THÔNG TIN CHI TIẾT


Chính sách Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp

Diễn ra vào lúc: 14:00 - Ngày 28/11/2017

Chương trình tiếp nhận câu hỏi từ hôm nay tại địa chỉ www.doithoai.danang.gov.vn, thư điện tử: doithoai@danang.gov.vn hoặc qua số điện thoại: 0236.1022/nhấn số 1 (Trong thời gian diễn ra buổi đối thoại)
Chương trình đối thoại trực tuyến của Cổng Thông tin điện tử thành phố được cập nhật liên tục tại địa chỉ www.doithoai.danang.gov.vn.
Quý vị  có thể tham dự và đặt câu hỏi trực tiếp tại buổi đối thoại cùng chúng tôi, thông tin đăng ký xin vui lòng gửi thư điện tử về địa chỉ doithoai@danang.gov.vn.

Số câu hỏi tham gia/Số câu hỏi đã trả lời: 42/ 21
Xem Nguyễn Thu Phương hỏi:
Đề nghị BHXH thành phố cho biết điều kiện hưởng chế độ thai sản khi sinh con, mức trợ cấp được hưởng.

- Điều kiện hưởng chế độ thai sản khi sinh con:
Khoản 2 Điều 31 Luật BHXH năm 2014 quy định: Lao động nữ đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 06 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con thì được hưởng chế độ thai sản khi sinh con.
Khoản 3 Điều 31 Luật BHXH năm 2014 quy định:  lao động nữ đã đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 12 tháng trở lên mà khi mang thai phải nghỉ việc để dưỡng thai theo chỉ định của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền, đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 03 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con thì được hưởng chế độ thai sản khi sinh con.

- Mức hưởng hưởng chế độ thai sản khi sinh con:
Điều 39 Luật BHXH năm 2014 quy định Mức hưởng chế độ thai sản được tính bằng 100% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của 06 tháng trước khi nghỉ việc hưởng chế độ thai sản.
Ngoài ra, Điều 38 Luật BHXH năm 2014 quy định Lao động nữ sinh con được trợ cấp một lần cho mỗi con bằng 02 lần mức lương cơ sở tại tháng lao động nữ sinh con
Xem Trương Thùy Trang hỏi:
Điều kiện nào để được hưởng bảo hiểm thất nghiệp

Theo quy định tại Điều 49 Luật Việc làm, người lao động được hưởng bảo hiểm thất nghiệp khi có đủ các điều kiện sau:
- Đã đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 12 tháng trở lên trong thời gian 24 tháng trước khi thất nghiệp (chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc).
- Đã nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp tại Trung tâm Dịch vụ Việc làm Trong thời hạn 03 tháng, kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc.
- Chưa tìm được việc làm sau 15 ngày, kể từ ngày nộp hồ sơ hưởng bảo hiểm thất nghiệp;
Xem Đinh Thị Hoài Thu hỏi:
Người lao động đã hết tuổi lao động (Nam đủ 60, nữ đủ 55 tuổi) ký kết hợp đồng lao động xác định thời hạn làm việc tại Doanh nghiệp. Vậy trường hợp này có phải tham gia BHXH bắt buộc không?

Có 2 trường hợp xảy ra:
1. Người lao động đó đang hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH, trợ cấp hằng tháng;
2.  Người lao động đó không hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH, trợ cấp hằng tháng;
Trường hợp 1: Người lao động đó đang hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH, trợ cấp hằng tháng thì theo quy định tại Điều 123 Luật BHXH năm 2014 không thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, vì vậy người lao động, người sử dụng lao động không phải tham gia BHXH bắt buộc.
Trường hợp 2: Người lao động đó không hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH, trợ cấp hằng tháng thì căn cứ Điều 2 Luật BHXH năm 2014 quy định đối tượng tham gia BHXH bắt buộc: Người làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động xác định thời hạn, hợp đồng lao động theo mùa … là đối tượng tham gia BHXH bắt buộc. Vì vậy trong trường hợp này người lao động, người sử dụng lao động phải tham gia BHXH bắt buộc.
Xem Trần Lê hỏi:
Đề nghị BHXH thành phố cho biết rõ quy định về tiền lương và phụ cấp đóng BHXH từ 01.01.2018?

Căn cứ Điều 89 Luật Bảo hiểm xã hội số 58/2014/QH13 ngày 20/11/2014, tiền lương đóng BHXH được quy định như sau:
- Người lao động thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định thì tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội là tiền lương theo ngạch, bậc, cấp bậc quân hàm và các khoản phụ cấp chức vụ, phụ cấp thâm niên vượt khung, phụ cấp thâm niên nghề (nếu có).
- Người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn  thì tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội là mức lương cơ sở.
- Người lao động đóng bảo hiểm xã hội theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định thì tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội là là mức lương, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác theo quy định của pháp luật về lao động.
Nếu tiền lương đóng BHXH cao hơn 20 lần mức lương cơ sở thì tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội bằng 20 lần mức lương cơ sở.
Xem Vũ Quang Huy hỏi:
Đề nghị BHXH thành phố cho biết thủ tục hồ sơ và quy trình đăng ký tham gia bảo hiểm y tế theo hộ gia đình?

Thủ tục hồ sơ và quy trình đăng ký tham gia bảo hiểm y tế theo hộ gia đình.
- Thủ tục: Mẫu TK1-TS
- Quy trình: nộp mẫu nói trên và nộp tiền cho đại lý thu BHYT (tại xã, phường hoặc Bưu điện) để tham gia BHYT.
Xem Trần Văn Hà hỏi:
Xin hỏi BHXH thành phố cho biết thủ tục hồ sơ đăng ký tham gia BHXH, BHYT lần đầu?

Thủ tục hồ sơ đăng ký tham gia BHXH, BHYT lần đầu:
Căn cứ theo Điều 23 Quy trình Thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; quản lý sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế Ban hành kèm theo Quyết định số 595/QĐ-BHXH ngày 14/4/2017 của BHXH Việt Nam hướng dẫn Đăng ký, điều chỉnh đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN; cấp sổ BHXH, thẻ BHYT cụ thể như sau:

1. Thành phần hồ sơ:
1.1. Người lao động
a) Đối với người lao động đang làm việc tại đơn vị:
 - Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT (Mẫu TK1-TS).
- Trường hợp người lao động được hưởng quyền lợi BHYT cao hơn: bổ sung Giấy tờ chứng minh (nếu có) theo Phụ lục 03.
b) Đối với người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng tại Tiết a, c và d Điểm 1.7 Khoản 1 Điều 4:
- Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT (Mẫu TK1-TS).
- Hợp đồng lao động có thời hạn ở nước ngoài hoặc HĐLĐ được gia hạn kèm theo văn bản gia hạn HĐLĐ hoặc HĐLĐ được ký mới tại nước tiếp nhận lao động theo hợp đồng.
1.2. Đơn vị
a) Tờ khai đơn vị tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT (Mẫu TK3-TS).
b) Danh sách lao động tham gia BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN (Mẫu D02-TS).
c) Bảng kê thông tin (Mẫu D01-TS).

2. Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
Xem Hoàng Lan hỏi:
Đề nghị BHXH thành phố cho biết rõ về khám chưa bệnh BHYT trái tuyến và quyền lợi của người tham gia BHYT khi khám chữa bệnh trái tuyến?

- Trường hợp người có thẻ BHYT tự đi KCB không đúng nơi đăng ký KCB ban đầu được ghi trên thẻ BHYT được gọi là KCB trái tuyến, trừ  trường hợp người dân tộc thiểu số và người thuộc hộ gia đình nghèo tham gia BHYT đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế- xã hội khó khăn, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, người tham gia BHYT đang sinh sống tại xã đảo, huyện đảo được quĩ BHYT chi trả trong trường hợp KCB tại bệnh viện tuyến huyện và điều trị Nội trú ở bv tuyến tỉnh và tuyến Trung ương
- Mức hưởng khi KCB trái tuyến:
a/ Tại tuyến Trung ương là 40% chi phí diêud trị Nội trú
b/ Tại BV tuyến Tỉnh là 60% chi phí điều trị Nội trú đến 31/12/2020 và 100% chi phí điều trị Nội trú từ 01/01/2021
c/ Tại BV tuyến huyên là 100% chi phí KCB từ ngày 01/01/2016
Xem Lê Thị Ái Nhân hỏi:
Kính đề nghị BHXH thành phố cho biết rõ về thông tuyến khám chữa bệnh BHYT, cho 01 ví dụ cụ thể?

- KCB thông tuyến Kể từ ngày 01/01/2016 người tham gia BHYT đăng ký KCB ban đầu tại Trạm y tế xã hoặc phòng khám đa khoa hoặc bệnh viện tuyến Huyện được quyền KCB tại bất cứ: trạm y tế xã, phòng khám đa khoa hoặc BV tuyến huyện và quyền lợi KCB BHYT được hương100% mức quyền lợi được ghi trên thẻ BHYT
- Ví dụ: Bạn đăng ký KCB bảo hiểm y tế ban đầu tại TTYT huyện Hòa vang thì bạn được quyền đến KCB tại tất cả các TTYT tuyến huyện, phòng khám đa khoa và các trạm y tế có HĐKCB BHYT  và quyền lợi KCB được thực hiện như bạn đến KCB BHYT tại TTYT huyện Hòa Vang. Các cơ sở KCB BHYT này được chuyển tuyến khi vượt khả năng điều trị
Xem Trần Văn Khoa hỏi:
 Hãy cho tôi biết thủ tục khi đi khám bệnh, chữa bệnh BHYT của Trẻ em dưới 06 tuổi?

- Khi có thẻ BHYT:  Chỉ xuất trình thẻ BHYT.
- Khi chưa có thẻ BHYT: xuất trình giấy khai sinh hoặc giấy chứng sinh.
- Trường hợp phải điều trị ngay sau khi sinh mà chưa có giấy chứng sinh: Thủ trưởng cơ sở y tế và cha (mẹ) hoặc người giám hộ ký xác nhận vào hồ sơ bệnh án để làm căn cứ thanh toán.
Xem Nguyễn Thị Lệ hỏi:
Hãy cho biết có bao nhiêu nhóm đối tượng tham gia BHYT và nêu tên các nhóm?

+ Có 05 nhóm đối tượng tham gia BHYT.
Cụ thể:
1- Nhóm do người lao động và người sử dụng lao động đóng;
2- Nhóm do tổ chức BHXH đóng;
3- Nhóm do Ngân sách nhà nước đóng;
4- Nhóm được Ngân sách nhà nước hỗ trợ mức đóng;
5- Nhóm tham gia BHYT theo hộ gia đình.
Xem Nguyễn Hoàng Việt hỏi:
Thưa ông Lê Anh Nhân, ông có thể cho  biết cách tính tỷ lệ hưởng lương hưu kể từ 01.01.2018?

 Từ 01.01.2018 cách tính tỷ lệ lương hưu theo quy định của Luật BHXH năm 2014 có sự thay đổi đối với cả lao động nam và lao động nữ. Cụ thể như sau:
1. Đối với lao động nam:
- Năm 2017 trở về trước: 15 năm khởi điểm được tính 45%, sau đó mỗi năm tiếp theo cộng thêm 2%, mức tối đa 75% tương ứng 30 năm đóng BHXH;
-Từ 01/01/2018 có lộ trình tăng dần số năm đóng BHXH để đạt tỷ lệ 75%. Cụ thể:
Năm 2018:16 năm khởi điểm được tính 45%
Năm 2019:17 năm khởi điểm được tính 45%
Năm 2020:18 năm khởi điểm được tính 45%
Năm 2021:19 năm khởi điểm được tính 45%
Năm 2022: 20 năm khởi điểm được tính 45%
Sau đó cứ mỗi năm tiếp theo được cộng thêm 2%, mức tối đa là 75%.
Để đạt được tỷ lệ 75% thì số năm đóng BHXH tương ứng là: 2018: 31 năm; 2019: 32 năm; 2020: 33 năm; 2021: 34 năm và từ 2022 trở đi là 35 năm.
 Đồng thời nếu nghỉ hưu trước tuổi quy định (60 tuổi) mà không có yếu tố miễn giảm về tuổi đời (15 năm làm nghề nặng nhọc độc hại, 15 năm làm việc ở vùng có Phụ cấp khu vực 0,7% trở lên) thì mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi bị giảm trừ 2%.
2. Đối với lao động nữ:
- Năm 2017 trở về trước: 15 năm khởi điểm được tính 45%, sau đó mỗi năm tiếp theo cộng thêm 3%, mức tối đa 75% tương ứng 25 năm đóng BHXH;
- Từ năm 2018 trở đi: 15 năm khởi điểm được tính 45%, sau đó mỗi năm tiếp theo cộng thêm 2%, mức tối đa 75% tương ứng 30 năm đóng BHXH;
 Đồng thời nếu nghỉ hưu trước tuổi quy định (55 tuổi) mà không có yếu tố miễn giảm về tuổi đời (15 năm làm nghề nặng nhọc độc hại, 15 năm làm việc ở vùng có Phụ cấp khu vực 0,7% trở lên) thì mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi bị giảm trừ 2%.
Xem Nguyễn Thị Lan hỏi:
Đề nghị BHXH thành phố cho biết rõ quy định về việc xác nhận sổ BHXH cho người lao động ở những đơn vị sử dụng lao động còn nợ BHXH?

Quy định về việc xác nhận sổ BHXH cho người lao động ở những đơn vị sử dụng lao động còn nợ BHXH.
Căn cứ Điều 46 Quyết định 595/QĐ-BHXH ngày 14/4/2017 của Tổng Giám đốc bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam:
- Người lao động đủ điều kiện hưởng BHXH hoặc hoặc chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc thì đơn vị có trách nhiệm đóng đủ BHXH, BHYT, BH tai nạn lao động bệnh nghề nghiệp bao gồm cả tiền lãi chậm đóng theo quy định. Cơ quan BHXH xác nhận sổ BHXH (chốt sổ) để kịp thời giải quyết chế độ BHXH, BH Thất nghiệp cho người lao động.
- Trường hợp đơn vị chưa đóng đủ thì xác nhận sổ BHXH đến thời điểm đã đóng BHXH, BHYT, BH tai nạn lao động bệnh nghề nghiệp. Sau khi thu hồi được số tiền đơn vị còn nợ thì xác nhận bổ sung trên sổ BHXH.
Xem Nguyễn Thị Thuận hỏi:
Hãy cho biết điều kiện để cấp kinh phí chăm sóc sức khỏe ban đầu cho các đối tượng tham gia BHYT do cơ sở giáo dục, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp quản lý?

- Có ít nhất một người chuyên trách hoặc kiêm nhiệm Hợp đồng lao động thời hạn từ đủ 03 tháng trở lên, trình độ tối thiểu là Trung cấp Y;
- Có phòng y tế hoặc phòng làm việc riêng để thực hiện việc sơ cứu, cấp cứu ban đầu cho các đối tượng do cơ sở giáo dục, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp quản lý.
Xem Hồng hỏi:
Công ty tôi có một số lao động đi công tác ở tỉnh bạn như Lào, Campuchia... Trong thời gian công tác ở tỉnh bạn thì có lao động bị ốm phải nhập viện và những ngày này công ty không trả lương cho người lao động. Vậy việc giải quyết chế độ ốm đau cho người lao động này được thực hiện như thế nào?

Thời gian ốm đau nằm viện tại Lào, Cam phu chia của người lao động được hưởng BHXH.
Người lao động nộp Giấy khám bệnh chữa bệnh bản dịch ra tiếng việt có công chứng cho người sử dụng lao động. Người sử dụng lao động lập mẫu C70a-HD (nếu nhận qua tài khoản cá nhân thì ghi rõ số tài khoản tại ngân hàng) nộp cho cơ quan BHXH, thì sau khi giải quyết xong cơ quan BHXH chuyển tiền trực tiếp cho người lao động.
Xem Nguyễn Trọng Tiến hỏi:
Tôi là công chức, sinh ngày 01 tháng 10 năm 1967; giới tính: Nam; có 31 năm đóng BHXH trong điều kiện lao động bình thường; mất khả năng lao động 65% do Hội đồng giám định y khoa kết luận tại Biên bản ngày 15 tháng 9 năm 2017.
Hỏi: Tôi có được nghỉ hưởng lương hưu hay không và nghỉ hưởng lương hưu vào thời điểm nào?

Với điều kiện đã nêu, Người lao động này được nghỉ hưởng lương hưu nhưng không phải thời điểm hiện nay (năm 2017); Nếu nghỉ hưởng lương hưu vào thời điểm hiện nay (năm 2017), người lao động này phải mất khả năng lao động 81%;
Thời điểm để người lao động này nghỉ hưởng lương hưu là ngày 01 tháng 11 năm 2022 (thời điểm tròn 55 tuổi).
Xem Nguyễn Thị Ngọc hỏi:
Đề nghị BHXH thành phố cho biết điều kiện hưởng chế độ tai nạn lao động.

Điều 45 Luật An toàn vệ sinh lao động quy định Người lao động tham gia bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp được hưởng chế độ tai nạn lao động khi có đủ các điều kiện sau đây:

1. Bị tai nạn thuộc một trong các trường hợp sau đây:
a) Tại nơi làm việc và trong giờ làm việc, kể cả khi đang thực hiện các nhu cầu sinh hoạt cần thiết tại nơi làm việc hoặc trong giờ làm việc mà Bộ luật lao động và nội quy của cơ sở sản xuất, kinh doanh cho phép, bao gồm nghỉ giải lao, ăn giữa ca, ăn bồi dưỡng hiện vật, làm vệ sinh kinh nguyệt, tắm rửa, cho con bú, đi vệ sinh;
b) Ngoài nơi làm việc hoặc ngoài giờ làm việc khi thực hiện công việc theo yêu cầu của người sử dụng lao động hoặc người được người sử dụng lao động ủy quyền bằng văn bản trực tiếp quản lý lao động;
c) Trên tuyến đường đi từ nơi ở đến nơi làm việc hoặc từ nơi làm việc về nơi ở trong khoảng thời gian và tuyến đường hợp lý;

2. Suy giảm khả năng lao động từ 5% trở lên do bị tai nạn quy định tại khoản 1 Điều này;
Xem Đinh Đức Tùng hỏi:
Xin cho biết mức hưởng trợ cấp thất nghiệp hằng tháng và thời gian được hưởng trợ cấp thất nghiệp?

 Theo quy định tại Điều 50 Luật Việc làm, mức hưởng trợ cấp thất nghiệp hằng tháng và thời gian được hưởng trợ cấp thất nghiệp như sau:
- Mức hưởng trợ cấp thất nghiệp hằng tháng bằng 60% mức bình quân tiền lương, tiền công tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp của 6 tháng liền kề trước khi thất nghiệp (tối đa không quá 05 lần lương cơ sở đối với người thực hiện chế độ tiền lương do nhà nước quy định hoặc 05 lần mức lương tối thiểu vùng đối với người thực hiện chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định tại thời điểm chấm dứt hợp đồng).
- Thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp:
+ Thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp được tính theo số tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp, cứ đủ 12 tháng đến đủ 36 tháng thì được hưởng 03 tháng trợ cấp thất nghiệp, sau đó cứ đóng đủ thêm 12 tháng thì được hưởng thêm 01 tháng trợ cấp thất nghiệp nhưng tối đa không quá 12 tháng.
Xem Lê Tiến Nam hỏi:
Người tham gia bảo hiểm thất nghiệp được hưởng quyền lợi gì khi xãy ra thất nghiệp?

Theo quy định của Luật Việc làm, người tham gia bảo hiểm thất nghiệp, khi xãy ra thất nghiệp, nếu đủ điều kiện sẽ được hưởng các quyền lợi sau:     
1. Trợ cấp thất nghiệp; 

2. Bảo hiểm y tế trong thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp;
3. Tư vấn, giới thiệu việc làm miễn phí.
4. Hỗ trợ học nghề.
Xem Nguyễn Thị Hạnh hỏi:
Đề nghị BHXH thành phố Đà Nẵng cho biết mức đóng BHYT theo hộ gia đình hiện nay?

Mức đóng BHYT theo hộ gia đình hiện nay:

Mức đóng :  702.000
* Không mua cả hộ:
Người thứ    Số tiền
  1    702.000 
  2    702.000 
  3    702.000 
  4    702.000 
Tổng 2.808.000

* Mua cả hộ:
Người thứ    Số tiền
   1        702.000
   2       491.400
   3       421.200
   4       351.000
   5       280.800
   6       280.800
   7       280.800
Tổng 2.808.000
Xem Lê Thị Xuyến hỏi:
Đề nghị BHXH thành phố cho biết điều kiện và mức đóng BHXH tự nguyện?

Điều kiện và mức đóng BHXH tự nguyện:
Căn cứ Điều 87 Luật Bảo hiểm xã hội số 58/2014/QH13 ngày 20/11/2014
- Điều kiện:
Công dân Việt Nam từ đủ 15 tuổi trở lên và không thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc.
- Mức đóng:
Bằng 22% mức thu nhập tháng do người lao động lựa chọn để đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất; mức thu nhập tháng làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội thấp nhất bằng mức chuẩn hộ nghèo của khu vực nông thôn và cao nhất bằng 20 lần mức lương cơ sở.
Xem Nguyễn Thanh Hùng hỏi:
Hãy cho biết những đối tượng nào được hưởng 100% chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong phạm vi được hưởng BHYT?

1- Người tham gia BHYT có mức hưởng quyền lợi trên thẻ BHYT ký hiệu bằng số 1;
2- Người tham gia BHYT có mức hưởng quyền lợi trên thẻ BHYT ký hiệu bằng số 2;
3- Người tham gia BHYT có mức hưởng quyền lợi trên thẻ BHYT ký hiệu bằng số 5;
4- Tất cả các trường hợp có chi phí một lần khám bệnh, chữa bệnh thấp hơn 15% mức lương cơ sở hoặc khám bệnh, chữa bệnh tại cơ sở y tế tuyến xã, phường;
5- Các trường hợp đã có thời gian tham gia BHYT 05 năm liên tục và có số tiền cùng chi trả chi phí khám bệnh, chữa bệnh BHYT trong năm lớn hơn 06 tháng lương cơ sở.

TIN TỨC

Khoản 2, Điều 56 Luật BHXH 2014 quy định: 
     “Từ ngày 01/01/2018, mức lương hưu hằng tháng của người lao động đủ điều kiện quy định tại Điều 54 của Luật này được tính bằng 45% mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH quy định tại Điều 62 của Luật này và tương ứng với số năm đóng BHXH như sau:

Thời gan gần đây, nhiều người lao động phản ánh việc không được chốt sổ BHXH khi người sử dụng lao động nợ tiền bảo hiểm. Chúng tôi đã trao đổi với ông Vũ Mạnh Chữ, Phó Ban Thu, BHXH Việt Nam về vấn đề này.

Trước tình trạng lạm dụng chế độ, chính sách BHXH, BHYT, BH thất nghiệp để trục lợi ngày càng phức tạp, ngày 16/5/2012, BHXH Việt Nam và Tổng cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm (nay là Tổng cục Cảnh sát) thuộc Bộ Công an đã ban hành Quy chế phối hợp số 1853/QCPH-TCCSPCTP-BHXH trong phòng, chống tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật góp phần bảo vệ trật tự quản lý kinh tế và đảm bảo trật tự, an toàn xã hội tại các đơn vị thuộc hệ thống BHXH Việt Nam.