THÔNG TIN CHI TIẾT


Đối thoại trực tuyến: “Đà Nẵng với chính sách thu hút doanh nghiệp đầu tư, kinh doanh”

Diễn ra vào lúc: 08:00 - Ngày 24/10/2014

          Buổi đối thoại trực tuyến lần này là một trong những hoạt động cụ thể của chương trình “Năm doanh nghiệp Đà Nẵng 2014” do Cổng Thông tin điện thành phố tổ chức. Thông qua các buổi đối thoại, các cơ quan ban, ngành của thành phố mong muốn được lắng nghe, và giải đáp các vướng mắc, hỗ trợ doanh nghiệp, đặc biệt là trong lĩnh vực thu hút đầu tư, đăng ký kinh doanh và quản lý doanh nghiệp.

 

          Doanh nghiệp có thể tham gia đối thoại theo các hình thức như gửi câu hỏi trực tiếp tại địa chỉ www.doithoai.danang.gov.vn, thư điện tử: doithoai@danang.gov.vn và điện thoại: 0511.3881.888.

 
Số câu hỏi tham gia/Số câu hỏi đã trả lời: 28/ 28
Xem Nguyễn Văn Tiến hỏi:
Nhà nước có những bảo đảm đầu tư gì cho nhà đầu tư trong trường hợp thay đổi pháp luật, chính sách?

 1. Trường hợp pháp luật, chính sách mới được ban hành có các quyền lợi và ưu đãi cao hơn so với quyền lợi, ưu đãi mà nhà đầu tư đã được hưởng trước đó thì nhà đầu tư được hưởng các quyền lợi, ưu đãi theo quy định mới kể từ ngày pháp luật, chính sách mới đó có hiệu lực.


2. Trường hợp pháp luật, chính sách mới ban hành làm ảnh hưởng bất lợi đến lợi ích hợp pháp mà nhà đầu tư đã được hưởng trước khi quy định của pháp luật, chính sách đó có hiệu lực thì nhà đầu tư được bảo đảm hưởng các ưu đãi như quy định tại Giấy chứng nhận đầu tư hoặc được giải quyết bằng một, một số hoặc các biện pháp sau đây:
a) Tiếp tục hưởng các quyền lợi, ưu đãi;
b) Được trừ thiệt hại vào thu nhập chịu thuế; 
c) Được điều chỉnh mục tiêu hoạt động của dự án;
d) Được xem xét bồi thường trong một số trường hợp cần thiết.

3. Căn cứ vào quy định của pháp luật và cam kết trong điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên, Chính phủ quy định cụ thể về việc bảo đảm lợi ích của nhà đầu tư do việc thay đổi pháp luật, chính sách ảnh hưởng bất lợi đến lợi ích của nhà đầu tư.
Xem Trần Thanh Bình hỏi:
 Trong lĩnh vực đầu tư, khi điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên có quy định khác với Luật đầu tư 2005 thì áp dụng quy định nào?

Theo khoản 3 Điều 5 Luật đầu tư 2005 thì Trường hợp điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên có quy định  khác với quy định của Luật này thì áp dụng theo quy định của điều ước quốc tế đó.
Đối với hoạt động đầu tư nước ngoài, trong trường hợp pháp luật Việt Nam chưa có quy định, các bên có thể thỏa thuận trong hợp đồng việc áp dụng pháp luật nước ngoài và tập quán đầu tư quốc tế nếu việc áp dụng pháp luật nước ngoài và tập quán đầu tư quốc tế đó không trái với nguyên tắc cơ bản của pháp luật Việt Nam.
Các nguyên tắc cơ bản của pháp luật Việt Nam được ghi rõ trong Hiến pháp và trong các văn bản luật. Hiến pháp qui định các nguyên tắc cơ bản của pháp luật. Trong từng ngành luật lại có những nguyên tắc cơ bản riêng. Trong các văn bản luật liên quan đến đầu tư & kinh doanh có những nguyên tắc cơ bản như không phân biệt đối xử, nguyên tắc bình đẵng giữa các bên, nguyên tắc tự do, tự nguyện trong ký kết hợp đồng, nguyên tắc tự do hóa thương mại…
Xem Trần Thanh Bình hỏi:
Những lĩnh vực nào được ưu đãi đầu tư?

 Theo quy định Điều 27 Luật đầu tư 2005 lĩnh vực được ưu đãi đầu tư bao gồm:

- Sản xuất vật liệu mới, năng lượng mới; sản xuất sản phẩm công nghệ cao, công nghệ sinh học, công nghệ thông tin; cơ khí chế tạo.
- Nuôi trồng, chế biến nông, lâm, thuỷ sản; làm muối; sản xuất giống nhân tạo, giống cây trồng và giống vật nuôi mới.
- Sử dụng công nghệ cao, kỹ thuật hiện đại; bảo vệ môi trường sinh thái; nghiên cứu, phát triển và ươm tạo công nghệ cao.
- Sử dụng nhiều lao động.
- Xây dựng và phát triển kết cấu hạ tầng, các dự án quan trọng, có quy mô lớn.
- Phát triển sự nghiệp giáo dục, đào tạo, y tế, thể dục, thể thao và văn hóa dân tộc.
- Phát triển ngành, nghề truyền thống.
- Những lĩnh vực sản xuất, dịch vụ khác cần khuyến khích.
Xem Nguyễn Thanh Ngọc hỏi:
Xin vui lòng cho biết những lĩnh vực đầu tư nào cần có điều kiện?

 1. Lĩnh vực đầu tư có điều kiện bao gồm:

a) Lĩnh vực tác động đến quốc phòng, an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội;
b) Lĩnh vực tài chính, ngân hàng;
c) Lĩnh vực tác động đến sức khỏe cộng đồng;
d) Văn hóa, thông tin, báo chí, xuất bản;
đ) Dịch vụ giải trí;
e) Kinh doanh bất động sản;
g) Khảo sát, tìm kiếm, thăm dò, khai thác tài nguyên thiên nhiên; môi trường sinh thái;
h) Phát triển sự nghiệp giáo dục và đào tạo;
i) Một số lĩnh vực khác theo quy định của pháp luật.

2. Đối với nhà đầu tư nước ngoài, ngoài các lĩnh vực quy định tại khoản 1 Điều 29 Luật Đầu tư 2005 , các lĩnh vực đầu tư có điều kiện còn bao gồm các lĩnh vực đầu tư theo lộ trình thực hiện cam kết quốc tế trong các điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên
Xem Nguyễn Ngọc Thái hỏi:
Chúng tôi muốn hỏi các trường hợp nào phải thẩm tra dự án đầu tư?

 1. Đối với dự án đầu tư trong nước, dự án có vốn đầu tư nước ngoài có quy mô vốn đầu tư từ ba trăm tỷ đồng Việt Nam trở lên và dự án thuộc Danh mục dự án đầu tư có điều kiện thì phải thực hiện thủ tục thẩm tra để được cấp Giấy chứng nhận đầu tư.

2. Thời hạn thẩm tra đầu tư không quá ba mươi ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ; trường hợp cần thiết, thời hạn trên có thể kéo dài nhưng không quá bốn mươi lăm ngày.
3. Đối với dự án quan trọng quốc gia thì Quốc hội quyết định chủ trương đầu tư và quy định tiêu chuẩn dự án, Chính phủ quy định trình tự, thủ tục thẩm tra và cấp Giấy chứng nhận đầu tư.
Xem Dương Hồng Phong hỏi:
Khu công nghệ cao thành phố Hồ Chí Minh đã kêu gọi được tập đoàn Intel vào đầu tư với số vốn lên đến 1 tỷ USD, tỉnh Bắc Ninh đã kêu gọi nhiều nhà đầu tư lớn về công nghệ vào đầu tư như tập đoàn Canon, Samsung. Xin đề nghị cho biết, thành phố Đà Nẵng có giải pháp như thế nào để thu hút được những “ông lớn” tầm cỡ như Intel, Samsung vào đầu tư tại Khu công nghệ cao Đà Nẵng.

Để đẩy mạnh việc thu hút đầu tư các dự án nước ngoài vào Khu CNC Đà Nẵng, đặc biệt là các dự án đầu tư có quy mô vốn lớn, ngoài các chính sách ưu đãi và hỗ trợ đầu tư được ban hành tại Quyết định số 36/2013/QĐ-UBND ngày 13/11/2013 của UBND thành phố Đà Nẵng, hiện nay, thành phố đang trình xin ý kiến của các bộ, ngành liên quan và Thủ tướng Chính phủ về chính sách ưu đãi vượt trội hơn đối với các dự án đầu tư có vốn đầu tư từ 200 triệu USD trở lên; dự án sản xuất công nghệ cao có tổng chi bình quân cho hoạt động nghiên cứu và phát triển được thực hiện tại Việt Nam hàng năm lớn hơn 1% tổng doanh thu. Theo đó, các dự án đầu tư thuộc 2 loại dự án này sẽ được áp dụng thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp 10% trong thời hạn 30 năm đối với thu nhập của doanh nghiệp từ dự án đầu tư mới và được giảm 50% tiền thuê đất.

Ngoài các giải pháp xúc tiến đầu tư đang được triển khai, Ban Quản lý Khu công nghệ cao đã có kế hoạch và đang xúc tiến gặp gỡ, làm việc trực tiếp với các nhà đầu tư lớn, tiềm năng từ Nhật Bản, Hàn Quốc, Hoa Kỳ, châu Âu... để kêu gọi đầu tư vào Khu công nghệ cao Đà Nẵng.
Xem Nguyễn Thị Ngọc Nga hỏi:
Đà Nẵng được đánh giá là thành phố đáng sống, là điểm đến an toàn, thân thiện. Một thành phố được đánh giá đầy sức hấp dẫn đối với du khách, và các nhà đầu tư. Ở góc độ một nhà đầu tư, theo ông nên đầu tư vào lĩnh vực nào tại Đà Nẵng? Tại sao?

 Cảm ơn quý độc giả đã quan tâm đặt câu hỏi, chúng tôi xin trả lời như sau:

Theo Kết luận số 75/KL-TW về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW của Bộ Chính trị, định hướng đến năm 2020 sẽ xây dựng thành phố Đà Nẵng trở thành một trong những đô thị lớn của cả nước, là trung tâm kinh tế - xã hội lớn của miền Trung với vai trò là trung tâm công nghiệp, thương mại du lịch và dịch vụ; là thành phố cảng biển, đầu mối giao thông quan trọng về trung chuyển vận tải trong nước và quốc tế; trung tâm bưu chính - viễn thông và tài chính - ngân hàng; một trong những trung tâm văn hóa - thể thao, giáo dục và đào tạo; khoa học và công nghệ của miền Trung.

Thành phố Đà Nẵng chủ trương thu hút đầu tư vào các lĩnh vực công nghiệp công nghệ cao, công nghệ thông tin, công nghiệp phụ trợ và các lĩnh vực dịch vụ như thương mại, du lịch, tài chính – ngân hàng, y tế - giáo dục, logistics…phù hợp với tiềm năng và định hướng phát triển của thành phố.

Đà Nẵng là một trong những điểm đến đầu tư hấp dẫn với cơ sở hạ tầng hoàn thiện, nguồn nhân lực dồi dào và được đào tạo tốt, môi trường đầu tư thông thoáng, thủ tục đầu tư đơn giản, minh bạch; môi trường sống xanh, sạch, đẹp. Ngoài ra, khi đầu tư vào Khu Công nghệ cao Đà Nẵng, nhà đầu tư sẽ được hưởng mức thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp 10% trong 15 năm, được miễn thuế TNDN trong 04 năm đầu và giảm 50% trong 09 năm tiếp theo. Giá thuê đất trong Khu CNC hiện thấp hơn so với các khu CNC khác trong nước (5.250 – 10.500 VNĐ). Tiền thuê đất và tiền sử dụng hạ tầng được miễn, giảm tùy loại dự án. Thêm vào đó, nhà đầu tư còn được cung cấp nhiều dịch vụ hỗ trợ khác như cấp giấy chứng nhận đầu tư, xuất nhập cảnh, tuyển dụng lao động, vay vốn…

Mời quý vị liên hệ trực tiếp với Trung tâm Xúc tiến Đầu tư theo địa chỉ Tầng 18, Trung tâm Hành chính thành phố, để được hướng dẫn cụ thể về việc lựa chọn cơ hội đầu tư và cung cấp các các thông tin liên quan.
Xem Đặng Ngọc Kha hỏi:
Về vấn đề thu hút đầu tư hiện nay của thành phố Đà Nẵng vẫn đạt kết quả thấp so với nhiều địa phương khác trên cả nước. Theo thông tin tôi có được thì kết quả thu hút đầu tư của năm 2014 đến thời điểm hiện nay đạt ở mức thấp hơn rất nhiều so với năm 2013, đề nghị Trung tâm Xúc tiến Đầu tư cho biết kết quả cụ thể về thu hút FDI năm 2014, so với 2013. Và các giải pháp và triển vọng thu hút FDI trong thời gian tới?

 Trong 10 tháng đầu năm 2014, Đà Nẵng đã thu hút đươc 24 dự án FDI mới với tổng vốn đăng ký cấp mới đạt hơn 124 triệu USD và có 14 dự án tăng vốn với tổng vốn tăng thêm đạt 28,8 triêu USD. Như vậy tổng vốn cấp mới và tăng thêm trong 10 tháng đầu năm 2014 là gần 153 triệu USD, đạt 52,70% so với cùng kỳ năm 2013 (tổng vốn cấp mới và tăng thêm 10 tháng năm 2013 là hơn 290 triệu USD).

 Trong năm 2015, tình hình kinh tế thế giới được dự báo có những chuyển biến tích cực nên thu hút FDI có thể có nhiều khả quan. Nhằm nâng cao hiệu quả công tác xúc tiến đầu tư FDI trong thời gian tới tại Đà Nẵng, thành phố sẽ tập trung những giải pháp như sau:

- Tăng cường xúc tiến đầu tư tại chỗ: phối hợp với nhà đầu tư để kịp thời giải quyết các khó khăn vướng mắc trong sản xuất, kinh doanh; phát huy vai trò cầu nối của Câu lạc bộ doanh nhân FDI Đà Nẵng để nhanh chóng tiếp thu và giải quyết những vướng mắc của nhà đầu tư; thúc đẩy và hỗ trợ việc triển khai các dự án đã được cấp phép; duy trì cơ chế đối thoại trực tiếp 02 lần mỗi năm giữa lãnh đạo thành phố và nhà đầu tư đang hoạt động tại thành phố.

- Tổ chức các hoạt động xúc tiến đầu tư tập trung vào các thị trường trọng điểm như Nhật Bản, Hàn Quốc, Hoa Kỳ.

- Hoàn chỉnh quy hoạch đất đai còn lại trong các khu công nghiệp, đặc biệt là quy hoạch đất ngoài khu công nghiệp nhằm thu hút các dự án dịch vụ chất lượng cao.

- Đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng Khu Công nghệ cao Đà Nẵng; xây dựng chiến lược thu hút đầu tư vào Khu công nghệ cao Đà Nẵng.

- Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, đơn giản hóa các thủ tục đầu tư; Tăng cường kiểm tra, giám sát việc triển khai Quy chế phối hợp trong việc thực hiện cơ chế “Một cửa liên thông” về xúc tiến đầu tư để bảo đảm thời gian cấp phép nhanh và đúng pháp luật.

- Đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn, kiến thức pháp luật và kỹ năng làm việc cho đội ngũ cán bộ trong lĩnh vực kinh tế đối ngoại. 
Xem Nguyễn Thành Thông hỏi:
             Thưa ông Trần Văn Sơn, liên quan đến vấn đề thu hút đầu tư, một trong những nguyên nhân chính khiến ĐN chưa thu hút được những doanh nghiệp FDI lớn là do thiếu những ngành công nghiệp phụ trợ, thành phố Đà Nẵng đã làm gì để giải quyết bài toán này.

         Câu hỏi này có liên quan đến định hướng phát triển ngành công nghiệp phụ trợ cũng như chính sách thu hút doanh nghiệp FDI của thành phố vào lĩnh vực này. Như chúng ta đã biết, ngành Công nghiệp phụ trợ cung cấp các bán thành phẩm, phụ kiện cho các ngành sản xuất, lắp ráp. Tuy nhiên để phát triển được ngành Công nghiệp phụ trợ này cần phải có các doanh nghiệp FDI lớn để tiêu thụ các sản phẩm phụ trợ này. Đây là bài toán khó, vậy cái nào có trước, ngành Công nghiệp phụ trợ có trước hay là doanh nghiệp FDI lớn có trước. 
          Trong những năm qua, ngành Công nghiệp phụ trợ của cả nước và thành phố phát triển rất là chậm mặc dù có những doanh nghiệp FDI lớn vào tuy nhiên các ngành Công nghiệp phụ trợ vẫn chưa phát triển, cụ thể là ngành may mặc, láp ráp ô-tô ra đời rất là sớm nhưng ngành công nghiệp phụ trợ cho những ngành này vẫn chưa đáp ứng được. Đối với thành phố Đà Nẵng, thành phố đã có nhiều quan tâm đến vấn đề phát triển ngành công nghiệp phụ trợ và đã đề cập đến trong những văn bản, chương trình định hướng phát triển công nghiệp của thành phố. Năm 2013, Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng đã ban hành Quyết định số 36/2013/QĐ-UBND ngày 13/11/2013 quy định chính sách ưu đãi đối với đầu tư trong các ngành công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp phụ trợ khi đầu tư vào Khu Công nghệ cao của Thành phố. Theo đó, các dự án đầu tư trong lĩnh vực công nghiệp phụ trợ cho công nghệ cao được hưởng giá thuê đất ưu đãi, được hỗ trợ 50% tiền sử dụng hạ tầng trong 2 năm đầu kể từ ngày nhận giao đất. Hiện nay, Sở Công thương đã xây dựng Chương trình phát triển Công nghiệp phụ trợ định hướng năm 2020 và đang trình UBND thành phố xem xét phê duyệt. Trong đó, Chương trình nêu rõ tập trung phát triển Công nghiệp phụ trợ nhằm đáp ứng tốt hơn các nhu cầu cung cấp vật tư nguyên liệu phụ tùng linh kiện góp phần giảm nhập siêu và thúc đẩy xuất khẩu tăng bình quân 13-15%; phấn đấu số lượng doanh nghiệp sản xuất trong lĩnh vực công nghiệp phụ trợ đến năm 2020 đạt tự 80-100 doanh nghiệp.
            Tính đến quý III năm 2014, trong số 302 dự án FDI tại Đà Nẵng có khoảng hơn 50 dự án đầu tư trong lĩnh vực sản xuất các sản phẩm phụ trợ như sản xuất các thiết bị, linh kiện điện tử, phụ tùng ô tô, các phụ liệu ngành may, bao bì thực phẩm, vỏ lon… với tổng vốn đầu tư đạt hơn 520 triệu đô la Mỹ, chiếm 15,4% tổng vốn FDI tại Đà Nẵng. Nhiều doanh nghiệp phụ trợ chỉ đầu tư vào Đà Nẵng sau một thời gian khi hoạt động của doanh nghiệp FDI khác tại Đà Nẵng đã ổn định với quy mô sản xuất ngày càng mở rộng, tạo ra thị trường cho công nghiệp phụ trợ. Cụ thể là Công ty TNHH Bao bì nước giải khát Crown Đà Nẵng đã khánh thành nhà máy sản xuất lon và nắp lon nước giải khát tại thành phố Đà Nẵng vào năm 2013 và trở thành đối tác của Công ty TNHH VBL Đà Nẵng và Chi nhánh Công ty Coca-Cola tại Đà Nẵng. Bên cạnh đó, trong khu công nghiệp Hòa Khánh, Công ty TNHH Taichi-S sản xuất ghế xe ô tô và Công ty TNHH Việt Nam-Toikai sản xuất roan cao su phục vụ cho ngành láp ráp ô tô tại Đà Nẵng (do Công ty TNHH TCIE Việt Nam lắp ráp xe hơi Nissan). Sắp tới thành phố tiếp tục đề ra các giải pháp nhằm kêu gọi thêm các doanh nghiệp FDI lớn cùng với các doanh nghiệp khác phát triển ngành Công nghiệp phụ trợ tại thành phố Đà Nẵng.
Xem Phạm Quang Tài hỏi:
Ông Trần Văn Sơn cho biết hiện nay thành phố đã ban hành Quyết định số 36/2013/QĐ-UBND ngày 13/11/2013 quy định chính sách ưu đãi đầu tư vào Khu Công nghệ cao của Thành phố. Vấn đề này được nhiều nhà đầu tư quan tâm và gửi câu hỏi về chương trình, với vai trò là cơ quan quản lý Khu Công nghệ cao, xin ông Đoàn Ngọc Hùng Anh trả lời thêm cho doanh nghiệp, nhà đầu tư về các chính sách ưu đãi đối với các dự án đầu tư vào KCNC Đà Nẵng?

Về chính sách ưu đãi đầu tư dành cho các dự án đầu tư vào Khu CNC Đà Nẵng, trung ương và thành phố Đà Nẵng đã ban hành rất nhiều chính sách ưu đãi hấp dẫn để thu hút các dự án đầu tư trong nước và nước ngoài đầu tư vào Khu CNC.

Ngày 13/11/2013, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng đã ký Quyết định số 36/2013/QĐ-UBND ban hành Quy định chính sách ưu đãi và hỗ trợ đầu tư vào Khu CNC Đà Nẵng, trong đó có quy định một số chính sách như sau:
a) Chính sách ưu đãi
- Thuế thu nhập doanh nghiệp:
+ Ưu đãi về thuế suất: Thuế suất ưu đãi 10% trong thời hạn 15 năm. Thời gian áp dụng thuế suất ưu đãi được tính liên tục từ năm đầu tiên doanh nghiệp có doanh thu.
+ Ưu đãi về thời gian miễn, giảm thuế: Miễn thuế 4 năm đầu tiên, giảm 50% số thuế phải nộp trong 9 năm tiếp theo. Thời gian miễn thuế được tính liên tục từ năm đầu tiên doanh nghiệp có thu nhập chịu thuế.

- Tiền thuê đất:
+ Giá thuê đất: 5.250 - 10.500 đồng/m2/năm tùy thuộc vào loại dự án và phương thức thanh toán (trả tiền từng năm hoặc trả tiền một lần cho toàn bộ thời gian thuê).
+ Miễn 03 năm tiền thuê đất đối với dự án đầu tư thuộc Danh mục lĩnh vực ưu đãi đầu tư; miễn 11 năm tiền thuê đất đối với dự án đầu tư thuộc Danh mục lĩnh vực đặc biệt ưu đãi đầu tư ban hành kèm theo Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ.

- Tiền sử dụng hạ tầng:
+ Miễn 100% tiền sử dụng hạ tầng trong 02 năm đầu kể từ ngày nhận giao đất và giảm 50% trong 03 năm tiếp theo đối với các dự án nghiên cứu - phát triển CNC, ươm tạo CNC, ươm tạo doanh nghiệp CNC, đào tạo nhân lực CNC.
- Miễn 100% tiền sử dụng hạ tầng trong 02 năm đầu kể từ ngày nhận giao đất đối với các dự án thuộc Danh mục CNC được ưu tiên đầu tư phát triển và Danh mục sản phẩm CNC được khuyến khích phát triển theo Quyết định số 49/2010/QĐ-TTg ngày 19/7/2010 của Thủ tướng Chính phủ.
- Giảm 50% trong 02 năm đầu kể từ ngày nhận giao đất đối với các dự án sản xuất các sản phẩm thuộc Nhóm VI (Các sản phẩm công nghiệp hỗ trợ cho công nghiệp CNC) trong Danh mục các sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển theo Quyết định số 1483/QĐ-TTg ngày 26/8/2011 của Thủ tướng Chính phủ.

b) Chính sách hỗ trợ đầu tư
- Cung ứng dịch vụ hành chính một cửa.
- Hỗ trợ thủ tục xuất cảnh, nhập cảnh, cư trú: gia hạn tạm trú, cấp thị thực, cấp thẻ tạm trú, tạo điều kiện thuận lợi về cư trú, thuê nhà ở trong Khu CNC cho người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài làm việc cho các dự án đầu tư tại Khu CNC Đà Nẵng và các thành viên của gia đình họ.
- Hỗ trợ thu hút nguồn nhân lực CNC: hỗ trợ các doanh nghiệp trong việc tìm kiếm, tuyển dụng và đào tạo nguồn nhân lực CNC; các chuyên gia trong nước và nước ngoài làm việc trong Khu CNC Đà Nẵng được hỗ trợ tiền thuê nhà trong vòng 6 tháng làm việc đầu tiên, tối đa 2 triệu đồng/người/tháng.
- Hỗ trợ vay vốn.

Hiện nay, thành phố đang trình xin ý kiến của các bộ, ngành liên quan và Thủ tướng Chính phủ về chính sách ưu đãi vượt trội hơn đối với các dự án đầu tư vào Khu CNC Đà Nẵng.
Xem Nguyễn Văn Thanh hỏi:
 Ông vừa nói đến những chính sách ưu đãi đầu tư Khu Công nghệ cao, nhưng có lẽ điều quyết định để nhà đầu tư đầu tư vào thành phố thì bên cạnh những yếu tố vượt trội của thành phố, Khu công nghệ cao Đà Nẵng phải là một mô hình phát triển với nhiều lợi thế cạnh tranh. Đặc biệt với định hướng xây dựng thành phố Đà Nẵng trở thành một thành phố môi trường thì vấn đề môi trường và phát triển bền vững của thành phố, trong đó có Khu công nghệ cao phải hết sức được chú trọng. Ông có thể cho biết thêm về định hướng này của chính quyền thành phố?

Đối với chính quyền thành phố nói chung và Ban Quản lý Khu CNC Đà Nẵng nói riêng, vấn đề bảo vệ môi trường và phát triển bền vững trong Khu CNC là một trong những vấn đề được đặt lên hàng đầu trong quá trình đầu tư, xây dựng và phát triển Khu CNC.

Khu CNC Đà Nẵng được quy hoạch phát triển trở thành khu đô thị sinh thái, có sự kết hợp hài hòa giữa nghiên cứu - phát triển, đào tạo, sản xuất với môi trường sống và môi trường văn hóa - xã hội. Theo quy hoạch được duyệt của Thủ tướng Chính phủ, tổng diện tích quy hoạch của Khu CNC là 1.129,76ha, trong đó 60% diện tích dành để xây dựng các khu chức năng, 40% diện tích còn lại là đất đồi núi, mặt nước và cây xanh được giữ lại nhằm tạo cảnh quan thiên nhiên trong Khu CNC.

Trong định hướng thu hút đầu tư, các dự án được ưu tiên đầu tư vào Khu CNC đều phải đáp ứng các tiêu chí về môi trường, công nghệ sản xuất theo quy định hiện hành của pháp luật.

Hiện nay, Ban Quản lý Khu CNC đang xúc tiến làm việc với các tổ chức nước ngoài để kêu gọi nguồn vốn đầu tư xây dựng Nhà máy xử lý nước thải tập trung Khu CNC, với công suất 18.000 m3/ngày đêm gồm 4 module, theo đó toàn bộ nước thải sản xuất từ các nhà máy trong Khu CNC sẽ được xử lý đạt tiêu chuẩn quy định trước khi thải ra môi trường.
Xem Lê Ngọc Phong hỏi:
 Ngoài những chính sách ưu đãi đã nêu, một trong những vấn đề được các nhà đầu tư hết sức chú ý đó là chăm lo đời sống cho người lao động, cụ thể như việc xây dựng nhà cho công nhân trong các Khu Công nghiệp. Xin ông Trần Văn Biên, có thể cho biết thành phố đã có giải pháp gì để thực hiện chương trình xây dựng nhà ở cho công nhân.

 Hiện nay, trên địa bàn thành phố Đà Nẵng có 06 khu công nghiệp với tổng diện tích theo quy hoạch 1.055,13 ha, diện tích đất công nghiệp 748,95 ha. Các KCN đang thu hút khoảng 72.090 lao động, với khoảng 60% lao động ngoại tỉnh.

    Năm 2010, thực hiện Kế hoạch số 3299/KH-UBND ngày 03/6/2010 của UBND thành phố, Ban Quản lý các KCN và CX Đà Nẵng đã chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan điều tra, khảo sát nhu cầu về nhà ở công nhân tại các KCN trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Kết quả khảo sát tại 213 doanh nghiệp trong đó có 28.664/51.444 người lao động có nhu cầu về nhà ở (chiếm tỉ lệ 55.72%).
    
UBND thành phố đã có chủ trương xây dựng nhà ở cho công nhân tại các khu công nghiệp trên địa bàn thành phố, tại các khu vực nằm liền kề (ngoài ranh giới quy hoạch) các khu công nghiệp.

 Ngày 04/8/2012 UBND thành phố có Quyết định số 6269/QĐ-UBND v/v phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình: Nhà ở công nhân và người lao động tại các khu công nghiệp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Địa điểm:

- Khu đất có ký hiệu B12 thuộc Quy hoạch sử dụng đất tỷ lệ 1:2000 dọc tuyến đường Hòa Thọ - Hòa Nhơn.
- Khu đất có ký hiệu B3-2 thuộc khu công nghiệp Hòa Khánh.
- Khu đất có ký hiệu B4-1, B4-2 thuộc thuộc khu tái định cư Hòa Hiệp 4.
- Quy mô công trình: 14 khối nhà 09 tầng với 2.112 căn hộ.
Với tổng múc đầu tư 1.215.672.598.000 đồng. Tuy nhiên, do tình hình nguồn vốn ngân sách khó khăn nên thành phố chưa triển khai đầu tư.

Ngày 25/6/2013 UBND thành phố có Công năn cố 5372/UBND-QLĐTư v/v giao cho Công ty CP Trung Nam làm chủ đầu tư dự án Nhà ở công nhân và người lao động tại các khu công nghiệp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng theo đề nghị của Công ty CP Trung Nam. Tuy nhiện, khi triển khai loại hình nhà ở công nhân theo quy định trước đây chỉ cho các đối tượng công nhân thuê nên rất khó khăn để vay vốn đầu tư dự án, ngày 23/7/2013 UBND thành phố đã có Công văn số 6345/UBND-QLĐTư đồng ý đổi tên “Nhà ở công nhân và người lao động tại các khu công nghiệp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng” thành dự án “Nhà ở xã hội” dành cho các đối tượng thu nhập thấp và công nhân tại các khu công nghiệp theo đề nghị của chủ đầu tư để thực hiện vay vốn ưu đãi để triển khai dự án.

Do không huy động được nguồn vốn và khó tìm kiếm được khách hàng mua căn hộ tại dự án này, nên chủ đầu tư đã đồng ý trả lại dự án cho thành phố. Hiện nay, UBND thành phố đã thu hồi lại dự án và đang kêu gọi đầu tư.

2.2 Dự án Khu chung cư dành cho công nhân và người có thu nhập thấp do Công ty CP Sài Gòn Xanh – Thuận Phước tại địa điểm khu vực vệt kẹp đường ĐT 602 – Khu công nghiệp Hòa Khánh. Do loại hình nhà ở công nhân theo quy định trước đây chỉ cho các đối tượng công nhân thuê nên rất khó khăn để vay vốn đầu tư dự án, nên ngày 06/8/2013 UBND thành phố đã có Công văn số 6861/UBND-QLĐTư đồng ý đổi tên “Khu chung cư dành cho công nhân và người có thu nhập thấp tại khu vực vệt kẹp đường ĐT 602 – Khu công nghiệp Hòa Khánh” thành dự án “ Khu chung cư nhà ở xã hội Khu công nghiệp Hòa Khánh” dành cho các đối tượng thu nhập thấp và công nhân tại các khu công nghiệp theo đề nghị của chủ đầu tư để triển khai dự án. Hiện nay, dự án đang làm thủ tục xin vay vốn để triển khai dự án.

Thành phố cũng đã triển khai chương trình cho người dân ở gần các khu công nghiệp có đất sạch đủ điều kiện được vay vốn để xây dựng nhà ở cho công nhân thuê, kết quả như sau:

Đến này 30/6/2014, dư nợ cho vay hỗ trợ xây dựng nhà ở cho công nhân thuê trên địa bàn thành phố là 78.766 triệu đồng và trong quá trình triển khai, ban đầu số hộ đăng ký vay nhiều nhưng đến thời điểm tiến hành họp dân để kiểm tra trước khi cho vay thì số lượng hộ xin vay giảm nhiều với những lý do sau: Nhu cầu xây nhà trọ trên địa bàn giảm mạnh do nhu cầu thuê nhà giảm; khách hàng hiểu sai mục đích vay vốn; không có tài sản đảm bảo; không có đăng ký kinh doanh; không chứng minh được nguồn thu nhập khi chưa đưa nhà cho thuê vào hoạt động.
Về phía các doanh nghiệp, trước đây thành phố đã có quy hoạch một số khu đất gần các khu công nghiệp để giao trực tiếp cho các doanh nghiệp có nhiều lao động đang sản xuất trong khu công nghiệp (như Công ty TNHH Mabuchi Motor Việt Nam, Công ty TNHH Daiwa Việt Nam) để đầu tư xây dựng các khu chung cư dành cho công nhân thuê, nhưng các doanh nghiệp này đã không đầu tư do khó khăn về nguồn vốn và đã trả lại đất cho thành phố để giao cho các nhà đầu tư khác. Đến nay chỉ có dự án “Khu chung cư nhà ở xã hội Khu công nghiệp Hòa Khánh” dành cho các đối tượng thu nhập thấp và công nhân tại các khu công nghiệp do Công ty CP Sài Gòn Xanh – Thuận Phước đang chuẩn bị đầu tư, đến nay chưa có khu nhà ở công nhân nào được xây dựng hoàn thành để bố trí cho các công nhân tại các khu công nghiệp mua, thuê, thuê mua theo quy định.
Kiến nghị, đề xuất với Quốc hội, Chính phủ, bộ ngành:
Tình hình đầu tư các dự án nhà ở công nhân tại các khu công nghiệp hiện nay rất khó khăn, nguồn vốn ngân sách thành phố chưa đủ khả năng đầu tư các dự án này, đề nghị Chính phủ đồng ý chủ trương để thành phố Đà Nẵng bán thí điểm một số block nhà ở xã hội thuộc nguồn vốn ngân sách sau khi xây dựng hoàn thành nhưng chưa bố trí hoặc đã bố trí cho thuê nhằm tái đầu tư các dự án nhà ở xã hội khác
Ngày 30/11/2012, UBND thành phố Đà Nẵng đã có báo cáo số 229/BC-UBND về việc rà soát các dự án nhà ở trên địa bàn thành phố, UBND thành phố đề nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét, hỗ trợ 70% tổng nguồn vốn đầu tư xây dựng nhà ở công nhân, phần còn lại sử dụng nguồn ngân sách thành phố và các nguồn khác nhằm bố trí vốn để nhà nước đứng ra đầu tư xây dựng nhà ở cho công nhân và người lao động có thu nhập thấp tại các KCN.
Chỉ đạo Ngân hàng nhà nước và các ngân hàng thương mại tạo điều kiện cho doanh nghiệp được vay vốn với lãi suất thấp để xây dựng nhà ở xã hội dành cho công nhân của dự án “Khu chung cư nhà ở xã hội khu công nghiệp Hòa Khánh” do Công ty CP Địa ốc Xanh Sài gòn – Thuận phước làm chủ đầu tư.
Xem Quang Hải hỏi:
Hiện nay một số doanh nghiệp Đà Nẵng gặp những khó khăn nhất định trong việc phát triển, tìm đầu ra cho sản phẩm. Việc liên kết giữa doanh nghiệp FDI và doanh nghiệp địa phương chưa mạnh. Vậy vai trò của Trung tâm Xúc tiến Đầu tư Đà Nẵng trong việc liên kết doanh nghiệp này như thế nào?

 Trong nhiều năm qua, các doanh nghiệp FDI đã có đóng góp đáng kể vào tăng trưởng kinh tế, tạo nguồn thu ngân sách, giải quyết việc làm cho người dân và thúc đẩy quá phát triển tại Đà Nẵng. Tuy nhiên, giữa các doanh nghiệp FDI với hơn 13.000 doanh nghiệp địa phương chưa có một sân chơi chung cũng như sự gắn kết cần thiết để trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm và tìm kiếm cơ hội hợp tác để cùng nhau phát triển, đặc biệt trong giai đoạn tình hình kinh tế khó khăn như hiện nay.

Bên cạnh chức năng nhiệm vụ hỗ trợ nhà đầu tư FDI, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư đã đề xuất việc vận động cộng đồng doanh nghiệp FDI trên địa bàn TP thành lập Câu lạc bộ doanh nhân FDI ĐN. CLB sau khi ra đời đã liên kết với Trung tâm và các hiệp hội doanh nghiệp trên địa bàn thành phố tổ chức các hoạt động thiết thực nhằm hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp FDI nói riêng và cộng đồng doanh nghiệp tại TPĐN nói chung thông qua nhiều hình thức như: Tổ chức các buổi hội thảo, tọa đàm về các vấn đề liên quan đến đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Đà Nẵng; Thu thập các vướng mắc, khó khăn của hội viên để gửi đến cơ quan có thẩm quyền xử lý; Qua đó đề xuất, kiến nghị một số giải pháp nhằm hoàn thiện môi trường đầu tư kinh doanh tại TP.

Một trong những hoạt động thúc đẩy hoạt động liên kết giữa các doanh nghiệp FDI và doanh nghiệp trong nước, tạo cơ hội để các doanh nghiệp tiếp xúc và tìm kiếm cơ hội hợp tác, cung ứng nguyên vật liệu cũng như sản phẩm là:
Trung tâm XTĐT cùng CLB doanh nhân FDI Đà Nẵng đã phối hợp với Sở Công Thương và các hiệp hội doanh nghiệp tại thành phố tổ chức “Hội thảo liên kết sản xuất và cung ứng vật tư thiết bị công nghiệp 2013” và “Hội nghị kết nối cung - cầu sản phẩm của doanh nghiệp Đà Nẵng 2014”. Ngoài ra, theo đề nghị của Trung tâm XTĐT Đà Nẵng, Câu lạc bộ doanh nhân FDI Đà Nẵng đã ký thỏa thuận  hợp tác với Trung tâm hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa TP Đà Nẵng về việc phối hợp trao đổi, cung cấp thông tin, kết nối doanh nghiệp, thực hiện các chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa thành phố Đà Nẵng vào tháng 4/2014.

Hoạt động xúc tiến đầu tư và liên kết cung ứng- sản phẩm là một trong những vấn đề được thành phố và cộng đồng doanh nghiệp quan tâm, do vậy Trung tâm Xúc tiến Đầu tư sẽ tiếp tục đóng vai trò là cầu nối để liên kết và hỗ trợ DN trong nước và nước ngoài phát triển sản xuất kinh doanh tại thành phố.
Xem Lê Thanh Quang hỏi:
Thưa ông Lâm Quang Minh, Đà Nẵng là thành phố động lực phát triển của cả khu vực miền Trung và Tây Nguyên, là điểm cuối của hành lang kinh tế Đông Tây. Sự phát triển của Đà Nẵng có ý nghĩa cực kỳ quan trọng đối với cả vùng và khu vực, tạo sức lan tỏa rộng khắp để hình thành một cực phát triển kinh tế mạnh mẽ cho cả miền Trung và Tây Nguyên với Đà Nẵng là hạt nhân. Ngay từ bây giờ và những năm sắp đến, Đà Nẵng đã có chiến lược thu hút đầu tư, kinh doanh như thế nào để đảm đương trọn vẹn vai trò là thành phố động lực phát triển, tạo sức lan tỏa với cả vùng.

 Ngay từ khi trở thành thành phố trực thuộc trung ương, Đà Nẵng đã định hướng xây dựng quy hoạch đô thị và cơ sở hạ tầng nhằm phục vụ cho không chỉ Đà Nẵng mà còn cả Khu vực miền Trung.

Năm 2014 được chọn là Năm Doanh nghiệp Đà Nẵng, thành phố có nhiều chính sách hỗ trợ và biện pháp thiết thực nhằm hỗ trợ các Doanh nghiệp tại Đà Nẵng khắc phục những khó khăn, ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh, góp phần tạo tiền đề cho việc thu hút đầu tư trong ngoài nước cho những năm tiếp theo.
Trong các hoạt động liên quan đến xúc tiến đầu tư, chúng tôi đã triển khai các hoạt động sau:
- Quan tâm đến nhà đầu tư tại chỗ thông qua các hoạt động của CLB FDI, chúng tôi thu thập các ý kiến phản ánh các vướng mắc của Doanh nghiệp để phối hợp với các Sở ban ngành báo cáo Ủy ban giải quyết, tạo điều kiện tháo gỡ khó khăn cho Doanh nghiệp, giúp Doanh nghiệp khắc phục khó khăn và phát triển kinh doanh hiệu quả.
- Thành phố cũng đã xây dựng chiến lược xúc tiến đầu tư tập trung vào các thị trường trọng điểm và các tập đoàn đa quốc gia tại các nước như Nhật, Hàn Quốc và Châu Âu.
- Ủy ban đã chỉ đạo các ngành liên quan đẩy nhanh tiến độ hoàn thành xây dựng cơ sở hạ tầng Khu công nghệ cao, ban hành các chính sách ưu đãi để thu hút các nhà đầu tư tiềm năng đến đầu tư tại Khu công nghệ cao Đà Nẵng.
- Quy hoạch các khu đất ngoài Khu công nghiệp để thu hút các dự án lớn về dịch vụ, du lịch, y tế, giáo dục và logistics. Căn cứ vào đó xây dựng các dự án trọn gói (có đầy đủ thông tin về các chính sách ưu đãi và chi phí đầu tư để Nhà đầu tư có thể tính toán nhằm đưa ra quyết định đầu tư) để kêu gọi đầu tư.
- Tập trung đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển Khu công nghệ cao và Khu công nghệ thông tin tập trung.
- Đặc biệt, Đà Nẵng cũng chủ động liên kết các địa phương trong khu vực để hình thành quy hoạch vùng nhằm hỗ trợ cùng nhau phát triển, trước mắt tập trung đẩy mạnh liên kết về giao thông đường bộ, đường thủy và đường hàng không và liên kết trong hoạt động trong xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch.
Với các hoạt động trên, Đà Nẵng phấn đấu để phát triển xứng tầm là một trong những đô thị động lực của cả nước, xứng đáng là một thành phố trẻ, năng động của vùng kinh tế  trọng điểm miền Trung, Việt Nam.
Xem Ngọc Tài hỏi:
 Cho tôi hỏi, trước đây đầu tư vào các Khu công nghiệp có nhiều chính sách ưu đãi, nhưng hiện nay đầu tư vào các Khu công nghiệp, thành phố có chính sách ưu đãi gì không?

 Các nhà đầu tư có dự án đầu tư triển vọng, có tiềm lực kinh tế, có quan hệ thị trường quốc tế và khu vực mạnh thì họ quan tâm nhiều đến lợi thế so sánh khi đầu tư kinh doanh tại thành phố Đà Nẵng hơn là những ưu đãi về đầu tư. Nhưng trước hết, tôi xin nêu một số điểm chính liên quan đến ưu đãi đầu tư trong các KCN như sau:

1. Từ năm 2006 đến nay, các dự án đầu tư vào các KCN Đà Nẵng được hưởng các ưu đãi chung theo quy định của pháp luật và của Chính phủ.

2. Đối với các Khu công nghiệp Hòa Khánh và Khu công nghiệp dịch vụ Thủy sản Đà Nẵng, do nguồn vốn đầu tư hạ tầng ban đầu là vốn ngân sách nhà nước nên thành phố Đà Nẵng đã có vận dụng linh hoạt với việc hình thành Công ty Phát triển và khai thác hạ tầng KCN (Daizico) là đơn vị sự nghiệp có thu, không hoạt động kinh doanh, tổ chức quản lý khai thác mặt bằng và cơ sở hạ tầng hỗ trợ cho doanh nghiệp, thực hiện các nhiệm vụ do UBND thành phố và Ban Quản lý các KCN &CX Đà Nẵng giao.

3. Thành phố cũng đã vận dụng Nghị định 142/2005/NĐ-CP ngày 14/11/2005 của Chính phủ về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước, Nghị định 121/2010/NĐ-CP ngày 30/12/2010 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 142 trong việc áp dụng giá cho thuê đất có hạ tầng nên giá đất tương đối thấp hơn các nơi khác. Như vậy, trong giá cho thuê đất (có hạ tầng) thực chất đã loại trừ chi phí quản lý, lãi vay ngân hàng đầu tư hạ tầng, chỉ còn là giá gốc: bao gồm tiền thuê đất nguyên thổ và tiền đầu tư hạ tầng, chủ yếu là hỗ trợ thu hút đầu tư, không có kinh doanh, từ đó khuyến khích các nhà đầu tư đầu tư vào các khu công nghiệp.

Trước đây, giá cho thuê đất là 4200đ/m2/năm, nay đã điều chỉnh là 12.600đ/m2/năm, chủ yếu là để hoàn vốn đầu tư.

4. Mặt khác, trong miễn giảm tiền thuê đất theo quy định của Chính phủ thì cũng miễn tiền thuê đất có hạ tầng (tiền thuê lại đất), như vậy trong đó đã có miễn tiền thuê đất nguyên thổ theo quy định của Chính phủ kể cả tiền đầu tư hạ tầng của thành phố từ nguồn ngân sách.

Ngoài ra, đối với các dự án có vốn đầu tư lớn, thành phố cần thu hút, nếu nhà đầu tư muốn đầu tư vào KCN khác thì UBND thành phố cũng xem xét chính sách hỗ trợ tương tự.
Xem Văn Lan hỏi:
 Nhà đầu tư khi muốn đầu tư vào các Khu công nghiệp Đà Nẵng thì được giải quyết các thủ tục ở đâu, thời gian bao lâu?

 Nhà đầu tư khi muốn đầu tư vào các KCN ở Đà Nẵng thì hầu hết các thủ tục sẽ được giải quyết tại Ban Quản lý các KCN & Chế xuất, từ cấp giấy CNĐT đến các thủ tục về xây dựng, cấp phép cho lao động người nước ngoài làm việc, tạm trú của chuyên gia nước ngoài trong KCN.
     Riêng đối với việc thuê lại đất Nhà đầu tư liên hệ trực tiếp với Công ty phát triển và khai thác hạ tầng KCN để được giới thiệu, lựa chọn và thống nhất vị trí đất sẽ thuê để thực hiện dự án. Hiện nay, 06 KCN của Đà Nẵng được giao cho 04 công ty làm chủ đầu tư, đó là:
    + Công ty Phát triển và khai thác hạ tầng KCN Đà Nẵng: KCN Hòa Khánh và DVTS. Địa chỉ: Số 58 Nguyễn Chí Thanh, quận Hải Châu, TP ĐN.
    + Công ty CP Đầu tư KCN Hòa Cầm (IZI): KCN Hòa Cầm. Địa chỉ: Số 176 đường 3 tháng 2, quận Hải Châu, TP ĐN.
    + Công ty CP Đầu tư Sài Gòn – Đà Nẵng: KCN Liên Chiểu và Hòa Khánh mở rộng. Địa chỉ: Số 61A Nguyễn Văn Cừ, quận Liên Chiểu, TP ĐN.
    + Công ty TNHH Massda Land: KCN Đà Nẵng. Địa chỉ: Đường số 1-KCN Đà Nẵng, phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà, TP ĐN.
    Khi đã thỏa thuận được về đất, Nhà đầu tư sẽ thực hiện thủ tục Cấp giấy chứng nhận đầu tư và Ban Quản lý các KCN và Chế xuất giải quyết trong vòng 07 ngày.
    Sau khi được cấp giấy CNĐT, nhà đầu tư có thể tiếp tục thực hiện thủ tục về xây dựng (gồm 02 thủ tục là cấp Chứng chỉ quy hoạch và Thỏa thuận thiết kế tổng mặt bằng và giải pháp kiến trúc xây dựng). Các thủ tục này sẽ được Ban Quản lý giải quyết trong vòng 05 ngày.
Thủ tục về môi trường thực hiện tại Sở Tài nguyên –Môi trường, thủ tục PCCC thực hiện tại Cảnh sát phòng cháy chửa cháy thành phố.
Sau đó, nhà đầu tư có thể tiến hành đầu tư xây dựng và hoạt động theo tiến độ đã cam kết./.
Xem Trần Mạnh Tân hỏi:
 Thành phố có giải pháp nào để phát huy được lợi thế so sánh để thu hút các dự án đầu tư vào các Khu công nghiệp tạo ra sản phẩm mũi nhọn, giá trị cao?

 Trước hết là từ những lợi thế mà thành phố Đà Nẵng có được, đồng thời cùng với nỗ lực của chính quyền thành phố trong việc tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư.
Đến nay, so với các tỉnh khu vực duyên hải Miền Trung, thì thành phố Đà Nẵng vẫn là Trung tâm kinh tế, chính trị, là thành phố động lực tăng trưởng và phát triển của miền Trung, có tốc độ đầu tư phát triển đô thị khá mạnh, công tác quản lý nhà nước, dịch vụ công khá tốt, chỉ số năng lực cạnh tranh đứng đầu cả nước trong 04 năm (2008, 2009, 2010 và 2013). Một số lợi thế chủ yếu như sau:
- Sân bay quốc tế Đà Nẵng đã được nâng cấp và phát huy hiệu quả với nhiều đường bay trực tiếp đến các nước và khu vực kinh tế năng động trên thế giới.
- Đà Nẵng có cảng biển nước sâu có thể tiếp nhận tàu chở hàng với trọng tải lớn, cách các khu công nghiệp từ 15 đến 20km, cách khu công nghiệp Đà Nẵng từ 5 đến 7 km đã tạo thuận lợi về thời gian cho các nhà đầu tư.
Cùng với đó, hệ thống giao thông đường bộ, đường sắt, hạ tầng khu công nghiệp, viễn thông, thông tin và hệ thống các chi nhánh ngân hàng được đầu tư và phát triển đồng bộ cũng đảm bảo nhu cầu của nhà đầu tư.
- Đà Nẵng tiếp nhận được nhiều dự án hợp tác quốc tế trong thời gian gần đây là nhờ những định hướng và ưu tiên phát triển hiện tại của thành phố rất phù hợp với xu hướng hợp tác quốc tế về bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu và phát triển nguồn nhân lực.
- Đặc biệt, các nhà đầu tư rất quan tâm đến nguồn nhân lực của thành phố khi đưa ra các quyết định đầu tư. Với lực lượng lao động dồi dào, chiếm gần 50% dân số, đa phần được đào tạo tại các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp đóng trên địa bàn. Đà Nẵng cũng là trung tâm giáo dục - đào tạo để cung ứng lao động cho toàn khu vực.
- Các cấp lãnh đạo của thành phố và các đơn vị liên quan ý thức được việc tạo ra điều kiện thuận lợi cho các dự án triển khai thành công. Sự chỉ đạo quyết liệt và sâu sát của các cấp lãnh đạo thể hiện qua việc không ngừng đơn giản hóa và cải cách thủ tục hành chính, cùng với năng lực ngày càng chuyên sâu, chuyên nghiệp của một đội ngũ cán bộ công chức là nhân tố khuyến khích các nhà đầu tư đến Đà Nẵng để triển khai các dự án đầu tư.
Có thể nói những yếu tố trên đã giúp Đà Nẵng trở thành điểm đến thân thiện cho các dự án đầu tư, ngay cả trong giai đoạn kinh tế có nhiều khó khăn.
Với lợi thế về vị trí địa lý, cơ sở hạ tầng và đặc biệt là sự quan tâm của chính quyền thành phố cũng như định hướng phát triển đến trước năm 2020, Đà Nẵng sẽ trở thành một thành phố công nghiệp, hứa hẹn mang đến nhiều cơ hội kinh doanh cho các doanh nghiệp trong và ngoài nước khi đến Đà Nẵng làm ăn.
Xem Trương Thái Quang hỏi:
 Chúng tôi muốn biết phương tiện đi lại từ trung tâm thành phố lên KCNC Đà Nẵng dành cho người lao động làm việc cho KCNC?

Từ trung tâm thành phố lên Khu CNC Đà Nẵng, người lao động có thể đi bằng xe máy, ôtô, xe buýt hoặc các phương tiện giao thông công cộng khác.
Để hỗ trợ tốt hơn việc đi lại cho người lao động làm việc tại Khu CNC Đà Nẵng, theo Quy hoạch phát triển vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt tại thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2013 - 2020 và tầm nhìn đến năm 2030 của UBND thành phố Đà Nẵng, trong giai đoạn 2015 - 2020, thành phố sẽ xây dựng một tuyến xe buýt công cộng từ trung tâm thành phố lên Khu CNC Đà Nẵng với lộ trình: Công viên 29/3 - Điện Biên Phủ  - Hà Huy Tập - Nguyễn Tri Phương - Đường số 5 - Đường 602 (đi Bà Nà) - Khu công nghệ thông tin tập trung - Khu CNC Đà Nẵng.
Xem Trần Mạnh Toàn hỏi:
Hiện nay tôi đang tìm hiểu thông tin đầu tư vào Khu Công nghệ cao, tôi muốn hỏi ai sẽ là người thẩm tra dự án của nhà đầu tư? Khoản tiền phải trả là bao nhiêu? Mất thời gian bao lâu để có kết quả?

a) Cơ quan thẩm tra dự án:
- Để được cấp Giấy chứng nhận đầu tư vào Khu CNC Đà Nẵng, nhà đầu tư phải thực hiện 2 thủ tục: Thủ tục thẩm tra công nghệ dự án và thủ tục đề nghị cấp giấy chứng nhận đầu tư.
- Ban Quản lý Khu CNC Đà Nẵng là đơn vị trực tiếp thẩm tra công nghệ và xem xét, thẩm tra cấp giấy chứng nhận đầu tư cho các dự án. Trong một số trường hợp cần thiết, Ban Quản lý Khu CNC sẽ xin ý kiến của các bộ, ngành trung ương và các sở, ban, ngành liên quan.
- Thông tin liên lạc của Ban Quản lý Khu CNC Đà Nẵng:
 + Địa chỉ: Tầng 31, Trung tâm Hành chính thành phố, số 24 Trần Phú, TP Đà Nẵng
 + Điện thoại: 0511.3566703
 + Fax: 0511.3566705
 + Email: dhtp@danang.gov.vn
 + Website: www.dhtp.gov.vn.

b) Chi phí thẩm tra dự án:

Nhà đầu tư không phải trả bất cứ chi phí nào đối với việc thực hiện thủ tục thẩm tra công nghệ dự án và thủ tục đề nghị cấp giấy chứng nhận đầu tư.

c) Thời gian thực hiện:

- Thời gian thẩm tra công nghệ dự án: tối đa 18 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
- Thời gian xem xét, thẩm định cấp giấy chứng nhận đầu tư: từ 06-12 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ tùy theo quy mô, tính chất và điều kiện khác của dự án.
Xem Mạnh Toàn hỏi:
 Nguồn nhân lực của thành phố có đáp ứng được nhu cầu của các doanh nghiệp trong KCNC hay không? Ban Quản lý KCNC Đà Nẵng có hỗ trợ gì cho việc tuyển dụng lao động của các doanh nghiệp hay không?

Đà Nẵng là 1 trong 3 trung tâm giáo dục - đào tạo lớn nhất cả nước, đào tạo nhân lực và cung ứng nguồn nhân lực cho khu vực miền Trung - Tây Nguyên và cả nước.
Nguồn nhân lực của thành phố về cơ bản đáp ứng được nhu cầu của các doanh nghiệp, nhà đầu tư. Đối với Khu công nghệ cao (CNC) Đà Nẵng, ngoài việc hỗ trợ tìm kiếm, tuyển dụng và đào tạo nhân lực phục vụ cho các doanh nghiệp trong Khu CNC, Ban Quản lý Khu CNC đã ký kết Biên bản hợp tác với các trường đại học, viện nghiên cứu và quỹ: Đại học Đà Nẵng, Đại học Nice - Sophia Antipolis (Pháp), Viện Nghiên cứu và Đào tạo Việt - Anh, Quỹ Đầu tư mạo hiểm IDG Ventures Vietnam trong việc hợp tác đào tạo nhân lực, ươm tạo công nghệ và ươm tạo doanh nghiệp nhằm sẵn sàng cung cấp nguồn nhân lực CNC đạt chất lượng và đáp ứng yêu cầu của doanh nghiệp.
Trong thời gian đến, Ban Quản lý sẽ tiếp tục mở rộng quan hệ hợp tác với các các trường đại học trong nước và nước ngoài khác nhằm xây dựng các kế hoạch, chương trình hợp tác cụ thể trong việc đào tạo và cung ứng nguồn nhân lực CNC cho các dự án đầu tư trong Khu CNC.
Thêm vào đó, để đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu nhân lực của doanh nghiệp, hiện nay, Ban Quản lý Khu CNC đang xây dựng chính sách hỗ trợ doanh nghiệp trong Khu CNC được vay vốn với lãi suất ưu đãi để đào tạo, đào tạo lại lao động.
Xem Nguyễn Văn Sinh hỏi:
Tôi đang có nhu cầu mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh, cụ thể là muốn thuê đất trong Khu công nghiệp để làm nhà kho. Tôi phải liên hệ ở đâu, giá thuê đất hiện nay ở các Khu Công nghiệp của thành phố Đà Nẵng bao nhiêu, và thành phố có chính sách hỗ trợ hoặc ưu đãi về tiền thuê đất hay nhà xưởng không

Các  KCN đều được quy hoạch theo các phân khu chức năng để bố trí ngành nghề dự án thích hợp, theo đó mỗi loại dự án sản xuất trong KCN đều có phần kho kèm theo.
  Việc bố trí nhà kho trong KCN, trước đây được bố trí một số ngành không ô nhiễm môi trường tại KCN Hòa Cầm và một số tại khu tây KCN Liên Chiểu gần khu vực đường hầm Hải Vân.
       Việc này các doanh nghiệp có thể liên hệ với Công ty CP phát triển đầu tư KCN Hòa Cầm đới với KCN Hòa Cầm, Công ty CP sài gòn Đà Nẵng đối với KCN Liên Chiểu để bố trí khu vực thích hợp phù hợp với quy hoạch.
   Về việc ưu đãi đầu tư theo chủ trương của Chính Phủ và Thành phố tập trung ưu đãi các ngành phát triển sản xuất và dịch vụ tạo ra sản phẩm hàng hóa góp phần tăng trưởng và PT KT thành phố. Riêng việc thuê nhà kho đến nay chưa có quy định về ưu đãi nào vì không có sản phẩm hàng hóa./.
Xem Trần Hoàng Thanh hỏi:
Chúng tôi là doanh nghiệp ở thành phố Hồ Chí Minh, chúng tôi muốn mở chi nhánh tại Đà Nẵng thì cần phải thực hiện thủ tục gì, thời gian bao lâu và ngoài các chi phí đóng theo quy định của nhà nước, chúng tôi có phải mất thêm khoản chi phí nào nữa không

Về nội dung Quý vị hỏi, Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Đà Nẵng trả lời như sau:

- Về trình tự, thủ tục và biểu mẫu thành lập chi nhánh Quý vị vui lòng tham khảo tại trang web: http://dpi.danang.gov.vn, mục "Dịch vụ công".

- Thời gian giải quyết: 04 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ đầy đủ và hợp lệ;

- Lệ phí đăng ký thành lập chi nhánh: 100.000 đồng;

Mọi thắc mắc hoặc cần giải đáp thêm xin vui lòng liên hệ trực tiếp với Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Sở Kế hoạch và Đầu tư (Quyầy 14,15) - Tầng 01, số 24 Trần Phú (Tòa nhà TTHC thành phố), quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng - Điện thoại: 0511.3893705-3821755.

Trân trọng!

Xem Nguyễn Sinh hỏi:
Các nhà đầu tư Nhật bản ngày càng có xu hướng chuyển đầu tư từ các nước khác sang Việt Nam, trong đó có thành phố Đà Nẵng. Tại Đà Nẵng hiện có nhiều doanh nghiệp Nhật Bản hoạt động khá hiệu quả như Foster, Mabuchi, Daiwa, Nissan…Xin cho hỏi thành phố có giải pháp gì để đón đầu luồng đầu tư này. Đặc biệt về phía các doanh nghiệp Việt Nam nên chuẩn bị điều kiện gì để có thể phối hợp, liên kết, cung cấp sản phẩm dịch vụ cho các doanh nghiệp Nhật Bản đầu tư vào thành phố Đà Nẵng.

Việc các nhà đầu tư Nhật Bản có xu hướng chuyển dần đầu tư sang Việt Nam trong đó có Tp. Đà Nẵng cho thấy hiệu quả của việc cải thiện môi trường đầu tư và nâng cấp chất lượng cơ sở hạ tầng (giao thông, công nghệ thông tin...) của chính quyền thành phố trong thời gian vừa qua.

Để thu hút làn sóng các nhà đầu tư Nhật Bản, thành phố đang triển khai một số hoạt động như sau:
1. Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, đơn giản hóa các thủ tục đầu tư. Tăng cường kiểm tra, giám sát việc triển khai Quy chế phối hợp trong cơ chế “Một cửa liên thông” về xúc tiến đầu tư để bảo đảm thời gian cấp phép nhanh và đúng pháp luật.
- Chỉ đạo các ngành đẩy mạnh hơn nữa công tác phối hợp với các Bộ, ngành Trung ương để rút ngắn thời gian xin ý kiến thẩm định đối với các dự án đầu tư.

2. Tăng cường xúc tiến đầu tư tại chỗ:
Hỗ trợ nhà đầu tư tại chỗ đặc biệt là các nhà đầu tư Nhật Bản là cách tốt nhất quảng bá môi trường đầu tư của thành phố. Thông qua việc khảo sát tìm hiểu các khó khăn vướng mắc của doanh nghiệp trong kinh doanh sản xuất nhằm kiến nghị các ngành chức năng và UBND quan tâm giải quyết, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp phát triển là cách làm hiệu quả nhất hiện nay.
- Lập kênh thông tin pháp lý cho doanh nghiệp nhằm tạo thuận lợi cho doanh nghiệp tiếp cận với các thông tin pháp lý một cách kịp thời, nhanh chóng; nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành, tuân thủ pháp luật, thông qua Câu lạc bộ doanh nhân FDI để nhanh chóng tiếp thu và giải quyết những vướng mắc của nhà đầu tư, tạo môi trường đầu tư thân thiện và thuận lợi cho công tác thu hút đầu tư nước ngoài vào thành phố,
- Duy trì cơ chế đối thoại trực tiếp thường xuyên giữa chính quyền với nhà đầu tư để kịp thời giải quyết những khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện chính sách và pháp luật hiện hành, đảm bảo các dự án hoạt động hiệu quả, nhằm tiếp tục củng cố niềm tin của nhà đầu tư đối với môi trường đầu tư kinh doanh của thành phố, tạo hiệu ứng lan tỏa và tác động tích cực tới nhà đầu tư mới.

3. Hoàn thiện cơ sở hạ tầng
- Hoàn chỉnh quy hoạch đất đai còn lại trong các khu công nghiệp, đặc biệt là quy hoạch đất ngoài khu công nghiệp nhằm thu hút các dự án dịch vụ cao cấp như trường đại học quốc tế, bệnh viện quốc tế, khu nghỉ dưỡng cho người già, các trung tâm thương mại phức hợp và dịch vụ du lịch...để có thể xây dưng các “dự án trọn gói” trong mời gọi đầu tư. Đây là phương pháp hiệu quả và giúp nhà đầu tư có thể tính sơ bộ chi phí đầu tư để có thể quyết định đầu tư hay không ngay trong những lần tiếp xúc ban đầu, trực tiếp hoặc gián tiếp.
- Xây dựng và công khai hóa các quy hoạch xây dựng, quy hoạch sử dụng đất, tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư tìm kiếm các địa điểm đầu tư
- Kêu gọi và tạo điều kiện hỗ trợ cho các nhà đầu tư xây dựng các khu chung cư tại khu vực gần các Khu công nghiệp để công nhân có nơi ở thuận lợi;
- Chọn một số địa điểm trong các Khu công nghiệp hiện có để quy hoạch xây dựng một số nhà xưởng sẵn có phù hợp với từng lĩnh vực khác nhau để thu hút các doanh nghiệp FDI vừa và nhỏ của Nhật Bản.
- Hoàn thiện hệ thống xử lý nước thải trong các KCN
    
4. Có kế hoạch đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao và nhân lực quản lý có trình độ ngoại ngữ thông thạo đặc biệt là tiếng Nhật

5. Đẩy mạnh hoạt động xúc tiến, hỗ trợ thị trường cho doanh nghiệp.

Đồng thời, doanh nghiệp địa phương cần tự chủ động nâng cao năng lực quản lý, đầu tư công nghệ để tạo ra sản phẩm, dịch vụ có chất lượng cao nhằm tham gia vào chuỗi cung ứng, liên kết với doanh nghiệp nước ngoài; có chiến lược quảng bá thương hiệu và giới thiệu sản phẩm doanh nghiệp qua các phương tiện truyền thông (website, B2B...); phối hợp với các hiệp hội doanh nghiệp tại địa phương, đặc biệt với CLB Doanh nhân FDI Đà Nẵng để hỗ trợ việc đẩy mạnh liên kết và tìm hiểu nhu cầu kết nối, tiêu thụ sản phẩm giữa các nhà đầu tư trong và ngoài nước.
Xem Đỗ Thị Hoàng Oanh hỏi:
Doanh nghiệp chúng tôi có trụ sở theo giấy đăng ký kinh doanh ở tại quận Ngũ Hành Sơn, nay tôi muốn làm văn phòng giao dịch tại quận Hải Châu để thuận tiện việc kinh doanh. Cho tôi hỏi, như vậy có phải đăng ký kê khai với Sở Kế hoạch và Đầu tư không, có phải nộp thuế môn bài cho địa điểm giao dịch này không.

 Về vấn đề Bà hỏi, Công thông tin điện tử trả lời như sau:
1. Trường hợp, mở thêm 01 Văn phòng giao dịch (Địa điểm kinh doanh) tại quận Hải Châu, hồ sơ gồm có:
-Thông báo lập địa điểm kinh doanh (theo mẫu quy định tại Thông tư 01/2013/TT-BKHĐT)
- Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (bản gốc);
- Giấy giới thiệu (trường hợp người nộp là nhân viên công ty nộp thay người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp).
2. Về thuế: Doanh nghiệp kê khai và nộp thuế môn bài đối với địa điểm kinh doanh tại cơ quan quản lý thuế địa phương.

Trân trọng!
Xem Lê Văn Thường hỏi:
Theo như thông tin tôi được biết thì nhà nước có chính sách ưu đãi về đầu tư xây dựng trường mầm non trong Khu công nghiệp để phục vụ công nhân, hiện nay tôi rất quan tâm đến vấn đề này và muốn đầu tư xây dựng trường mầm non kết hợp với siêu thị phục vụ công nhân trong Khu Công nghiệp. Đề nghị quý cơ quan có thể cung cấp thông tin và giải đáp cụ thể

 Theo Nghị định 164 của CP về bổ sung điều chỉnh NĐ 29/2008/NĐ-CP về KCN, thì trong KCN mới được thành lập sẽ có bố trí một khu vực để xây dựng nhà ở công nhân và nhà trẻ cũng như các công trình hạ tầng phục vụ đời sống công nhân, nhưng đối với KCN đã có của TP đà nẵng thì đang bổ sung việc xây dựng nhà ở công nhân cũng như nhà trẻ trong KCN.

        Về chủ trương: Thủ tướng đã có Quyết định số 404/QĐ-TTg ngày 20/3/2014 về Phê duyệt đề án “Hỗ trợ phát triển nhóm trẻ độc lập tư thục ở khu vực KCN, KCX đến năm 2020” trong đó giao cho Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam chủ trì phối hợp với các ngành liên quan xây dựng kế hoạch cụ thể đề án và phối hợp với ngành giáo dục, các ngành chức năng để tổ chức vấn đề đào tạo chuyên môn, tập trung đề xuất chủ trương chính sách chăm sóc trẻ em ở KCN, KCX. 
       Vấn đề này Hội Liên hiệp phụ nữ, ngành Giáo dục, Y tế, Tài chính, các ngành liên quan đang chủ trì phối hợp để triển khai đề án. Đối với Thành phố cũng đã có chỉ đạo các ngành, bố trí những điều kiện cần thiết trong vấn đề triển khai thực hiện đề án và có sự giám sát thực hiện. 
         Riêng Ban Quản lý được phân công phối hợp với các ngành nói trên và tạo điều kiện thuận lợi trong quá trình thực hiện đề án trong đó cung cấp số lượng lao động nữ, địa điểm thuận lợi để triển khai đề án.
Xem Vũ Thùy Trang hỏi:
Doanh nghiệp chúng tôi muốn bổ sung ngành nghề, bổ sung thành viên góp vốn và thay đổi người đại diện theo pháp luật. Chúng tôi phải thực hiện các thủ tục gì, mất bao lâu thời gian

 Về vấn đề Bà hỏi, Sở Kế hoạch và Đầu tư trả lời như sau:

1. Hồ sơ bổ sung ngành nghề, bổ sung thành viên và thay đổi người đại diện theo pháp luật gồm có:
- Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (biểu mẫu ban hành kèm theo Thông tư số 01/2013/TT-BKHĐT);
- Quyết định của Hội đồng thành viên công ty;
- Biên bản họp Hội đồng thành viên công ty;
- Danh sách thành viên (biểu mẫu ban hành kèm theo Thông tư số 01/2013/TT-BKHĐT);
- Bản sao chứng minh nhân dân của thành viên mới;
- Bản gốc giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.
Lưu ý: Quyết định và Biên bản phải ghi rõ sửa đổi điều bao nhiêu của Điều lệ công ty. Đồng thời, việc bổ sung thành viên góp do là do tăng vốn điều lệ hay chuyển nhượng một phần vốn góp của thành viên cũ thì thủ tục và hồ sơ là khác nhau.
2. Lệ phí đăng ký doanh nghiệp 200.000 đồng/01 lần thay đổi.
3. Thời gian giải quyết hồ sơ: 03 ngày làm việc kể từ khi hồ sơ nộp đầy đủ và hợp lệ.
Bà có thể tham khảo trình tự, thủ tục, biểu mẫu về bổ sung ngành nghề kinh doanh, bổ sung thành viên góp vốn và thay đổi người đại diện theo pháp luật tại website: http://dpi.danang.gov.vn, mục "Dịch vụ công - Thủ tục đăng ký kinh doanh của Hệ thống này hoặc bà liên hệ trực tiếp tại Quầy 14,15 Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Tầng 01, số 24 Trần Phú (Tòa nhà TTHC thành phố), quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng để được hướng dẫn và cung cấp biểu mẫu.

Trân trọng!
Xem Nguyễn Tân hỏi:
Tôi đang chuẩn bị các thủ tục thành lập doanh nghiệp, tôi có nghe nói để làm nhanh (trong vòng 2 ngày) giấy đăng ký kinh doanh và mẫu dấu thì phải mất chi phí vài triệu. Tôi muốn hỏi có dịch vụ làm thủ tục nhanh như vậy không?

 Về vấn đề Ông hỏi, Sở Kế hoạch và Đầu tư trả lời như sau:
- Sở Kế hoạch và Đầu tư đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính công (đặc biệt trong lĩnh vực đăng ký doanh nghiệp) và rút ngắn thời gian đăng ký doanh nghiệp xuống còn 02 ngày làm việc đối với hồ sơ đăng ký nộp qua mạng điện tử tại trang web: htpp://dangkykinhdoanh.gov.vn. Đối với hồ sơ nộp trực tiếp tại Quầy 14, 15 - Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Sở Kế hoạch và Đầu tư - Tầng 01, số 24 Trần Phú (Tòa nhà TTHC thành phố), quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng là 04 ngày làm việc kể từ khi hồ sơ nộp đầy đủ và hợp lệ. Tuy nhiên, nếu Nhà đầu tư có yêu cầu nhận Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp sớm  đối với hồ sơ doanh nghiệp thì ông có thể nêu yêu cầu tại 02 Quầy nêu trên;
- Lệ phí đăng ký doanh nghiệp: 200.000 đồng/01 lần và lệ phí đăng bố cáo thành lập doanh nghiệp: 300.000 đồng (Ngoài ra, Sở Kế hoạch và Đầu tư không thu bất cứ một khoản phí nào khác);
Trân trọng!
Xem Phạm Văn Chính hỏi:
Tôi muốn hỏi, hiện nay đất Khu công nghiệp Hòa Cầm có còn để cho doanh nghiệp thuê không, doanh nghiệp có thể chọn vị trí được không. Nếu KCN Hòa Cầm không còn đất, còn KCN nào trên địa bàn thành phố có thể cho doanh nghiệp thuê. Tôi đang cần thuê 5 ngàn m2 đất.

Câu hỏi của bạn quan tâm đã có thể hiện đầy đủ về diện tích đất, các lô đất trống, sơ đồ đất của từng Khu công nghiệp trên địa bàn Thành phố Đà Nẵng
Đề nghị bạn truy cập vào trang website chuyên ngành của Ban Quản lý các Khu công nghiệp và chế xuất Đà Nẵng với địa chỉ: www.iza.danang.gov.vn mục các Khu công nghiệp./.

Thân chào.

TIN TỨC

Nằm ở vị trí trung độ của đất nước, thành phố Đà Nẵng là một trong năm thành phố lớn trực thuộc Trung ương của Việt Nam, là đô thị loại I đầu tiên ở khu vực miền Trung, có nhiều lợi thế so sánh về điều kiện tự nhiên và hạ tầng kỹ thuật để phát triển.

Khu công nghệ cao (CNC) Đà Nẵng là Khu CNC cấp quốc gia thứ ba của Việt Nam (bên cạnh Khu CNC Hoà Lạc - Hà Nội và Khu CNC thành phố Hồ Chí Minh), được thành lập theo Quyết định số 1979/QĐ-TTg ngày 28/10/2010 của Thủ tướng Chính phủ.

Miễn 11 năm tiền thuê đất (kể từ ngày xây dựng hoàn thành đưa dự án vào hoạt động) đối với các dự án xây dựng nhà ở để cho thuê trong Khu công nghệ cao Đà Nẵng. Miễn tiền thuê đất từ 03 - 11 năm đối với các dự án đầu tư vào Khu công nghệ cao Đà Nẵng thuộc thuộc Danh mục lĩnh vực ưu đãi đầu tư ban hành kèm theo Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư.