THÔNG TIN CHI TIẾT


Bảo hiểm xã hội tự nguyện: chính sách anh sinh xã hội, vì cuộc sống của người dân

Diễn ra vào lúc: 14:00 - Ngày 09/10/2020

Chương trình tiếp nhận câu hỏi từ hôm nay tại địa chỉ www.doithoai.danang.gov.vn, thư điện tử: doithoai@danang.gov.vn hoặc qua số điện thoại: 0236.1022/nhấn số 1 (Trong thời gian diễn ra buổi đối thoại)
Chương trình đối thoại trực tuyến của Cổng Thông tin điện tử thành phố được cập nhật liên tục tại địa chỉ www.doithoai.danang.gov.vn.
Quý vị  có thể tham dự và đặt câu hỏi trực tiếp tại buổi đối thoại cùng chúng tôi, thông tin đăng ký xin vui lòng gửi thư điện tử về địa chỉ doithoai@danang.gov.vn.
Số câu hỏi tham gia/Số câu hỏi đã trả lời: 35/ 25
Xem Nguyễn Thùy An, thường trú tại quận Hải Châu, Đà Nẵng hỏi:
Tôi năm nay 49 tuổi, tôi muốn tham gia BHXH tự nguyện, theo tôi tìm hiểu đóng 5 năm liên tục thì tôi đóng đến 59 tuổi, vậy sang 60 tôi muốn đóng nốt 10 có được không ?

Luật BHXH năm 2014 quy định điều kiện về thời gian đóng BHXH để hưởng lương hưu là có đủ 20 năm đóng BHXH trở lên.
Người tham gia BHXH đã đủ điều kiện về tuổi để hưởng lương hưu theo quy định nhưng thời gian đóng BHXH còn thiếu không quá 10 năm (120 tháng) thì được đóng một lần cho những năm còn thiếu cho đủ 20 năm để hưởng lương hưu.
Trường hợp người tham gia BHXH đã đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định mà thời gian đã đóng BHXH còn thiếu trên 10 năm nếu có nguyện vọng thì có thể tiếp tục đóng BHXH tự nguyện hằng tháng cho đến khi thời gian đóng BHXH chỉ còn thiếu không quá 10 năm thì khi đó được đóng một lần cho những năm còn thiếu cho đủ 20 năm để hưởng lương hưu. Trường hợp của Ông đống đủ 10 năm rồi mới đóng một lần cho 10 năm để hưởng lương hưu.
Xem Nguyễn Văn Tuân hỏi:
Muốn tham gia đăng ký đóng BHXH tự nguyện để được cấp sổ BHXH lần đầu. Vậy Tôi nộp hồ sơ ở đâu, thời gian trả sổ BHXH?

 Trong trường hợp này, ông Tuân cần lập Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT (Mẫu TK1-TS) nộp cho Đại lý thu (Ủy ban nhân dân xã, phường nơi cư trú, cho cơ quan Bưu điện…) hoặc cơ quan BHXH, trong thời gian 5 ngày kể từ khi nhận đủ hồ sơ theo quy định trả sổ BHXH.
Xem Lê Thị Luyến hỏi:
Cho tôi được hỏi, người Chị tôi ở quê, đã tham gia BHXH bắt buộc, được mười năm, sau thời gian nghỉ làm ở công ty đã hướng hết trợ cấp một lần rồi, nay chị của tôi muốn được mua bảo hiểm tự nguyện để hưởng chế độ hưu trí, vậy thì có được không? Chị tôi nay đã 50 tuổi, và khi tham gia nhà nước có tính luôn cả những năm Chị tôi đã đóng BHXH bắt buộc trước đó không? Xin cảm ơn.

Về nội dung chị bà Thắm đã 50 tuổi có được tham gia BHXH tự nguyện không:
Theo Điểm e Khoản 1 Điều 9 Nghị định số 134/2015/NĐ-CP ngày 29/12/2015 của Chính phủ ban hành quy định chi tiết một số điều của Luật BHXH về BHXH tự nguyện, trường hợp người lao động đã đủ điều kiện về tuổi để hưởng lương hưu theo quy định nhưng thời gian đóng BHXH còn thiếu không quá 10 năm (120 tháng) thì được đóng 1 lần cho những năm còn thiếu cho đủ 20 năm tham gia BHXH để đủ điều kiện hưởng lương hưu.
Như vậy chị được tham gia BHXH tự nguyện theo quy định, đến khi tham gia đủ 10 năm BHXH tự nguyện (lúc này là 60 tuổi) thì chọn phương thức đóng 1 lần cho nhưng năm còn thiếu đóng cho đủ 20 năm tham gia BHXH để đủ điều kiện hưởng lương hưu.
10 năm tham gia BHXH bắt buộc chị đã nhận tiền do đó không được cộng nối vào thời gian đóng BHXH tự nguyện.
Xem Hoàng Thị Hằng,phường Xuân Hà, quận Thanh Khê hỏi:
Tôi đóng BHXH bắt buộc với hệ số lương là 2,65. Nay tôi muốn chuyển sang đóng BHXH tự nguyện. Vậy cho tôi hỏi mức đóng như thế nào và tôi cần làm những thủ tục gì?

Về mức đóng BHXH tự nguyện, căn cứ quy định tại Điều 9, Điều 10 Nghị định số 134/2015; Điều 8, Điều 9 Thông tư số 01/2016/TT-BLĐTBXH, mức đóng BHXH hằng tháng bằng 22% mức thu nhập tháng do người tham gia BHXH tự nguyện lựa chọn. 
Mức thu nhập tháng do người tham gia BHXH tự nguyện lựa chọn thấp nhất bằng mức chuẩn hộ nghèo của khu vực nông thôn (700.000 đồng, cao nhất bằng 20 lần mức lương cơ sở.
Thủ tục tham gia BHXH tự nguyện:
 Người tham gia có mã số BHXH: Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, bảo hiểm y tế (mẫu TK1-TS).
Trường hợp người tham gia đã được cấp mã số BHXH: Ghi mã số BHXH vào các mẫu biểu tương ứng (không cần kê khai mẫu TK1-TS).
Xem Hồ Long hỏi:
Tôi tham gia BHXH bắt buộc từ tháng 3/2005 tại BHXH Quận Hải Châu, Đà Nẵng. Đến 01/11/2017 là tôi đủ 55 tuổi, vậy tôi có thuộc diện được đóng BHXH tự nguyện 1 lần cho các tháng năm còn thiếu để đủ 20 năm hưởng lương hưu không? Nếu được thì tôi phải làm những thủ tục gì để được lĩnh lương hưu từ tháng 12/2017. 

Theo quy định của Luật BHXH hiện hành, những trường hợp đủ tuổi nghỉ hưu nhưng chưa đủ 20 năm đóng BHXH có thể tham gia BHXH tự nguyện để đủ điều kiện thời gian hưởng chế độ hưu trí.
Đóng một lần cho những năm còn thiếu đối với người tham gia BHXH đã đủ điều kiện về tuổi để hưởng lương hưu theo quy định nhưng thời gian đóng BHXH còn thiếu không quá 10 năm (120 tháng) thì được đóng cho đủ 20 năm để hưởng lương hưu.
Khoản 2 Điều 6 Nghị định số 134/2015/NĐ-CP nêu trên cũng quy định: Trường hợp người tham gia BHXH tự nguyện đóng một lần cho những năm còn thiếu theo quy định tại Điểm e Khoản 1 Điều 9 Nghị định này để đủ điều kiện hưởng lương hưu thì thời điểm hưởng lương hưu được tính từ tháng liền kề sau tháng đóng đủ số tiền cho những năm còn thiếu.
Như vậy, trường hợp của bạn có thể đến BHXH quận Hải Châu để được hướng dẫn tham gia đóng BHXH tự nguyện 1 lần cho những năm còn thiếu để hưởng chế độ hưu trí.
Xem Thiên Hà hỏi:
Việc tính hưởng chế độ hưu trí trong trường hợp thời gian đóng BHXH có tháng lẻ được quy định như thế nào?

Tính hưởng chế độ hưu trí trong trường hợp thời gian đóng BHXH có tháng lẻ được tính như sau:
- Từ 01 tháng đến 06 tháng được tính là nửa năm;
- Từ 07 tháng đến 11 tháng được tính là một năm.
(Khoản 7, Điều 85 Luật BHXH 2014)
Xem Chu Giang Hương Hòa Phong, Hòa Vang hỏi:
Tôi sinh ngày 30/6/1966, đã đóng BHXH bắt buộc được 19 năm. Tôi muốn biết, nếu tôi xin nghỉ việc và đóng BHXH tự nguyện 1 năm còn lại để đủ 20 năm đóng BHXH thì có được hưởng lương hưu ngay không?

 Căn cứ quy định tại Khoản 4, Điều 2; Điều 54; Điều 55; Khoản 1, Điều 73 Luật BHXH 2014; trường hợp của bà Hương sinh ngày 30/3/1966 (đến tháng 9 năm 2021 đã đủ 55 tuổi 04 tháng), khi nghỉ việc chưa đủ 20 năm đóng BHXH (chỉ có 19 năm đóng BHXH) thì chưa đủ điều kiện hưởng lương hưu ngay. Bà Hương có thể đóng BHXH tự nguyện cho đủ 20 năm để đủ điều kiện về thời gian đóng BHXH và khi Bà đủ 55 tuổi 4 tháng sẽ được hưởng lương hưu.
Xem Trần Văn Cường - Đà Nẵng hỏi:
Tôi có thời gian đóng BHXH tự nguyện là 8 năm 11 tháng, trước đó có thời gian đóng BHXH bắt buộc là 15 năm 3 tháng và chưa hưởng BHXH một lần. Như vậy, thời gian tính hưởng chế độ hưu trí của ông Cường được tính như thế nào?

Theo quy định tại Khoản 1, Điều 5 của Nghị định số 134/2015/NĐ-CP thì thời gian tính hưởng chế độ hưu trí là tổng thời gian đã đóng BHXH bắt buộc và BHXH tự nguyện, không bao gồm thời gian đã tính hưởng BHXH một lần.
 Căn cứ quy định này, thời gian tính hưởng chế độ hưu trí của ông Cường được tính như sau:
8 năm 11 tháng + 15 năm 3 tháng = 24 năm 02 tháng.
Xem Chương trình Đối thoại hỏi:
Đà Nẵng là tâm điểm của đợt tái dịch từ cuối tháng 7 vừa qua tác động rất lớn đến KTXH, SXKD và công tác BHXH, BHYT trên địa bàn thành phố. Quý vị có thể đánh giá sơ bộ kết quả thực hiện BHXH tự nguyện đến nay và  nói rõ hơn về Chủ đề đối thoại ngày hôm nay.

Mặc dù công tác BHXH, BHYT nói chung, BHXH tự nguyện nói riêng gặp phải rất nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid19, trong đó Đà Nẵng là tâm dịch lần 2. BHXH thành phố cũng đã chủ động triển khai, tuyên truyền, vận động phát triển đối tượng tham gia bằng nhiều hình thức khác nhau và đến 30/9 có 6.460 người tham gia, so với cùng kỳ năm trước tăng 1.788 người (tăng 38,3%). 
Tuy nhiên, kết quả này mới chỉ đạt 51,23% kế hoạch và so với tiền năng, yêu cầu đặt ra cho việc thực hiện chính sách thì còn rất hạn chế. Đó cũng là lý do tại sao BHXH thành phố chọn chủ đề đối thoại lần này nhằm giới thiệu, thông tin thêm về chính sách BHXH tự nguyện, đó là chính sách an sinh xã hội của Đảng và nhà nước, do nhà nước tổ chức thực hiện; được nhà nước bảo hộ, hỗ trợ mức đóng, cấp miễn phí thẻ BHYT; không vì lợi nhuận, không bao giờ bị vỡ quỹ và mục đích duy nhất là vì cuộc sống của người dân. 
Xem Trần Ngọc Thanh, quận Sơn Trà hỏi:
Tôi năm nay 58 tuổi làm tự do, nay muốn tham gia BHXH tự nguyện có được không? Nếu được tham gia phải đóng thế nào và thời hạn là bao lâu thì mới được hưởng lương hưu?

Theo quy định tại Khoản 4 Điều 2 Luật BHXH thì người tham gia BHXH tự nguyện là công dân Việt Nam từ đủ 15 tuổi trở lên và không thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc theo quy định của pháp luật. Trường hợp của Ông/Bà, đang làm tự do, không thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc nên có thể tham gia BHXH tự nguyện.
Về mức đóng BHXH tự nguyện, căn cứ quy định tại Điều 10 Nghị định số 134/2015/NĐ-CP ngày 29/12/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật BHXH về BHXH tự nguyện, mức đóng BHXH hằng tháng bằng 22% mức thu nhập tháng do người tham gia BHXH tự nguyện lựa chọn. Mức thu nhập tháng do người tham gia BHXH tự nguyện lựa chọn thấp nhất bằng mức chuẩn hộ nghèo của khu vực nông thôn (hiện nay là 700.000 đồng/tháng), cao nhất bằng 20 lần mức lương cơ sở (hiện nay là 29.800.000 đồng).
Về phương thức đóng, căn cứ quy định tại Điều 9 Nghị định số 134/2015/NĐ-CP, người tham gia được chọn linh hoạt các phương thức đóng sau đây:
- Đóng hằng tháng;
- Đóng 03 tháng một lần;
- Đóng 06 tháng một lần;
- Đóng 12 tháng một lần;
Xem Trương Lan Anh, 25 tuổi, thường trú tại Cẩm Lệ hỏi:
Tôi tham gia BHXH tự nguyện có được hưởng đầy đủ các chế độ, trong đó có chế độ thai sản như BHXH bắt buộc không?

Tại Khoản 2 Điều 4 Luật Bảo hiểm xã hội quy định bảo hiểm xã hội tự nguyện có các chế độ sau:
“a) Hưu trí;
b) Tử tuất.”
Theo quy định tại Khoản 3 Điều 3 Luật Bảo hiểm xã hội cũng chỉ rõ: “Bảo hiểm xã hội tự nguyện là loại hình bảo hiểm xã hội do Nhà nước tổ chức mà người tham gia được lựa chọn mức đóng, phương thức đóng phù hợp với thu nhập của mình và Nhà nước có chính sách hỗ trợ tiền đóng bảo hiểm xã hội để người tham gia hưởng chế độ hưu trí và tử tuất.”
Như vậy, theo quy định trên, người tham gia đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện sẽ được hưởng chế độ hưu trí và chế độ tử tuất, không được hưởng chế độ thai sản.
Xem Lê Hồng Nhân hỏi:
Em muốn tra cứu quá trình tham gia BHXH mà không được, hệ thống báo sai số điện thoại, em phải làm như nào để tra cứu được?

Hiện nay, muốn tra cứu quá trình tham gia BHXH trên Cổng thông tin điện tử Bảo hiểm xã hội Việt Nam thì người tham gia BHXH phải đăng ký số điện thoại với cơ quan BHXH để nhận mã OTP. Nếu chưa đăng ký thì người tham gia BHXH điền thông tin số điện thoại vào mẫu TK1-TS theo Quyết định số 505/QĐ-BHXH ngày 27/3/2020 gửi về cơ quan BHXH nơi đối tượng tham gia để bổ sung số điện thoại.
Xem Trần Sơn hỏi:
Khi tham gia BHXH tự nguyện thì sẽ được hưởng những quyền lợi gì?

 Theo quy định tại Khoản 2, Điều 4 của Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014, người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện được hưởng quyền lợi theo các chế độ sau đây:
  - Hưu trí;
  - Tử tuất.
 Ngoài ra còn được hưởng bảo hiểm y tế khi đang hưởng lương hưu.
Xem Nguyễn Thị Ngân hỏi:
Tôi tự đóng BHXH tự nguyện. Xin hỏi, gia đình tôi thuộc hộ cận nghèo thì tôi có được hỗ trợ tiền đóng BHXH tự nguyện không ?

Khoản 1 và Khoản 2 Điều 14 Nghị định 134/2015/NĐ-CP quy định về hỗ trợ tiền đóng BHXH cho người tham gia BHXH tự nguyện như sau:
1. Mức hỗ trợ và đối tượng hỗ trợ:
Người tham gia BHXH tự nguyện được Nhà nước hỗ trợ tiền đóng theo tỷ lệ phần trăm (%) trên mức đóng BHXH hằng tháng theo mức chuẩn hộ nghèo của khu vực nông thôn quy định tại Khoản 1 Điều 10 Nghị định này, cụ thể:
a) Bằng 30% đối với người tham gia BHXH tự nguyện thuộc hộ nghèo;
b) Bằng 25% đối với người tham gia BHXH tự nguyện thuộc hộ cận nghèo;
c) Bằng 10% đối với các đối tượng khác.
Căn cứ quy định nêu trên bạn được nhà nước hỗ trợ mức 25%
2. Thời gian hỗ trợ tùy thuộc vào thời gian tham gia BHXH tự nguyện thực tế của mỗi người nhưng không quá 10 năm (120 tháng).
Xem Nguyễn Đình Hà (Thanh Khê, Đà Nẵng) hỏi:
Tôi 60 tuổi, tham gia BHXH bắt buộc được 12 năm, sau đó tham gia BHXh tự nguyện được 4 năm, như vậy tôi có được hưởng lương hưu hàng tháng không?

Theo Khoản 1 Điều 73 Luật BHXH 2014 quy định về điều kiện hưởng lương hưu thì ông đủ điều kiện về tuổi đời nhưng không đủ điều kiện về thời gian đóng BHXH nên chưa đủ điều kiện hưởng lương hưu. Để được hưởng lương hưu hằng tháng, ông có thể lựa chọn đóng cho đủ 20 năm theo các phương thức sau:
- Đóng hằng tháng;
- Đóng 3 hoặc 6 hoặc 12 tháng một lần hoặc đóng một lần cho những năm còn thiếu (4 năm) để hưởng lương hưu. Thời điểm hưởng lương hưu là tháng liền kề sau tháng đóng đủ số tiền cho những năm còn thiếu.
Xem Vũ Dương hỏi:
Tôi  năm nay 55 tuổi có 25 năm 5 tháng, trong đó có 20 năm 5 tháng đóng BHXH bắt buộctrong đó có 15 năm năm làm nghề nặng nhọc độc hại và 05 năm tham gia BHXH tự nguyện. Như vậy điều kiện về tuổi đời hưởng lương hưu của tôi là bao nhiêu?

Theo quy định Khoản 3, Điều 4 của Thông tư số 01/2016/TT-BLĐTBXH thì trường hợp tham gia BHXH tự nguyện có từ đủ 20 năm đóng BHXH bắt buộc trở lên điều kiện về tuổi đời hưởng lương hưu được thực hiện theo quy định của pháp luật về BHXH bắt buộc. Như vậy căn cứ quy định hiện hành thì Ông điều kiện về tuổi đời để hưởng lương hưu của ông Dương là đủ 55 tuổi.
Xem Nguyễn Văn Hùng hỏi:
Tôi đã tham gia BHXH tự nguyện được 5 năm, do điều kiện kinh tế nên ông Hùng đã dừng đóng BHXH tự nguyện được 2 năm nay. Đến nay, ông Hùng vẫn không có khả năng tiếp tục đóng BHXH tự nguyện và muốn nhận được BHXH một lần. Trường hợp của ông Hùng có được giải quyết BHXH một lần không?

 Theo quy định tại Nghị quyết số 93/2015/QH13 về việc thực hiện chính sách hưởng BHXH một lần đối với người lao động thì người tham gia BHXH tự nguyện sau một năm không tiếp tục đóng BHXH mà chưa đủ 20 năm đóng BHXH khi có yêu cầu thì được nhận BHXH một lần.

Như vậy, trường hợp của ông Hùng nếu có yêu cầu thì được giải quyết BHXH một lần.
Xem Nguyễn Thành Chung hỏi:
Tôi có thời gian công tác trong quân đội từ tháng 10/1989 đến tháng 01/1991 xuất ngũ tháng 01/1991 về địa phương, từ tháng 5/20006 đến tháng 6/2010 tham gia BHXH bắt buộc, từ tháng 7/2017 đến nay tham gia BHXH tự nguyện. Vậy thời gian công tác trong quân đội của tôi có được cộng nối thời gian đóng BHXH sau này để tính hưởng BHXH không?

  Căn cứ quy định tại Khoản 2, Điều 23 Nghị định số 115/2015/NĐ-CP ngày 11/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật BHXH về BHXH bắt buộc thì thời gian công tác trong quân đội từ tháng 10/1989 đến tháng 01/1991, nếu ông Chung không hưởng chế độ trợ cấp quy định tại Khoản 2, Điều 23 Nghị định số 115/2015/NĐ-CP thì được cộng nối với thời gian đóng BHXH sau này để tính hưởng BHXH.
Xem Chương trình Đối thoại hỏi:
Để chính sách BHXH tự nguyện thực sự đi vào cuộc sống, Quý vị có thể cho biết trong thời gian đến ngành BHXH thành phố sẽ triển khai những giải pháp nào ?

 Về lâu dài, sẽ tiếp tục triển khai các nhiệm vụ, giải pháp theo Nghị quyết 28-NQ/TW (khóa XII), Kế hoạch 72-KH/TU của Thành ủy và Kế hoạch 9753/KH-UBND của UBNDTP về cải cách chính sách BHXH theo định hướng thực hiện BHXH toàn dân; rà soát, kiến nghị hoàn thiện chính sách BHXH tự nguyện linh hoạt, hợp lý, hấp dẫn hơn... 
Trước mắt, tập trung p/h các sở, ngành, tổ chức đoàn thể, UBND quận, huyện triển khai kết luận của PCT UBNDTP, Trưởng BCĐ PTĐT thành phố Trần Văn Miên tại Hội nghị BCĐ chiều ngày 07/9 vừa qua, cụ thể: 
1. Tăng cường tuyên truyền về bản chất, nội dung, mục đích của chính sách BHXH nói chung, BHXH TN nói riêng và quyền lợi khi tham gia BHXH TN.
2. Lựa chọn tuyên truyền, vận động 10 nhóm đối tượng, gồm:Người lao động đang tham gia BHXH nghỉ việc, người lao động tự do có thu nhập ổn định, người buôn bán, cb kh chuyên trách xã phường
3. Tham mưu cơ chế, chinh sách hỗ trợ mức đóng từ nguồn ngân sách địa phương, xã hội hóa, nhất là các nhóm đối tượng có điều kiện khó khăn như hộ nghèo, hộ cận nghèo...
4. Phát động phong trào thia, gắn với giao chỉ tiêu phấn đấu, thực hiện từng tháng, từ nay đến 31/12/2020.  
Hy vọng rằng, thông qua buổi đối thoại chiều hôm nay cũng góp phần cung cấp thêm thông tin để người dân hiểu rõ hơn về chính sách BHXH tự nguyện, trên cơ sở đó chủ động tham gia vì chính quyền lợi của của bản thân mình khi về già có nguồn thu nhập, kg phụ thuộc vào con cháu...
Xem Phan Ngọc Dũng hỏi:
Chào các Anh chị, Em có câu hỏi muốn nhờ Anh/Chị giải đáp ạ. Em trước đây có đóng bảo hiểm xã hội tầm hơn 1 năm, nhưng vì nghỉ việc nên đã ngừng đóng từ 6/2018. Vậy cho Em hỏi Em tiếp tục đóng đóng BHXH tự nguyên có được nối tiếp không ạ? Hoặc nếu Em không tiếp tục đi làm, chỉ ở nhà nội trợ thì có thể nhận BHXH một lần hay không? Em xin cảm ơn ạ.

Theo quy định tại Khoản 5, Điều 3 Luật BHXH năm 2014 thì thời gian đóng BHXH là thời gian được tính từ khi người lao động bắt đầu đóng BHXH cho đến khi dừng đóng. Trường hợp người lao động tiếp tục đóng BHXH tự nguyện  thì thời gian đóng BHXH là tổng thời gian đã đóng BHXH bắt buộc và BHXH tự nguyện.
Theo quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 8 Nghị định số 115/2015/NĐ-CP ngày 11/11/2015 của Chính phủ thì người lao động chưa đủ 20 năm đóng BHXH, sau một năm nghỉ việc và không tiếp tục đóng BHXH mà có yêu cầu thì được hưởng BHXH một lần.
Xem Nguyễn Thị Linh hỏi:
Em là Nguyễn Thị Linh, năm nay 21 tuổi, hiện đang tham gia BHXH bắt buộc tại Công ty Dệt may Hòa Thọ. Em đã nghỉ việc và có nhu cầu tham gia BHXH tự nguyện được không, Khi tham gia cả hai loại BHXH khi đã đủ điều kiện nhận lương hưu sẽ được quy đổi như thế nào? 

 Theo quy định tại Khoản 1 Điều 2 Nghị định số 134/2015/NĐ-CP ngày 29/12/2015 quy định chi tiết một số điều của Luật BHXH về BHXH tự nguyện thì người tham gia BHXH tự nguyện là công dân Việt Nam từ đủ 15 tuổi trở lên và không thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc.

Đối chiếu quy định trên, Bạn đang tham gia BHXH bắt buộc tại Công ty thì không thuộc đối tượng tham gia BHXH tự nguyện theo quy định.
Trường hợp Bạn dừng tham gia BHXH bắt buộc thì Bạn được tham gia BHXH tự nguyện. Khi đủ điều kiện về thời gian đóng BHXH và tuổi đời theo quy định, Bạn sẽ được hưởng lương hưu hàng tháng. Trong đó:
- Thời gian tính hưởng chế độ hưu trí là tổng thời gian đã đóng BHXH bắt buộc và BHXH tự nguyện, không bao gồm thời gian đã tính hưởng BHXH một lần.
- Mức lương hưu hằng tháng được tính bằng tỷ lệ hưởng lương hưu hằng tháng nhân với mức bình quân tiền lương và thu nhập tháng đóng BHXH. Trong đó, mức bình quân tiền lương và thu nhập tháng đóng BHXH để tính lương hưu.
Xem Mỹ Quỳnh hỏi:
Tôi đã đóng BHXH được 13 năm, hiện công ty đã ngừng đóng vì chị đi nước ngoài học tập. Hiện tại, chị muốn xin đóng BHXH tự nguyện có được không? Chị Q đang ở nước ngoài nên không thể về nước đến trực tiếp cơ quan BHXH để làm thủ tục. Kính nhờ cơ quan bảo hiểm hướng dẫn các nội dung: 1. Mức đóng 2. Chế độ được hưởng 3. Thủ tục, Hồ sơ giấy tờ cần nộp 4. Địa điểm nộp hồ sơ, hình thức và thời hạn thanh toán. 

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 2 Nghị định 134/2015/NĐ-CP về đối tượng:  
Người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện là công dân Việt Nam từ đủ 15 tuổi trở lên và không thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc theo quy định tại Khoản 4 Điều 2 của Luật Bảo hiểm xã hội".
Như vậy, trường hợp chị Q ở nước ngoài sinh sống nhưng vẫn là công dân Việt Nam và không thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc tại Việt Nam thì chị hoàn toàn có thể tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện tại Việt Nam.
a) Mức đóng
Khoản 1, Điều 87 Luật BHXH 2014 quy định về mức đóng BHXH tự nguyện như sau:
"Người lao động quy định tại khoản 4 Điều 2 của Luật BHXH, hằng tháng đóng bằng 22% mức thu nhập tháng do người lao động lựa chọn để đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất; mức thu nhập tháng làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội thấp nhất bằng mức chuẩn hộ nghèo của khu vực nông thôn và cao nhất bằng 20 lần mức lương cơ sở.
b)Chế độ hưởng  hương hưu, trợ cấp tử tuất, trợ cấp 1 lần
c) Thủ tục tham gia bảo hiểm xã hội BHXH tự nguyện
 Thành phần hồ sơ, bao gồm:
- Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT (mẫu TK 1-TS);
- Sổ BHXH (đối với người đã tham gia BHXH trước đó);
- Bản sao giấy khai sinh
- CMND để đối chiếu với sổ BHXH.
d)Địa điểm nộp hồ sơ
Người tham gia BHXH tự nguyện có thể nộp hồ sơ và đóng tiền tại các Đại lý thu (phường, xã, bưu điện, các đoàn thể,…) hoặc trực tiếp tại các cơ quan BHXH quận/ huyện.
Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
Xem Nguyên Hải hỏi:
Tôi tham gia BHXH từ 01/01/2000 đến tháng 10/2014 thì thôi đóng BHXH và chuyển sang đóng BHXH tự nguyện đến hết quý. Năm 2020, có nhiều nguồn thông tin là tôi không phải đóng nữa vì đã đóng được 20 năm rồi, tôi sinh 1972, vậy tôi xin hỏi tôi không đóng nữa thì đến bao giờ được hưởng chế độ, và nếu đóng tiếp thì phải đóng như thế nào, có được đóng bù trong những năm qua không? ĐT 0989004007.

Theo quy định của pháp luật về BHXH hiện hành, điều kiện về thời gian đóng BHXH tối thiểu để hưởng chế độ hưu trí là có từ đủ 20 năm đóng BHXH trở lên. Trường hợp nếu tổng thời gian đóng BHXH bắt buộc và tự nguyện của Bạn đã đủ 20 năm và Bạn không tiếp tục tham gia đóng BHXH nữa thì Bạn đợi đến khi đủ điều kiện về tuổi (theo Điều 169 Bộ luật Lao động 2019) để hưởng chế độ hưu trí. Bạn không thể tham gia đóng BHXH tự nguyện bù cho những năm vừa qua khi đã đóng BHXH được 20 năm.
Tuy nhiên, Bạn sinh năm 1972 thì Bạn có thể tiếp tục tham gia đóng BHXH tự nguyện và thời gian tham gia BHXH sau này được cộng nối với thời gian đã đóng BHXH 20 năm trước đó để hưởng chế độ hưu trí khi đủ tuổi theo quy định, mức đóng Bạn lựa chọn càng cao thì lương hưu sau này sẽ càng cao.
Xem Nguyễn Hải, 30 tuổi, quận Cẩm Lệ hỏi:
Chào Quý cơ quan. Xin Quý cơ quan cho tôi hỏi mức bình quân thu nhập tháng đóng BHXH của người tham gia tự nguyện được quy định như thế nào?

Mức bình quân thu nhập tháng đóng BHXH được tính bằng bình quân các mức thu nhập tháng đóng BHXH của toàn bộ thời gian đóng.
- Thu nhập tháng đã đóng BHXH để làm căn cứ tính mức bình quân thu nhập tháng đóng BHXH của người lao động được điều chỉnh trên cơ sở giá tiêu dùng của từng thời kỳ theo quy định của Chính phủ. 
(Điều 79 Luật 2014)
Xem Thanh Tâm hỏi:
Thời gian giải quyết hưởng BHXH một lần đối với người lao động tham gia BHXH tự nguyện được quy định như thế nào?

 Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định, cơ quan BHXH có trách nhiệm giải quyết và tổ chức chi trả cho người lao động; trường hợp không giải quyết thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do. 
(Khoản 3 và Khoản 4 Điều 110 Luật BHXH 2014)