THÔNG TIN CHI TIẾT


Đối thoại trực tuyến “Chính sách hỗ trợ doanh nghiệp từ chủ trương đến thực tế”

Diễn ra vào lúc: 14:00 - Ngày 27/11/2014

           Một trong những nội dung quan trọng của Năm doanh nghiệp Đà Nẵng 2014 là lắng nghe, đối thoại cùng doanh nghiệp, thông qua đó kịp thời xử lý,  tháo gỡ các khó khăn vướng mắc của cộng đồng doanh nghiệp từ chính quyền thành phố. 
 
          Chương trình Đối thoại trực tuyến trên Cổng Thông tin Điện tử thành phố là một trong những kênh thông tin quan trọng của chính quyền thành phố trong việc thực hiện nhiệm vụ lắng nghe, tiếp nhận và giải quyết các khó khăn, vướng mắc của cộng đồng doanh nhân, doanh nghiệp.
 
         Đến thời điểm hiện tại, Cổng Thông tin điện tử thành phố đã tổ chức 2 chương trình đối thoại với chủ đề “Doanh nghiệp với cơ quan thuế”, “Đà Nẵng với chính sách thu hút doanh nghiệp đầu tư, kinh doanh”. Qua 2 buổi đối thoại đã tiếp nhận và giải đáp gần 100 ý kiến của doanh nghiệp.
 
           Tiếp tục đồng hành cùng doanh nghiệp, Cổng Thông tin điện tử thành phố tổ chức chương trình đối thoại với chủ đề “Chính sách hỗ trợ doanh nghiệp từ chủ trương đến thực tế” dưới sự chủ trì của đồng chí Võ Duy Khương, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố, Trưởng ban Ban chỉ đạo Năm doanh nghiệp Đà Nẵng 2014 cùng với sự tham gia của lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Công thương, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Thông tin và Truyền thông, BQL Khu công nghệ cao, Quỹ Đầu tư Phát triển thành phố Đà Nẵng. 
 
      Chương trình diễn ra vào lúc 14:00 ngày 27/11/2014 tại địa chỉ www.doithoai.danang.gov.vn. 
 
      Quý vị doanh nhân, doanh nghiệp quan tâm đến chương trình có thể tham gia đối thoại theo các hình thức như gửi câu hỏi trực tiếp tại địa chỉ www.doithoai.danang.gov.vn, thư điện tử: doithoai@danang.gov.vn và điện thoại: 0511.3881.888.
 
Số câu hỏi tham gia/Số câu hỏi đã trả lời: 43/ 40
Xem Công ty TNHH Mabuchi motor Đà Nẵng hỏi:
Thời gian người lao động nghỉ hưởng chế độ thai sản có được tính là thời gian để chi trả trợ cấp thôi việc.

 - Theo khoản 2 Điều 48 Bộ luật lao động năm 2012 quy đinh: “ Thời gian làm việc để tính trợ cấp thôi việc là tổng thời gian người lao động đã làm việc thực tế cho người sử dụng lao động trừ đi thời gian người lao động đã tham gia bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của Luật bảo hiểm xã hội và thời gian làm việc đã được người sử dụng lao động chi trả trợ cấp thôi việc và theo khoản 2, Điều 8, Thông tư số 32/2010/TT-BLĐTBXH ngày 25/10/2010 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội quy định: thời gian người lao động nghỉ việc hưởng chế độ thai sản, không hưởng tiền lương, tiền công tại đơn vị, không thuộc diện phải đóng BHTN. Do vậy, thời gian người lao động nghỉ hưởng chế độ thai sản được tính là thời gian tham gia BHXH, được tính thời gian để hưởng chế độ trợ cấp thôi việc theo quy định pháp luật.
Xem Nguyễn Văn Bá hỏi:
Đề nghị cho biết tiến độ hỗ trợ Doanh nghiệp từ 02 nguồn quỹ hỗ trợ tín dụng Doanh nghiệp của thành phố?

 Tính đến ngày 15/11/2014, đối với gói cho vay hỗ trợ sản xuất, xuất khẩu Quỹ đã trình UBND TP, Hội đồng quản lý Quỹ xem xét 05 đợt gồm 23 doanh nghiệp, trong đó có 19 doanh nghiệp được phê duyệt cho vay với tổng số tiền phê duyệt hơn 40 tỷ đồng; đối với gói bảo lãnh tín dụng đến nay Quỹ đã tiến hành ký hợp đồng bảo lãnh, cấp chứng thư bảo lãnh cho 10 doanh nghiệp với số tiền trên 12 tỷ đồng. Kết quả đạt được còn chưa khả quan theo tôi có một số nguyên nhân dễ nhận thấy như sau:
- Đối với gói cho vay hỗ trợ: Doanh nghiệp cung cấp hồ sơ chưa đảm bảo theo yêu cầu vay vốn tại Quỹ; đa phần các Doanh nghiệp đề nghị vay vốn tại Quỹ là loại hình Doanh nghiệp quy mô nhỏ và vừa tuy nhiên đối với loại hình Doanh nghiệp này tài sản thế chấp lại hạn chế, đa phần các Doanh nghiệp khi vay vốn tại Quỹ đều không đảm bảo yêu cầu TSTC hoặc đa phần TSTC đang được thế chấp tại các tổ chức tín dụng khác. Tuy nhiên để Doanh nghiệp có thể vay vốn theo hình thứ tín chấp tại Quỹ (không cần tài sản đảm bảo để vay) thì Quỹ phải xem xét dựa trên nhiều yếu tố như phương án khả thi, tài chính minh bạch, đơn vị đóng góp nhiều cho NSTP, giải quyết được nhiều lao động, ngành nghề kinh doanh thuộc diện ưu tiên v.v.
- Đối với gói bảo lãnh vay vốn do Quỹ BLTD mới được thành lập và đi vào hoạt động chính thức từ tháng 4/2014 nên hấu hết các Doanh nghiệp và NHTM vẫn chưa biết nhiều đến hoạt động và chương trình tại Quỹ. Về phía Quỹ đa phần các Doanh nghiệp xin bảo lãnh phải được NHTM đồng ý vay vốn do đó phụ thuộc rất nhiều từ phía NHTM.
Ngoài ra các Quy định về hoạt động của Quỹ BLTD chưa được hướng dẫn cụ thể từ NHNN, BTC dẫn đến NHTM và quỹ vẫn còn nhiều vướng mắc trong thực hiện. Về phía NHTM vẫn chưa tham gia góp vốn điều lệ cho Quỹ BLTD và chưa chấp nhận Chứng thư bảo lãnh như là một biện pháp đảm bảo cho hoạt động vay vốn. Ngoài ra, đa phần các NHTM cần xin ý kiến, hướng dẫn cụ thể từ Hội sở chính đối với việc chấp nhận chứng thư bảo lãnh , mặc khác công tác phối hợp giữa Quỹ BLTD và NHTM trong việc thẩm định hồ sơ bảo lãnh để vay vốn còn khác nhau, và nhiều điểm chưa đồng nhất do đó chưa phát huy được hiệu quả.
Do đó mặc dù triển khai được hơn 07 tháng song số Doanh nghiệp đến Quỹ BLTD còn thấp công tác bảo lãnh cho các khách hàng có nhu cầu bảo lãnh khó triển khai đến các NHTM này. 
Xem Hội Nữ doanh nhân thành phố hỏi:
Các doanh nghiệp nhỏ muốn vay vốn từ quỹ để đầu tư thiết bị phục vụ sản xuất có được giải quyết cho vay không? Thời hạn được vay bao lâu?

          Chức năng của Quỹ ĐTPT là đầu tư trực tiếp, cho vay đầu tư dự án phát triển hạ tầng KTXH theo danh mục lĩnh vực được HĐND TP thông qua gồm: Kết cấu hạ tầng giao thông, năng lượng, môi trường; công nghiệp, công nghiệp phụ trợ; xã hội hóa hạ tầng xã hội, đầu tư kết cấu hạ tầng KTXH khác tại địa phương; thời gian cho vay trung và dài hạn. Do đó, nếu doanh nghiệp có dự án đầu tư máy móc thiết bị, nhà xưởng đúng với danh mục được công bố công khai tại website của Quỹ thì được vay vốn hỗ trợ từ nguồn vốn này.
          Còn đối với Chương trình cho vay hỗ trợ doanh nghiệp với vốn 120 tỷ đồng của UBND thành phố ủy thác cho Quỹ ĐTPT là để hỗ trợ cho doanh nghiệp vốn lưu động, thời gian vay ngắn hạn 01 năm, do đó, các doanh nghiệp muốn vay vốn từ nguồn ủy thác 120 tỷ thì chỉ có thể xem xét giải quyết  vay vốn lưu động, với thời gian vay vốn trong 01 năm trở lại.
Xem Lê Thành hỏi:
Cho tôi hỏi, Quỹ có xem xét cho vay dưới hình thức tín chấp hay không?

          UBND thành phố quy định điều kiện cho vay hỗ trợ doanh nghiệp từ nguồn vốn UBND TP ủy thác 120 tỷ cho Quỹ đầu tư phát triển) là phải có tài sản đảm bảo cho khoản vay.
          Tuy nhiên, đối với những doanh nghiệp có uy tín trong nộp thuế, trong trả nợ ngân hàng, tham gia các hoạt động an sinh xã hội, các doanh nghiệp có mức nộp thuế cao, giải quyết việc làm cho nhiều người lao động, đóng góp vào tăng trưởng GDP, kim ngạch xuất khẩu của thành phố thì sẽ được xem xét cho vay tín chấp nhưng không quá 02 tỷ, trường hợp đặc biệt, Quỹ báo cáo UBND thành phố xem xét ở mức cao hơn.
          Tất nhiên, về mặt điều kiện, hồ sơ thủ tục thì doanh nghiệp phải thực hiện theo quy định như phương án khả thi, tình hình tài chính minh bạch , … qua đó Quỹ đánh giá và có đề xuất HĐQL và UBND thành phố xem xét, quyết định.
Xem Nguyễn Ngọc Lợi hỏi:
Năm doanh nghiệp Đà Nẵng 2014, Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố được UBND thành phố giao nhiệm vụ làm cơ quan thường trực của Ban chỉ đạo Năm doanh nghiệp Đà Nẵng 2014, đồng thời là cơ quan xây dựng Đề án Phát triển doanh nghiệp Đà Nẵng đến năm 2020. Điều này thể hiện tầm nhìn dài hạn của chính quyền thành phố đối với sự phát triển của doanh nghiệp. Trong Đề án này, 6 chính sách hỗ trợ doanh nghiệp đã được ban hành có cụ thể hóa thành chính sách nhất quán, ổn định, mang tính dài hạn, và đồng thời thể hiện cam kết của chính quyền thành phố đối với sự phát triển ổn định của doanh nghiệp không.

Trong Chương trình thực hiện “Năm doanh nghiệp Đà Nẵng 2014”, UBND thành phố giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì phối hợp với các ngành có liên quan xây dựng đề án “Phát triển doanh nghiệp Đà Nẵng đến năm 2020”, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã hoàn thiện dự thảo đề án với sự đóng góp đầy tâm huyết của các chuyên gia kinh tế, các Nhà khoa học, các Hiệp hội Doanh nghiệp và Cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Hiện nay, Dự thảo đề án đang được UBND thành phố xem xét, thông qua trong tháng 12/2014.
Theo đó, nội dung định hướng phát triển doanh nghiệp đến năm 2020 đối với các doanh nghiệp hoạt động trong các ngành, lĩnh vực có lợi thế, phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội thành phố, quy hoạch phát triển ngành, lĩnh vực và chuyển dịch cơ cấu kinh tế của thành phố (dịch vụ - công nghiệp – nông nghiệp).
Với mục tiêu: Phát triển doanh nghiệp cả về số lượng và chất lượng, trọng tâm là phát triển chất lượng; khuyến khích các doanh nghiệp mở rộng liên kết, tham gia tích cực vào chuỗi giá trị (sản xuất, phân phối) các hàng hóa và dịch vụ trong nền kinh tế của thành phố và của cả nước, giải quyết việc làm và nâng cao thu nhập cho người lao động. Từ đó, dự thảo đề án đã đề xuất 6 nhóm giải pháp cơ bản: hoàn thiện môi trường đầu tư góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh; giải pháp về Công nghệ để tiếp cận và ứng dụng trong hoạt động sản xuất kinh doanh; tạo điều kiện về mặt bằng sản xuất kinh doanh cho doanh nghiệp; các giải pháp về tín dụng; nguồn nhân lực và giải pháp về xúc tiến thương mại, xúc tiến đầu tư.
Nhằm cụ thể hóa các giải pháp phát triển doanh nghiệp, trong dự thảo, Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu UBND thành phố phân công trách nhiệm cụ thể cho các sở, ngành có liên quan, UBND các quận, huyện xây dựng các Chương trình hành động, nhiệm vụ, kế hoạch cụ thể của đơn vị mình theo từng năm để triển khai một cách đồng bộ và nhất quán trong quá trình thực hiện đề án.
Để rút ngắn khoảng cách từ chính sách đến thực tiễn, chúng tôi đề nghị HH doanh nghiệp trên địa bàn thành phố phối hợp với các sở, ban ngành chuyển tải các chính sách trên đến cộng đồng doanh nghiệp thành phố và cùng các cấp chính quyền thành phố vượt qua khó khăn trong hoạt động sản xuất - kinh doanh, chung tay phát triển thành phố Đà Nẵng ngày càng vững mạnh và thịnh vượng.
Xem Trần Văn Kha hỏi:
Đà Nẵng được đánh giá có môi trường đầu tư hấp dẫn, liên tục nhiều năm liền dẫn đầu cả nước về chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh. Bên cạnh các nhà đầu tư du lịch, Đà Nẵng đã thu hút nhiều nhà đầu tư, doanh nghiệp công nghệ cao, CNTT vào đầu tư như FPT, Tokai, Mabuchi, Tokyo Keiki Precision Technology, Niwa Foundry… cùng các chính sách hỗ trợ các doanh nghiệp đổi mới công nghệ lạc hậu, tiếp cận các công nghệ tiên tiến, nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh. Nhưng dường như vẫn thiếu một chút gì đó để có thể hỗ trợ, ưu ái hơn cho các doanh nghiệp đầu tư, hoạt động vào lĩnh vực này. Đề nghị cho biết các chính sách hỗ trợ, ưu đãi.

 Ông Lê Quang Nam:

          Trên lĩnh vực Khoa học công nghệ, UBND thành phố đã ban hành Quyết định 08/2012/QĐ-UBND ngày 02/3/2012 Quy định một số chính sách hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới công nghệ trên địa bàn thành phố và Quyết định số 16/2014/QĐ-UBND sửa đổi khoản 1, điều 5 của Quyết định số 08/2012/QĐ-UBND. Đây là một trong những chính sách trọng tâm hướng đến các doanh nghiệp vừa và nhỏ với mục tiêu thúc đẩy việc nâng cao năng lực công nghệ của doanh nghiệp thông qua các hoạt động đổi mới quy trình và đổi mới sản phẩm công nghệ.

Chương trình“Năng cao năng suất chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đến năm 2020”ra đời vào thời điểm các doanh nghiệp Đà Nẵng đang cần một cú hích để thay đổi mô hình phát triển, chuyển từ phát triển theo hướng tập trung đầu tư vốn và sử dụng nguồn lao động giá rẻ sang hướng phát triển với cách thức quản lý hiệu quả hơn, ứng dụng tiến bộ khoa học và đổi mới nghệ và mang lại giá trị gia tăng cao hơn.

Việc áp dụng các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, các phương thức quản lý tiên tiến cùng với đội ngũ nhân lực có kỹ năng và chất lượng sẽ là những điểm tựa quan trọng để các doanh nghiệp hội nhập thị trường quốc tế và từng bước có mặt trong các chuỗi cung ứng có sức cạnh tranh toàn cầu.

 “Năm Doanh nghiệp Đà Nẵng 2014”, Sở Khoa học và Công nghệ đã ban hành Chương trình hành động, tập trung vào những vấn đề trọng tâm sau:

- Hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm hàng hóa thông qua hoạt động đánh giá trình độ công nghệ và đổi mới công nghệ; xây dựng các tiêu chuẩn cơ sở, công bố hợp chuẩn hợp quy đối với sản phẩm hàng hóa; áp dụng các hệ thống, công cụ quản lý tiên tiến.
- Hỗ trợ doanh nghiệp xây dựng thương hiệu thông qua xây dựng và phát triển nhãn hiệu hàng hóa; đăng ký bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ;tham gia các giải thưởng chất lượng Quốc gia.
Trong thời gian đến, Sở Khoa học và Công nghệ sẽ tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các doanh nghiệp tham gia Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới công nghệ cũng như hỗ trợ các doanh nghiệp kết nối cung-cầu công nghệ, tham gia sàn giao dịch công nghệ, kết nối thị trường thương mại hóa các sản phẩm công nghệ.

Ông Nguyễn Hoàng Cẩm:

Từ một địa phương nằm trong “vùng lõm” của công nghệ thông tin (CNTT) so với Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh, đến nay Đà Nẵng đã có những bước phát triển ngoạn mục và đầy ấn tượng, khẳng định được thương hiệu và định danh trên bản đồ Công nghệ thông tin và Truyền thông (CNTT-TT) quốc gia. Năm 2014, là năm thứ 6 liên tiếp (2009 -2014) Đà Nẵng dẫn đầu cả nước về Chỉ số sẵn sàng ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin (ICT Index); đặc biệt, Đà Nẵng được tổ chức WeGO (Tổ chức chính phủ điện tử thế giới) trao giải thưởng WeGO Awards 2014 với kết quả xuất sắc cho “Dự án phát triển CNTT-TT thành phố Đà Nẵng” thuộc lĩnh vực “thu hẹp khoảng cách số”.

Góp phần làm nên thành tựu này, ngoài việc ứng dụng có hiệu quả những tiền đề của chính quyền điện tử, thành phố đã xác lập, của các cơ quan, đơn vị hành chính nhà nước và người dân Thành phố, chúng ta cũng ghi nhận sự đồng tình, ủng hộ của doanh nghiệp nói chung và doanh nghiệp CNTT nói riêng.

Trong thời gian qua, Sở đã tích cực tham mưu, phối hợp với các sở, ngành liên quan xây dựng một số chính sách ưu đãi nhằm hỗ trợ và khuyến khích các DNg hoạt động trên lĩnh vực xuất khẩu phần mềm (XKPM) trên địa bàn thành phố và được UBND thành phố phê duyệt, ban hành theo Quyết định số 30/2012/QĐ-UBND ngày 26/7/2012 (gọi tắt là QĐ 30).

 Từ khi QĐ 30 được ban hành, cộng đồng DNg rất đồng tình, hưởng ứng đã tạo nên một làn sóng đầu tư mới trong lĩnh vực XKPM trên địa bàn thành phố, nhiều doanh nghiệp được thành lập mới hoặc chủ động đầu tư mở rộng. Năm 2012, doanh thu XKPM đạt 20,8 triệu USD, đến năm 2013 doanh thu đạt 25 triệu USD (tăng 20,20% so với năm 2012); dự kiến năm 2014, doanh thu đạt 32,8 triệu USD (tăng 57,70% so với năm 2012 và tăng 31,20% so với năm 2013). Tuy nhiên, trong hơn hai năm qua (năm 2013 và 2014) là thời gian còn chịu những tác động xấu từ cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu, đã ảnh hưởng sâu rộng đến tất cả các lĩnh vực kinh tế - xã hội, sản xuất - kinh doanh và mọi mặt đời sống của người dân; ảnh hưởng không nhỏ đến kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh của DNg nói chung và đối với các DNg XKPM nói riêng.

Trong thời gian qua, một số DNg XKPM đã có nhiều nỗ lực, phát triển sản xuất kinh doanh nhưng chưa đáp ứng điều kiện theo quy định tại Điều 9 QĐ 30 của UBND thành phố nên chưa được hưởng ưu đãi, hỗ trợ (đơn cử, một trong những DNg đó là Công ty Vi Kĩ);…
Để phù hợp với tình hình kinh tế - xã hội hiện nay, đồng thời tạo điều kiện và thúc đẩy mạnh mẽ công tác hỗ trợ phát triển DNg theo tinh thần Năm Doanh nghiệp 2014, Sở đã tham mưu và được UBND thành phố thống nhất xây dựng dự thảo Quyết định mới để thay thế QĐ 30. Theo đó, Quyết định mới sẽ tập trung điều chỉnh các nội dung liên quan đến thời gian, điều kiện hưởng ưu đãi và cụ thể hóa một số nội dung để bảo đảm tính khả thi và hiệu quả.

Sở Thông tin và Truyền thông đã xây dựng dự thảo, gửi đến các sở, ngành và đơn vị liên quan góp ý, tổng hợp ý kiến và hiện nay đang gửi Sở Tư pháp thẩm định, trình UBND thành phố xem xét, phê duyệt.

Ông Đoàn Ngọc Hùng Anh: 

UBND thành phố ban hành Quyết định số 36/2013/QĐ-UBND ngày 13/11/2013 quy định Chính sách ưu đãi và hỗ trợ đầu tư vào Khu CNC Đà Nẵng, trong đó có một số nội dung chính như sau:
          1. Về chính sách ưu đãi
          a) Ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp
          - Về thuế suất: Thuế suất ưu đãi 10% trong thời hạn 15 năm. Thời gian áp dụng thuế suất ưu đãi được tính liên tục từ năm đầu tiên doanh nghiệp có doanh thu.
          - Về thời gian miễn, giảm thuế: Miễn thuế 4 năm đầu, giảm 50% số thuế phải nộp trong 9 năm tiếp theo. Thời gian miễn thuế được tính liên tục từ năm đầu tiên doanh nghiệp có thu nhập chịu thuế.
          b) Tiền thuê đất
          - Giá thuê đất: 5.250 - 10.500 đồng/m2/năm tùy thuộc vào loại dự án (dự án sản xuất hoặc dự án kinh doanh dịch vụ) và phương thức thanh toán (trả từng năm hoặc trả một lần cho toàn bộ thời gian thuê).
          - Miễn 03 năm tiền thuê đất đối với dự án đầu tư thuộc Danh mục lĩnh vực ưu đãi đầu tư; miễn 11 năm tiền thuê đất đối với dự án đầu tư thuộc Danh mục lĩnh vực đặc biệt ưu đãi đầu tư ban hành kèm theo Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ.
          c) Tiền sử dụng hạ tầng
          - Miễn 100% tiền sử dụng hạ tầng trong 02 năm đầu kể từ ngày nhận giao đất và giảm 50% trong 03 năm tiếp theo đối với các dự án nghiên cứu - phát triển công nghệ cao, ươm tạo công nghệ cao, ươm tạo doanh nghiệp công nghệ cao, đào tạo nhân lực công nghệ cao.
          - Miễn 100% tiền sử dụng hạ tầng trong 02 năm đầu kể từ ngày nhận giao đất đối với các dự án thuộc Danh mục công nghệ cao được ưu tiên đầu tư phát triển và Danh mục sản phẩm công nghệ cao được khuyến khích phát triển theo Quyết định số 49/2010/QĐ-TTg ngày 19/7/2010 của Thủ tướng Chính phủ.
          - Giảm 50% tiền sử dụng hạ tầng trong 02 năm đầu kể từ ngày nhận giao đất đối với các dự án sản xuất các sản phẩm thuộc Nhóm VI (Các sản phẩm công nghiệp hỗ trợ cho công nghiệp công nghệ cao) trong Danh mục các sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển theo Quyết định số 1483/QĐ-TTg ngày 26/8/2011 của Thủ tướng Chính phủ.

          2. Về chính sách hỗ trợ đầu tư
          - Cung ứng dịch vụ hành chính một cửa.
          - Hỗ trợ thủ tục xuất cảnh, nhập cảnh, cư trú
          - Hỗ trợ thu hút nguồn nhân lực công nghệ cao: hỗ trợ các doanh nghiệp trong việc tìm kiếm, tuyển dụng và đào tạo nguồn nhân lực công nghệ cao; các chuyên gia trong nước và nước ngoài làm việc trong Khu CNC Đà Nẵng được hỗ trợ tiền thuê nhà trong vòng 6 tháng làm việc đầu tiên, tối đa 2 triệu đồng/người/tháng.
          - Hỗ trợ vay vốn.
          - Ngoài những chính sách do UBND thành phố quy định, các dự án đầu tư vào Khu CNC Đà Nẵng còn được hưởng đầy đủ các chính sách ưu đãi khác theo quy định của Trung ương.
          - Đặc biệt, Ban Quản lý Khu CNC đã tham mưu UBND thành phố có văn bản gửi các Bộ, ngành có liên quan xem xét, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định về chính sách ưu đãi vượt trội đối với các dự án đầu tư đặc biệt vào Khu CNC Đà Nẵng, cụ thể:
          - Dự án đầu tư triển khai xây dựng trong 5 năm đầu: Giảm 50% tiền thuê đất.
          - Dự án có vốn đầu tư từ 200 triệu USD trở lên hoặc dự án sản xuất CNC có tổng chi bình quân cho hoạt động nghiên cứu và phát triển được thực hiện tại Việt Nam hàng năm lớn hơn 1% tổng doanh thu: Giảm 50% tiền thuê đất và áp dụng thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp 10% trong thời hạn 30 năm đối với thu nhập của doanh nghiệp từ dự án đầu tư mới.

Xem Công ty TNHH VBL Đà Nẵng hỏi:
 
về việc chấm dứt hợp đồng lao động đối với người lao độngđã đủ tuổi đời hưởng lương hưu (nam đủ 60 tuổi, nữ đủ 55 tuổi) nhưng chưa đủ thời gian đóng Bảo hiểm xã hội (đủ 20 năm).

         Theo quy định tại Khoản 1, Điều 187 Bộ luật Lao động về tuổi nghỉ hưu:“Người lao động bảo đảm điều kiện về thời gian đóng bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội được hưởng lương hưu khi nam đủ 60 tuổi, nữ đủ 55 tuổi.” Trường hợp người lao động đã đủ tuổi đời theo quy định nhưng chưa đủ thời gian đóng bảo hiểm xã hội và Công ty không có nhu cầu sử dụng (người lao động cao tuổi) thì thỏa thuận chấm dứt hợp đồng lao động và chi trả trợ cấp thôi việc cho người lao động theo Điều 48 Bộ luật lao động.
Xem Chi nhánh Công ty TNHH Saigon Knitwear Đà Nẵng hỏi:
 Đề nghị cho công ty chúng tôi hỏi về việc thay đổi ngày nghỉ hằng tuần của bộ phận khâu vá tấm và kiểm tấm

        Tại khoản 2, Điều 110 Bộ luật Lao động năm 2012 quy định về nghỉ hằng tuần: “Người sử dụng lao động có quyền quyết định sắp xếp ngày nghỉ hằng tuần vào ngày chủ nhật hoặc một ngày cố định khác trong tuần nhưng phải ghi vào nội quy lao động.”

          Tại Điều 121 Bộ luật Lao động năm 2012 quy định về đăng ký nội quy lao động: “Người sử dụng lao động phải đăng ký nội quy lao động tại cơ quan quản lý nhà nước về lao động cấp tỉnh.”
         
         Căn cứ các quy định nêu trên, trường hợp vì điều kiện sản xuất kinh doanh mà công ty không thể sắp xếp cho các công nhân bộ phận khâu vá tấm và kiểm tấm nghỉ hằng tuần vào ngày chủ nhật mà phải nghỉ luân phiên thì công ty có quyền quy định một ngày nghỉ khác trong tuần, miễn sao tuân thủ đúng quy định pháp luật, đảm bảo cho người lao động được nghỉ mỗi tuần ít nhất 24 giờ liên tục. Tuy nhiên, để thực hiện thay đổi ngày nghỉ hằng tuần nêu trên phải có sự tham gia, thống nhất của Ban chấp hành công đoàn tại cơ sở, thể hiện cụ thể bằng văn bản và phải được quy định trong Nội quy lao động.
Xem Trần Thị Hà Yến hỏi:
Công ty chúng tôi dự định ký HĐLĐ với một chuyên gia người Philipines vào làm việc tại 1 dự án mà công ty ký Hợp đồng thầu phụ tại Phú Yên. Chuyên gia này đã từng làm việc tại Đà Nẵng từ năm 2010 - 7/2013. Công ty chúng tôi không có chi nhánh hay văn phòng đại diện tại Phú yên, vậy chúng tôi xin cấp Giấy phép lao động cho chuyên gia này tại Đà Nẵng hay Phú Yên? Rất mong nhận được sự tư vấn hỗ trợ. Chân thành cảm ơn.

              Tại Khoản 1 Điều 12 Nghị định 102/2013/NĐ-CP ngày 05/9/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam quy định:

“Trước ít nhất 15 ngày làm việc, kể từ ngày người lao động nước ngoài dự kiến bắt đầu làm việc cho người sử dụng lao động thì người sử dụng lao động phải nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy phép lao động cho Sở Lao động - Thương binh và Xã hội nơi người lao động nước ngoài có toàn bộ thời gian làm việc cho người sử dụng lao động.

Trường hợp người lao động nước ngoài không có toàn bộ thời gian làm việc cho người sử dụng lao động tại một tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thì hồ sơ đề nghị cấp giấy phép lao động nộp cho Sở Lao động - Thương binh và Xã hội nơi đóng trụ sở chính của người sử dụng lao động.

Vậy, trường hợp này, đơn vị phải thực hiện xin cấp giấy phép lao động tại Sở Lao động - Thương binh & Xã hội thành phố Đà Nẵng.
Xem Trương Thị Mỹ Thành hỏi:
Tôi làm việc cho công ty 8 năm và nghỉ việc vào tháng 5/2013 do đi học. vì không nắm rõ luật nên khi nghĩ việc tôi không làm thủ tục hưởng BHTN, đến nay tôi vẫn chưa có việc làm, Vậy cho tôi hỏi, BHTN mà tôi chưa được hưởng sau này có được hưởng hoặc được cộng dồn hay không, Nếu không được thì bây giờ làm thế nào để hưởng tiền bảo hiểm thất nghiệp đó. Tôi xin chân thành cảm ơn.

Theo Điều 21 Nghị định 127/2008/NĐ-CP ngày 12/12/2008 của Chính phủ quy định về thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp như sau: “Thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp để xét hưởng bảo hiểm thất nghiệp là tổng các khoảng thời gian đã đóng bảo hiểm thất nghiệp được cộng dồn từ khi bắt đầu đóng bảo hiểm thất nghiệp cho đến khi người lao động bị mất việc làm hoặc chấm dứt hợp đồng lao động theo quy định của pháp luật lao động hoặc chấm dứt hợp đồng làm việc theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức mà chưa hưởng trợ cấp thất nghiệp”.

Như vậy, thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp của bạn trước đây sẽ được cộng dồn vào thời gian đóng bảo hiếm thất nghiệp sau này và sẽ được tính thành tổng thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp và là cơ sở để tính chế độ trợ cấp thất nghiệp trong trường hợp bạn chấm dứt hợp đồng với đơn vị mới và đăng ký thủ tục hưởng chế độ bảo hiểm thất nghiệp theo đúng quy định.
Xem Lương Thị Hà hỏi:
Em là sinh viên tốt nghiệp chuyên ngành Quản trị Nhân lực của Trường Đại học Nội vụ Hà Nội cơ sở miền Trung. Em ra trường nhưng chưa tìm được việc làm. Em không biết là Sở lao động Thương binh Xã hội có thể hỗ trợ tìm việc giúp em không ạ? Em xin chân thành cảm ơn!

            Theo Đề án tổ chức hệ thống thông tin thị trường lao động của thành phố Đà Nẵng, hiện nay Trung tâm Dịch vụ việc làm thành phố tổ chức sàn giao dịch thường xuyên tại 3 địa điểm: Trung tâm Hội chợ triển lãm (Số 9 Cách mạng thánh tám - Quận Cẩm Lệ), Trung tâm Dịch vụ việc làm (19 Phan Châu Trinh - Quận Hải Châu) và Trung tâm Dịch vụ việc làm vùng (278 Âu Cơ - Quận Liên Chiểu), tổ chức định kỳ mỗi tháng 3 phiên giao dịch chợ việc làm. Ngoài ra, còn tổ chức các phiên giao dịch chợ việc làm di động tại các quận, huyện, các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn thành phố để kết nối giữa doanh nghiệp và người lao động nhằm tạo điều kiện cho người lao động tìm được việc làm.

           Vậy, bạn có thể tìm đến các địa chỉ tổ chức sàn giao dịch nêu trên để được tư vấn và giới thiệu việc làm cho bạn./.
Xem Trần Chí Thân hỏi:
Trong những năm qua, ngành du lịch đã được xác định là ngành mũi nhọn của thành phố, nhưng công tác xúc tiến quảng bá hình ảnh điểm đến Đà Nẵng ra thị trường nước ngoài được đánh giá chưa mạnh, triển khai chưa bài bản và thiếu sự đầu tư về kinh phí từ ngân sách; Tính liên kết xúc tiến giữa doanh nghiệp du lịch với cơ quan quản lý nhà nước đã có song chưa cao. Đề nghị thành phố cho biết giải pháp cụ thể về việc này?

Trong những năm qua, công tác xúc tiến quảng bá du lịch đã được thành phố quan tâm, kinh phí ngân sách dành cho công tác này năm sau cao hơn năm trước (năm 2010 :475 triệu đồng, 2013: 1,147 tỷ đồng và năm 2014 : 1,4 tỷ đồng, tăng 22% so với 2013). Tuy nhiên mức kinh phí được cấp cũng rất khó đảm bảo cho việc triển khai hoạt động xúc tiến ra ngoài nước thường xuyên, mặc dù đã có sự tham gia của cộng đồng doanh nghiệp nhưng cũng chưa đạt được như mong muốn. Để tăng cường công tác quảng bá du lịch trong thời gian đến, đặc biệt là chú trọng công tác quảng bá xúc tiến ra các thị trường ngoài nước để thu hút và nang tỷ trọng khách quốc tế trong tổng số khách du lịch đến thành phố Đà Nẵng, Sở VHTTDL đang triển khai xây dựng kế hoạch xúc tiến du lịch giai đoạn 2015 - 2020, trong đó cụ thể hóa trách nhiệm của các thành phần tham gia như nhà nước, doanh nghiệp, các tổ chức liên quan. Tuy nhiên việc nâng cao và tăng cường sự liên kết công tư (nhà nước và các doanh nghiệp) là vấn dề hết sức quan trọng nhắm tăng cường sức mạnh chung trong hoạt động này. Để đảm bảo có hiệu quả, Sở VHTTDL đã triển khai xây dựng đề án Quỹ Xúc tiến phát triển du lịch thành phố nhằm kết nối các nguồn lực với sự đóng góp của nhiều thành phần để thuận tiện cho công tác xúc tiến quảng bá của du lịch thành phố. Quỹ này đã được Ban chỉ đạo du lịch thành phố đồng ý chủ trương thành lập và hiện đang hoàn thiện để báo cáo UBND thành phố xem xét, quyết định. Bên cạnh đó kiến nghị UBND thành phố Đà Nẵng tiếp tục quan tâm đầu tư cho phát triển du lịch trong đó cấp tăng thêm kinh phí xúc tiến du lịch ra thị trường nước ngoài như: Nhật Bản, Hàn Quốc, Nga, Thái Lan… .
Xem quantran hỏi:
Thực hiện chủ trương của thành phố về Năm doanh nghiệp 2014, Sở VHTTDL đã có những chính sách gì để hỗ trợ doanh nghiệp trong các hoạt động này?

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tham mưu một số chính sách hỗ trợ doanh nghiệp cụ thể như:
- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch; Xây dựng các chuyên mục liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp trên các trang thông tin điện tử (www.cst.danang.gov.vn, www.danangtourism.gov.vn);
- Thực hiện tốt việc đơn giản thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian cấp phép thuộc các lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch, Tư vấn hướng dẫn các doanh nghiệp nộp hồ sơ thủ tục hành chính thông qua dịch vụ công trực tuyến, Tăng cường kiểm tra giám sát việc thực hiện nội dung “5 xây”; “3 chống” theo Chỉ thị số 29/CT/TU ngày 06/11/2013 của Ban thường vụ Thành ủy Đà Nẵng trong đội ngũ cán bộ công chức, viên chức, trong đó tập trung vào các nhóm liên quan đến lĩnh vực tham  mưu, cấp phép;
- Tổ chức Chương trình đối thoại, tọa đàm giữa Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch với doanh nghiệp nhằm đề xuất các cơ chế chính sách để tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc và hỗ trợ cho doanh nghiệp; Chương trình tôn vinh các doanh nghiệp có nhiều đóng góp cho ngành du lịch thành phố Đà Nẵng nhằm tôn vinh, khuyến khích các doanh nghiệp tiếp tục có nhiều đóng góp hơn nữa cho hoạt động du lịch của thành phố;
- Hỗ trợ thông tin, xúc tiến mở rộng thị trường như Hỗ trợ doanh nghiệp tham gia công tác xúc tiến, quảng bá sản phẩm du lịch tại các thị trường trọng điểm của Đà Nẵng như: Hà Nội, TP.Hồ Chí Minh, Cần Thơ, Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc, Nga, Thái Lan với nhiều hình thức khác nhau như: tổ chức đón các đoàn Famtrip, PressTrip, tham gia các hội chợ, triển lãm du lịch… nhằm thu hút khách từ các thị trường này đến Đà Nẵng;
- Tổ chức các sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch đặc sắc và qui mô năm 2014, Chương trình kích cầu du lịch Đà Nẵng 2014; Thực hiện tập gấp miễn phí quảng bá, giới thiệu về cơ sở dịch vụ đạt chuẩn, tập gấp giới thiệu sản phẩm, dịch vụ của các doanh nghiệp lữ hành, khách sạn tại các địa điểm thường xuyên có khách du lịch: Quầy thông tin du lịch tại Sân bay Đà Nẵng, Trung tâm hỗ trợ du khách, Bảo tàng Chăm, Bảo tàng Đà Nẵng, Danh thắng Ngũ Hành Sơn
- Tổ chức triển khai kế hoạch phát triển nguồn nhân lực du lịch 2014, Hỗ trợ mở các lớp đào tạo bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ cho nhân viên các cơ sở dịch vụ đạt chuẩn, nghiệp vụ cho thuyền viên, hướng dẫn viên tiếng Hàn, Nga, Trung Quốc;
- Xây dựng cơ chế chính sách khuyến khích, hỗ trợ đầu tư và phát triển du lịch, tập trung các loại hình dịch vụ; Lập quy hoạch định hướng phát triển hệ thống cơ sở lưu trú trên địa bàn thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2015-2020, tầm nhìn đến 2030 để đảm bảo phát triển bền vững cho doanh nghiệp du lịch thành phố góp phần đem lại hiệu quả kinh doanh của các nhà đầu tư;
Xem Hồ Ngọc Hoa hỏi:
Chương trình “kích cầu du lịch” là một trong những hoạt động có hiệu quả cao, hỗ trợ các doanh nghiệp kinh doanh du lịch trên địa bàn thành phố trên tinh thần của Chương trình “Năm doanh nghiệp 2014”. Vậy xin ông cho biết, Sở VHTTDL đã tổ chức các hoạt động này như thế nào? Năm 2015, Sở Văn hóa Thể thao du lịch có tiếp tục thực hiện chương trình này không, và có giải pháp nào để thu hút hơn nữa khách du lịch trong và ngoài nước đến thành phố ĐN trong thời điểm kích cầu du lịch.

Tiếp nối thành công của năm 2013, Chương trình kích cầu 2014 đã được triển khai từ rất sớm, với hưởng ứng tham gia của gần 100 doanh nghiệp kinh doanh du lịch, dịch vụ trên địa bàn thành phố, 28 tiểu thương chợ Hàn đã tham gia và cam kết về việc bán hàng theo đúng giá và áp dụng khuyến mãi đúng như đã đăng ký. Sở cũng đã hoàn thành thiết kế và in ấn 3,000 brochure về chương trình kích cầu và 10,000 voucher giảm giá các mặt hàng (trong đó có 9000 voucher giảm giá 5% và 1000 voucher giảm giá 10%) phân bổ cho các khách sạn, công ty lữ hành, trung tâm hỗ trợ du khách, quầy thông tin du lịch sân bay,… Công tác tuyên truyền quảng, bá thông tin về chương trình cũng được chú trọng.

Nhìn chung, Chương trình đã mang lại hiệu quả tốt, góp phần giúp các doanh nghiệp, nhất là các khách sạn, lữ hành quảng bá sản phẩm trong mùa thấp điểm. Có thể thấy qua các con số như lượng khách lưu trú tại các KS có đăng ký khuyến mãi vẫn có sự tăng trưởng hằng tháng từ 15% – 20%, lượt khách lữ hành tính đến tháng 9/2014 tại các công ty lữ hành đạt 6.745 khách trong đó các công ty có số lượng khách cao là CN Saigontourist, CN Viettravel và Công ty VN Travelmart.
Năm 2015, chúng tôi sẽ tiếp tục tổ chức Chương trình kích cầu du lịch dựa trên những kết quả đạt được của năm 2014. Để thu hút hơn nữa khách du lịch trong thời gian chương trình kich cầu, Sở sẽ tiếp tục vân động các đơn vị tham gia sâu, rộng hơn, đa dạng dịch vụ sản phẩm hơn; đồng thời kết hợp tổ chức thêm nhiều sự kiện văn hóa thể thao và du lịch, đưa vào các sản phẩm mới nhằm đa dạng sản phẩm dịch vụ, hình thành các gói sản phẩm du lịch với giá ưu đãi, chất lượng, tổ chức các hội thảo, hội nghị.

Normal 0 false false false
Xem Trần Quang Tưởng hỏi:
Tại một số địa phương trong đó có Đà Nẵng, trong những năm gần đây với những thị trường có sức tăng trưởng nóng (Hàn Quốc, Trung Quốc,…) đã diễn ra tình trạng doanh nghiệp du lịch đã tiếp tay cho người nước ngoài hoạt động không minh bạch, không lành mạnh trong lĩnh vực hoạt động kinh doanh lữ hành. Với vai trò là cơ quan quản lý nhà nước, Sở VHTTDL đã có những giải pháp cụ thể nào trước tình hình này?

Đối với những trường hợp tổ chức, cá nhân nước ngoài hoạt động trái phép, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tích cực phối hợp với các đơn vị liên quan để kiểm tra, xử lý các trường hợp vi phạm theo quy định của Luật du lịch nhằm tạo môi trường hoạt động du lịch bền vững, nâng cao hình ảnh điểm đến Đà Nẵng và thời gian qua Sở đã xử lý nghiêm 05 trường hợp vi phạm đối với người Hàn Quốc trực tiếp hướng dẫn khách tại thành phố Đà Nẵng (với số tiền phạt gần 100 triệu đồng); đồng thời phối hợp với tỉnh Quảng Nam và Thừa Thiên Huế để kiểm tra xử lý các trường hợp này.
Ngoài ra, Sở cũng đã tổ chức mời các doanh nghiệp du lịch, đối tác để tuyên truyền pháp luật về du lịch, nhằm hướng dẫn, nhắc nhở các doanh nghiệp, cá nhân thực hiện nghiêm túc quy định.
Bên cạnh công tác quản lý nhà nước, Sở đề nghị các doanh nghiệp phối hợp cung cấp thông tin về những trường hợp tổ chức, cá nhân nước ngoài trực tiếp hướng dẫn đoàn khách du lịch, tiếp tay cho người nước ngoài hành nghề trái phép để xử lý triệt để góp phần đảm bảo môi trường hoạt động du lịch lành mạnh, bền vững, bảo vệ thương hiệu du lịch và hình ảnh thành phố Đà Nẵng nói riêng và Việt Nam nói chung.
 Trong thời gian đến, Sở sẽ tiếp tục tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra các đơn vị, cá nhân vi phạm, phối hợp với các ngành liên quan để quản lý người nước ngoài trên địa bàn thành phố.
Xem Lê Ngọc Hòa hỏi:
Năm Doanh nghiệp Đà Nẵng 2014, ngành du lịch thành phố đã có những hỗ trợ như thế nào đối với doanh nghiệp. Năm 2015, ngành sẽ có những giải pháp, hoạt động cụ thể nào để hỗ trợ doanh nghiệp du lịch thành phố.

Thực hiện chủ trương của UBND thành phố về chương trình Năm doanh nghiệp Đà Nẵng 2014, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã xây dựng kế hoạch và triển khai các hoạt động sau:
- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch; Xây dựng các chuyên mục liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp trên các trang thông tin điện tử (www.cst.danang.gov.vn, www.danangtourism.gov.vn);
- Thực hiện tốt việc đơn giản thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian cấp phép thuộc các lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch, Tư vấn hướng dẫn các doanh nghiệp nộp hồ sơ thủ tục hành chính thông qua dịch vụ công trực tuyến, Tăng cường kiểm tra giám sát việc thực hiện nội dung “5 xây”; “3 chống” theo Chỉ thị số 29/CT/TU ngày 06/11/2013 của Ban thường vụ Thành ủy Đà Nẵng trong đội ngũ cán bộ công chức, viên chức, trong đó tập trung vào các nhóm liên quan đến lĩnh vực tham  mưu, cấp phép;
- Tổ chức Chương trình đối thoại, tọa đàm giữa Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch với doanh nghiệp nhằm đề xuất các cơ chế chính sách để tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc và hỗ trợ cho doanh nghiệp; Chương trình tôn vinh các doanh nghiệp có nhiều đóng góp cho ngành du lịch thành phố Đà Nẵng nhằm tôn vinh, khuyến khích các doanh nghiệp tiếp tục có nhiều đóng góp hơn nữa cho hoạt động du lịch của thành phố;
- Hỗ trợ thông tin, xúc tiến mở rộng thị trường như Hỗ trợ doanh nghiệp tham gia công tác xúc tiến, quảng bá sản phẩm du lịch tại các thị trường trọng điểm của Đà Nẵng như: Hà Nội, TP.Hồ Chí Minh, Cần Thơ, Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc, Nga, Thái Lan với nhiều hình thức khác nhau như: tổ chức đón các đoàn Famtrip, PressTrip, tham gia các hội chợ, triển lãm du lịch… nhằm thu hút khách từ các thị trường này đến Đà Nẵng;
- Tổ chức các sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch đặc sắc và qui mô năm 2014, Chương trình kích cầu du lịch Đà Nẵng 2014; Thực hiện tập gấp miễn phí quảng bá, giới thiệu về cơ sở dịch vụ đạt chuẩn, tập gấp giới thiệu sản phẩm, dịch vụ của các doanh nghiệp lữ hành, khách sạn tại các địa điểm thường xuyên có khách du lịch: Quầy thông tin du lịch tại Sân bay Đà Nẵng, Trung tâm hỗ trợ du khách, Bảo tàng Chăm, Bảo tàng Đà Nẵng, Danh thắng Ngũ Hành Sơn
- Tổ chức triển khai kế hoạch phát triển nguồn nhân lực du lịch 2014, Hỗ trợ mở các lớp đào tạo bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ cho nhân viên các cơ sở dịch vụ đạt chuẩn, nghiệp vụ cho thuyền viên, hướng dẫn viên tiếng Hàn, Nga, Trung Quốc;
- Xây dựng cơ chế chính sách khuyến khích, hỗ trợ đầu tư và phát triển du lịch, tập trung các loại hình dịch vụ; Lập quy hoạch định hướng phát triển hệ thống cơ sở lưu trú trên địa bàn thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2015-2020, tầm nhìn đến 2030 để đảm bảo phát triển bền vững cho doanh nghiệp du lịch thành phố góp phần đem lại hiệu quả kinh doanh của các nhà đầu tư;
Thông qua các hoạt động này, cộng đồng doanh nghiệp ngành văn hóa, thể thao và du lịch đã nhận được sự hỗ trợ tối đa của cơ quan quản lý nhà nước, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy mạnh phát triển kinh doanh trên địa bàn thành phố.

Về kế hoạch Năm doanh nghiệp Đà Nẵng 2015, chúng tôi sẽ tiếp tục phát huy những kết quả đạt được trong năm 2014, tạo tiền đề cho các hoạt động năm của chương trình Năm doanh nghiệp 2015. Đồng thời, Sở sẽ luôn luôn lắng nghe ý kiến, đồng hành cùng doanh nghiệp trong những khó khăn để có những giải pháp, hoạt động cụ thể tham mưu thành phố hỗ trợ doanh nghiệp tốt nhất, giúp doanh nghiệp phát triển bền vững.
Xem Trần Thành Long hỏi:
Hiện nay các quy định về xử phạt hành chính đối với lĩnh vực kinh doanh thương mại có rất nhiều quy định mới, bản thân các doanh nghiệp không thể tiếp cận cũng như hiểu rõ, vậy Sở Công Thương và Chi cục Quản lý Thị trường thành phố có chương trình phổ biến quy định pháp luật cho doanh nghiệp không và có giải pháp gì để giúp cho doanh nghiệp nắm được các quy định này kịp thời và hiệu quả?

 Công tác tuyên truyền pháp luật đến các doanh nghiệp luôn được Sở Công Thương chú trọng thực hiện, thông qua việc giới thiệu, tuyên truyền các văn bản quy phạm pháp luật trên Chuyên mục Công Thương phát trên Đài Phát thanh truyền hình Đà Nẵng (DRT) định kỳ hàng tháng; thường xuyên cập nhật và đăng tải các văn bản quy phạm pháp luật lên website của Sở (www.socongthuong.danang.gov.vn). 

Bên cạnh đó, đặc biệt từ tháng 9/2014, Sở Công Thương đã chỉ đạo Chi cục Quản lý Thị trường thành phố tập trung triển khai công tác tuyên truyền pháp luật đến các cơ sở sản xuất kinh doanh thông qua các hình thức: tuyên truyền trực tiếp thông qua các cán bộ Quản lý Thị trường làm công tác kiểm tra kiểm soát tại các cơ sở kinh doanh; in phát tờ rơi; tuyên truyền trực quan bằng băng rôn, phướn trên khắp các tuyến đường của thành phố; đăng tải và phát các nội dung tuyên truyền pháp luật lên các báo, đài địa phương nhằm giúp các cơ sở sản xuất, kinh doanh nắm được các quy định pháp luật và ký cam kết không vận chuyển hàng cấm, hàng nhập lậu; không sản xuất buôn bán hàng giả, hàng cấm, hàng xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp, hàng không đảm bảo về an toàn thực phẩm.
Chi cục Quản lý Thị trường cũng đã thiết lập và công bố đường dây nóng nhằm hướng dẫn, giải đáp trực tiếp các vướng mắc cho các doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh trên địa bàn thông qua số điện thoại: 0511.3.624.154 và 0903.592.189).
Ngoài ra, Sở cũng đã chỉ đạo Chi cục Quản lý Thị trường xây dựng và đưa vào Kế hoạch năm 2015 tổ chức các hoạt động Hội thảo, Hội nghị tuyên truyền pháp luật trực tiếp đến các doanh nghiệp, trên cơ sở khảo sát nhu cầu, phân nhóm doanh nghiệp theo ngành nghề, lĩnh vực kinh doanh, để từ đó đảm bảo nội dung tuyên truyền phù hợp, thiết thực và đạt được hiệu quả tốt nhất. 
Xem Trần Văn Lài hỏi:
Theo dõi kết quả hỗ trợ doanh nghiệp về tín dụng, chúng tôi thấy số lượng doanh nghiệp được hỗ trợ chưa nhiều. Phải chăng điều kiện tiếp cận Quỹ quá khó? Thành phố có nên nới rộng điều kiện nữa hay không?

Việc cho vay tại Quỹ đã được công khai các quy định, điều kiện, hồ sơ, thủ tục rộng rãi trên Trang thông tin điện tử (Website) của Quỹ, các thông tin đại chúng. Do đó các điều kiện vay vốn của Quỹ là công khai, minh bạch và không phải là các điều kiện khó tiếp cận cho Doanh nghiệp.

Việc cho vay chưa nhiều là từ các mặt hạn chế từ phía Doanh nghiệp. Trước hết, là do mặc dù thành phố, Quỹ đã đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền nhưng số lượng doanh nghiệp đến Quỹ đề nghị vay vốn còn ít, điều này chứng tỏ nhu cầu vay vốn để duy trì, phát triển SXKD của doanh nghiệp còn ít, do ảnh hưởng của khủng hoảng kinh tế, sức mua thị trường thấp, thị trường đầu ra không có, doanh nghiệp luôn đặt câu hỏi với Quỹ : vay để làm gì, trong khi hàng tồn kho nhiều, ngay cả các ngân hàng thương mại thì tỷ lệ tăng trưởng tín dụng trong cả nước rất thấp đã chứng minh được điều đó.

 Hầu hết các doanh nghiệp đến với Quỹ là doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ, việc tổ chức sản xuất kinh doanh theo kiểu gia đình, công tác quản trị kinh doanh, quản trị doanh nghiệp, quản trị tài chính hầu như chưa được quan tâm, các điều kiện cho vay doanh nghiệp không đáp ứng được như báo cáo tài chính không được kiểm toán, không có tài sản thế chấp, lập phương án kinh doanh không có hiệu quả, không chứng minh được tính khả thi của phương án kinh doanh, nợ thuế, nợ xấu ngân hàng, tình hình tài chính thua lỗ lớn kéo dài nhiều năm, …  
Đối với Quỹ cũng đã mạnh dạn đề xuất UBND thành phố tháo gỡ những vướng mắc mà doanh nghiệp hay gặp phải. Chúng tôi rất vui nếu có được nhiều Doanh nghiệp đến vay vì nhiệm vụ của chúng ta là cho vay hỗ trợ Doanh nghiệp, không vì lý do gì chúng tôi gây khó cho Doanh nghiệp, như vậy chúng tôi sử dụng vốn không đúng mục đích, không hoàn thành được nghĩa vụ thành phố giao.
Rất tiếc hiện nay có quá ít Doanh nghiệp có nhu cầu vay vốn. Nếu Doanh nghiệp thấy việc cho vay của Quỹ có điều kiện nào khó thì phải báo cụ thể cho Lãnh đạo Quỹ để xử lý.
Xem Hội Nữ doanh nhân thành phố hỏi:
Đối với Doanh nghiệp đã được tín chấp vay vốn từ Quỹ (từ nguồn 120 tỷ) trong năm 2014, khi đến thời hạn hoàn trả, đơn vị có được tiếp tục vay lại hay không, thủ tục như thế nào, lãi suất cho vay của năm 2015 sẽ là bao nhiêu?

1. Đối với các doanh nghiệp đã được vay vốn từ gói 120 tỷ đồng ủy thác của thành phố (không kể là vay tín chấp hay thế chấp) tại Quỹ ĐTPT TP trong năm 2014 khi đến thời hạn hoàn trả thì có thể được vay lại với điều kiện:
- Doanh nghiệp phải hoàn trả đúng thời hạn
- Doanh nghiệp phải thực hiện đúng hợp đồng tín dụng đã ký kết với Quỹ, nhất là giữ gìn uy tín trong thực hiện trả nợ lãi, gốc đúng thời hạn đã ghi trong hợp đồng tín dụng.
Sau khi hoàn trả vốn vay, doanh nghiệp có Giấy đề nghị vay vốn và làm hồ sơ theo quy định của Quỹ để Quỹ thẩm định và trình cấp có thẩm quyền xem xét cho vay.
2. Về thủ tục vay lại; do doanh nghiệp đã vay của Quỹ nên hồ sơ vay vốn tại Quỹ có thể dùng lại bộ hồ sơ vay trước đó, chỉ làm lại Giấy đề nghị vay vốn, Phương án vay vốn kèm theo các hợp đồng đầu vào - đầu ra mới để chứng minh phương án vay vốn, photo báo cáo tài chính năm 2014 có chứng thực sao y bản chính.
3. Về lãi suất trong năm 2015: hiện tại UBND thành phố quy định lãi suất 6%/năm, cũng khá ưu đãi so với các ngân hàng thương mại, tùy tình hình thực tế, Quỹ sẽ nghiên cứu, đề xuất UBND TP xem  xét giảm lãi suất. Như vậy lãi suất của Quỹ khá ổn định, các doanh nghiệp hãy yên tâm vay vốn tại Quỹ để phát triển sản xuất kinh doanh.
Xem Công ty CP Thép Thái Bình Dương hỏi:
hiện nay doanh nghiệp nắm bắt cơ chế chính sách, pháp luật còn chậm. Vì vậy, kính đề nghị các cơ quan quản lý nhà nước quan tâm hỗ trợ, hướng dẫn cụ thể và thường xuyên hơn cho doanh nghiệp.

               Ý kiến của Công ty Thép Thái Bình Dương tôi nghĩ rất thực tế. Tuy nhiên, đối với lãnh đạo thành phố, chúng tôi đã có chủ trương thông qua Cổng Thông tin điện tử để cập nhật thường xuyên các chủ trương, chính sách của thành phố cho mọi người dân, mọi doanh nghiệp, các tổ chức có quan tâm đến các chủ trương, chính sách của thành phố có thể nghiên cứu được. Và thông qua đó, tất cả những chính sách, luật pháp của nhà nước cũng đã được đăng tải để tất cả mọi người đều có thể nghiên cứu. Đặc biệt, trong Năm doanh nghiệp, lãnh đạo thành phố yêu cầu Cổng Thông tin điện tử của thành phố, cũng như trang thông tin điện tử của các sở, ngành, quận, huyện phải cập nhật thường xuyên các chủ trương, các chỉ đạo của thành phố hàng ngày để các đối tượng có thể nghiên cứu.

Bên cạnh đó, thành phố đã yêu cầu Đài Phát thành truyền hình Đà Nẵng mở chuyên mục Đồng hành cùng doanh nghiệp. Hàng tuần, các đài báo đều có chương trình này. Đồng thời yêu cầu các hiệp hội: Hiệp hội doanh nghiệp vừa và nhỏ, Hiệp hội doanh nhân trẻ, Hiệp hội doanh nhân nữ, Hiệp hội du lịch,... đề nghị các hiệp hội có trách nhiệm thông tin các chủ trương, chính sách của thành phố đến hội viên của mình. Trong tất cả văn bản, khi phát hành đều gởi đến các hiệp hội.

Đó là 3 kênh chính mà tôi nghĩ rằng các doanh nghiệp cần nghiên cứu, mở các trang thông tin điện tử, vào thời gian đài báo có chương trình Đồng hành cùng doanh nghiệp để nghiên cứu. Đồng thời qua đây, tôi cũng xin đề nghị với Cổng Thông tin điện tử, Đài Phát thanh truyền hình, Báo Đà Nẵng và các hiệp hội phải ghi nhận ý kiến của doanh nghiệp. Chúng ta đã cố gắng làm nhiều biện pháp nhưng doanh nghiệp vẫn chưa nắm được hết các thông tin, các chính sách của thành phố, thì đó vừa là trách nhiệm, thiếu sót của doanh nghiệp, và cũng là thiếu sót của chúng ta. Tôi đề nghị rút kinh nghiệm để sắp đến chúng ta có thể làm tốt hơn nữa. Đặc biệt là các hiệp hội, tôi đề nghị các hiệp hội làm thế nào để thu hút nhiều hội viên hơn nữa từ các doanh nghiệp nhỏ và vừa vào sinh hoạt với hội, và kịp thời nắm bắt được các thông tin của thành phố, các chính sách của thành phố để vaanh dụng thực hiện trong quá trình phát triển doanh nghiệp.

Xem Công ty CP Foodinco hỏi:
Hiện nay thị trường lao động ở Đà Nẵng gặp khó khăn (tác phong lao động chưa chuyên nghiệp, vấn đề nhà ở, trường học cho con em cán bộ công nhân trong Khu công nghiệp, đảm bảo an sinh,…). Đề nghị UBND thành phố quan tâm, có chính sách phát triển nguồn nhân lực nhất là công nhân kỹ thuật, có tay nghề gắn với nhu cầu của Doanh nghiệp

 

Thành phố Đà Nẵng đã có Đề án phát triển nguồn nhân lực theo theo Quyết định số 5882/QĐ-UBND ngày 23/7/2012 về lĩnh vực dạy nghề, hiện tại có 56 cơ sở dạy nghề ( 6 trường cao đẵng nghề, 5 trường Trung cấp nghề), đào tạo 132 nghề khác nhau, hằng năm đào tạo hàng chục ngàn lao động, chương trình đào tạo dài hạn theo chương trình khung của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội quy định.

Tuy nhiên, mỗi doanh nghiệp có đầu tư trang thiết bị cho sản xuất với trình độ công nghệ tiên tiến khác nhau, cơ sở đào tạo không thể đáp ứng cho mọi doanh nghiệp, mà theo chương trình khung tiên tiến trong một giai đoạn khoa học công nghệ nhất định, nên thường doanh nghiệp có công nghệ tiên tiến muốn đảm bảo năng suất phù hợp cần đào tạo thêm

- Về thị trường lao động: Ngay từ năm 2010, UBND thành phố đã ban hành quyết định số 6458/QĐ-UBND ngày 26/8/2010 về việc phê duyết Đề án Tổ chức hoạt động hệ thống thông tin thị trường lao động trên địa bàn thành phố, theo đó hằng năm, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội đều tổ chức điều tra Cung – Cầu lao động và tổ chức chợ việc làm định kỳ 3 lần /tháng nhằm kết nối giữa người lao động (tìm việc) với doanh nghiệp (tuyển lao động) giúp người lao động có cơ hội tìm việc làm, giúp doanh nghiệp tuyển được lao động theo yêu cầu (các doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng liên hệ Trung tâm dịch vụ việc làm – 278 Âu cơ, Liên Chiểu, Đà Nẵng).

Như vậy, để kết nối đáp ứng được giữa cung và cầu lao động cho doanh nghiệp, đề nghị doanh nghiệp tham gia vào thị trường lao động qua sàn giao dịch việc làm. Nếu cần phải đào tạo theo tiêu chuẩn công nghệ tiên tiến cá biệt, doanh nghiệp nên đặt hàng hoặc kiến nghị tham gia cùng cơ sở đào tạo nghề để đào tạo nhân lực theo yêu cầu. Đối với thành phố sẽ khuyến khích công việc này bằng những chính sách cụ thể khi đem lại lợi ích chung cho cả người lao động và doanh nghiệp.
Xem Nguyễn Hàn Giang hỏi:
Từ chủ trương đến thực tế đôi khi rất gần nhưng cũng rất xa, thậm chí có Đại biểu Quốc hội đã ví von “chính sách trên trời, cuộc đời ở dưới đất” để nói về chuyện một số chính sách được ban hành trong thời gian qua rất thiếu thực tế. Đó là sự thật, bởi lâu nay vẫn xảy ra tình trạng các đơn vị, cán bộ công chức khi tham mưu ban hành văn bản thường nghĩ đến lợi ích của ngành mình, sợ trách nhiệm và đẩy khó khăn về phía người dân, doanh nghiệp. Thưa ông Võ Duy Khương, ông nghĩ sao về vấn đề này và thành phố Đà Nẵng sẽ có giải pháp gì để các chính sách ban hành trong thời gian đến tiếp tục sát với thực tế, tạo thuận lợi hơn nữa cho doanh nghiệp.

Ông Võ Duy Khương:

Thực tế hiện nay, các dự thảo văn bản đã được các cơ quan nhà nước chủ động lấy ý kiến phản biện, góp ý sâu rộng từ mọi tầng lớp nhân dân trước khi ban hành.

Đây là một xu hướng phù hợp với sự phát triển của xã hội. Các cơ quan nhà nước cũng dần thích nghi với việc lắng nghe ý kiến phản biện để việc ban hành chủ trương, chính sách phù hợp với thực tiễn phát triển của xã hội, đảm bảo tính hợp pháp, hợp lý. Tuy nhiên, nhìn lại việc ban hành và thực hiện các chính sách pháp luật thời gian qua có thể thấy nhiều văn bản, chính sách pháp luật chưa sát thực tế cuộc sống, thậm chí bất hợp lý nên khó thực hiện và hiệu quả mang lại cho xã hội thấp. 

Về phía thành phố Đà Nẵng, chính quyền thành phố luôn luôn lắng nghe các ý kiến góp ý của nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp và có những phản hồi, điều chỉnh nếu phát hiện nội dung văn bản chưa hợp lý với mục tiêu chung xây dựng và phát triển thành phố.

Vừa qua, UBND thành phố đã tiếp nhận ý kiến phản ánh của doanh nghiệp và điều chỉnh hàng loạt chính sách hỗ trợ như chính sách đổi mới công nghệ, lãi suất cho vay ưu đãi, sản xuất hàng lưu niệm. Đặc biệt, đối với Đề án Phát triển doanh nghiệp Đà Nẵng đến năm 2020, UBND thành phố đã tổ chức nhiều hội nghị, hội thảo để lấy ý kiến phản biện của các chuyên gia, nhà nghiên cứu, doanh nhân để hoàn chỉnh Đề án.

Năm 2015, chính quyền thành phố cam kết đồng hành cùng doanh nghiệp, tiếp tục các hoạt động đối thoại, lắng nghe ý kiến của cộng đồng doanh nghiệp qua nhiều kênh thông tin khác nhau như đối thoại trực tuyến trên Cổng Thông tin điện tử thành phố, các buổi gặp gỡ trực tiếp giữa lãnh đạo thành phố với các doanh nghiệp, ý kiến từ các hội, hiệp hội nghề nghiệp để các văn bản, chính sách ban hành tạo điều kiện cho doanh nghiệp hoạt động, phát triển và đảm bảo tính hợp pháp, hợp lý.
Xem Nguyễn Sinh hỏi:
Tôi nghe nói khi làm thủ tục vay vốn tại Quỹ Đầu tư phát triển thành phố, doanh nghiệp phải chịu chi phí thẩm định tài sản đảm bảo cho vay, trong khi ở các ngân hàng thì doanh nghiệp được miễn. Đề nghị Quỹ giải đáp

 


          Theo quy định về thế chấp tài sản, doanh nghiệp phải thuê một công ty thẩm định giá để thẩm định giá trị tài sản thế chấp và doanh nghiệp phải trả phí thẩm định này cho công ty thẩm định giá. Hiện nay Quỹ hoàn toàn không có thu phí thẩm định này.

          Đối với các ngân hàng thương mại, do có Trung tâm thẩm định giá chuyên nghiệp trực thuộc ngân hàng nên ngân hàng trực tiếp thẩm định giá TSTC đối với các khách hàng của ngân hàng và có thể không thu phí nên doanh nghiệp hiểu là được miễn phí thẩm định giá trị tài sản.

          Để hỗ trợ cho các doanh nghiệp, đối với các tài sản thông thường, nếu mức vay không quá 2 tỷ đồng thì Quỹ có thể vận dụng các quy định để thẩm định giá trị TSTC cho doanh nghiệp nhưng thường căn cứ khung giá do Nhà nước ban hành chứ không thể kiểm tra theo giá thị trường do đó giá trị tài sản  sau khi được thẩm định thường có giá trị thấp hơn so với giá thị trường. Đây cũng là một khó khăn cho Doanh nghiệp.

          Để khắc phục khó khăn này, Quỹ đã phối hợp với Công ty Thẩm định giá và dịch vụ tài chính Đà Nẵng để giảm giá dịch vụ thẩm định giá cho các doanh nghiệp.
Xem Trần Hoàng Tin hỏi:
Tôi được biết thành phố có chủ trương mở khu trưng bày, giới thiệu sản phẩm của thành phố Đà Nẵng. Tôi muốn hỏi khi nào hình thành khu này, liên hệ cơ quan nào, thủ tục, có được hỗ trợ ưu đãi về mặt bằng không


Nghiên cứu, hình thành Khu trưng bày, giới thiệu sản phẩm của doanh nghiệp Đà Nẵng là một trong những chủ trương của Lãnh đạo UBND thành phố nhằm thực hiện Năm Doanh nghiệp Đà Nẵng 2014. Thực hiện nhiệm vụ này, Sở Công Thương đã phối hợp cùng các Hiệp hội doanh nghiệp và các đơn vị liên quan tiến hành khảo sát nhu cầu của hơn 100 doanh nghiệp; nghiên cứu, đề xuất ý kiến và một số địa điểm xây dựng Khu  trưng bày, giới thiệu sản phẩm của các doanh nghiệp thành phố trình UBND thành phố. Kết quả, UBND thành phố đã thống nhất thực hiện thí điểm Khu trưng bày, giới thiệu sản phẩm (trước mắt là đối với các sản phẩm lưu niệm du lịch) tại tuyến đường Trần Hưng Đạo (từ chân cầu sông Hàn ra mỗi bên 150 m), sau khi hình thành sẽ đưa điểm này vào tour du lịch của thành phố.
HIện nay, Sở Công Thương đang nghiên cứu và đề nghị Công ty TNHH DHTC Đa Năng kết hợp, lồng ghép thí điểm Khu trưng bày này vào Đề án Chợ Đêm Sông Hàn, Đề án hiện đã hoàn thiện và đang trình UBND thành phố xem xét, phê duyệt để triển khai thực hiện. Ngay sau khi Đề án được phê duyệt, Sở Công Thương sẽ có trách nhiệm thông báo rộng rãi để các doanh nghiệp biết, tham gia giới thiệu sản phẩm.
Xem Lưu Văn An hỏi:
Chính sách hỗ trợ kinh phí đào tạo nghề ngắn hạn của thành phố là 500 ngàn đồng/tháng, thời gian hỗ trợ không quá 3 tháng thật sự chưa tạo điều kiện hỗ trợ cho doanh nghiệp vì bây giờ các nghề đào tạo đều có học phí từ 4-5triệu đồng/1khóa. Do vậy, thành phố nên xem xét điều chỉnh tăng thêm mức hỗ trợ cho doanh nghiệp

       Qua quá trình thực hiện Quyết định 23/2011/QĐ-UBND ngày 22/8/2011 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc ban hành Quy định chính sách hỗ trợ doanh nghiệp tiếp nhận lao động vào đào tạo nghề và giải quyết việc làm trên địa bàn thành phố Đà Nẵng với mức 500.000 đồng/người/tháng nhưng không quá 03 tháng. Tuy nhiên, với thực tế hiện nay vẫn còn chưa phù hợp, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đang tiến hành khảo sát và trình UBND thành phố xem xét để sửa đổi, bổ sung cho phù hợp vào quý 1/2015.
Xem Công ty Chế biến thực phẩm D&N hỏi:
Kính đề nghị có sự phối hợp giữa các ngành kiểm tra khi làm thủ tục xuất nhập khẩu 01 lô hàng gồm nhiều mặt hàng chịu sự quản lý của nhiều cơ quan chuyên ngành khác nhau như bột, phụ gia,... để thuận lợi hơn cho doanh nghiệp.

 Tại Tọa đàm với doanh nghiệp FDI do Cục Xuất nhập khẩu thuộc Bộ Công Thương tổ chức vào ngày 07/11/2014 tại Đà Nẵng với sự tham gia của Cục Giám sát quản lý (Tổng cục Hải quan); kiến nghị của Công ty đã được đại diện Lãnh đạo Cục Xuất nhập khẩu, Cục Giám sát quản lý trả lời như sau:
Nội dung kiến nghị của doanh nghiệp cũng là vấn đề vướng mắc thường gặp của nhiều doanh nghiệp tại Việt Nam. Tổng Cục hải quan đã làm việc với các cơ quan liên quan đề xuất nhiều biện pháp trình Chính phủ để giải quyết cụ thể vấn đề này. Sắp đến, các Trung tâm kiểm định chất lượng tại các địa phương sẽ được thành lập (tập trung ở các địa phương có lưu lượng lớn hàng hóa xuất nhập khẩu phải kiểm tra chất lượng và các địa phương có cảng biển quốc tế), trong đó có Đà Nẵng. Theo kế hoạch, các Trung tâm kiểm định chất lượng tại địa phương sẽ là đơn vị đầu mối trong việc thu thập, kiểm định, trả kết quả của sản phẩm được kiểm định theo các chuyên ngành khác nhau. Mặt khác, các cơ quan liên quan (Hải quan, cơ quan đăng kiểm...) sẽ xây dựng quy chế phối hợp trong đó quy định về thời gian kiểm định, thông báo kết quả, phối hợp thống nhất biện pháp xử lý trong trường hợp hàng hóa kiểm định không đạt chuẩn… Như vậy, doanh nghiệp sẽ không phải mất nhiều thời gian để chờ trả kết quả kiểm định, cũng như tốn kém chi phí kiểm định các loại, chi phí lưu kho, bãi...
Xem Công ty TNHH SX, KD và TM Khải Phát hỏi:
Kính đề nghị Chính phủ, Bộ Công Thương xem xét, bổ sung sản phẩm nhà xưởng kết cấu phục vụ bảo quản, chế biến cho ngành nông nghiệp, ngư nghiệp vào Danh mục các sản phẩm cơ khí trọng điểm ban hành theo Quyết định số 10/2009/QĐ-TTg ngày 16/01/2009 của Thủ tướng Chính phủ.

 Ngày 16/01/2009, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 10/2009/QĐ-TTg về cơ chế hỗ trợ phát triển sản xuất sản phẩm cơ khí trọng điểm và Danh mục các sản phẩm cơ khí trọng điểm, Danh mục dự án đầu tư sản xuất sản phẩm cơ khí trọng điểm giai đoạn từ năm 2009 đến năm 2015. Trong đó, đã đề cập đến Danh mục các sản phẩm cơ khí trọng điểm gồm: Các loại máy canh tác, thu hoạch, bảo quản, chế biến các sản phẩm nông nghiệp - ngư nghiệp, các kho bảo quản phục vụ xuất khẩu (theo đó, sản phẩm thuộc đối tượng này là các kho lạnh bảo quản phục vụ cho xuất khẩu sản phẩm nông, ngư nghiệp). Đồng thời, cũng đưa ra các chính sách hỗ trợ như: hỗ trợ tín dụng đầu tư, chính sách kích cầu, chính sách đầu tư cho nghiên cứu và phát triển, chính sách về thuế, phí cho các đối tượng phù hợp thuộc danh mục. Trên cơ sở đó, ngày 13/4/2009 Bộ Công Thương đã có Công văn số 3244/BCT-CNNg hướng dẫn thủ tục triển khai thực hiện các chính sách ưu đãi cho sản phẩm cơ khí trọng điểm và dự án đầu tư sản xuất sản phẩm cơ khí trọng điểm.
Như vậy, sản phẩm nhà thép tiền chế, nhà xưởng kết cấu của công ty hiện không thuộc diện hỗ trợ theo quy định. Sở Công Thương ghi nhận ý kiến của doanh nghiệp và sẽ đề xuất với Bộ Công Thương khi dự thảo Quyết định bổ sung danh mục trong thời gian đến.
Xem Nguyễn Thành Liên hỏi:
Chương trình “Nâng cao năng lực xuất khẩu cho Doanh nghiệp nhỏ và vừa” do Cục Xúc tiến thương mại thuộc Bộ Công thương chủ trì đã hoàn thành giai đoạn khởi động (chương trình có sự tham gia của các Hiệp hội doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng) đã xác định 9 ngành hàng có tiềm năng xuất khẩu của khu vực Miền Trung - Tây Nguyên. Để giúp cho các Hiệp hội tiến hành chọn doanh nghiệp tham gia chương trình, đề nghị Sở Công Thương TP Đà Nẵng cho biết, theo hướng quy hoạch xuất khẩu của thành phố thì nên chọn mặt hàng nào trong 9 ngành hàng để hướng dẫn doanh nghiệp triển khai tham gia Chương trình?

 Tiêu chí lựa chọn nhóm ngành hàng có tiềm năng xuất khẩu cho từng khu vực dựa trên cơ sở đánh giá kim ngạch xuất khẩu hiện tại, triển vọng của thị trường thế giới và các điều kiện nguồn cung nội địa của từng ngành hàng. Theo đó, 09 nhóm ngành hàng có tiềm năng, định hướng để phát triển xuất khẩu của khu vực miền Trung - Tây Nguyên được các chuyên gia trong nước, quốc tế tư vấn và Ban quản lý dự án Quốc gia thống nhất lựa chọn để xây dựng Kế hoạch phát triển xuất khẩu giai đoạn 2015-2017 là: cà phê, hồ tiêu, hạt điều, mật ong, cá ngừ, thủ công mỹ nghệ phục vụ du lịch - xuất khẩu tại chỗ, mây tre lá, vận tải/logistics và du lịch.

Tiêu chí lựa chọn doanh nghiệp của chương trình:
- Doanh nghiệp vừa, đang xuất khẩu hoặc có tiềm năng xuất khẩu.
- Doanh thu 3 năm trở lại đây tăng trưởng đều.
- Sẵn sàng tham gia vào chương trình trong 3 năm tới.
- Doanh nghiệp có một phần vốn đối ứng khi tham gia vào chương trình.
- Mỗi tỉnh có sản phẩm theo tiềm năng xuất khẩu của vùng lựa chọn từ 15-30 doanh nghiệp.
So sánh với 9 ngành hàng có tiềm năng xuất khẩu của vùng thì các ngành hàng có thế mạnh của Đà Nẵng như thủ công mỹ nghệ phục vụ du lịch - xuất khẩu tại chỗ; mây tre lá; vận tải/logistics và du lịch. Trên cơ sở đó, Sở Công Thương sẽ lựa chọn doanh nghiệp tham gia chương trình phù hợp với tiêu chí, các ngành hàng ưu tiên phát triển trên.
Xem Nguyễn Thái Hiền hỏi:
Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” đã được triển khai tại thành phố Đà Nẵng 5 năm và đạt kết quả tương đối khả quan về phía người tiêu dùng. Tuy nhiên, về phía doanh nghiệp sản xuất đang gặp khó khăn về kinh phí và khả năng giới thiệu, quảng bá sản phẩm. Sắp đến, Sở Công Thương có hướng tham mưu hỗ trợ cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn thành phố thực hiện và đẩy mạnh hoạt động này như thế nào?

 Từ các kết quả đã đạt được, đặc biệt là các bài học kinh nghiệm rút ra sau 5 năm triển khai tổ chức thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” trên địa bàn thành phố, trong thời gian đến, để góp phần hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ và vừa thành phố tiếp tục thực hiện và đẩy mạnh các hoạt động thực hiện Cuộc vận động, Sở Công Thương đã định hướng tập trung thực hiện các nhiệm vụ sau:

- Tiếp tục phối kết hợp chặt chẽ với các đơn vị thành viên Ban chỉ đạo thông qua Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố (cơ quan Thường trực Cuộc vận động) để đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức xã hội về Cuộc vận động. Trong đó, chú trọng nâng cao chất lượng tuyên truyền, đặc biệt là các chuyên trang, chuyên mục về Cuộc vận động trên các phương tiện thông tin đại chúng, báo, đài địa phương. 
- Tiếp tục nâng cao chất lượng và hiệu quả các hoạt động: Hội chợ hàng Việt; Phiên chợ hàng Việt, hàng Việt về nông thôn và Khu Công nghiệp, Tháng bán hàng khuyến mại...; tập trung nguồn lực để tổ chức triển khai các chương trình, đề án hỗ trợ doanh nghiệp phát triển, kinh doanh, sản xuất, nhất là các hoạt động kết nối giữa doanh nghiệp sản xuất, phân phối và người tiêu dùng. Vận động, khuyến khích, tạo điều kiện thuận lợi cho các đơn vị, doanh nghiệp đầu tư phát triển sản xuất, tổ chức các đợt bán hàng Việt, bán hàng bình ổn thị trường để phục vụ nhu cầu tiêu dùng của nhân dân.
- Thực hiện các giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh cho các doanh nghiệp, các HTX, hộ kinh doanh trong lĩnh vực phân phối hàng Việt Nam, nghiên cứu tham mưu các cơ chế chính sách phát triển hàng Việt đối với các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố; phối hợp các ngành liên quan hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn, đổi mới công nghệ, nâng cao chất lượng và hạ giá thành sản phẩm, xúc tiến thương mại, mở rộng mạng lưới bán hàng, xây dựng thương hiệu, phát triển ứng dụng thương mại điện tử.... 
- Đẩy mạnh công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường, chống đầu cơ buôn lậu, buôn bán hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng, hàng không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm…bảo vệ quyền lợi chính đáng cho doanh nghiệp và người tiêu dùng.
Bên cạnh các giải pháp về phía cơ quan QLNN nêu trên, Sở Công Thương cũng khuyến nghị các doanh nghiệp cần phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo trong việc hướng ứng Cuộc vận động, đặc biệt là tinh thần trách nhiệm, ý thức cộng đồng của các doanh nghiệp trong hoạt động sản xuất, kinh doanh; không ngừng nâng cao chất lượng sản phẩm hàng hóa, dịch vụ; cải tiến mẫu mã, giảm giá thành, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu người tiêu dùng, tạo lập lòng tin và khẳng định vị thế hàng Việt trong  lòng người tiêu dùng. Đây là điều cốt lõi quan trọng đảm bảo cho sự phát triển bền vững của doanh nghiệp trong bối cảnh đất nước ngày càng hội nhập sâu rộng vào nền kinh tế quốc tế.
Xem Công ty TNHH Cocacola hỏi:
 Một số nguyên vật liệu ở thị trường Đà Nẵng không đáp ứng được, Công ty TNHH Nước Giải khát Coca-Cola Việt Nam tại Đà Nẵng phải mua ở miền Nam hoặc nhập khẩu với chi phí cao gây khó khăn cho Công ty như: thùng carton in màu, phôi nhựa thổi chai, hóa chất, phụ tùng thay thế… Kính đề nghị các cơ quan ban ngành hỗ trợ, giới thiệu cho doanh nghiệp các đơn vị trên địa bàn Đà Nẵng có khả năng cung cấp các nguyên vật liệu nói trên.

 Với mục tiêu kết nối sản phẩm của doanh nghiệp cung ứng đến với các doanh nghiệp có nhu cầu, tạo điều kiện thuận lợi cho việc mua nguyên liệu, bán thành phẩm đầu vào và thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm giữa các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố, trong năm 2014, Sở Công Thương đã tham mưu UBND thành phố tổ chức 02 Chương trình kết nối cung - cầu các sản phẩm của doanh nghiệp trên địa bàn (vào tháng 6 và giữa tháng 11). Các lần hội nghị trên đã thu hút được sự quan tâm của đông đảo doanh nghiệp thuộc các ngành kinh tế trên địa bàn. Tại các lần hội nghị, Sở Công Thương cũng đã cung cấp đến các doanh nghiệp tham dự Bảng tổng hợp thông tin khảo sát được từ hơn 240 doanh nghiệp trên địa bàn về năng lực sản xuất sản phẩm và nhu cầu nguyên phụ liệu, vật tư, linh kiện, phụ tùng thay thế phục vụ hoạt động sản xuất của các doanh nghiệp. Bảng tổng hợp trên sẽ tiếp tục được Sở Công Thương cập nhật và bổ sung thường xuyên. 

Nếu Chi nhánh Công ty TNHH Coca-Cola Việt Nam tại Đà Nẵng và các doanh nghiệp khác có nhu cầu tìm kiếm đối tác cung ứng các loại vật tư, nguyên phụ liệu đầu vào phục vụ sản xuất của đơn vị, doanh nghiệp có thể đến liên hệ trực tiếp với Sở Công Thương (Thông qua Phòng Quản lý Công nghiệp (điện thoại: 0511.3.898.277) để được nhận các hỗ trợ cần thiết.   
Xem Nguyễn Thanh Trang hỏi:
Em muốn hỏi xuất khẩu lao động sang Nhật nếu không đủ chi phí có được hay không vậy, và cần làm đơn hoặc thủ tục như thế nào, Em xin cảm ơn ạ.

Theo câu hỏi của bạn chúng tôi trả lời như sau:

Căn cứ Thông tư số 21/2013/TT-BLĐTBXH ngày 10/10/2013 của Bộ Lao động – Thương binh và xã hội quy định “mức trần tiền ký quỹ và thị trường lao động mà doanh nghiệp dịch vụ được thỏa thuận ký quỹ với người lao động”, Theo đó, người lao động được doanh nghiệp dịch vụ đưa đi làm việc ở Nhật bản theo hợp đồng thì được thỏa thuận ký quỹ giữa doanh nghiệp với người lao động với mức trần là 3000 USD nếu là thực tập sinh; 1500 ÚDS nếu là thuyền viên trên tàu đánh cá xa bờ, gần bờ và tàu vân tải. Trường hợp người lao động không ký quỹ hoặc không đủ tiền để ký quỹ, doanh nghiệp dịch vụ có thể thỏa thuận với người lao động thực hiện bảo lãnh theo quy định tại thông tư 08/2007/TTLT-BLĐTBXH-BTP ngày 11/7/2007.  Đối với người lao động thuộc diện bị thu hồi đất nông nghiệp thì được hỗ trợ học nghề, học ngoại ngữ, phí khám sức khỏe... và được vay vốn ưu đải từ ngân hàng chính sách xã hội.

Trường hợp của bạn nếu đúng các quy định trên thì liên hệ phòng Việc làm – An toàn lao động thuộc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội để được hướng dẫn.
Xem Ngọc Thắng hỏi:
Thưa ông Võ Duy Khương, Năm doanh nghiệp Đà Nẵng 2014 được cộng đồng doanh nghiệp đánh giá hiệu quả hơn hẳn so với chương trình hỗ trợ doanh nghiệp cách đây 10 năm. Ông có thể cho độc giả Cổng Thông tin điện tử biết một số kết quả ban đầu của chương trình Năm doanh nghiệp Đà Nẵng 2014.

             Như các bạn biết, Năm doanh nghiệp 2014 cũng chỉ là năm bắt đầu, khởi động cho các hoạt động của cộng đồng doanh nghiệp, cũng như các hoạt động của chính quyền để tạo ra môi trường cạnh tranh lành mạnh, tạo ra môi trường cho các doanh nghiệp phấn đấu để có thể thực hiện được các mong muốn của mình, đóng góp vào sự phát triển kinh tế, xã hội của thành phố. Chúng ta cũng có thể khẳng định rằng chỉ còn một tháng nữa là hoàn thành năm doanh nghiệp 2014. Trong thời gian vừa qua, năm doanh nghiệp đã đem lại một sắc thái mới, những kết quả tương đối cụ thể đối với hoạt động của cộng đồng doanh nghiệp cũng như hoạt động của các cơ quan nhà nước của thành phố Đà Nẵng. Ở đây tôi có thể giới thiệu một số điểm nổi bật mà trong gần một năm qua chúng ta đã thực hiện được.
            Trước hết, có thể nói về mặt chính sách, năm 2014, Thành ủy, HĐND, UBND đã khẳng định lấy cộng đồng doanh nghiệp làm trung tâm để xây dựng và tổ chức thực hiện các chính sách quan trọng của thành phố, với mục tiêu sự phát triển của doanh nghiệp sẽ là sự phát triển của thành phố, doanh nghiệp tăng trưởng chính là sự tăng trưởng của thành phố. Với mục tiêu như vậy, các chính sách của thành phố cũng được ban hành tập trung vào mục tiêu để thực hiện các hoạt động của doanh nghiệp, Như chính sách Năm doanh nghiệp 2014, chính sách về tái cơ cấu nền kinh tế thành phố và hàng loạt các đề án phục vụ cho sự phát triển của doanh nghiệp trên các lĩnh vực như là: dịch vụ, du lịch, công nghiệp, thương mại, phát triển các công nghệ như phần mềm, khu công nghệ cao,... Đã ban hành hàng loạt chính sách như vậy.
            Thứ 2, là điểm bức xúc của doanh nghiệp trong nhiều năm, năm nay thành phố đã đáp ứng trước một phần những bức xúc đó, chính là mặt bằng sản xuất của doanh nghiệp. Trong điều kiện tốc độ tăng trưởng số lượng doanh nghiệp rất nhanh, tuy rằng đối với Đà Nẵng, doanh nghiệp của chúng ta quy mô chủ yếu là doanh nghiệp nhỏ, thậm chí là siêu nhỏ; và số lượng tăng trưởng trong 10 năm đã tăng lên trên 10.000 doanh nghiệp (số lượng hiện nay khoảng 14.000 doanh nghiệp). Do vậy yêu cầu về mặt bằng sản xuất của doanh nghiệp tăng cao, có nhiều doanh nghiệp muốn mở rộng sản xuất, có nhiều doanh nghiệp muốn có mặt bằng mới để tổ chức sản xuất. Trong gần một năm qua, thành phố đã tập trung rà soát lại đất ở trong khu công nghiệp để giải quyết cho các doanh nghiệp có nhu cầu. Đến nay, khoảng 10 doanh nghiệp đã được giải quyết khoảng hơn 10ha thuê đất, và tiếp tục đã rà soát có được 80ha đất trống có hạ tầng, sẵn sàng có thể hỗ trợ cho doanh nghiệp nếu có nhu cầu. Ở ngoài khu công nghiệp, thành phố cũng đã giao cho Trung tâm phát triển quỹ đất thực hiện xây dựng 21 dự án với 210.000ha để kêu gọi nếu doanh nghiệp nào có nhu cầu có thể đăng ký tham gia đấu giá để thực hiện các dự án này.
            Thứ 3 là vấn đề hỗ trợ tài chính. Đây cũng là lần đầu tiên, ngân sách thành phố đã sử dụng một phần trong các khoản chi tiêu của mình để tiết kiệm lại, ủy thác cho Quỹ đầu tư phát triển. Năm 2014 ủy thác 120 tỷ để Qũy đầu tư phát triển có thể tạo điều kiện giúp cho những doanh nghiệp quá khó khăn về mặt tài chính có thể vay với lãi suất ưu đãi để phục vụ cho sản xuất kinh doanh. Trong 10 tháng vừa qua, quỹ đã cho vay gần 20 doanh nghiệp với số vốn trên 40 tỷ từ nguồn này, không kể các nguồn từ Ngân hàng thế giới, Ngân hàng cơ quan phát triển Pháp. Vốn điều lệ của quỹ được cho vay để đầu tư hạ tầng, đầu tư phát triển sản xuất dài hạn. Quỹ bảo lãnh cho doanh nghiệp nhỏ và vừa cũng được thành lập từ đầu năm nay, thành phố đã cấp cho quỹ vốn điều lệ 50 tỷ. Sau đó quỹ tiếp tục huy động ở một số doanh nghiệp đóng góp thêm để tham gia vào vốn điều lệ của quỹ. Hiện nay, Quỹ bảo lãnh đang tiếp tục vận động. Trong 10 tháng vừa qua có hơn 10 doanh nghiệp có nhu cầu bảo lãnh và Quỹ bảo lãnh đã bảo lãnh cho 12 doanh nghiệp như vậy được vay vốn từ các ngân hàng với số vốn trên 12 tỷ. Số lượng này không nhiều, nhưng cũng đã mở ra một phương thức mới, những doanh nghiệp hiện nay đã hết hạn mức vay vốn ở các ngân hàng có thể nhờ Quỹ bảo lãnh giúp hỗ trợ bảo lãnh để có thể vay tiếp, giải quyết những vấn đề sản xuất mà vốn đang thiếu.
Vấn đề thứ 4 về hỗ trợ thông tin, xúc tiến thương mại, xúc tiến du lịch,... Đây cũng là chương trình đặc biệt, tập trung của thành phố. Trong thời gian vừa qua, thành phố đã ưu tiên hỗ trợ cho các ngành để tổ chức các hội chợ kết nối cung cầu, tiêu thụ hàng hóa lẫn nhau giữa các doanh nghiệp. Các hoạt động này rất có hiệu quả. Bên cạnh đó, tiến hành mở rộng thị trường thương mại, du lịch ở những thị trường mới như Nhật Bản, Hàn Quốc, Nga,... Và hiện nay, thành phố đang tập trung mở văn phòng đại diện để có thể phát triển du lịch, thương mại tại Singapore và Hàn Quốc.
Chương trình thứ 5 là chương trình đối thoại với doanh nghiệp. Trong thời gian vừa qua, thành phố cũng như các ngành, các quận đã tổ chức hơn 10 cuộc đối thoại trực tiếp giữa lãnh đạo các cấp và cộng đồng doanh nghiệp. Qua đối thoại, chúng tôi hiểu nhiều hơn về hoạt động của doanh nghiệp, thấy được khó khăn của doanh nghiệp. Thông qua đó, thành phố trực tiếp có thể giải quyết được những vấn đề mà doanh nghiệp đang bức xúc. Trong những cuộc đối thoại như vậy, thành phố đã trực tiếp giải quyết có hiệu quả cho 20 doanh nghiệp những vấn đề về đất đai, những vấn đề về hành chính, vấn đè về thị trường,... Và Khoảng hơn 50 doanh nghiệp nữa cũng được các ngành, các địa phương phối hợp với thành phố xử lý trên cơ sở kiến nghị của doanh nghiệp.
Tôi cho rằng những kết quả đó rất cụ thể. Ngoài ra còn có sự nỗ lực rất lớn của ngành khoa học – công nghệ, ngành đào tạo nhân lực cũng đã trực tiếp hoặc gián tiếp giúp đỡ về mặt khoa học, về công nghệ cho một số doanh nghiệp, cũng như về mặt nhân lực cho cá doanh nghiệp, Đặc biệt là nhân lực chất lượng cao.
            Trên đây là những điểm chính trong 10 năm qua, Tôi cho rằng Năm doanh nghiệp đã đi đúng hướng, và đã tạo ra, khởi động được một không khí, tinh thần doanh nghiệp. Bản thân từng doanh nghiệp cũng đã thấy trách nhiệm của mình, cùng với chính quyền tiếp tục phát triển, đóng góp cho sự tăng trưởng của thành phố. Trong năm 2015, thành phố cũng ban hành tiếp Đề án phát triển doanh nghiệp thành phố đến năm 2020. Hiện nay, UBND thành phố đã chuẩn bị ký ban hành đề án này. Năm 2014 là năm khởi động, những năm sau là những năm tiếp tục để phong trào doanh nghiệp phát triển một cách bền vững.
Xem Quang Nga hỏi:
Đà Nẵng là thành phố du lịch, là điểm đến thân thiện và an bình, hàng năm thu hút hàng triệu du khách trong và ngoài nước đến tham quan và nghỉ dưỡng. Một số dự án du lịch đã thu hút đông đảo du khách đến thăm quan như Bà Nà Hills, Sunwheel. Nhưng nhìn chung, các sản phẩm du lịch vẫn còn khá nghèo nàn, đặc biệt Đà Nẵng với dòng sông Hàn chảy vắt ngang giữa lòng thành phố sẽ là điều kiện thuận lợi phát triển loại hình du lịch đường sông; cùng với các yếu tố về tự nhiên, lịch sử, văn hóa là những ý tưởng tuyệt vời để tạo nên những sản phẩm lưu niệm đáp ứng tiêu chí nhỏ, gọn, đẹp, rẻ của các du khách. Tuy vậy, loại hình du lịch đường sông và các sản phẩm lưu niệm hiện nay vẫn chưa tạo được sức hút với các nhà đầu tư và du khách. Thưa ông Võ Duy Khương, trước thực trạng này, chính quyền thành phố đã có những giải pháp như thế nào để phát triển loại hình du lịch đường sông, xây dựng những sản phẩm lưu niệm đáp ứng các tiêu chí nhỏ, đẹp, rẻ của du khách, đồng thời mang dấu ấn của thành phố Đà Nẵng.

           Đã hơn 10 năm nay, thành phố quyết định chọn lĩnh vực dịch vụ và du lịch làm mũi nhọn phát triển kinh tế của thành phố. Thực tế, sự tăng trưởng, đóng góp GDP của lĩnh vực này cho thành phố là cao nhất. Tuy nhiên, có thể nói sự đầu tư của chúng ta vẫn dàn trải, chưa có đặc thù, chưa có điểm nhấn rõ nét. Ví dụ như, sản phẩm du lịch đặc trưng của Đà Nẵng là gì, đôi khi du khách đến thành phố chưa hiểu hết. Chúng ta đặt ra mục tiêu là xây dựng ngành dịch vụ và du lịch của Đà Nẵng trở thành trung tâm của miền Trung và của cả nước. Yêu cầu cao nhưng đáp ứng của chúng ta còn hạn chế. Mặt khác, trong thời gian vừa qua chúng ta dành ngân sách để đầu tư cho hạ tầng du lịch, hạ tầng thương mại, tuy nhiên việc phát huy vẫn còn hạn chế, cơ cấu nguồn thu từ ngân sách chưa tương xứng. Khi ngân sách thu về không tương xứng thì không đủ nguồn để tiếp tục đầu tư phát triển mới. Điều này có nghĩa là nếu chúng ta đầu tư tràn lan, được phong trào chung chung, nhưng không có hiệu quả. Vì vậy, thành phố cũng đã có định hướng là đa dạng hóa các loại hình dịch vụ, du lịch nhưng đồng thời phải tập trung vào một số lĩnh vực có lợi thế, như lợi thế tự nhiên của thành phố có sông Hàn chảy dọc theo địa hình thành phố cần phải nghiên cứu khai thác sao cho có hiệu quả, trở thành loại hình du lịch hấp dẫn đường sông. Do đó, thành phố đã có chính sách giao cho ngành du lịch, ngành công thương nghiên cứu để khuyến khích, kêu gọi các nhà đầu tư vào đóng tàu du lịch và tổ chức các tour tuyến du lịch trên sông. Phải có sản phẩm lưu niệm mang đặc trưng của Đà Nẵng. Người ta đến tham quan Đà Nẵng có gì để kỷ niệm. Hiện nay chưa có gì đặc trưng. Đá non nước tuy đẹp nhưng nặng. Vậy cần sản phẩm gì. Thành phố cũng đã có chính sách, có chủ trương khuyến khích tối đa doanh nghiệp, các nhà đầu tư tham gia, đã giao cho Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Công thương. Mời hai đồng chí đại diện cho hai Sở sẽ phát biểu thêm về đề này.
Ông Trần Chí Cường:
UBND thành phố đã ban hành Quyết định số 16/2009/QĐ-UBND ngày 24/6/2009, về việc quy định một số chính sách khuyến khích, hỗ trợ đầu tư và phát triển tàu du lịch trên sông Hàn và các tuyến sông trên địa bàn thành phố Đà Nẵng và Quyết định số 61/2012/QĐ-UBND ngày 17/12/2012 về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định 16. Qua thời gian triển khai thực hiện các Quyết định trên, bước đầu đã tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp hoạt động du lịch đường sông hình thành và phát triển các sản phẩm du lịch đường sông.

- Trong năm 2014, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch đã hỗ trợ các công ty du lịch quảng bá, kết nối, đưa vào khai thác sản phẩm du lịch như: du ngoạn sông Hàn về đêm, khám phá bãi cát vàng; chèo thuyền kayat, lặn biển ngắm san hô; hỗ trợ Cty Du lịch Sông Hội, Minh Thịnh Lợi trong việc phát triển tour, tuyến du lịch đường sông. Hiện các đơn vị khai thác tốt các chương trình này.

- Sở tham mưu UBND thành phố hỗ trợ các đơn vị tàu thuyền nhận hỗ trợ kinh phí khắc phục hậu quả bão số 11. Đồng thời liên hệ hỗ trợ các đơn vị kết nối vay vốn ưu đãi từ quỹ Đầu tư Phát triển thành phố.
- Đề xuất thành phố hỗ trợ bảo hiểm thân tàu cho Công ty Hoàng Long Yến và Năm 2014 đề xuất UBND thành phố hỗ trợ Công ty An Pha Sơn. Hỗ trợ các đơn vị học bồi dưỡng về nghiệp vụ du lịch, bằng thuyền trưởng, trong năm 2013 và 2014; Sở đã tạo điều kiện cho lái tàu và nhân viên phục vụ trên tàu tham gia khóa đào tạo về kỹ năng phục vụ, giao tiếp du lịch là 43 người.
Năm 2014, nhà đầu tư DHC khởi công bến đỗ du thuyền và Câu lạc bộ thể thao dưới nước để khắc phục phần nào việc thiếu bến tàu hiện nay. Theo tiến độ thì hạng mục bến đỗ tàu thuyền, nhà bến sẽ đưa vào hoạt động trong tháng 12/2014 đáp ứng nhu cầu đậu được đủ số tàu du lịch đang neo đậu trên sông Hàn hiện nay.

          Hiện nay, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đang dự thảo Quyết định thay thế Quyết định 16 và 61, lấy ý kiến góp ý các ngành và báo cáo UBND thành phố xem xét, quyết định để đưa loại hình du lịch đường sông của thành phố ngày càng phát triển.
Bà Nguyễn Thị Thúy Mai:
Xuất phát từ thực tế, các sản phẩm lưu niệm của Đà Nẵng sản xuất còn nghèo nàn, chưa có các yếu tố độc đáo, nét văn hóa riêng, mang tính đặc trưng của địa phương; Sở Công Thương đã tham mưu UBND thành phố ban hành Chương trình phát triển các sản phẩm lưu niệm du lịch đi kèm với các chính sách hỗ trợ như: Quyết định số 55/2012/QĐ-UBND ngày 05/12/2012 thay thế Quyết định 1629/QĐ-UBND ngày 05/3/2012 và gần đây nhất là Quyết định số 30/2014/QĐ-UBND ngày 10/9/2014 thay thế Quyết định số 55/2012/QĐ-UBND về việc “Quy định một số chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất các sản phẩm lưu niệm du lịch trên địa bàn thành phố Đà Nẵng”. Trong đó, tập trung thực hiện nhiều nội dung hỗ trợ: tổ chức sản xuất thử; thuê tư vấn thiết kế sản phẩm; đầu tư mua sắm máy móc thiết bị, chuyển giao công nghệ; đào tạo; xúc tiến thương mại; hỗ trợ mặt bằng sản xuất kinh doanh...
Bên cạnh đó, Sở cũng đã phối hợp với các ngành liên quan tuyên truyền, quảng bá và động viên, khuyến khích, hướng dẫn, tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ sở sản xuất tham gia Chương trình và ngày càng thu hút sự quan tâm, hưởng ứng của các cơ sở sản xuất hàng lưu niệm du lịch trong và ngoài địa bàn thành phố. Đến nay, UBND thành phố đã phê duyệt 12 doanh nghiệp tham gia chương trình và hỗ trợ cho 06 doanh nghiệp với tổng kinh phí trên 200 triệu đồng. Bước đầu đã giới thiệu và đưa ra thị trường một số sản phẩm với đa dạng chủng loại từ các nguyên vật liệu khác nhau.
Trong thời gian đến, Sở Công Thương sẽ tiếp tục vận động các đơn vị tham gia Chương trình và triển khai các chính sách hỗ trợ theo hướng ngày càng mở rộng, tạo thuận lợi hơn cho doanh nghiệp, góp phần tạo ra sản phẩm lưu niệm mang đặc trưng của Đà Nẵng ngày càng đa dạng, phong phú, mang tính sáng tạo.
 Tôi xin nói thêm một ý anh Cường nêu, tôi trực tiếp xem hồ sơ của hai doanh nghiệp xin đóng tàu, anh Cường nói về lý thuyết, cần phải sát hơn nữa. Kêu gọi rồi, đưa chính sách ra rồi, những cần phải giúp cho doanh nghiệp cụ thể. Vì hai doanh nghiệp này không biết làm dự án, Quỹ đầu tư hỏi dự án đánh giá hiệu quả thế nào thì không đánh giá được. Sau đó cho rằng giảm 50% vốn đầu tư sẽ hiệu quả hơn. Hỏi vì sao giảm thì cũng không trả lời được. Một doanh nghiệp nữa xin vay, đưa báo cáo tài chính 3 năm liền thua lỗ, nếu Quỹ giao vốn mấy chục tỷ thì không biết khi nào có thể trả. Do vậy, phải có sự phối hợp của nhiều lĩnh vực, đặc biệt là các doanh nghiệp phải nâng cao khả năng xây dựng các dự án của mình. Nếu chỉ làm phong trào là không hiệu quả. Và nhân đây tôi cũng xin nói, Sở Giao thông vận tải Đà Nẵng đến thời điểm này vẫn không có bộ phận thẩm định con tàu cho doanh nghiệp. Làm giao thông vận tải thì giao thông biển phải có nhân viên chức năng. Doanh nghiệp đưa hồ sơ đến không thể thẩm định phải ra Trung ương. Tôi đề nghị nhiều ngành phải cùng bắt tay mới triển khai được du lịch đường sông.

Xem Trần Thị Trưng hỏi:
Trần Thị Trưng tranthitrung2000@yahoo.com Công ty tôi hiện đang hợp tác vơi các đối tác nước ngoài để thực hiện nhiều mảng như truyền thông, du lịch, giáo dục, năng lượng sach, Tôi đang gặp một vấn đề trở ngại về việc đăng ký tạm trú cho người nước ngoài và làm các thủ tục gia hạn visa làm việc cho các chuyên gia. Ví dụ tôi có nhà hoặc phòng ở công ty nhưng lại không thể cho các chuyên gia ấy ở mà phải thuê khách sạn cho họ vì công an yêu cầu giấy tờ thủ tục nhiều thứ rườm rà. Chúng tôi lại không có thời gian và biết nhiều về thủ tục để làm hết tất cả những thủ tục công an và sở xuất nhập cảnh yêu cầu. Xin hỏi có thể hổ trợ chúng tôi làm đơn giản hoá thủ tục và cho phép ngưoi nước ngoài tạm trú dễ dàng hơn hay không? Nếu được thì liên hệ ai? Làm đơn giản là như thế nào? Xin cảm ơn!

Việc liên quan đến người lao động nước ngoài cư trú và làm việc tại Việt Nam nói chung và thành phố Đà Nẵng nói riêng thuộc lĩnh vực do Sở Lo động Thương binh và Xã hội, Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh - Công an thành phố. Vì vậy đề nghị Chị liên hệ với 02 đơn vị trên để được hướng dẫn cụ thể.
Xem Nguyễn Văn Dũng hỏi:
Tôi nghe nói khi làm thủ tục vay vốn tại Quỹ Đầu tư phát triển thành phố, doanh nghiệp phải chịu chi phí thẩm định tài sản đảm bảo cho vay, trong khi ở các ngân hàng thì doanh nghiệp được miễn. Đề nghị Quỹ giải đáp.


          Theo quy định về thế chấp tài sản, doanh nghiệp phải thuê một công ty thẩm định giá để thẩm định giá trị tài sản thế chấp và doanh nghiệp phải trả phí thẩm định này cho công ty thẩm định giá. Hiện nay Quỹ hoàn toàn không có thu phí thẩm định này.

          Đối với các ngân hàng thương mại, do có Trung tâm thẩm định giá chuyên nghiệp trực thuộc ngân hàng nên ngân hàng trực tiếp thẩm định giá TSTC đối với các khách hàng của ngân hàng và có thể không thu phí nên doanh nghiệp hiểu là được miễn phí thẩm định giá trị tài sản.

          Để hỗ trợ cho các doanh nghiệp, đối với các tài sản thông thường, nếu mức vay không quá 2 tỷ đồng thì Quỹ có thể vận dụng các quy định để thẩm định giá trị TSTC cho doanh nghiệp nhưng thường căn cứ khung giá do Nhà nước ban hành chứ không thể kiểm tra theo giá thị trường do đó giá trị tài sản  sau khi được thẩm định thường có giá trị thấp hơn so với giá thị trường. Đây cũng là một khó khăn cho Doanh nghiệp.

          Để khắc phục khó khăn này, Quỹ đã phối hợp với Công ty Thẩm định giá và dịch vụ tài chính Đà Nẵng để giảm giá dịch vụ thẩm định giá cho các doanh nghiệp.
Xem Công ty CP gạch men Cosevco hỏi:
Đề nghị UBND thành phố xem xét phát động phong trào “Người Đà Nẵng ưu tiên dùng hàng Đà Nẵng” và tạo điều kiện cho doanh nghiệp Đà Nẵng được tham gia đấu thầu trong các dự án đầu tư công.

 Bà Nguyễn Thị Thúy Mai:

Thực hiện Chương trình hành động số 45-Ctr/TU ngày 06/11/2009 của Thành ủy Đà Nẵng về việc thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, hàng năm UBND thành phố đã ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Cuộc vận động với các nội dung phù hợp với cam kết hội nhập kinh tế quốc tế, trong đó tập trung vào công tác tuyên truyền Cuộc vận động. Về phía doanh nghiệp, thành phố đã chỉ đạo các ngành hỗ trợ doanh nghiệp trong việc giới thiệu, quảng bá sản phẩm của doanh nghiệp địa phương; vận động các doanh nghiệp, nhà sản xuất kinh doanh trên địa bàn khi triển khai thực hiện các dự án, công trình ưu tiên sử dụng các trang thiết bị, nguyên vật liệu và dịch vụ nội địa.

Đối với Sở Công Thương, Sở cũng đã thường xuyên tổ chức các chương trình liên quan tới Cuộc vận động như: hỗ trợ doanh nghiệp trên địa bàn tham gia các hoạt động xúc tiến thương mại; tổ chức đoàn giao thương giữa doanh nghiệp Đà Nẵng với các doanh nghiệp tỉnh, thành trong cả nước; tăng cường hợp tác đầu tư, liên kết vùng miền; triển khai các chương trình truyền thông về sản phẩm, hàng hóa của các doanh nghiệp tại thành phố; Tổ chức Hội chợ triển lãm hàng Việt; các chương trình kết nối cung cầu sản phẩm cho doanh nghiệp Đà Nẵng... Chính những hoạt động trên nhằm giúp các doanh nghiệp giới thiệu, quảng bá, tiêu thụ sản phẩm của nhau.

          Qua đây, Sở Công Thương kính đề nghị Doanh nghiệp nghiên cứu các hoạt động của Cuộc vận động diễn ra hàng năm trên địa bàn thành phố, tham gia để góp phần nâng cao hiệu quả của chương trình, đồng thời là cơ hội để quảng bá sản phẩm sản xuất tại Đà Nẵng đến với người tiêu dùng tại Đà Nẵng.

Bà Đồng Thị Bích Chính:

Ngày 21/5/2014, UBND thành phố đã có Công văn số 4282/UBND-QLĐTư v/v hỗ trợ, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp tham gia cung ứng các dịch vụ công, dự án đầu tư công trên địa bàn thành phố ĐN, trong đó có nêu:

Để hỗ trợ, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố ĐN tham gia cung ứng các dịch vụ công, dự án đầu tư công trên địa bàn thành phố; giao các sở, ban ngành, UBND các quận, huyện và các đơn vị chủ đầu tư, điều hành dự án thực hiện các nội dung sau:

Đăng tải thông tin theo quy định về các dự án sắp tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà thầu thi công, lựa chọn nhà đầu tư,…để hỗ trợ các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố trong việc tiếp cận thông tin kịp thời và tham gia cung ứng các dịch vụ công, dự án đầu tư công trên địa bàn thành phố.

Đối với các gói thầu đấu thầu rộng rãi, các chủ đầu tư, điều hành dự án lưu ý lập hồ sơ mời thầu đảm bảo theo quy định; không đưa ra các tiêu chí đánh giá quá cao nhằm hạn chế sự tham gia của các nhà thầu trên địa bàn thành phố hoặc nhằm tạo lợi thế cho một hoặc một số nhà thầu gây ra sự canh tranh không bình đẳng. Đối với các gói thầu chỉ định thầu hoặc đấu thầu hạn chế, yêu cầu các chủ đầu tư, điều hành dự án ưu tiên xem xét lựa chọn các nhà thầu trên địa bàn thành phố có đủ năng lực, kinh nghiệm đáp ứng về mặt kỹ thuật, tài chính và có cam kết hoàn thành thi công theo đúng tiến độ yêu cầu để tham gia thực hiện gói thầu theo đúng quy định.

   Đối với những vật tư do các doanh nghiệp đóng trên địa bàn thành phố ĐN sản xuất, yêu cầu các dự án đầu tư từ nguồn vốn ngân sách thành phố ưu tiên sử dụng những loại vật tư (nếu phù hợp) nhằm tiết kiệm tối đa kinh phí đầu tư cho công trình.

Nghiêm cấm các chủ đầu tư, điều hành dự án gây khó khăn hoặc không bán hồ sơ dự thầu cho các doanh nghiệp, nhà đầu tư.
Xem Lê Văn Thường hỏi:
Cho tôi hỏi thủ tục được nhận hỗ trợ tư vấn xây dựng các quy trình đảm bảo chất lượng theo chuẩn quốc tế CMMI từ mức 3 trở lên. Đã có doanh nghiệp phần mềm nào được hưởng chính sách hỗ trợ này

Theo ý kiến của Ông (có hai nội dung), chúng tôi xin trả lời như sau:
1.  Căn cứ điểm c, khoản 2, Điều 11 của QĐ số 30/2012/QĐ-UBND ngày 26/7/2012 về việc ban hành một số chính sách hỗ trợ DN XKPM trên địa bàn thành phố Đà Nẵng (QĐ 30) thì:
Trường hợp hỗ trợ chi phí tư vấn cho các doanh nghiệp được cấp giấy chứng nhận áp dụng tiêu chuẩn quốc tế CMMI mức độ 3 trở lên, bao gồm các thủ tục sau:

- Kế hoạch thực hiện của doanh nghiệp;

- Bản sao giấy chứng nhận;

- Chứng từ hợp lệ liên quan đến chi phí đã thực hiện (hợp đồng, thanh lý hợp đồng, hóa đơn).

2. Đến thời điểm hiện nay, trên địa bàn thành phố Đà Nẵng chưa có DN XKPM nào đủ điều kiện để được hưởng hỗ trợ theo QĐ 30.
Xem Nguyễn Thị Kim Anh hỏi:
Tôi có đọc chính sách hỗ trợ đào tạo nghề và giải quyết việc làm của thành phố, tôi có thắc mắc như thế này: theo quy định lao động là đối tượng thuộc diện được hưởng chính sách ưu đãi người có công với cách mạng; thuộc hộ nghèo….bộ đội xuất ngũ…có hộ khẩu thường trú tại Đà Nẵng. Tôi đề nghị nên xem xét lại quy định hộ khẩu thường trú, vì nếu lao động ở nơi khác đến Đà Nẵng là bộ đội xuất ngũ được nhận vào làm việc và đào tạo thì theo quy định này doanh nghiệp sẽ không được hỗ trợ

Quyết định 23/2011/QĐ-UBND là một chính sách riêng của thành phố Đà Nẵng nhằm hỗ trợ, khuyến khích doanh nghiệp tiếp nhận lao động vào đào tạo nghề và giải quyết việc làm đối với lao động có hộ khẩu của thành phố. Như vậy, đối với doanh nghiệp tiếp nhận lao động không có hộ khẩu thường trú tại Đà Nẵng thì không thuộc đối tượng hưởng chính sách này.
Xem Lê Văn Thường hỏi:
Chúng tôi là doanh nghiệp phần mềm mới thành lập, tôi muốn hỏi thành phố có chính sách ưu đãi thuê mặt bằng, hạ tầng trong khu công viên phần mềm không? Nghe nói đâu mức thuê 11đô/1m2/1tháng thì quá cao, doanh nghiệp mới ra đời khó chịu nổi

 Chúng tôi xin trả lời như sau:
Theo Quyết định số 5298/QĐ-UBND ngày 13/7/2009 của UBND thành phố về việc ban hành giá thuê văn phòng làm việc tại Khu CVPM, các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực CNTT được hưởng giá ưu đãi so với các DN hoạt động trong các lĩnh vực khác.
Hưởng ứng năm DN năm 2014, từ ngày 01/3/2014, giá cho thuê đối với các DN trong lĩnh vực CNTT được giảm 10% so với QĐ số 5298/QĐ-UBND ngày 13/7/2009./.
Xem Lê Hoàng hỏi:
Có thể cho biết các thủ tục, thời gian để doanh nghiệp có thể vay vốn từ chính sách hỗ trợ tài chính tín dụng của thành phố và năm 2015 Quỹ Đầu tư Phát triển thành phố sẽ có những giải pháp nào nhằm tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa để ngày càng có nhiều doanh nghiệp tiếp cận chính sách hỗ trợ tài chính, tín dụng của thành phố.

Để tiếp cận nguồn vốn hỗ trợ từ Quỹ đầu tư phát triển, các Doanh nghiệp cần phải cung cấp hồ sơ theo Danh mục được niêm yết tại Quỹ, Quỹ chỉ tiếp nhận hồ sơ một lần nếu đầy đủ và thực hiện công tác thẩm định, đánh giá tình hình tài chính, năng lực, tài sản đảm bảo, phương án vayvốn qua đó nếu hồ sơ thủ tục cung cấp đảm bảo, Quỹ sẽ đề xuất Hội đồng quản lý, UBND thành phố xem xét phê duyệt vay vốn.

Hồ sơ danh mục cụ thể Doanh nghiệp cần cung cấp cụ thể tại địa chỉ http://ddif.com.vn/?q=danh-mục-hồ-sơ-vay-vốn-hỗ-trọ-doanh-nghiệp.chn 

         Ngoài ra các Doanh nghiệp khi có nhu cầu vay vốn hỗ trợ có thể liên hệ đến Quỹ đầu tư phát triển tại địa chỉ số 01A Lý Thường Kiệt- thành phố Đà Nẵng . Điện thoại 05113.888.714 để được hướng dẫn, tư vấn hồ sơ thủ tục. Theo đó 

       * Về chương trình hoạt động năm 2015 Quỹ đầu tư phát triển tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền đến Hội, Hiệp hội nhằm phố biến các chính sách hỗ trợ thành phố và tiếp tục đề xuất UBND thành phố hỗ trợ tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho Doanh nghiệp vay vốn trong thời gian đến như : hạn mức phê duyệt vay vốn, các điều kiện về tài sản thế chấp, tình hình tài chính, các điều kiện xem xét ưu tiên giải quyết vay vốn.


TIN TỨC

Nhằm tăng cường hoạt động chuyển giao công nghệ, nâng cao khả năng tiếp nhận công nghệ; đồng thời gắn hoạt động nghiên cứu triển khai với việc hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới công nghệ, nâng cao năng suất và chất lượng, tăng khả năng cạnh tranh của sản phẩm; UBND thành phố đã ban hành quyết định số 08/2012/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định một số chính sách hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới công nghệ trên địa bàn thành phố.

Ngày 26/7/2012, UBND thành phố vừa ban hành quyết định số 30/2012/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định một số chính sách hỗ trợ doanh nghiệp xuất khẩu phần mềm trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Đây là một trong những động thái tích cực nhằm góp phần hỗ trợ doanh nghiệp thành phố mà cụ thể là các doanh nghiệp xuất khẩu phần mềm.

Nhằm động viên và huy động các doanh nghiệp tham gia đầu tư sản xuất, kinh doanh các sản phẩm lưu niệm du lịch trên cơ sở có sự hỗ trợ của thành phố; từ đó tạo ra nguồn sản phẩm lưu niệm đặc trưng, đa dạng về chủng loại, mẫu mã, tạo điểm nhấn cho du lịch Đà Nẵng, ngày 5/12/2012 UBND thành phố đã ban hành Quyết định số 55/2012/QĐ-UBND quy định một số chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất các sản phẩm lưu niệm du lịch trên địa bàn thành phố áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân thuộc mọi thành phần kinh tế hoạt động theo pháp luật Việt Nam.

Doanh nghiệp tiếp nhận lao động vào đào tạo nghề và tuyển dụng làm việc tại doanh nghiệp sau thời gian đào tạo theo hình thức hợp đồng lao động xác định thời gian từ đủ 12 tháng trở lên hoặc hợp đồng lao động không xác định thời gian sẽ được thành phố hỗ trợ kinh phí đào tạo nghề ngắn hạn là 500 ngàn đồng/người/tháng, với thời gian hỗ trợ không quá 3 tháng cho một khoá đào tạo.

Các nhà đầu tư trong nước, nước ngoài thực hiện đầu tư các dự án phát triển tàu du lịch trên sông Hàn và các tuyến sông khác trên địa bàn thành phố Đà Nẵng trước ngày 31/12/2011 được miễn phí sử dụng cầu cảng dọc sông Hàn trong thời hạn 5 năm đầu hoạt động và giảm 50% phí cho 2 năm tiếp theo. Đồng thời được hỗ trợ 50% kinh phí mua bảo hiểm thân tàu và lao động trên tàu trong thời hạn 2 năm đầu hoạt động với số lượng không quá 5 người/tàu.

Trong thời gian qua, tuy tình hình kinh tế còn gặp nhiều khó khăn, thêm vào đó tình hình căng thẳng biển Đông cũng ảnh hưởng đến hoạt động của các doanh nghiệp kinh doanh du lịch trên địa bàn thành phố. Tuy nhiên, với sự phối hợp, hỗ trợ của các ngành, địa phương, sự nỗ lực của các doanh nghiệp, du lịch Đà Nẵng đã tiếp tục vượt qua trở ngại, giữ vững tốc độ tăng trưởng trong năm 2014