; thống nhất triển khai hoạt động của BCĐ thực hiện chính sách BHXH, BHYT từ cấp thành phố đến quận, huyện và xã, phường; hằng năm, đưa chỉ tiêu BHXH, BHYT nói chung BHXH tự nguyện trở thành chỉ tiêu KTXH tại dịa phương; tham mưu cơ chế, chính sách hỗ trợ của địa phương, tạo điều kiện cho người có hoàn cảnh khó khăn, người nghèo, cận nghèo, nông dân sớm được thụ hưởng các chính sách liên quan thông qua việc tham gia BHXH tự nguyện. 
- Phối hợp các sở, ngành, tổ chức đoàn thể liên quan, UBND quận, huyện tăng cường công tác tuyên truyền về tính ưu việt, nhân văn văn, vai trò, ý nghĩa của chính sách BHXH tự nguyện, quyền lợi khi tham gia BHXH tự nguyện; đây là chính sách của Đảng và Nhà nước, không vì mục đích lợi nhuận, được Nhà nước bảo hộ và tổ chức thực hiện.
- Đổi mới, đa dạng hóa công tác thông tin, tuyên truyền, tập trung vào các nhóm đối tượng tiềm năng không thuộc đối tượng NLĐ tham gia BHXH bắt buộc. 
- Gắn với công tác thi đua, khen thưởng, v.v…
Xem Phan Ngọc Chiến, Tổ 23, phường Hòa Cường Nam, Hải Châu Đà Nẵng hỏi:
Tôi năm nay 50 tuổi, tôi muốn tham gia BHXH tự nguyện, theo tôi tìm hiểu thì đến năm 62 tuổi (tuổi nghỉ hưu theo quy định mới) nhưng tôi chi có 12 năm đóng BHXH tự nguyện. Anh/Chị tư vấn tôi phải đóng như thế nào để hưởng lương hưu?

 Luật BHXH năm 2014 quy định điều kiện về thời gian đóng BHXH để hưởng lương hưu là có đủ 20 năm đóng BHXH trở lên.

Tại khoản 1 Điều 9 Nghị định số 134/2015/NĐ-CP ngày 29/12/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội (BHXH) về BHXH tự nguyện, người tham gia được chọn phương thức đóng hằng tháng; đóng 03 tháng một lần; đóng 06 tháng một lần; đóng 12 tháng một lần; đóng một lần cho nhiều năm về sau nhưng không quá 5 năm một lần; đóng một lần cho những năm còn thiếu đối với người tham gia BHXH đã đủ điều kiện về tuổi để hưởng lương hưu theo quy định nhưng thời gian đóng còn thiếu không quá 10 năm (120 tháng) thì được đóng cho đủ 20 năm để hưởng lương hưu.
Trường hợp của Bạn, khi đến 62 tuổi và có 12 năm đóng BHXH thì Bạn có thể lựa chọn đóng một lần cho 8 năm còn thiếu để đủ 20 năm để hưởng lương hưu.
Xem Nguyễn Lê Mi Na, Cẩm Lệ hỏi:
Tôi muốn tham gia đăng ký đóng BHXH tự nguyện. Vậy Tôi nộp hồ sơ ở đâu, thời gian trả sổ BHXH?

 Về thủ tục tham gia BHXH tự nguyện, Bạn lập Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT (mẫu TK1-TS) nộp cho Đại lý thu UBND xã, phường hoặc Đại lý thu bưu điện Đại lý thu: TTDVVL, Trung tâm Tư vấn và Cung ứng DVDS - KHHGĐ thành phố hoặc cơ quan BHXH quận, huyện.

Thời gian trả sổ BHXH: trong vòng 05 ngày làm việc.
Xem Lê Thị Mỹ Hạnh, Hòa Khánh Bắc hỏi:
Trước đây tôi có đóng BHXH tầm hơn 1 năm, nhưng vì nghỉ việc nên đã ngừng đóng từ 6/2018. Vậy cho tôi hỏi tôi có thể tiếp tục đóng BHXH tự nguyện có được nối tiếp được không? Hoặc nếu tôi không tiếp tục đi làm, chỉ ở nhà nội trợ thì có thể nhận BHXH một lần hay không? Em xin cảm ơn ạ. Theo quy định tại Khoản 5, Điều 3 Luật BHXH năm 2014 thì thời gian đóng BHXH là thời gian được tính từ khi người lao động bắt đầu đóng BHXH cho đến khi dừng đóng. Trường hợp người lao động tiếp tục đóng BHXH tự nguyện  thì thời gian đóng BHXH là tổng thời gian đã đóng BHXH bắt buộc và BHXH tự nguyện.

Theo quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 8 Nghị định số 115/2015/NĐ-CP ngày 11/11/2015 của Chính phủ thì người lao động chưa đủ 20 năm đóng BHXH, sau một năm nghỉ việc và không tiếp tục đóng BHXH mà có yêu cầu thì được hưởng BHXH một lần.
Xem Võ Thị Hà My, Sơn Trà hỏi:
Tôi đã đóng BHXH được 13 năm, hiện tại là nội trợ. Vậy tôi đóng BHXH tự nguyện có được không? Kính nhờ cơ quan bảo hiểm hướng dẫn các nội dung: 1. Mức đóng 2. Chế độ được hưởng 3. Thủ tục, Hồ sơ giấy tờ cần nộp. 

Tại Khoản 1 Điều 2 Nghị định 134/2015/NĐ-CP quy định: Người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện là công dân Việt Nam từ đủ 15 tuổi trở lên và không thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc theo quy định tại Khoản 4 Điều 2 của Luật Bảo hiểm xã hội.
Theo Bạn trình bày, Bạn đang nội trợ, không thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc thì Bạn có thể tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện.
a) Mức đóng
Tại Điều 10 Nghị định số 134/2015/NĐ-CP ngày 29/12/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật BHXH về BHXH tự nguyện quy định mức đóng BHXH hằng tháng bằng 22% mức thu nhập tháng do người tham gia BHXH tự nguyện lựa chọn. Mức thu nhập tháng do người tham gia BHXH tự nguyện lựa chọn thấp nhất bằng mức chuẩn hộ nghèo của khu vực nông thôn (hiện nay là 1.500.000 đồng/tháng), cao nhất bằng 20 lần mức lương cơ sở (hiện nay là 29.800.000 đồng).
b) Chế độ hưởng: hưu trí và tử tuất
c) Thủ tục tham gia bảo hiểm xã hội BHXH tự nguyện
Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT (mẫu TK 1-TS);
Xem Hoàng Anh hỏi:
Tôi có quá trình tham gia BHXH bắt buộc, đã nghỉ việc, nay có nhu cầu tham gia BHXH tự nguyện được không. Nếu tham gia cả hai loại BHXH thì khi đủ điều kiện nhận lương hưu sẽ được quy đổi như thế nào? 

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 2 Nghị định số 134/2015/NĐ-CP ngày 29/12/2015 của Chính Phủ quy định chi tiết một số điều của Luật BHXH về BHXH tự nguyện thì người tham gia BHXH tự nguyện là công dân Việt Nam từ đủ 15 tuổi trở lên và không thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc.
Bạn đã dừng tham gia BHXH bắt buộc, đối chiếu quy định trên thì Bạn được tham gia BHXH tự nguyện. Khi đủ điều kiện về thời gian đóng BHXH và tuổi đời theo quy định, Bạn sẽ được hưởng lương hưu hàng tháng. Trong đó:
- Thời gian tính hưởng chế độ hưu trí là tổng thời gian đã đóng BHXH bắt buộc và BHXH tự nguyện, không bao gồm thời gian đã tính hưởng BHXH một lần.
- Mức lương hưu hằng tháng được tính bằng tỷ lệ hưởng lương hưu hằng tháng nhân với mức bình quân tiền lương và thu nhập tháng đóng BHXH. Trong đó, mức bình quân tiền lương và thu nhập tháng đóng BHXH để tính lương hưu.
Xem Hoàng Hữu Vẽ hỏi:
Xin hỏi người tham gia BHXH tự nguyện được trợ cấp tuất trong những trường hợp nào?

Người lao động đang đóng BHXH tự nguyện, người lao động đang bảo lưu thời gian đóng BHXH tự nguyện, người đang hưởng lương hưu khi chết thì thân nhân được hưởng trợ cấp tuất một lần.
Mức trợ cấp tuất một lần đối với thân nhân của người lao động đang đóng BHXH hoặc đang bảo lưu thời gian đóng BHXH được tính theo số năm đã đóng BHXH, cứ mỗi năm tính bằng 1,5 tháng mức bình quân thu nhập tháng đóng BHXH cho những năm đóng BHXH trước năm 2014; bằng 02 tháng mức bình quân thu nhập tháng đóng BHXH cho các năm đóng từ năm 2014 trở đi.
Mức trợ cấp tuất một lần đối với thân nhân của người đang hưởng lương hưu chết được tính theo thời gian đã hưởng lương hưu, nếu chết trong 02 tháng đầu hưởng lương hưu thì tính bằng 48 tháng lương hưu đang hưởng; trường hợp chết vào những tháng sau đó, cứ hưởng thêm 01 tháng lương hưu thì mức trợ cấp giảm đi 0,5 tháng lương hưu.
Xem Thu Hảo, Hòa An hỏi:
Em đã tham gia đóng BHXH tự nguyện 1 năm rồi nhưng do sơ suất em quên không đóng liên tục, bây giờ Em muốn đóng tiếp có được không.


Tại khoản 3, Điều 12, Nghị định số 134/2015/NĐ-CP quy định: “Quá thời điểm đóng bảo hiểm xã hội theo quy định tại Khoản 1 Điều này mà người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện không đóng bảo hiểm xã hội thì được coi là tạm dừng đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện. Người đang tạm dừng đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện, nếu tiếp tục đóng thì phải đăng ký lại phương thức đóng và mức thu nhập tháng làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội với cơ quan bảo hiểm xã hội”. Như thông tin bạn tình bày, bạn bị gián đoạn thời gian đóng BHXH tự nguyện thì coi như tạm dừng đóng. Để tiếp tục tham gia BHXH tự nguyện đề nghị bạn liên hệ với cơ quan BHXH nơi bạn đã đăng ký tham gia để được hướng dẫn.
Xem Ngô Trân, Hải Châu hỏi:
 Người tham gia BHXH tự nguyện được hưởng chế độ BHXH một lần trong trường hợp nào?


1. Người lao động tham gia BHXH tự nguyện có yêu cầu thì được hưởng BHXH một lần nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây:
a) Đủ điều kiện về tuổi đời nhưng chưa đủ 20 năm đóng BHXH mà không tiếp tục tham gia BHXH tự nguyện;
b) Ra nước ngoài để định cư;
c) Người đang bị mắc một trong những bệnh nguy hiểm đến tính mạng theo quy định của Bộ Y tế.
d) Sau một năm không tiếp tục đóng BHXH tự nguyện mà chưa đủ 20 năm đóng BHXH.
2. Mức hưởng BHXH một lần được tính theo số năm đã đóng BHXH, cứ mỗi năm được tính bằng 1,5 tháng mức bình quân thu nhập tháng đóng BHXH cho những năm đóng trước năm 2014; bằng 02 tháng mức bình quân thu nhập tháng đóng BHXH cho những năm đóng từ năm 2014 trở đi.
Xem Đinh Ngọc Kiều Anh, Tổ 23, Hòa Cường Nam hỏi:
Tham gia BHXH tự nguyện từ tháng 10/2018, mức thu nhập lựa chọn là 700.000 đ, lựa chọn phương thức đóng 01 lần cho 05 năm về sau. Tháng 10/2022, không may qua đời, vậy thân nhân của có được hưởng tiền trợ cấp mai táng không?

Trường hợp này, thân nhân của ông A chỉ được nhận tiền trợ cấp tuất một lần. Theo quy định hiện hành, người tham gia BHXH có thời gian đóng BHXH tự nguyện từ đủ 5 năm (60 tháng) trở lên hoặc có thời gian đóng BHXH bắt buộc từ đủ 12 tháng trở lên chết thì thân nhân mới được hưởng trợ cấp mai táng.
Vì vậy, thân nhân của ông A sẽ không được hưởng tiền trợ cấp mai táng do thời gian đóng BHXH tự nguyện của ông A mới chỉ có 48 tháng (chưa đủ 60 tháng), mặc dù ông A đã đóng đủ tiền cho 05 năm theo phương thức đóng 01 lần cho nhiều năm về sau. Số tiền 12 tháng ông A đóng trước sẽ được hoàn trả lại cho thân nhân của ông A.
Xem Chương trình hỏi:
Thưa ông Nguyễn Hùng Anh, thông qua buổi đối thoại hôm nay, Ông muốn gửi thông điệp gì đến với người dân ?

 Như ban đầu Tôi đã nói, 1 cách ngắn gọn, chúng tôi hy vọng người dân sẽ hiểu rõ, hiểu đúng về BHXH tự nguyện: Đây là chính sách của Đảng và Nhà nước ta, được Nhà nước bảo hộ, vì mục đích an sinh xã hội, vì chính cuộc sống của người dân khi tham gia BHXH tự nguyện, tạo điều kiện cho họ được tiếp cận, thụ hưởng các quyền lợi như Chủ đề đối thoại đã nêu, đó là: Hưởng lương hưu hằng tháng, được cấp thẻ BHYT miễn phí để chủ động đảm bảo cuộc sống và chăm sóc sức khỏe khi về già... 
Xem Viết Thắng hỏi:
Khi tham gia BHXH tự nguyện thì sẽ được hưởng những quyền lợi gì?

Theo quy định tại Khoản 2, Điều 4 của Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014, người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện được hưởng các chế độ sau đây:
 - Hưu trí;
 - Tử tuất.
Ngoài ra còn được hưởng bảo hiểm y tế khi đang hưởng lương hưu.
Xem Lê Thị Hoa, huyện Hòa Vang hỏi:
Tôi năm nay 57 tuổi làm tự do, nay muốn tham gia BHXH tự nguyện có được không? Nếu được tham gia phải đóng thế nào?


 Theo quy định tại khoản 4 Điều 2 Luật BHXH thì người tham gia BHXH tự nguyện là công dân Việt Nam từ đủ 15 tuổi trở lên và không thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc theo quy định của pháp luật. Trường hợp của Bạn, đang làm tự do, không thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc nên có thể tham gia BHXH tự nguyện.

- Về mức đóng BHXH tự nguyện, căn cứ quy định tại Điều 10 Nghị định số 134/2015/NĐ-CP ngày 29/12/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật BHXH về BHXH tự nguyện, mức đóng BHXH hằng tháng bằng 22% mức thu nhập tháng do người tham gia BHXH tự nguyện lựa chọn. Mức thu nhập tháng do người tham gia BHXH tự nguyện lựa chọn thấp nhất bằng mức chuẩn hộ nghèo của khu vực nông thôn (hiện nay là 1.500.000 đồng/tháng), cao nhất bằng 20 lần mức lương cơ sở (hiện nay là 29.800.000 đồng).
Về phương thức đóng, căn cứ quy định tại Điều 9 Nghị định số 134/2015/NĐ-CP, Bạn có thể linh hoạt lựa chọn một trong các phương thức đóng sau đây:
- Đóng hằng tháng;
- Đóng 03 tháng một lần;
- Đóng 06 tháng một lần;
- Đóng 12 tháng một lần;
- Đóng một lần cho nhiều năm về sau nhưng không quá 5 năm một lần;
- Đóng một lần cho những năm còn thiếu đối với người tham gia bảo hiểm xã hội đã đủ điều kiện về tuổi để hưởng lương hưu theo quy định nhưng thời gian đóng bảo hiểm xã hội còn thiếu không quá 10 năm (120 tháng) thì được đóng cho đủ 20 năm để hưởng lương hưu.
Xem Trương Văn Thông hỏi:
Tôi 21 tuổi, hiện đang tham gia BHXH bắt buộc tại Công ty. Em có nhu cầu tham gia BHXH tự nguyện được không? Khi tham gia cả hai loại BHXH khi đã đủ điều kiện nhận lương hưu sẽ được quy đổi như thế nào?

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 2 Nghị định số 134/2015/NĐ-CP ngày 29/12/2015 quy định chi tiết một số điều của Luật BHXH về BHXH tự nguyện thì người tham gia BHXH tự nguyện là công dân Việt Nam từ đủ 15 tuổi trở lên và không thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc.
Đối chiếu quy định trên, Bạn đang tham gia BHXH bắt buộc tại Công ty thì không thuộc đối tượng tham gia BHXH tự nguyện theo quy định.
Trường hợp Bạn dừng tham gia BHXH bắt buộc thì Bạn được tham gia BHXH tự nguyện. Khi đủ điều kiện về thời gian đóng BHXH (đủ 20 năm) và tuổi đời theo quy định, Bạn sẽ được hưởng lương hưu hàng tháng. 
Xem Lê Thị Hồng Én hỏi:
Tôi tham gia BHXH tự nguyện có được hưởng đầy đủ các chế độ, trong đó có chế độ thai sản như BHXH bắt buộc không? Tại Khoản 2 Điều 4 Luật Bảo hiểm xã hội quy định bảo hiểm xã hội tự nguyện có các chế độ sau:

“a) Hưu trí;
b) Tử tuất.”
Khoản 3 Điều 3 Luật Bảo hiểm xã hội cũng chỉ rõ: “Bảo hiểm xã hội tự nguyện là loại hình bảo hiểm xã hội do Nhà nước tổ chức mà người tham gia được lựa chọn mức đóng, phương thức đóng phù hợp với thu nhập của mình và Nhà nước có chính sách hỗ trợ tiền đóng bảo hiểm xã hội để người tham gia hưởng chế độ hưu trí và tử tuất.”
Như vậy, theo quy định trên, người tham gia đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện sẽ được hưởng chế độ hưu trí và chế độ tử tuất, không được hưởng chế độ thai sản.
Xem Phạm Thanh Sơn, trú quận Liên Chiểu hỏi:
Tôi được biết, từ đầu năm 2022, Nhà nước sẽ thực hiện điều chỉnh tăng thêm 7,4% lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng, trong đó, những trường hợp nghỉ hưu trước năm 1995 có lương hưu thấp sẽ được điều chỉnh hai lần. Vậy, việc điều chỉnh cho nhóm đối tượng này cụ thể thế nào? 


 Vấn đề Anh hỏi được quy định cụ thể tại Nghị định số 108/NĐ-CP ngày 7/12/2021 của Chính phủ.

Theo đó, từ ngày 1/1/2022, sẽ điều chỉnh tăng thêm 7,4% trên mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng của tháng 12/2021 đối với các đối tượng quy định tại khoản 1 Điều 1 Nghị định này.
Riêng với các đối tượng quy định tại khoản 1 Điều này nghỉ hưu trước ngày 1/1/1995 sau khi thực hiện điều chỉnh theo quy định tại khoản 1 Điều 2 Nghị định này mà có mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hằng tháng dưới 2.500.000 đồng/tháng thì được điều chỉnh tăng thêm cụ thể như sau: Tăng thêm 200.000 đồng/người/tháng đối với những người có mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hằng tháng từ 2.300.000 đồng/người/tháng trở xuống; tăng lên bằng 2.500.000 đồng/người/tháng đối với những người có mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hằng tháng từ 2.300.000 đồng/người/tháng đến dưới 2.500.000 đồng/người/tháng.
Xem Mỹ Lệ hỏi:
Cho tôi được hỏi, người Chị tôi ở quê, đã tham gia BHXH bắt buộc, được mười năm, sau thời gian nghỉ làm ở công ty đã hưởng hết trợ cấp một lần rồi, nay chị của tôi muốn được mua bảo hiểm tự nguyện để hưởng chế độ hưu trí, vậy thì có được không? Chị tôi nay đã 50 tuổi, và khi tham gia nhà nước có tính luôn cả những năm Chị tôi đã đóng BHXH bắt buộc trước đó không? Xin cảm ơn.

Tại Khoản 1 Điều 2 Nghị định 134/2015/NĐ-CP quy định:  Người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện là công dân Việt Nam từ đủ 15 tuổi trở lên và không thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc theo quy định tại Khoản 4 Điều 2 của Luật Bảo hiểm xã hội
Trường hợp chị Bạn nếu không ký kết hợp đồng lao động tại các đơn vị sử dụng lao động, không thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc thì chị Bạn có thể tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện.
Chị Bạn đã nhận BHXH một lần cho 10 năm tham gia BHXH bắt buộc trước đó thì thời gian tham gia BHXH bắt buộc đó không được cộng nối vào thời gian đóng BHXH tự nguyện để tính hưởng chế độ BHXH.
Xem Nguyễn Thị Thuyên hỏi:
Tôi tham gia BHXH từ 01/01/2000 đến tháng 10/2014 thì thôi đóng BHXH và chuyển sang đóng BHXH tự nguyện. Năm 2020, có nhiều nguồn thông tin là tôi không phải đóng nữa vì đã đóng được 20 năm rồi, tôi sinh 1972, vậy xin hỏi tôi không đóng nữa thì đến bao giờ được hưởng chế độ?


 

Theo quy định của pháp luật về BHXH hiện hành, điều kiện về thời gian đóng BHXH tối thiểu để hưởng chế độ hưu trí là có từ đủ 20 năm đóng BHXH trở lên. Trường hợp nếu tổng thời gian đóng BHXH bắt buộc và tự nguyện của Bạn đã đủ 20 năm và Bạn không tiếp tục tham gia đóng BHXH nữa thì Bạn đợi đến khi đủ điều kiện về tuổi (theo Điều 169 Bộ luật Lao động 2019) để hưởng chế độ hưu trí. Tuy nhiên, Bạn sinh năm 1972 thì Bạn có thể tiếp tục tham gia đóng BHXH tự nguyện và thời gian tham gia BHXH sau này được cộng nối với thời gian đã đóng BHXH 20 năm trước đó để hưởng chế độ hưu trí khi đủ tuổi theo quy định, mức đóng Bạn lựa chọn càng cao thì lương hưu sau này sẽ càng cao.
Xem Trà, trú phường Hòa Thuận Tây hỏi:
Tôi tham gia BHXH bắt buộc từ tháng 3/2008 tại BHXH quận Hải Châu, Đà Nẵng. Đến 01/01/2022 là tôi đủ 60 tuổi 3 tháng, vậy tôi có thuộc diện được đóng BHXH tự nguyện 1 lần cho các tháng năm còn thiếu để đủ 20 năm hưởng lương hưu không? Nếu được thì tôi phải làm những thủ tục gì để được lĩnh lương  hưu. 

Theo quy định của Luật BHXH, những trường hợp đủ tuổi nghỉ hưu nhưng chưa đủ 20 năm đóng BHXH có thể tham gia BHXH tự nguyện để đủ điều kiện thời gian hưởng chế độ hưu trí.
Đóng một lần cho những năm còn thiếu đối với người tham gia BHXH đã đủ điều kiện về tuổi để hưởng lương hưu theo quy định nhưng thời gian đóng BHXH còn thiếu không quá 10 năm (120 tháng) thì được đóng cho đủ 20 năm để hưởng lương hưu.
Khoản 2 Điều 6 Nghị định số 134/2015/NĐ-CP ngày 29/12/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật BHXH về BHXH tự nguyện quy định: Trường hợp người tham gia BHXH tự nguyện đóng một lần cho những năm còn thiếu theo quy định tại Điểm e Khoản 1 Điều 9 Nghị định này để đủ điều kiện hưởng lương hưu thì thời điểm hưởng lương hưu được tính từ tháng liền kề sau tháng đóng đủ số tiền cho những năm còn thiếu.
Như vậy, trường hợp của bạn có thể đến BHXH quận Hải Châu để được hướng dẫn tham gia đóng BHXH tự nguyện một lần cho những năm còn thiếu để hưởng chế độ hưu trí. Và thời điểm được hưởng lương hưu được tính từ tháng liền kề sau tháng đóng đủ số tiển cho những năm còn thiếu.
Xem Trần Nguyễn Anh Đào hỏi:
Tôi đóng BHXH bắt buộc với hệ số lương là 3,00. Nay tôi muốn chuyển sang đóng BHXH tự nguyện. Vậy cho tôi hỏi mức đóng như thế ?


Về mức đóng BHXH tự nguyện, căn cứ quy định tại Điều 10 Nghị định số 134/2015/NĐ-CP ngày 29/12/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật BHXH về BHXH tự nguyện, mức đóng BHXH hằng tháng bằng 22% mức thu nhập tháng do người tham gia BHXH tự nguyện lựa chọn. Mức thu nhập tháng do người tham gia BHXH tự nguyện lựa chọn thấp nhất bằng mức chuẩn hộ nghèo của khu vực nông thôn (hiện nay là 1.500.000 đồng/tháng), cao nhất bằng 20 lần mức lương cơ sở (hiện nay là 29.800.000 đồng).
Xem Hoàng Đình Bản, Ngũ Hành Sơn hỏi:
Tôi tự đóng BHXH tự nguyện. Xin hỏi, gia đình tôi thuộc hộ cận nghèo thì tôi có được hỗ trợ tiền đóng BHXH tự nguyện không ?

Tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều 14 Nghị định 134/2015/NĐ-CP quy định về hỗ trợ tiền đóng BHXH cho người tham gia BHXH tự nguyện như sau:
1. Mức hỗ trợ và đối tượng hỗ trợ:
Người tham gia BHXH tự nguyện được Nhà nước hỗ trợ tiền đóng theo tỷ lệ phần trăm (%) trên mức đóng BHXH hằng tháng theo mức chuẩn hộ nghèo của khu vực nông thôn quy định tại Khoản 1 Điều 10 Nghị định này, cụ thể:
a) Bằng 30% đối với người tham gia BHXH tự nguyện thuộc hộ nghèo;
b) Bằng 25% đối với người tham gia BHXH tự nguyện thuộc hộ cận nghèo;
c) Bằng 10% đối với các đối tượng khác.
Căn cứ quy định nêu trên bạn được nhà nước hỗ trợ mức 25% trên mức đóng BHXH hằng tháng theo mức chuẩn hộ nghèo của khu vực nông thôn
2. Thời gian hỗ trợ tùy thuộc vào thời gian tham gia BHXH tự nguyện thực tế của mỗi người nhưng không quá 10 năm (120 tháng).
Xem Trần Nhã Uyên, Thanh Khê hỏi:
Tôi có thời gian đóng BHXH tự nguyện là 8 năm 11 tháng, trước đó có thời gian đóng BHXH bắt buộc là 15 năm 3 tháng và chưa hưởng BHXH một lần. Như vậy, thời gian tính hưởng chế độ hưu trí của tôi được tính như thế nào?


Theo quy định tại Khoản 1, Điều 5 của Nghị định số 134/2015/NĐ-CP thì thời gian tính hưởng chế độ hưu trí là tổng thời gian đã đóng BHXH bắt buộc và BHXH tự nguyện, không bao gồm thời gian đã tính hưởng BHXH một lần.
Căn cứ quy định này, thời gian tính hưởng chế độ hưu trí của ông được tính như sau: 
8 năm 11 tháng + 15 năm 3 tháng = 24 năm 02 tháng.
Xem Nguyễn Hồng Sơn, Trần Lê, Đà Nẵng hỏi:
Tôi có 25 năm 5 tháng đóng BHXH, trong đó có 20 năm 5 tháng đóng BHXH bắt buộc, trong đó có 15 năm làm nghề nặng nhọc độc hại và 05 năm tham gia BHXH tự nguyện. Như vậy điều kiện về tuổi đời hưởng lương hưu của tôi là bao nhiêu?

Theo quy định Khoản 3, Điều 4 của Thông tư số 01/2016/TT-BLĐTBXH thì trường hợp tham gia BHXH tự nguyện có từ đủ 20 năm đóng BHXH bắt buộc trở lên điều kiện về tuổi đời hưởng lương hưu được thực hiện theo quy định của pháp luật về BHXH bắt buộc. 
Tại Điều 5 Nghị định số 135/2020/NĐ-CP ngày 18/11/2020 quy định nghỉ hưu ở tuổi thấp hơn tuổi nghỉ hưu trong điều kiện lao động bình thường của người lao động theo khoản 3 Điều 169 của Bộ luật Lao động được quy định cụ thể như sau:
1. Người lao động thuộc các trường hợp dưới đây có thể nghỉ hưu ở tuổi thấp hơn nhưng không quá 05 tuổi so với tuổi nghỉ hưu quy định tại Điều 4 của Nghị định này tại thời điểm nghỉ hưu, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác:
a) Người lao động có từ đủ 15 năm trở lên làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành.
b) Người lao động có từ đủ 15 năm trở lên làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, bao gồm cả thời gian làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số 0,7 trở lên trước ngày 01 tháng 01 năm 2021.
c) Người lao động bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên.
d) Người lao động có tổng thời gian làm nghề, công việc quy định tại điểm a và thời gian làm việc ở vùng quy định tại điểm b khoản này từ đủ 15 năm trở lên.
Trường hợp của ông có 15 năm làm nghề, công việc nặng nhọc độc hại, điều kiện về tuổi đời để hưởng lương hưu của ông được quy định như sau:
- Nghỉ hưu năm 2022, tuổi nghỉ hưu là 55 tuổi 3 tháng
 - Nghỉ hưu năm 2023, tuổi nghỉ hưu là 55 tuổi 9 tháng
- Nghỉ hưu năm 2024, tuổi nghỉ hưu là 56 tuổi 
- Nghỉ hưu năm 2025, tuổi nghỉ hưu là 56 tuổi 3 tháng
- Nghỉ hưu năm 2026, tuổi nghỉ hưu là 55 tuổi 6 tháng
- Nghỉ hưu năm 2027, tuổi nghỉ hưu là 55 tuổi 9 tháng
- Nghỉ hưu từ năm 2028 trở đi, tuổi nghỉ hưu là 57 tuổi .
Xem Trương Hữu Thành hỏi:
Đến tháng 05/2022, này tôi đúng tuổi nghỉ hưu, nhưng còn thiếu 13 tháng đóng BHXH tự nguyện mới đủ 20 năm. Vậy nếu tôi đóng một lần cho 13 tháng còn lại thì tôi sẽ bắt đầu hưởng lương hưu khi nào?

Tại khoản 1 Điều 9 Nghị định số 134/2015/NĐ-CP ngày 29/12/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội (BHXH) về BHXH tự nguyện, người tham gia được chọn phương thức đóng hằng tháng; đóng 03 tháng một lần; đóng 06 tháng một lần; đóng 12 tháng một lần; đóng một lần cho nhiều năm về sau nhưng không quá 5 năm một lần; đóng một lần cho những năm còn thiếu đối với người tham gia BHXH đã đủ điều kiện về tuổi để hưởng lương hưu theo quy định nhưng thời gian đóng còn thiếu không quá 10 năm (120 tháng) thì được đóng cho đủ 20 năm để hưởng lương hưu.
Tại khoản 2 Điều 6 Nghị định số 134/2015/NĐ-CP cũng quy định: Trường hợp người tham gia BHXH tự nguyện đóng một lần cho những năm còn thiếu để đủ điều kiện hưởng lương hưu thì thời điểm hưởng lương hưu được tính từ tháng liền kề sau tháng đóng đủ số tiền cho những năm còn thiếu.
Theo thông tin Bạn cung cấp, đến tháng 5/2022, Bạn đã đủ tuổi nghỉ hưu, thời gian đóng BHXH của Bạn còn thiếu là 13 tháng mới đủ 20 năm đóng BHXH. Nay, Bạn muốn tham gia BHXH tự nguyện một lần cho thời gian 13 tháng để đủ điều kiện hưởng lương hưu. 
Căn cứ vào các quy định trên, nếu Bạn đóng BHXH tự nguyện một lần cho thời gian còn thiếu vào tháng 5/2022 cho đủ 20 năm đóng BHXH thì được hưởng lương hưu từ tháng 6/2022.
Xem Ngọc Hoài, 50 tuổi, Ngũ Hành Sơn hỏi:
Cho tôi hỏi, người tham gia BHXH tự nguyện được trợ cấp mai táng trong những trường hợp nào ?


Người tham gia BHXH tự nguyện không may bị chết thì được hưởng trợ cấp mai táng trong các trường hợp sau:
- Có thời gian đóng BHXH tự nguyện 60 tháng trở lên;
- Đang hưởng lương hưu.
Trợ cấp mai táng bằng 10 lần mức lương cơ sở do nhà nước quy định tại thời điểm hưởng.