THÔNG TIN CHI TIẾT


Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất

Diễn ra vào lúc: 14:00 - Ngày 16/06/2017

Chương trình tiếp nhận câu hỏi từ hôm nay tại địa chỉ www.doithoai.danang.gov.vn, thư điện tử: doithoai@danang.gov.vn hoặc qua số điện thoại: 0236.3881.883/nhấn số 1 (Trong thời gian diễn ra buổi đối thoại)
Chương trình đối thoại trực tuyến của Cổng Thông tin điện tử thành phố được cập nhật liên tục tại địa chỉ www.doithoai.danang.gov.vn.
Quý vị  có thể tham dự và đặt câu hỏi trực tiếp tại buổi đối thoại cùng chúng tôi, thông tin đăng ký xin vui lòng gửi thư điện tử về địa chỉ doithoai@danang.gov.vn.

Số câu hỏi tham gia/Số câu hỏi đã trả lời: 36/ 36
Xem Trần Văn Khánh hỏi:
Theo tôi được biết Nghị định 01/2017/NĐ-CP của Chính phủ cho phép những trường hợp người dân mua bán nhà đất bằng giấy tờ tay trước ngày 01/01/2008 được hợp thức hóa và được cấp giấy chứng nhận (hay còn gọi là “sổ đỏ”). Đề nghị Chương trình cho biết trình tự, thủ tục, điều kiện, thời gian cấp giấy chứng nhận cho trường hợp này như thế nào?

Theo quy định tại Khoản 54, Điều 2 Nghị định số 01/2017/NĐ-CP thì Người đang sử dụng đất do nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho quyền sử dụng đất trước ngày 01/01/2008 (ngày Nghị định số 84/2007/NĐ-CP có hiệu lực) mà đất đó chưa được cấp Giấy chứng nhận lần đầu thì được xem xét thực hiện thủ tục đăng ký, cấp giấy chứng nhận mà không yêu cầu người nhận chuyển quyền sử dụng đất nộp hợp đồng, văn bản chuyển quyền theo quy định của pháp luật.
Thật ra, quy định lần này chỉ làm rõ thêm khoản 1 Điều 82 Nghị định 43/2014/NĐ-CP trước đó đã cho phép. Tuy nhiên, nếu cấp giấy chứng nhận đất ở thì phải có nhà và đang ở, phù hợp quy hoạch, không tranh chấp và sử dụng đất ổn định, liên tục vào mục đích để ở từ khi bắt đầu sử dụng đất theo quy định tại Điều 21 Nghị định 43/2014/NĐ-CP; Thời gian giải quyết cấp giấy chứng nhận cho trường hợp này không quá 20 ngày làm việc, không kể thời gian niêm yết công khai, trưng cầu ý kiến cơ quan liên quan (nếu có) và thời gian Người sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chính.
Xem Nguyễn Ngọc Thành hỏi:
Năm 2002, tôi có mua lại nhà và đất tại phường Hòa Cường Nam, nhà và đất này đã được UBND Thành phố Đà Nẵng (thuộc Tỉnh QN-ĐN) cấp sổ chứng nhận Quyền sở hữu nhà (sổ trắng) từ năm 1994. Nhà xây hết đất (diện tích xây dựng bằng diện tích đất 75.0 m2) Chúng tôi đã làm thủ tục chuyển dịch nhà gồm: hợp đồng chuyển nhượng có công chứng, thuế trước bạ, thuế chuyển quyền sử dụng đất do Cục Thuế ĐN thu và đã lập thủ tục chuyển dịch sang tên do Giám đốc Sở Địa chính nhà đất ký.
Bây giờ chúng tôi muốn chuyển sang Sổ mới (sổ đỏ), thì phải làm những thủ tục gì và có phải thực hiện các khoản nghĩa vụ tài chính như thế nào.

 Sổ chứng nhận quyền sở hữu nhà được cấp năm 1994 là sau thời điểm Luật Đất đai năm 1993 có hiệu lực thi hành ngày 15/10/1993. Theo quy định tại Điều 100 của Luật Đất đai năm 2013 và Điều 18 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai thì Sổ chứng nhận quyền sở hữu nhà ở mà bạn nêu không thuộc một trong các loại giấy tờ về quyền sử dụng đất theo quy định. Tuy nhiên, trường hợp này bạn đã nhận chuyển nhượng và thực hiện các nghĩa vụ tài chính theo quy định. Do đó Bạn có thể liên hệ Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại UBND quận Hải Châu để được hướng dẫn nộp và giải quyết cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu theo quy định hiện hành.
Xem Huỳnh Đức Trung hỏi:
Cha mẹ tôi trước đây có khai hoang một mảnh đất ở phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn. Xây dựng nhà ở và đóng thuế nhà đất từ năm 1996. Đến năm 1999 tôi lập gia đình, cha mẹ cho tôi một phần đất khoảng 300m2 (cho bằng giấy tờ viết tay) và vợ chồng tôi đã xây dựng nhà ở, đã tách riêng đóng thuế từ năm 2002 đến nay. Cho tôi hỏi trường hợp của vợ chồng tôi có làm sổ đỏ được không và mức tiền thuế phải đóng là bao nhiêu?

 Theo như giấy tờ hiện có thì Ông, Bà sử dụng đất xây dựng nhà ở từ thời điểm sau 15/10/1993 đến trước 01/7/2004, nay được UBND phường xác nhận là không có tranh chấp sử dụng đất, phù hợp quy hoạch hoặc không phù hợp quy hoạch nhưng đất đã sử dụng từ trước thời điểm phê duyệt quy hoạch, chưa có thông báo hoặc quyết định thu hồi đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với trường hợp phải thu hồi đất thì được công nhận quyền sử dụng đất ở theo khoản 2 điều 20 Nghị định 43.
Phải nộp tiền sử dụng đất bằng 50% tiền sử dụng đất đối với diện tích đất trong hạn mức giao đất ở theo giá đất quy định tại bảng giá đất; đối với diện tích đất ở vượt hạn mức (nếu có) thì phải nộp bằng 100% tiền sử dụng đất theo giá đất quy định Điểm b, Điểm c Khoản 3 Điều 3 Nghị định 45 tại thời điểm có quyết định công nhận quyền sử dụng đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
Xem Nguyễn Văn Bá hỏi:
Gia đình tôi có nhà ở tại tổ 42 phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu, được UBND quận Liên Chiểu cấp sổ đỏ năm 2007, diện tích 335.4m2, trong đó: có 300m2 đất ở và 35.4m2 đất trồng cây lâu năm. Do gia đình con cái đông, bức xúc về nhu cầu nhà ở, nên tôi đã xây dựng nhà ở hết toàn bộ diện tích đất, cả phần diện tích đất trồng cây lâu năm. Vậy tôi làm thủ tục như thế nào để được cấp đổi sổ đỏ có toàn bộ diện tích nhà ở ?

 Trường hợp sử dụng đất của ông Nguyễn Văn Bá đã được cấp Giấy chứng nhận vào mục đích đất nông nghiệp (phần diện tích đất nông nghiệp trong cùng thửa đất có nhà ở) mà nay đã sử dụng vào mục đích đất ở khi không được phép của cơ quan có thẩm quyền (ở đây thẩm quyền cho phép đối với trường hợp của ông là UBND quận Liên Chiểu) là hành vi tự ý chuyển mục đích sử dụng đất và được xem xét giải quyết theo khoản 3 Điều 22 của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2017 của Chính phủ.
Ông Nguyễn Văn Bá phải thực hiện nghĩa vụ tài chính theo thời điểm tự ý chuyển mục đích sử dụng đất theo Điều 7 của Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất.
Cụ thể tại khoản 2 Điều 7 như sau:
“2. Hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất ở mà tại thời điểm bắt đầu sử dụng đất đã có một trong các hành vi vi phạm theo quy định tại Điều 22 Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai nhưng nay nếu được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở thì phải nộp 100% tiền sử dụng đất theo giá đất quy định tại Bảng giá đất đối với phần diện tích đất trong hạn mức giao đất ở; đối với phần diện tích vượt hạn mức giao đất ở (nếu có), phải nộp 100% tiền sử dụng đất theo giá đất quy định tại Điểm b, Điểm c Khoản 3 Điều 3 Nghị định này tại thời điểm có quyết định công nhận quyền sử dụng đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.”
Xem Trần Phước Sơn hỏi:
Tôi tên là Trần Phước Sơn hiện thường trú tại phường Khuê Trung, quận Cẩm Lệ thành phố Đà Nẵng. Vào năm 2007 tôi có trúng đấu giá lô đất có chiều ngang 20m và chiều dài là 20.0m, sau khi hoàn thành thủ tục đất giá. Tôi được UBND quận Cẩm Lệ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Lô đất của tôi được quy hoạch chia lô thuộc khu dân cư số 3 Nguyễn Tri Phương, có nguồn gốc Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, phường Khuê Trung, thành phố Đà Nẵng. Hiện nay vì lô đất lớn tôi không thể mua bán được, xin hỏi chương trình bây giờ tôi muốn tách thửa đất thành 4 lô đất có chiều ngang 5m x dài 20m. Trình tự thủ tục phải làm như thế nào?

 Theo nội dung câu hỏi của ông, bà thì thửa đất của ông, bà thuộc khu dân cư đã được UBND thành phố quy hoạch chi tiết theo tỷ lệ 1/500 và được giao đất có thu tiền sử dụng (trường hợp của ông là người trúng đấu giá thửa đất có nguồn gốc nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất).
Theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 18 Quyết định số 19/2006/QĐ-UBND ngày 10/3/2006 của UBND thành phố quy định về quản lý quy hoạch trên địa bàn thành phố và theo quy định tại khoản 6 Điều 5 Quyết định số 42/2014/QĐ-UBND ngày 26/11/2014 của UBND thành phố ban hành quy định về quản lý nhà nước về dất đai trên địa bàn thành phố, người sử dụng đất không được tách thửa, chia nhỏ các lô đất đã được phê duyệt quy hoạch tại các khu quy hoạch xây dựng chi tiết tỉ lệ 1/1.000 đến 1/200 trên địa bàn thành phố để chuyển quyền sử dụng đất.
Theo quy định trên thì trường hợp thửa đất của ông, bà không được phép tách thửa, chia nhỏ lô phá vỡ quy hoạch.
Xem Phạm Thanh hỏi:
gia đình tôi đang ở trên khu đất có diện tích hơn 200m2 ở phường An Khê nhưng không có giấy tờ về quyền sử dụng đất, gia đình tôi có được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất không?

 Theo quy định tại Điều 101 Luật đất đai năm 2013 thì đối với hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất mà không có giấy tờ về quyền sử dụng đất thì được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, cụ thể như sau:
1. Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất trước ngày Luật này có hiệu lực thi hành mà không có các giấy tờ quy định tại Điều 100 của Luật đất đai năm 2013, có hộ khẩu thường trú tại địa phương và trực tiếp sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản, làm muối tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, nay được Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất xác nhận là người đã sử dụng đất ổn định, không có tranh chấp thì được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất và không phải nộp tiền sử dụng đất.
2. Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất không có các giấy tờ quy định tại Điều 100 của Luật đất đai năm 2013 nhưng đất đã được sử dụng ổn định từ trước ngày 01 tháng 7 năm 2004 và không vi phạm pháp luật về đất đai, nay được Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận là đất không có tranh chấp, phù hợp với quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị, quy hoạch xây dựng điểm dân cư nông thôn đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt đối với nơi đã có quy hoạch thì được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.
Xem Trần Lập hỏi:
Có thể nói việc kết nối liên thông giữa ngành thuế với lĩnh vực đất đai của thành phố đã giúp tiết kiệm thời gian trong việc giải quyết các thủ tục hành chính liên quan đến lĩnh vực đất đai. Đề nghị cho biết kết quả của việc triển khai này?

 Thực hiện Văn bản số 17134/BTC-TCT ngày 18/11/2015 của Bộ Tài chính về việc phối hợp chỉ đạo triển khai kết nối trao đổi thông tin giữa cơ quan Thuế và cơ quan TNMT; văn bản số 9496/UBND-QLĐTh ngày 02/12/2015 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc triển khai kết nối trao đổi thông tin giữa cơ quan Thuế và cơ quan Tài nguyên và Môi trường.
Từ tháng 01/2016, Sở Tài nguyên và Môi trường đã phối hợp cùng Cục Thuế thành phổ tổ chức công tác liên thông giữa ngành Thuế và cơ quan đăng ký đất đai. Cụ thể  đã triển khai như sau:
(1) Phạm vi triển khai
Triển khai về trao đổi thông tin theo hình thức điện tử để xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai của cá nhân, hộ gia đình giữa cơ quan Thuế và cơ quan Đăng ký đất đai tại 07 đơn vị quận, huyện trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.
(2) Đối tượng triển khai
- 07 Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai tại các quận, huyện
- Người sử dụng đất có liên quan đến xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai (thuế thu nhập cá nhân và lệ phí trước bạ nhà đất).
(3) Loại hồ sơ triển khai liên thông
- Hồ sơ xác định NVTC về Lệ phí trước bạ của cá nhân (bao gồm cả trường hợp đăng ký lần đầu và do nhận chuyển nhượng, thừa kế cho tặng).
- Hồ sơ xác định NVTC về thuế Thu nhập cá nhân.
Như vậy hiện nay toàn bộ hồ sơ liên quan đến NVTC về thuế thu nhập cá nhân, lệ phí trước bạ khi làm thủ tục đăng ký đất đai hồ sơ được luân chuyển đến cơ quan Thuế dưới hình thức hồ sơ điện tử.
(4) Hiệu quả:
- Việc xây dựng và triển khai hệ thống trao đổi thông tin giữa cơ quan Thuế và cơ quan đăng ký đất đai nhằm tạo thuận lợi cho người sử dụng đất có hồ sơ cần xử lý:
+ Giảm thời gian xử lý hồ sơ.
+ Công khai tình hình nhận/trả/xử lý hồ sơ trên Internet
- Hỗ trợ cán bộ thuế:
+ Tính toán nghĩa vụ tài chính của người sử dụng đất trên dữ liệu điện tử nhận từ cơ quan tài nguyên môi trường.
+ Hỗ trợ cơ quan thuế quản lý tình hình nhận, trả, xử lý hồ sơ của người sử dụng đất.
- Hỗ trợ cơ quan Tài nguyên môi trường:
+ Nhận kết quả tính toán nghĩa vụ tài chính nhanh chóng từ cơ quan thuế.
+ Tra cứu được tình hình hoàn thành nghĩa vụ tài chính của người nộp thuế.
+ Quản lý tình hình nhận, trả, xử lý hồ sơ.
Trong thời gian đến, Sở Tài nguyên và Môi trường sẽ tiếp tục phối hợp cùng Cục Thuế triển khai công tác Liên thông Thuế đối với tất cả các hồ sơ đăng ký đất đai có liên quan đến thu thuế đất đai. Hệ thống sẽ phát triển theo hướng xây dựng các dịch vụ công trực tuyến có liên quan, công dân sẽ không phải trực tiếp đến cơ quan nhà nước mà vẫn có thể thực hiện được các dịch vụ hành chính công cần thiết như: Đăng ký đất đai trực tuyến, thực hiện nghĩa vụ tài chính trực tuyến.. tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các giao dịch của công dân với cơ quan công quyền, góp phần cải cách thủ tục hành chính.
Xem Lê Văn Trung hỏi:
Hiện nay thành phố đang xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai và đang áp dụng bộ cơ sở dữ liệu này trong việc cấp GCN quyền sử dụng đất. Ông đánh giá như thế nào về hiệu quả của việc ứng dụng CNTT và cải cách hành chính trong lĩnh vực đất đai của ngành?

Theo quyết định số 4485/QĐ-UBND ngày 28/6/2013 của UBND thành phố về việc phê duyệt dự án tổng thể xây dựng hệ thống hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu quản lý đất đai thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2013-2018, định hướng đến năm 2020. Hiện nay, Đà Nẵng đang trên lộ trình xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai, đã hoàn thành được dữ liệu của các quận: Hải Châu, Thanh Khê, Sơn Trà, Cẩm Lệ, Ngũ hành Sơn, 02 quận/huyện còn lại là Hòa Vang và Liên Chiểu dự kiến sẽ hoàn thành vào cuối năm 2017.
Song song với việc xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai, Sở Tài nguyên và Môi trường đầu tư xây dựng các ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ khai thác CSDL đất đai. Điển hình hiện này Sở Tài nguyên và Môi trường đã xây dựng 02 hệ thống: Cổng thông tin đất đai và Hệ thống trình ký hồ sơ điện tử.
(1) Đối với hệ thống Cổng Thông tin đất đai:
Hệ thống cổng thông tin đất đai được xây dựng theo công văn số 5346/UBND-KTN ngày 11/7/2015 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc xây dựng đường truyền và hệ thống tra cứu thông tin đất đai. Hệ thống hoàn thành vào 12/2015 và được đưa vào vận hành thử nghiệm tại địa chỉ: http://lis.danang.gov.vn.
Hệ thống cổng thông tin đất đại cho phép người dân tra cứu thông tin về trạng thái hồ sơ hiện tại dựa trên mã biên nhận, gửi những câu hỏi liên quan đến lĩnh vực đất đai;
(2) Đối với hệ thống trình ký hồ sơ điện tử:
Hệ thống trình ký hồ sơ điện tử được xây dựng dựa trên CSDL đất đai và vận hành nội bộ nhằm phục vụ cho các phòng ban chuyên môn tại Sở Tài nguyên và Môi trường. Hệ thống cho phép các phòng ban chuyên môn truy xuất các thông tin cần thiết gồm: Thông tin về giấy chứng nhận, hợp đồng pháp lý, hồ sơ lịch sử… phục vụ việc xử lý các thủ tục hành chính liên quan đến lĩnh vực đất đai tại Văn phòng đăng ký thành phố và chi nhánh VPĐK quận/huyện.
Trước đây, khi chưa có hệ thống này, khi trình ký các thủ tục hành chính liên quan đến lĩnh vực đất đai thường phải kèm các hồ sơ gốc (hồ sơ dạng giấy) liên quan, gây khó khăn trong công tác trình kỳ và rà soát hồ sơ. Sau khi triển khai hệ thống trình ký hồ sơ điện tử mang lại hiệu quả rất tốt trong việc giảm thiểu thời gian xử lý các thủ tục hành chính liên quan đến lĩnh vực đất đai tại Văn phòng đăng ký thành phố và Chi nhánh VPĐKĐĐ quận/huyện.
Hiện nay, Sở Tài nguyên và Môi trường đã áp dụng hệ thống trình ký điện tử cho 05 quận gồm: Hải Châu, Thanh Khê, Sơn Trà, Cẩm Lệ, Ngũ hành Sơn, 02 quận/huyện còn lại là: Hòa Vang và Liên Chiểu dự kiến cuối năm 2017 sẽ được áp dụng (sau khi hoàn thành việc xây dưng CSDL đất đai cho 02 quận/huyện này).
Xem Công ty TNHH Thắng Lợi hỏi:
Công ty chúng tôi được UBND thành phố đồng ý chủ trương cho thuê khu đất có diện tích khoảng 1ha để phục vục mục đích sản xuất kinh doanh tại xã Hòa Phong, huyện Hòa Vang. Công ty chúng tôi được chọn 1 trong 2 hình thức thuê đất là: Trả tiền 1 lần và trả tiền hằng năm. Vậy cho công ty chúng tôi được hỏi quyền lợi của tổ chức thuê đất trả tiền hằng năm là như thế nào? So với thuê đất trả tiền một lần thì tổ chức thuê đất trả tiền hằng năm có bị hạn chế gì về quyền lợi hay không?

 Việc lực chọn hình thức thuê đất là do Công ty bạn lựa chọn.
Theo Điều 175, Luật Đất đai năm 2013 quy định về quyền của tổ chức thuê đất trả tiền thuê đất hằng năm bao gồm:
- Quyền và nghĩa vụ chung quy định tại Điều 166 và Điều 170 của Luật này;
- Thế chấp tài sản thuộc sở hữu của mình gắn liền với đất thuê tại các tổ chức tín dụng được phép hoạt động tại Việt Nam;
- Bán tài sản thuộc sở hữu của mình gắn liền với đất thuê khi có đủ điều kiện quy định tại Điều 189 của Luật này; người mua tài sản được Nhà nước tiếp tục cho thuê đất theo mục đích đã được xác định;
- Góp vốn bằng tài sản thuộc sở hữu của mình gắn liền với đất thuê; người nhận góp vốn bằng tài sản được Nhà nước tiếp tục cho thuê đất theo mục đích đã được xác định;
- Cho thuê lại quyền sử dụng đất theo hình thức trả tiền thuê đất hàng năm đối với đất đã được xây dựng xong kết cấu hạ tầng trong trường hợp được phép đầu tư xây dựng kinh doanh kết cấu hạ tầng đối với đất khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế.
- Ngoài ra theo điểm 24, điều 2 Nghị định 01/2017/NĐ-CP quy định được cho thuê tài sản trên đất.
Trong khi đó, Khoản 2, điều 174, Luật Đất đai năm 2013 quy định về quyền của tổ chức thuê đất trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê như sau: Bên cạnh các quyền chung của người sử dụng đất được quy định tại điều 166 Luật này, tổ chức kinh tế thuê đất trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê có quyền:
- Chuyển nhượng quyền sử dụng đất, tài sản thuộc sở hữu của mình gắn liền với đất;
- Cho thuê quyền sử dụng đất, tài sản thuộc sở hữu của mình gắn liền với đất đối với trường hợp được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất; cho thuê lại quyền sử dụng đất, tài sản thuộc sở hữu của mình gắn liền với đất đối với trường hợp được Nhà nước cho thuê đất thu tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê;
- Tặng cho quyền sử dụng đất cho Nhà nước; tặng cho quyền sử dụng đất cho cộng đồng dân cư để xây dựng các công trình phục vụ lợi ích chung của cộng đồng; tặng cho nhà tình nghĩa gắn liền với đất theo quy định của pháp luật;
- Thế chấp bằng quyền sử dụng đất, tài sản thuộc sở hữu của mình gắn liền với đất tại các tổ chức tín dụng được phép hoạt động tại Việt Nam;
- Góp vốn bằng quyền sử dụng đất, tài sản thuộc sở hữu của mình gắn liền với đất để hợp tác sản xuất, kinh doanh với tổ chức, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài theo quy định của pháp luật.
Như vậy, so sánh hai quy định trên nhận thấy, sự khác biệt lớn nhất về quyền giữa thuê đất trả tiền thuê đất hằng năm và trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê là: Đối với đất thuê trả tiền thuê đất hằng năm, người sử dụng đất không được quyền chuyển nhượng, thế chấp, tặng cho, góp vốn… bằng quyền sử dụng đất mà chỉ được thực hiện các hoạt động liên quan đến tài sản trên đất. Trong khi đó, đối với đất trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê, người sử dụng đất có thể chuyển nhượng, tặng cho, cho thuê, góp vốn, thế chấp bằng quyền sử dụng đất.
Xem Huỳnh Thị Tường Vi hỏi:
Trường hợp mua bán, tặng cho nhà, đất không có giấy tờ theo quy định từ 01/7/2004 đến 01/01/2008 thì khi thực hiện đăng ký, cấp Giấy chứng nhận cần có yêu cầu, điều kiện gì?

 Khi giải quyết cấp Giấy chứng nhận cho trường hợp nêu trên, cần phải tuân thủ đúng quy định, đảm bảo điều kiện sau:
Sử dụng đất phải phù hợp quy hoạch, ổn định, liên tục vào một mục đích theo quy định tại Điều 21 Nghị định 43/2014/NĐ-CP; nếu là đất ở phải có nhà ở đảm bảo và có xác nhận cụ thể tại Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận của UBND phường, xã sau khi lấy ý kiến khu dân cư, niêm yết công khai.
Về giấy tờ chứng minh thời điểm trước ngày 01/01/2008 có thể xem xét trên một trong các loại giấy tờ theo quy định tại Điều 21 Nghị định 43/2014/NĐ-CP như: Biên lai thuế sử dụng đất nông nghiệp, phi nông nghiệp; Biên bản hoặc Quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong việc sử dụng đất; đăng ký hộ khẩu thường trú, tạm trú dài hạn tại nhà ở gắn liền với đất; giấy tờ nộp tiền điện, nước và các khoản nộp khác có ghi địa chỉ nhà ở tại thửa đất đề nghị cấp giấy chứng nhận,…
Xem Hoàng Ngọc hỏi:
Tôi ở phường Hòa Thuận Tây, đã được Sở Tài nguyên và Môi trường cấp Giấy chứng nhận QSHN ở & QSDĐ tạm thời vào năm 2001. Nguồn gốc đất: Do Quân khu V cấp đất vào năm 1992, theo Quyết định cấp đất thì diện tích đất của tôi là 220.0 m2, tuy nhiên diện tích đất thực tế theo giấy tạm thời là 260.0 m2. Vào năm 2016 tôi có liên hệ Văn phòng đăng ký đất đai tại quận Hải Châu để xin làm Giấy chứng nhận chính thức, thì được trả lời là trường hợp của tôi phải thực hiện nộp tiền sử dụng đất mới được cấp giấy chính thức, trong khi các hộ tương tự như tôi nộp hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận QSDĐ trước thời điểm năm 2013 thì không phải nộp tiền sử dụng đất. Hỏi trường hợp của tôi hiện nay khi lập thủ tục cấp giấy chứng nhận QSDĐ có phải nộp tiền sử dụng đất không, và nộp như thế nào.

 Tại thời điểm năm 2016, Quyết định cấp đất của Quân khu V không thuộc một trong các giấy tờ quy định tại Điều 100 Luật Đất đai 2013 và Điều 18 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ (Luật Đất đai có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2014), do đó, Văn phòng đăng ký đất đai tại quận Hải Châu trả lời đối với trường hợp của ông khi cấp giấy chứng nhận QSDĐ phải nộp tiền sử dụng đất là đúng theo quy định tại Khoản 1 Điều 8 Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất. Tuy nhiên, để tháo gỡ những bất cập và đảm bảo sự công bằng của người sử dụng đất có nguồn gốc do các cơ quan quân đội cấp trước đây đã cấp Giấy chứng nhận không thu tiền sử dụng đất, ngày 06/01/2017, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 01/2017/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai, có hiệu lực thi hành từ ngày 03/3/2017. Theo đó, khoản 16 Điều 2 đã bổ sung một số loại giấy tờ vào Điều 18 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ. Trong đó có trường hợp: “Giấy tờ của đơn vị quốc phòng giao đất cho cán bộ, chiến sỹ làm nhà ở trước ngày 15/10/1993 theo Chỉ thị số 282/CT-QP ngày 11/7/1991 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng mà việc giao đất đó phù hợp với quy hoạch sử dụng đất làm nhà ở của cán bộ, chiến sỹ trong quy hoạch đất quốc phòng đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.”
Như vậy, tại thời điểm hiện nay, trường hợp của ông sử dụng đất có nguồn gốc do Quân khu V cấp theo đúng đối tượng. Vì vậy, khi cấp giấy chứng nhận QSDĐ thì không phải nộp tiền sử dụng đất đối với phần diện tích 220.0 m2, phần diện tích đất còn lại 40.0 m2 là đất trồng cây lâu năm. Đề nghị ông liên hệ Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Văn phòng đăng ký đất đai tại quận Hải Châu để được giải quyết cấp Giấy chứng nhận theo quy định.
Xem Trần Nam hỏi:
Cha mẹ tôi có khai hoang mảnh đất xây dựng nhà ở tại phường Khuê Mỹ, có đóng thuế đất hằng năm từ năm 1996 đến nay. Nay cha mẹ tôi đã chết, anh em tôi muốn thừa kế nhà đất của cha mẹ nhưng không có giấy tờ. Xin hỏi trường hợp của gia đình tôi phải làm gì để thừa kế nhà đất của cha mẹ?

 Theo như câu hỏi của Ông, Bà thì thửa đất trên được khai phá và sử dụng xây dựng nhà ở từ năm 1996, chưa đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà (còn gọi là Giấy chứng nhận), nay người sử dụng đất đều đã chết. Trước khi thực hiện thủ tục thừa kế nhà đất thì phải làm các thủ tục sau:
- Các đồng thừa kế lập Văn bản thỏa thuận cử người đại diện đứng tên trong Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (theo mẫu ban hành kèm theo Công văn 4424 ngày 15/6/2016 của UBND thành phố Đà Nẵng), được chứng thực chữ ký theo quy định tại Nghị định số 23/2015/NĐ-CP ngày 16/02/2015.     
- Nộp hồ sơ đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người đại diện theo Văn bản thỏa thuận trên.
- Sau khi hoàn thành cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì căn cứ theo Giấy chứng nhận đã cấp, những người đồng thừa kế lập thủ tục thừa kế theo quy định của pháp luật để được cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
Xem Công ty TNHH Trung Sơn hỏi:
Công ty tôi hiện đang sản xuất tại TP Hồ Chí Minh nay muốn đầu tư vào Đà Nẵng. Cho tôi hỏi điều kiện để được Nhà nước giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư cần phải đáp ứng các điều kiện gì?

 Theo quy định tại Điều 14 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP thì người được Nhà nước giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư cần phải đáp ứng các điều kiện như sau:
1. Dự án có sử dụng đất phải áp dụng điều kiện quy định tại Khoản 3 Điều 58 của Luật Đất đai gồm:
a) Dự án đầu tư xây dựng nhà ở để bán hoặc để cho thuê hoặc để bán kết hợp cho thuê theo quy định của pháp luật về nhà ở;
b) Dự án đầu tư kinh doanh bất động sản gắn với quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về kinh doanh bất động sản;
c) Dự án sản xuất, kinh doanh không sử dụng vốn từ ngân sách nhà nước.
2. Điều kiện về năng lực tài chính để bảo đảm việc sử dụng đất theo tiến độ của dự án đầu tư được quy định như sau:
a) Có vốn thuộc sở hữu của mình để thực hiện dự án không thấp hơn 20% tổng mức đầu tư đối với dự án có quy mô sử dụng đất dưới 20 héc ta; không thấp hơn 15% tổng mức đầu tư đối với dự án có quy mô sử dụng đất từ 20 héc ta trở lên;
b) Có khả năng huy động vốn để thực hiện dự án từ các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài và các tổ chức, cá nhân khác.
3. Việc xác định người được Nhà nước giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư không vi phạm quy định của pháp luật về đất đai đối với trường hợp đang sử dụng đất do Nhà nước giao đất, cho thuê đất để thực hiện dự án đầu tư khác xác định theo các căn cứ sau đây:
a) Kết quả xử lý vi phạm pháp luật về đất đai đối với các dự án tại địa phương được lưu trữ tại Sở Tài nguyên và Môi trường;
b) Nội dung công bố về tình trạng vi phạm pháp luật đất đai và kết quả xử lý vi phạm pháp luật đất đai trên trang thông tin điện tử của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Tổng cục Quản lý đất đai đối với các dự án thuộc địa phương khác.
4. Thời điểm thẩm định các điều kiện quy định tại Điều này được thực hiện đồng thời với việc thẩm định nhu cầu sử dụng đất của chủ đầu tư khi cấp Giấy chứng nhận đầu tư, thẩm định dự án đầu tư, lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật hoặc chấp thuận đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư, pháp luật về xây dựng đối với trường hợp giao đất, cho thuê đất không thông qua đấu giá quyền sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất. Trường hợp đấu giá quyền sử dụng đất thì thời điểm thẩm định được thực hiện trước khi tổ chức phiên đấu giá quyền sử dụng đất.
Xem Hồ Hồng Anh hỏi:
Tôi là diện giải tỏa, được bố trí 01 lô đất tái định cư. Trong thời gian chờ nhận đất thực tế thì tôi định cư ở nước ngoài. Vậy cho hỏi thủ tục làm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với lô đất được cấp như thế nào?

 Theo Công văn số 1237/TCQLĐĐ-CSPC ngày 01/9/2015 của Tổng cục Quản lý đất đai - Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc giải đáp vướng mắc khi thực hiện Luật đất đai 2013, tại mục 10 cấp Giấy chúng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất cho người định cư nước ngoài. Theo đó, người Việt Nam định cư nước ngoài được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trong trường hợp quy định tại khoản 1 điều 79 Luật Đất Đai và khoản 1 Điều 6 của Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ.
Như vậy, trường hợp ông, bà thuộc diện giải tỏa, được bố trí 01 lô đất tái định cư sẽ được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định.
Xem Nguyễn Thị Bê hỏi:
Tôi có một thửa đất tại tổ 6 phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Nhưng hiện nay tôi đang thế chấp tại ngân hàng. Nay tôi muốn bổ sung tài sản gắn liền với đất để nâng giá trị tài sản vay. Tôi có thực hiện cấp đổi lại giấy chứng nhận khi không phải xóa đăng ký thế chấp được không?

 Theo quy định tại Khoản 3 Điều 32 Thông tư 09/2016/TTLT-BTP-BTNMT ngày 23/6/2016 thì trường hợp người sử dụng đất đã được đăng ký thế chấp trước khi tài sản gắn liền với đất được chứng nhận quyền sở hữu trên giấy chứng nhận thì người yêu cầu đăng ký bổ sung QSH tài sản không phải xóa đăng ký thế chấp trước khi thực hiện việc chứng nhận quyền sở hữu trên giấy chứng nhận.
Theo Điều 21 Thông tư 09/2016/TTLT-BTP-BTNMT ngày 23/6/2016 thì hồ sơ đăng ký thế chấp tài sản gắn liền với đất đã hình thành nhưng chưa được chứng nhận trên giấy chứng nhận gồm:
- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
- Hồ sơ đề nghị chứng nhận quyền sở hữu theo quy định của luật đất đai gồm: Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận, giấy phép xây dựng (nếu có), giấy tờ về giao hoặc tặng cho nhà tình nghĩa, nhà tình thương, nhà đại đoàn kết…
Xem Nguyễn Thắng hỏi:
Tôi có một lô đất được UBND phường Hòa Khánh (cũ) cho sử dụng năm 2001 để làm nhà ở, nhưng do hoàn cảnh và điều kiện kinh tế khó khăn, là thương binh ¼, sức khỏe không đảm bảo để lao động, nên đến nay chưa xây dựng được nhà ở, đang sống chung với gia đình bên vợ. Theo chủ trương của UBND thành phố tôi có nộp hồ sơ để cấp sổ đỏ, nhưng được trả lời là không giải quyết được vì chưa có nhà ở trên đất. Tôi liên hệ để được xây nhà thì UBND phường không cho vì chưa có sổ đỏ. Vậy tôi muốn hỏi giấy tờ như tôi có được cấp sổ đỏ không?  

 Việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (công nhận quyền sử dụng đất) cho hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất ổn định từ trước ngày 01/7/2004 mà không có một trong các loại giấy tờ quy định tại Điều 100 của Luật Đất đai, Điều 18 của Nghị định 43/2014/NĐ-CP và không thuộc trường hợp quy định tại Khoản 1 Điều 101 của Luật Đất đai, Điều 23 của Nghị định này được thực hiện theo quy định như sau:
Theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 20 của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai 2013:
“2. Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất có nhà ở, công trình xây dựng khác trong thời gian từ ngày 15/10/1993 đến trước ngày 01/7/2004; nay được Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận là không có tranh chấp sử dụng đất; phù hợp với quy hoạch hoặc không phù hợp với quy hoạch nhưng đất đã sử dụng từ trước thời điểm phê duyệt quy hoạch hoặc sử dụng đất tại nơi chưa có quy hoạch; chưa có thông báo hoặc quyết định thu hồi đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với trường hợp phải thu hồi thì được cấp Giấy chứng nhận.”
Trường hợp của ông, bà hiện nay chưa xây dựng nhà ở, nên căn cứ theo quy định trên không đủ cơ sở để xem xét, cấp Giấy chứng nhận với mục đích sử dụng đất ở và thu tiền sử dụng đất. Tuy nhiên, được xem xét cấp Giấy chứng nhận theo hiện trạng đang sử dụng. Sau khi được cấp Giấy chứng nhận, lập thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất sang đất ở theo quy định.
Xem Công Ty TNHH An Bình hỏi:
Hiện tại vì mục tiên phát triển của công ty nên Công ty chúng tôi đã di dời điến dịa điểm mới để tiện cho việc sản xuất kinh doanh, do đó địa điểm cũ của công ty hiện nay không còn sử dụng, khu đất này trước đây được nhà nước cho thuê đất trả tiền hằng năm. Công ty chúng tôi muốn chuyển nhượng tài sản trên đất có được không. Cho tôi được hỏi Điều kiện bán, mua tài sản gắn liền với đất được Nhà nước cho thuê đất thu tiền hàng năm được quy định như thế nào?

 Đối với hình thức thuê đất trả tiền hằng năm, người sử dụng đất không được thực hiện việc chuyển quyền sử dụng đất, mà chỉ được định đoạt tài sản có trên đất mà thôi. Tuy nhiên việc bán, mua này cũng cần phải tuân theo những điều kiện nhất định do pháp luật quy định đối với người bán, tài sản được bán và điều kiện đối với người mua theo Điều 189 Luật Đất đai 2013, đó là:
1. Tổ chức kinh tế, hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài được bán tài sản gắn liền với đất thuê của Nhà nước khi có đủ các điều kiện sau đây:
- Tài sản gắn liền với đất thuê được tạo lập hợp pháp theo quy định của pháp luật;
- Đã hoàn thành việc xây dựng theo đúng quy hoạch xây dựng chi tiết và dự án đầu tư đã được phê duyệt, chấp thuận.
2. Người mua tài sản gắn liền với đất thuê phải bảo đảm các điều kiện sau đây:
- Có năng lực tài chính để thực hiện dự án đầu tư;
- Có ngành nghề kinh doanh phù hợp với dự án đầu tư;
- Không vi phạm quy định của pháp luật về đất đai đối với trường hợp đã được Nhà nước giao đất, cho thuê đất để thực hiện dự án trước đó.
3. Người mua tài sản được Nhà nước tiếp tục cho thuê đất trong thời hạn sử dụng đất còn lại theo giá đất cụ thể, sử dụng đất đúng mục đích đã được xác định trong dự án.
4. Đối với trường hợp thuê đất để thực hiện dự án xây dựng kinh doanh kết cấu hạ tầng thì thực hiện theo quy định tại Điều 194 của Luật này (Điều 194: quy định về điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất trong thực hiện dự án đầu tư xây dựng kinh doanh nhà ở; dự án đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng để chuyển nhượng hoặc cho thuê).
Xem Trần Thành hỏi:
Vào năm 1990, cha mẹ tôi có cho tôi một mảnh đất tại phường Hòa Cường cũ, nay là phường Hòa Cường Bắc, với diện tích đất khoảng 150.0 m2 và làm nhà ở từ đó đến nay, tuy nhiên việc tặng cho của chúng tôi không thực hiện theo quy định (không có giấy tờ) và cha mẹ tôi thực hiện nộp thuế nhà đất chung cho cả gia đình tôi từ đó đến nay. Hiện nay gia đình tôi chỉ có hộ khẩu và các Hợp đồng điện, nước riêng. Vì vậy để được cấp giấy chứng nhận QSDĐ tôi phải đến đâu, nộp những giấy tờ gì. Tôi phải nộp các khoản thuế như thế nào.

 Bạn có thể liên hệ Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Văn phòng đăng ký đất đai tại UBND quận Hải Châu để được hướng dẫn nộp và giải quyết cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu theo quy định hiện hành.
Hồ sơ của bạn khi nộp gồm có:
- Đơn đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (Mẫu số 04a/ĐK)
- Bản sao sổ hộ khẩu hoặc các loại giấy tờ nào bạn hiện có có liên quan đến ngôi nhà bạn đang ở như: Hợp đồng hoặc Hóa đơn điện, nước…
Trường hợp của bạn sau khi UBND phường lấy ý kiến khu dân cư và xác định đúng nhà, đất này đã được bạn sử dụng từ năm 1990 thì bạn không phải nộp tiền sử dụng đất theo quy định tại khoản 1, Điều 20 của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ đối với phần diện tích đất trong hạn mức công nhận đất ở (phường Hòa Cường Bắc là 300 m2), bạn chỉ thực hiện nộp lệ phí trước bạ về đất theo quy định.
Xem Ngọc Lâm hỏi:
 Năm 2013, tôi có nhận chuyển nhượng thửa đất tại địa bàn huyện Hòa Vang. Tuy nhiên, do sai sót của bộ phận công chứng ghi nhầm số chứng minh trong hợp đồng chuyển nhượng nên Văn phòng Đăng ký QSDĐ lập thủ tục cấp giấy chứng nhận QSDĐ cho tôi không đúng với số CMND đã cấp. Nay tôi có nhu cầu đính chính lại số chứng minh nhân dân thì tôi phải liên hệ ở đâu và thủ tục như thế nào.

 Theo Điểm a, Khoản 1 Điều 106 Luật Đất đai 2013 quy định về việc đính chính Giấy chứng nhận đã cấp như sau: Cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận có trách nhiệm đính chính Giấy chứng nhận đã cấp có sai sót trong trường hợp có sai sót thông tin về tên gọi, giấy tờ pháp nhân hoặc nhân thân, địa chỉ của người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất so với giấy tờ pháp nhân hoặc nhân thân tại thời điểm cấp Giấy chứng nhận của người đó.
Theo quy định trên, trường hợp có sai sót về thông tin người sử dụng đất thì làm thủ tục đính chính Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có thẩm quyền đính chính giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
Trình tự, thủ tục thực hiện đính chính giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp thực hiện theo quy định tại Điều 86 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP và Điều 10 Thông tư 24/2014/TT-BTNMT như sau:
- Hồ sơ gồm:
 + Đơn đề nghị đính chính số CMND của ông (bà) phát hiện sai sót trên Giấy chứng nhận đã cấp.
+ Bản gốc Giấy chứng nhận đã cấp.
+ Chứng minh thư nhân dân.
- Nơi thực hiện: Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai tại huyện Hòa Vang.
Mọi thông tin đề nghị ông (bà) liên hệ Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND huyện Hòa Vang để được hướng dẫn và giải quyết theo quy định.
Xem Nguyễn Văn Thọ hỏi:
Năm 2000, tôi có mua một phần đất là 100m2 tại phường Hòa Quý, quận Ngũ Hành Sơn. Hai bên mua bán có hợp đồng xác nhận của UBND phường Hòa Quý. Người bán cho tôi có sổ đỏ được UBND huyện Hòa Vang cấp năm 1995. Hiện tại ở khu vực này không có quy hoạch, nhưng tôi chưa xây dựng nhà trên đất (do chưa có sổ đỏ). Cho tôi hỏi trường hợp như tôi có được cấp sổ đỏ không?

 Trường hợp của Ông, Bà nhận chuyển nhượng một phần đất trước ngày 01/7/2004, hiện trạng chưa có nhà ở. Căn cứ theo Điểm c Khoản 5 Điều 20 Nghị định 43/2014/NĐ-CP thì được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo mục đích hiện trạng đang sử dụng, cụ thể cấp đất nông nghiệp. Nếu Ông, Bà đề nghị chuyển sang sử dụng vào mục đích đất ở thì phải làm thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất và phải nộp tiền sử dụng đất. 
Xem Lê Kim Vũ hỏi:
Tôi tên là Lê Kim Vũ thường trú tại tổ 37a phường Hòa Thọ Đông quận Cẩm Lệ, Tôi xin được hỏi? Vào năm 1996, tôi được UBND huyện Hòa Vang có cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại thửa đất số 76 tờ bản đồ số 12, có diện tích 520.0m2 đất ở và vườn, địa chỉ thửa đất thuộc phường Hòa Thọ Đông, quận Cẩm Lệ. Hiện nay tôi được biết diện tích đất của mình tăng nhiều hơn so với giấy chứng nhận khoảng 25m2. Đề nghị chương trình cho biết tôi phải làm các thủ tục gì đề được đăng ký thêm phần diện tích đất thừa này vào Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, liên hệ cơ quan nào để lập thủ tục.

 Tại khoản 5 Điều 98 của Luật Đất đai năm 2013 có quy định:
Trường hợp có sự chênh lệch diện tích giữa số liệu đo đạc thực tế với số liệu ghi trên giấy tờ quy định tại Điều 100 của Luật này hoặc Giấy chứng nhận đã cấp mà ranh giới thửa đất đang sử dụng không thay đổi so với ranh giới thửa đất tại thời điểm có giấy tờ về quyền sử dụng đất, không có tranh chấp với những người sử dụng đất liền kề thì khi cấp hoặc cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất diện tích đất được xác định theo số liệu đo đạc thực tế. Người sử dụng đất không phải nộp tiền sử dụng đất đối với phần diện tích chênh lệch nhiều hơn nếu có.
Trường hợp đo đạc lại mà ranh giới thửa đất có thay đổi so với ranh giới thửa đất tại thời điểm có giấy tờ về quyền sử dụng đất và diện tích đất đo đạc thực tế nhiều hơn diện tích ghi trên giấy tờ về quyền sử dụng đất thì phần diện tích chênh lệch nhiều hơn được xem xét cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định tại Khoản 20 Điều 2 Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 6/1/2017 của Chính phủ, về sửa đổi, bổ sung một số quy định chi tiết về Luật Đất đai.
Đề nghị ông, bà liên hệ đến bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng UBND quận Cẩm Lệ, để được hướng dẫn, tiếp nhận và giải quyết hồ sơ theo quy định.
Xem Đinh Thị Thu hỏi:
Tôi là Đinh Thị Thu thường trú tại phường Mân Thái đã được UBND quận Sơn Trà cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với thửa đất phường Mân Thái. Nhưng trong quá trình bảo quản gia đình tôi đã làm mất giấy chứng nhận này. Nay tôi muốn làm lại giấy chứng nhận tôi phải làm những thủ tục gì và làm lại ở đâu?

 Theo quy định của bộ thủ tục hành chính thành phố Đà Nẵng thì bà phải khai báo với UBND phường Mân Thái về việc bị mất giấy chứng nhận. UBND phường Mân Thái có trách nhiệm niêm yết việc mất giấy chứng nhận 30 ngày kể từ ngày niêm yết thông báo mất giấy chứng nhận tại trụ sở UBND phường.
Sau đó, bà nộp một bộ hồ sơ đề nghị cấp lại giấy chứng nhận tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả quận Sơn Trà để được cấp lại giấy chứng nhận. Thành phần hồ sơ gồm:
1. Đơn đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận theo Mẫu số 10/ĐK;
2. Giấy xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã về việc đã niêm yết thông báo mất giấy chứng nhận.
Xem Lê Hoàng Thái hỏi:
Gia đình tôi và gia đình người láng giềng đều đã được cấp Giấy chứng nhận QSDĐ. Tuy nhiên khi thực hiện cấp giấy chứng nhận cho 02 hộ trước đây ranh giới thửa đất của 02 hộ không được rõ ràng nên đã xảy ra tranh chấp giữa 02 hộ. Vừa qua UBND phường đã mời 02 hộ giải quyết và 02 hộ đều thống nhất theo biên bản hòa giải của UBND phường, theo biên bản hòa giải thì diện tích thửa đất của gia đình tôi tăng lên, còn người hàng xóm bị giảm đi. Vậy 02 gia đình tôi phải làm gì để được cấp lại 02 giấy chứng nhận theo đúng kết quả hòa giải của UBND phường.

  Căn cứ khoản 5 Điều 202 của Luật Đất đai 2013: “ Đối với trường hợp hòa giải thành mà có thay đổi hiện trạng về ranh giới, người sử dụng đất thì Ủy ban nhân dân cấp xã gửi biên bản hòa giải đến Phòng Tài nguyên và Môi trường đối với trường hợp tranh chấp đất đai giữa hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư với nhau; gửi đến Sở Tài nguyên và Môi trường đối với các trường hợp khác.
Phòng Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài nguyên và Môi trường trình Ủy ban nhân dân cùng cấp quyết định công nhận việc thay đổi ranh giới thửa đất và cấp mới Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.
Như vậy đối với trường hợp này, đề nghị UBND phường gửi biên bản hòa giải thành đến Phòng Tài nguyên và Môi trường quận Hải Châu để trình UBND quận ban hành Quyết định công nhận việc thay đổi ranh giới. Sau khi có Quyết định của UBND quận, đề nghị 02 hộ nộp lại giấy chứng nhận đã cấp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Văn phòng đăng ký đất đai tại UBND quận Hải Châu để được giải quyết cấp đổi Giấy chứng nhận theo quy định.
Xem Vũ Ngọc Kha hỏi:
Năm 2000, tôi có nhận chuyển nhượng thửa đất có diện tích 250 m2 đất ở và đã được cấp giấy chứng nhận, nay tôi có nguyện vọng tách thửa cho con tôi 01 thửa đất để làm nhà ở. Tuy nhiên, tôi nghe nói tại địa bàn huyện Hòa Vang diện tích tối thiểu được tách thửa và diện tích thửa đất còn lại từ 150 m2 trở lên. Vậy, trường hợp tôi có được tách thửa cho con hay không

 Căn cứ Khoản 4, Khoản 5 Quy định ban hành kèm Quyết định số 42/2014/QĐ-UBND ngày 26/11/2014 của UBND thành phố Đà Nẵng ban hành quy định quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn thành phố thì quy định diện tích tối thiểu được tách thửa để tặng cho con là 50m2 và cạnh tối thiểu là 3,5m. Thửa đất còn lại sau khi tách thửa cũng phải đảm bảo diện tích tối thiểu là 50m2 và cạnh tối thiểu 3,5m.
Như vậy, trường hợp của ông (bà) đề nghị tách thửa cho con nếu đảm bảo điều kiện nêu trên thì được giải quyết tách thửa theo quy định. Ông (bà) có thể liên hệ Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND huyện Hòa Vang để được hướng dẫn và giải quyết theo quy định.
Xem Lê Nguyễn hỏi:
 Vợ chồng tôi là người Nghệ An, Tôi là quân nhân làm việc ở Đà Nẵng, vợ là giáo viên, Chúng tôi chưa có nhà ở, hiện nay ở phường Thanh Khê Tây phía trong kiệt 150 Nguyễn Như Hạnh có bán ngôi nhà cấp 4 trên diện tích đất  93.5m2. Vợ chồng chúng tôi muốn mua để ở nhưng theo chủ nhà nói là nhà không có giấy tờ, chỉ có giấy mua bán viết tay của chủ cũ từ năm 2010, gia đình chủ nhà đã ở đó từ đó đến nay không có tranh chấp và không nằm trong diện quy hoạch. Vậy cho tôi hỏi cơ quan chức năng, Tôi có thể mua và làm sổ đỏ ngôi nhà đó có được không? quy trình thủ tục như thế nào?  quy trình mua bán chứng thực như thế nào cho đúng quy định của pháp luật? Tôi được biết thành phố cũng có chủ trương cấp sổ đỏ cho những nhà đất giấy tờ viết tay nên muốn hỏi đầy đủ các thông tin. Trân trọng cảm ơn.

 Căn cứ khoản 1 Điều 68 Luật Đất đai năm 2013 quy định về thời điểm được thực hiện các quyền của người sử dụng đất như sau:
Người sử dụng đất được thực hiện các quyền chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, tặng cho, thế chấp, góp vốn quyền sử dụng đất khi có Giấy chứng nhận.
Như vậy, trường hợp thửa đất nêu trên chưa được cấp Giấy chứng nhận nên chưa được thực hiện quyền chuyển nhượng theo quy định. Ngoài ra, quy định của pháp luật đất đai hiện hành chỉ quy định giải quyết cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở có thời điểm sử dụng trước ngày 01/7/2014 (ngày Luật Đất đai năm 2013 có hiệu lực thi hành).
Theo quy định tại Khoản 54, Điều 2 Nghị định số 01/2017/NĐ-CP thì Người đang sử dụng đất do nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho quyền sử dụng đất trước ngày 01/01/2008 (ngày Nghị định số 84/2007/NĐ-CP có hiệu lực) mà đất đó chưa được cấp Giấy chứng nhận lần đầu thì được xem xét thực hiện thủ tục đăng ký, cấp giấy chứng nhận.
Vì vậy, trường hợp Bạn mua bán đất chưa được cấp Giấy chứng nhận và chỉ viết giấy trao tay sau ngày 01/7/2014 là không được xem xét cấp Giấy chứng nhận.
Xem Nguyễn Văn Quang hỏi:
Cha mẹ tôi thuộc diện giải tỏa nhưng nay đã chết, được bố trí đất tái định cư. Vậy cho tôi hỏi thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của lô đất tái định cư được bố trí.

 Theo Công văn số 1641/UBND-QLĐTh ngày 10/3/2016 của UBND thành phố về giải quyết hồ sơ cấp Giấy chứng nhận QSD đất đối với các trường hợp người sử dụng đã chết, quy định: Trường hợp người sử dụng đất là hai vợ chồng đều đã chết, thực hiện như sau: các đồng thừa kế lập Văn bản thỏa thuận cử người đại diện đứng tên trong Giấy chứng nhận QSD đất, có chứng thực chữ ký của UBND xã, phường. Trên cơ sở đó, UBND quận, huyện ban hành quyết định giao đất đối với trường hợp phải ban hành quyết định giao đất và Văn phòng đăng ký đất đai lập thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người sử dụng đất là “Tên người được cử đại diện cho các đồng thừa kế” và ghi cụ thể trong ngoặc “là người đại diện cho các đồng thừa kế theo pháp luật”.
Như vây, trường hợp cha mẹ của ông đã chết, sau khi đã nộp đủ tiền sử dụng đất, trên cơ sở Văn bản thỏa thuận cử người đại diện đứng tên trong giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của gia đình ông, Trung tâm Phát triển quỹ đất sẽ lập thủ tục trình cấp Giấy chứng nhận QSD đất gồm cha, mẹ ông đã chết và tên người người đại diện cho các đồng thừa kế theo pháp luật.
Xem Lê Hồng hỏi:
Năm 1996, tôi được UBND huyện Hòa Vang cấp giấy chứng nhận QSDĐ theo nghị định 64/CP của Chính phủ, trong đó có thửa đất màu nằm xen kẽ trong khu dân cư. Hiện nay, tôi có nhu cầu chuyển mục đích nông nghiệp nêu trên sang đất ở để làm nhà cho con. Vậy, trường hợp tôi có được giải quyết hồ sơ chuyển mục đích không, trường hợp sau khi chuyển mục đích mà tôi có khó khăn về tài chính thì có thể được nợ tiền sử dụng đất hay không và thời hạn được nợ là bao lâu.

 Căn cứ Điểm d Khoản 1 Điều 57 Luật đất đai năm 2013 thì trường hợp của ông (bà) thuộc trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất phải xin phép cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
Điều kiện để được chuyển mục đích:
- Căn cứ Điều 52 Luật đất đai năm 2013 và Công văn số 9936/UBND-QLĐTh ngày 08/11/2013 của UBND thành phố liên quan đến chuyển mục đích sử dụng đất sang đất ở thì trường hợp ông (bà) được giải quyết hồ sơ khi thỏa mãn các điều kiện như sau:
+ Phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được duyệt.
+ Có nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất.
+ Thửa đất nông nghiệp phải nằm xen kẽ trong khu dân cư.
Như vậy, trường hợp ông (bà) nếu có nhu cầu chuyển mục đích, thửa đất nằm xen kẽ khu dân cư, phù hợp với quy hoạch kế hoạch sử dụng đất đã duyệt thì được giải quyết.
Trường hợp ông (bà) đã được cho phép chuyển mục đích sử dụng đất sang đất ở nếu có khó khăn về tài chính, có nguyện vọng ghi nợ thì được ghi nợ tiền sử dụng đất phải nộp trên Giấy chứng nhận với thời hạn tối đa là 5 năm theo quy định tại Điều 16 Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất.
Như vậy, trường hợp của ông (bà) nếu được giải quyết chuyển mục đích sử dụng đất sang đất ở thì được ghi nợ tiền sử dụng trên Giấy chứng nhận và thời hạn trả nợ tối đa là 5 năm kể từ ngày ghi nợ.
Đề nghị ông (bà) liên hệ Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND huyện Hòa Vang để được hướng dẫn và giải quyết theo quy định.
Xem Đặng Thái hỏi:
Kính chào Sở Tài nguyên và Môi trường. Cho Tôi hỏi tôi có thửa đất không sử dụng và có nhu cầu cho thuê để kiếm thêm thu nhập. Tôi nghe nói là cho cá nhân hay công ty thuê để kinh doanh buôn bán trong vòng 5 năm trở lên thì phía sau quyền sử dụng đất của tôi sẽ điền thông tin công ty đó vào theo đúng hợp đồng thuê đất. Nếu có điền thông tin thì thuê đất bao nhiêu năm sẽ điền thông tin công ty đó vào sổ đỏ. Trân trọng cảm ơn mong nhận được câu trả lời.

 Theo quy định tại Điều 95 Luật Đất đai 2013 thì việc đăng ký đất đai là bắt buộc, đăng ký quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất thực hiện theo yêu cầu của chủ sở hữu. Đăng ký đất đai, nhà ở, tài sản gắn liền với đất bao gồm đăng ký lần đầu và đăng ký biến động, được thực hiện tại cơ quan đăng ký đất đai.
Tại Khoản 4, Điều 95 Luật Đất đai năm 2013 quy định:
“Đăng ký biến động được thực hiện đối với trường hợp đã được cấp Giấy chứng nhận hoặc đã đăng ký mà có thay đổi sau đây:
a) Người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất thực hiện các quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất; thế chấp, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất;”
Như vậy, các trường hợp có biến động đất đai sau khi được cấp Giấy chứng nhận như đã nêu trên phải được đăng ký bắt buộc tại cơ quan đăng ký đất đai cả trên trên Giấy chứng nhận đã cấp, hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai. Pháp luật đất đai không quy định thời gian cho thuê đất bao lâu mới đăng ký như bạn hỏi. Việc xóa đăng ký cho thuê đất khi hết thời hạn cho thuê đất hoặc các bên liên quan thỏa thuận tại Công chứng chấm dứt Hợp đồng thuê đất theo quy định.
Xem Lê Văn Nghĩa hỏi:
Vào năm 2007, tôi có mua một lô đất tại phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu theo giấy tờ viết tay chưa được xác nhận của cơ quan có thẩm quyền, tôi đã làm nhà ở từ năm 2007, nay tôi muốn làm sổ chủ quyền để đảm bảo quyền lợi sau này. Vậy tôi phải làm gì để được cấp sổ đỏ?

 Theo quy định tại Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 về sửa đổi, bổ sung một số Nghị định chi tiết thi hành Luật Đất đai, cụ thể tại mục 54 sửa đổi, bổ sung Điều 82 của Nghị định số 42/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 như sau:
“1. Các trường hợp đang sử dụng đất sau đây mà chưa được cấp Giấy chứng nhận và không thuộc trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này thì người đang sử dụng đất thực hiện thủ tục đăng ký đất đai, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu theo quy định của Luật đất đai và quy định tại Nghị định này mà không phải làm thủ tục chuyển quyền sử dụng đất; cơ quan tiếp nhận hồ sơ không được yêu cầu người nhận chuyển quyền sử dụng đất nộp hợp đồng, văn bản chuyển quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật:
a) Sử dụng đất do nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho quyền sử dụng đất trước ngày 01 tháng 01 năm 2008;
b) Sử dụng đất do nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho quyền sử dụng đất từ ngày 01 tháng 01 năm 2008 đến trước ngày 01 tháng 7 năm 2014 mà có giấy tờ về quyền sử dụng đất quy định tại Điều 100 của Luật đất đai và Điều 18 của Nghị định này;
c) Sử dụng đất do nhận thừa kế quyền sử dụng đất trước ngày 01 tháng 7 năm 2014.”
Như vậy trường hợp của ông Lê Văn Nghĩa được xem xét cấp Giấy chứng nhận theo quy định trên, với điều kiện không có tranh chấp sử dụng đất; phù hợp với quy hoạch.
Xem Lê Hoàng Nam hỏi:
Theo tôi được biết Đà Nẵng hiện nay đang xây dựng cơ sở dữ liệu đất, đây là hệ thống lớn và phức tạp ? Vậy Đà Nẵng đã đầu tư cơ sở hạ tầng phục vụ việc vận hành và khai thác CSDL đất đai này như thế nào? Đã có phương án đảm bảo an toàn an ninh cho hệ thống nay hay chưa?

 Theo Quyết định số 4485/QĐ-UBND ngày 28/6/2013 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc phê duyệt dự án tổng thể xây dựng hệ thống hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu quản lý đất đai thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2013-2018, định hướng đến năm 2020. Hiện nay, Đà Nẵng đang trên lộ trình xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai, đã hoàn thành được dữ liệu của các quận: Hải Châu, Thanh Khê, Sơn Trà, Cẩm Lệ, Ngũ hành Sơn. 02 quận/huyện còn lại là Hòa Vang và Liên Chiểu dự kiến sẽ hoàn thành vào cuối năm 2017.
Hệ thống được vận hành tập trung với hệ thống máy chủ được đặt tại Trung tâm CNTT Tài nguyên và Môi trường:
Đối với hạ tầng máy chủ: Máy chủ tại Trung tâm CNTT Tài nguyên và Môi trường được đầu tư hiện đại và chạy trên nền tảng ảo hóa mã nguồn mở KVM. Các máy chủ phục hệ thống Cơ sở dữ liệu đất đai gồm: máy chủ Bản đồ, máy chủ Hồ sơ quét, máy chủ Cơ sở dữ liệu đều có các máy chủ dự phòng đảm bảo hệ thống vận hành thông suốt khi có sự cố xảy ra;
Đối với hạ tầng lưu trữ dữ liệu: Hiện nay, Trung tâm đã đầu tư 02 thiết bị lưu trữ dữ liệu hiện đại gồm: NAS và SAN với tổng dung lượng hơn 40TB nhằm đảm bảo việc lưu trữ dữ liệu lớn. Dữ liệu từ các máy chủ phục vụ hệ thống Cơ sở dữ liệu đất đai được sao lưu hằng ngày nhằm đảm bảo khả năng phục hồi nhanh và tránh mất dữ liệu khi hệ thống xảy ra sự cố;
Đối với việc đảm bảo an toàn an ninh cho hệ thống: Hiện nay hệ thống tại Trung tâm CNTT Tài nguyên và Môi trường chạy trên môi trường mạng MAN – đây là hệ thống mạng đô thị thành phố Đà Nẵng có tốc độ cao và đảm bảo an toàn an ninh thông tin do Sở Thông tin và Truyền thông vận hành. Ngoài ra, để nâng cao tính bảo mật cho hệ thống CSDL đất đai năm 2016, Trung tâm CNTT Tài nguyên và Môi trường đã đưa vào vận hành hệ thống Firewall vật lý Fortinet gồm: Firewall Fortinet dành cho mạng và Fortinet Web Application Firewall dành cho các hệ thống thông tin đặt tại Trung tâm CNTT Tài nguyên và Môi trường. Tất cả các máy chủ và máy trạm tại Trung tâm CNTT Tài nguyên và Môi trường được trang bị phần mềm diệt virus bản quyền Mcafee (do Sở thông tin và Truyền thông cung cấp).
Xem Trần Ngọc Nhân hỏi:
Trường hợp mua bán, tặng cho nhà, đất không có giấy tờ theo quy định từ 01/7/2004 đến 01/01/2008 thì khi thực hiện đăng ký, cấp Giấy chứng nhận cần có yêu cầu, điều kiện gì?

 Khi giải quyết cấp Giấy chứng nhận cho trường hợp nêu trên, cần phải tuân thủ đúng quy định, đảm bảo điều kiện sau:
Sử dụng đất phải phù hợp quy hoạch, ổn định, liên tục vào một mục đích theo quy định tại Điều 21 Nghị định 43/2014/NĐ-CP; nếu là đất ở phải có nhà ở đảm bảo và có xác nhận cụ thể tại Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận của UBND phường, xã sau khi lấy ý kiến khu dân cư, niêm yết công khai.
Về giấy tờ chứng minh thời điểm trước ngày 01/01/2008 có thể xem xét trên một trong các loại giấy tờ theo quy định tại Điều 21 Nghị định 43/2014/NĐ-CP như: Biên lai thuế sử dụng đất nông nghiệp, phi nông nghiệp; Biên bản hoặc Quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong việc sử dụng đất; đăng ký hộ khẩu thường trú, tạm trú dài hạn tại nhà ở gắn liền với đất; giấy tờ nộp tiền điện, nước và các khoản nộp khác có ghi địa chỉ nhà ở tại thửa đất đề nghị cấp giấy chứng nhận,…
Xem Lê Văn Nam hỏi:
Trước đây tôi được UBND thành phố Đà Nẵng cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở  với diện tích 1.300m2 trong đó đất ở 300m2, đất khuôn viên 1.000m2 tại phường Thọ Quang, quận Sơn Trà. Nay tôi muốn công nhận lại hạn mức đất ở theo quy định hiện nay thì tôi phải làm như thế nào?

Chi nhánh VPĐKĐĐ quận Sơn Trà trả lời: 
Trường hợp của ông Nam hỏi do không nêu cụ thể nguồn gốc thời điểm sử dụng đất và có những loại giấy tờ nào nên Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai quận Sơn Trà chưa thể trả lời cụ thể. 
Nhưng theo quy định tại Điều 103 của Luật đất đai thì đối với trường hợp thửa đất ở có vườn, ao được hình thành trước ngày 18/12/1980 và người đang sử dụng có một trong các loại giấy tờ về quyền sử dụng đất (ví dụ như sổ nghiệp chủ, bản kê khai nhà trước ngày 15/10/1993 …) thì được xác định lại diện tích đất ở.
Do đó, nếu ông sử dụng đất trước ngày 18/12/1980 và có các loại giấy tờ về đất đai theo quy định (ví dụ như sổ nghiệp chủ, bản kê khai nhà trước ngày 15/10/1993 …) thì được xác định lại diện tích đất ở.
Xem Nguyễn Thị Phu hỏi:
Vào năm 1996 UBND Huyện Hòa Vang có cấp cho tôi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất gồm 6 thửa đất nông nghiệp (trong đó gồm đất Lúa và đất Màu) có thời hạn sử dụng đến tháng 12 năm 2016, hiện nay đã là năm 2017 hết thời hạn sử dụng đất của hộ gia đình tôi, tôi xin hỏi như vậy gia đình tôi có bị nhà nước thu hồi lại các thửa đất đó không? hiện gia đình tôi đang  sản xuất nông nghiệp trên các thửa đất này và có nhu cầu tiếp tục sử dụng.

 Theo quy định tại Khoản 1 Điều 126 Luật đất đai năm 2013 “Thời hạn giao đất, công nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp đối với hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp theo quy định tại khoản 1, khoản 2, điểm b khoản 3, khoản 4 và khoản 5 Điều 129 của Luật này là 50 năm. Khi hết thời hạn, hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp nếu có nhu cầu thì được tiếp tục sử dụng đất theo thời hạn quy định tại khoản này”.
Như vậy, khi hết thời hạn sử dụng mà hộ gia đình ông, bà đang trực tiếp sản xuất nông nghiệp nếu có nhu cầu thì được tiếp tục sử dụng đất theo thời hạn quy định.
Về thủ tục xác nhận tiếp tục sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình cá nhân khi hết hạn sử dụng đất đối với trường hợp có nhu cầu, được thực hiện theo Quyết định số 1878/QĐ-UBND ngày 02/4/2015 của UBND thành phố về công bố thủ tục hành chính (lĩnh vực đất đai) thuộc thẩm quyền giải quyết của sở Tài nguyên và Môi trường.
Đề nghị ông, bà liên hệ đến bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng UBND quận Cẩm Lệ, để được hướng dẫn, tiếp nhận và giải quyết hồ sơ theo quy định.
Xem Lê Huy hỏi:
Năm 1996, tôi được UBND huyện Hòa Vang cấp giấy chứng nhận QSDĐ theo nghị định 64/CP của Chính phủ trong đó có một số thửa đất nông nghiệp như đất trồng lúa, đất màu, đất cây lâu năm khác hiện tôi đang sản xuất. Nay các thửa đất nông nghiệp đã hết hạn sử dụng đất, tôi phải làm gì để được gia hạn sử dụng đất các thửa đất nêu trên.

 Căn cứ khoản 2 Điều 74 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật đất đai thì trường hợp của ông (bà) thuộc trường hợp được gia hạn sử dụng đất với thời hạn 50 năm.
Về trình tự thủ tục: Được thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 74 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ.
Về hồ sơ gồm:
- Đơn đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất theo Mẫu 09/ĐK đã được UBND xã nơi có đất xác nhận hộ gia đình, cá nhân đang trực tiếp sử dụng đất để sản xuất nông nghiệp mà chưa có quyết định thu hồi đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
- Giấy chứng nhận gốc.
- Cơ quan giải quyết: Chi nhánh Văn phòng ĐKĐĐ tại huyện Hòa Vang.
Như vậy, trường hợp của ông (bà) được tiếp tục sử dụng đất, đề nghị ông (bà) liên hệ Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND huyện Hòa Vang để được hướng dẫn và giải quyết theo quy định.
Xem Nguyễn Văn Long hỏi:
Tôi tên là Nguyễn Văn Long hiện đang sống và làm việc tại Mỹ, Trước đây tôi là người Việt Nam sống tại phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn, năm 1979 tôi đi Mỹ sinh sống. Nay tôi đã 67 tuổi, tuổi cao sức yếu tôi muốn cùng gia đình về Việt Nam sinh sống lúc tuổi già và muốn mua lô đất số 82 khu B2-1 phường Mỹ An (đất trống đã được cấp GCNQSD đất) để sau này gia đình về Việt Nam sinh sống thì tôi có được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất không?

 - Theo quy định khoản 1 Điều 186 Luật Đất đai 2013, thì Người Việt Nam định cư ở nước ngoài thuộc các đối tượng có quyền sở hữu nhà ở theo quy định của pháp luật về nhà ở thì có quyền sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam.
- Đối chiếu quy định nêu trên thì trường hợp ông Nguyễn Văn Long muốn mua đất ở chưa xây dựng nhà ở tại Việt Nam thì không được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, trường hợp của ông (bà) chỉ được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mua nhà ở gắn liền với đất ở.
Ngoài ra, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được cấp Giấy chứng nhận các trường hợp được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất đối với thửa đất chưa xây dựng nhà ở trong các trường hợp sau đây:    
- Nhận thừa kế quyền sử dụng đất theo quy định tại điểm đ Khoản 1 Điều 179 Luật đất đai.
- Nhận quyền sử dụng đất trong các trường hợp quy định tại Điểm k Khoản 1 Điều 169 Luật đất đai.
- Được bồi thường theo quy định tại Khoản 1 Điều 79 Luật đất đai, khoản 1 điều 6 của Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ.
Xem Ngô Ngọc Quang hỏi:
vợ chồng tôi có mua 01 lô đất thuộc diện tái định cư, được nhà nước cho nợ. Tại thời điểm đó, chúng tôi đã ký giấy cam kết chuyển đổi tên có xác nhận của UBND phường theo đúng quy định. Nay đến hạn thanh toán, vợ chồng tôi nộp đủ tiền sử dụng đất thì có được đứng tên trong giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của lô đất đó không?

 Theo Công văn số 3317/UBND-QLĐTh ngày 08/5/2015 của UBND thành phố về xử lý chuyển đổi tên nhận quyền sử dụng đất quy định: Cho phép gia hạn về chủ trương chuyển đổi tên nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn thành phố đến ngày 30/9/2015. Kể từ ngày 01/10/2015 trở về sau không giải quyết bất cứ trường hợp nào.
Như vây, trường hợp ông, bà đến thời điểm hiện nay mới nộp đủ tiền sử dụng đất còn nợ, Trung tâm Phát triển quỹ đất sẽ lập thủ tục cấp giấy chứng nhận QSD đất cho chủ cũ.

TIN TỨC

Việt Nam có 28 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có bờ biển với chiều dài bờ biển trên 3.260 km; diện tích tự nhiên vùng ven biển là 5,87 triệu ha (bằng 17,7% diện tích tự nhiên của cả nước). Vì vậy, đất ven biển chính là một nguồn lực lớn để phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Theo TS. Đào Trung Chính, Phó tổng cục trưởng Tổng cục Đất đai (Bộ Tài nguyên và Môi trường), cuối năm 2015, Bộ TN&MT đã trình Chính phủ dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đất đai.

UBND TP Đà Nẵng vừa ban hành quyết định quy định chính sách khuyến khích trả nợ sớm tiền sử dụng đất đối với các hộ gia đình, cá nhân nợ tiền sử dụng đất trước ngày 1/3/2011.