THÔNG TIN CHI TIẾT


Hội nghị đối thoại Doanh nghiệp năm 2017

Diễn ra vào lúc: 14:00 - Ngày 12/05/2017

Chương trình đối thoại trực tuyến được Cổng Thông tin điện tử thành phố cập nhật liên tục tại địa chỉ www.doithoai.danang.gov.vn.
Quý vị  có thể tham dự và đặt câu hỏi trực tiếp tại buổi đối thoại cùng chúng tôi, thông tin đăng ký xin vui lòng gửi thư điện tử về địa chỉ doithoai@danang.gov.vn.

Số câu hỏi tham gia/Số câu hỏi đã trả lời: 32/ 32
Xem Công ty TNHH SX CB KD XNK Hương Quế hỏi:
 Công ty thành lập từ năm 2005, lúc đó có 5 lao động, hiện nay chúng tôi có hơn 70 lao động tại chỗ, 10 lao động phải gia công ngoài địa bàn công ty, và hơn 10 nhân viên làm việc trên các thị trường. Hiện nay mặt bằng sản xuất chỉ có 400m2 và phải thuê thêm của các hộ dân 600m2, tất cả là 9 ngôi nhà nằm rải rác trong tổ 118 và tổ 120 Khối Đà Sơn, phường Hòa Khánh Nam. Các phương tiện giao nhận hàng hóa không tiếp cận được đến nơi sản xuất mà phải khiêng, vác bộ 150-200m, rủi ro luôn rình rập, ngoài ra phải thuê gia công tại xã Điện Tiến, Quảng Nam cách công ty chúng tôi 28 km. Nhưng nhu cầu hiện nay chúng tôi cần có mặt bằng sản xuất tối thiểu là 2500m2.Trong lộ trình phát triển của công ty đến năm 2025, đặc biệt là phát triển thị trường xuất khẩu và sản phẩm mới, chúng tôi cần có 3500m2 để đảm bảo khoảng 200 lao động làm việc, sản xuất ra 2,5 – 3 triệu sản phẩm /năm, trong đó xuất khẩu chiếm 45%-48%. Đặc điểm ngành hàng sản xuất của công ty chúng tôi hoàn toàn không ảnh hưởng đến môi trường và cũng không ảnh hưởng đến sinh hoạt của khu dân cư lân cận cụ thể: Không khói, Không bụi, Không tiếng ồn, Không có nước thải.
Chúng tôi tha thiết kính đề nghị UBND Thành Phố và các sở ngành liên quan cho chúng tôi đăng ký thuê đất ở tiểu khu công nghiệp nhỏ tại phường Hòa Khánh Nam (nằm cạnh xí nghiệp gạch Quảng Thắng) để xây dựng nhằm ổn định sản xuất và phát triển đáp ứng hàng hóa đưa ra thị trường và xuất khẩu
Công ty thành lập từ năm 2005, lúc đó có 5 lao động, hiện nay chúng tôi có hơn 70 lao động tại chỗ, 10 lao động phải gia công ngoài địa bàn công ty, và hơn 10 nhân viên làm việc trên các thị trường. Hiện nay mặt bằng sản xuất chỉ có 400m2 và phải thuê thêm của các hộ dân 600m2, tất cả là 9 ngôi nhà nằm rải rác trong tổ 118 và tổ 120 Khối Đà Sơn, phường Hòa Khánh Nam. Các phương tiện giao nhận hàng hóa không tiếp cận được đến nơi sản xuất mà phải khiêng, vác bộ 150-200m, rủi ro luôn rình rập, ngoài ra phải thuê gia công tại xã Điện Tiến, Quảng Nam cách công ty chúng tôi 28 km. Nhưng nhu cầu hiện nay chúng tôi cần có mặt bằng sản xuất tối thiểu là 2500m2.Trong lộ trình phát triển của công ty đến năm 2025, đặc biệt là phát triển thị trường xuất khẩu và sản phẩm mới, chúng tôi cần có 3500m2 để đảm bảo khoảng 200 lao động làm việc, sản xuất ra 2,5 – 3 triệu sản phẩm /năm, trong đó xuất khẩu chiếm 45%-48%. Đặc điểm ngành hàng sản xuất của công ty chúng tôi hoàn toàn không ảnh hưởng đến môi trường và cũng không ảnh hưởng đến sinh hoạt của khu dân cư lân cận cụ thể: Không khói, Không bụi, Không tiếng ồn, Không có nước thải.
Chúng tôi tha thiết kính đề nghị UBND Thành Phố và các sở ngành liên quan cho chúng tôi đăng ký thuê đất ở tiểu khu công nghiệp nhỏ tại phường Hòa Khánh Nam (nằm cạnh xí nghiệp gạch Quảng Thắng) để xây dựng nhằm ổn định sản xuất và phát triển đáp ứng hàng hóa đưa ra thị trường và xuất khẩu

 Đơn vị xử lý: BQL các Khu công nghiệp và chế xuất chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND quận Liên Chiểu, và các cơ quan, đơn vị có liên quan.
Trả lời:
Đất ở tiểu khu công nghiệp nhỏ tại phường Hòa Khánh Nam (nằm cạnh Xí nghiệp gạch Quảng Thắng) như doanh nghiệp nêu không nằm trong Khu công nghiệp. UBND quận Liên Chiểu đã chỉ đạo các ngành chức năng, UBND phường Hòa Khánh Nam khảo sát quỹ đất trên địa bàn quận để hỗ trợ doanh nghiệp. Tuy nhiên, hiện nay đất trống trên địa bàn phường Hòa Khánh Nam phù hợp với nhu cầu mở rộng sản xuất của doanh nghiệp không còn, đa số nằm trong các dự án chưa triển khai của thành phố.
Hiện nay, thành phố Đà Nẵng đã có Quyết định số 772/QĐ-UBND ngày 11/02/2017 về phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển ngành công nghiệp thành phố đến năm 2020, tầm nhìn 2030, trong đó trên địa bàn quận có 2 cụm công nghiệp (1 cụm tại phường Hòa Khánh Nam và 1 cụm tại phường Hòa Hiệp Bắc). Sở Công Thương đang chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, UBND quận triển khai các thủ tục thành lập, đầu tư xây dựng các Cụm công nghiệp. Khi các cụm công nghiệp hình thành, các DNNVV trong khu dân cư có thể được di dời vào cụm công nghiệp, đồng thời sẽ là doanh nghiệp vệ tinh cho các doanh nghiệp trong KCN.
Xem Hà Giang, Giám đốc Công ty Cổ phần cơ khí Hà Giang Phước Tường về công nghiệp hỗ trợ (CNHT) hỏi:
 Tôi đề nghị:
- Xây dựng các cụm công nghiệp nhỏ bên cạnh tất các khu công nghiệp lớn, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp sản xuất trong các khu dân cư vào hết các cụm công nghiệp.
- Các doanh nghiệp lớn sẽ tìm đến các cụm công nghiệp, tìm các doanh nghiệp phù hợp, có tiềm năng, để thảo luận, bàn cách hợp tác, đào tạo hướng dẫn họ tham gia CNHT.
- Các Doanh nghiệp vừa và nhỏ khi đã ổn định mặt bằng buộc vào thế phải phát triển, họ sẽ tìm cách nâng cao chuyên môn, đầu tư thiết bị phù hợp để tham gia CNHT. Thực tế hiện nay, các Doanh nghiệp vừa và nhỏ đang làm ăn không ổn định, chưa dám đầu tư nhiều. Chỉ có con đường tham gia CNHT mới giúp họ phát triển ổn định được

 Đơn vị xử lý: Sở Công thương chủ trì, phối hợp với BQL các Khu công nghiệp và chế xuất và các cơ quan, đơn vị có liên quan.
Trả lời:
Hiện nay nhu cầu về mặt bằng sản xuất của các DNNVV ngày càng trở nên bức thiết. Trong khi đó trên địa bàn thành phố có 06 khu công nghiệp (KCN) và 01 cụm công nghiệp (CCN) đã gần như lấp đầy. Do đó, Sở Công Thương đã tham mưu UBND thành phố ban hành Quyết định số 772/QĐ-UBND ngày 11/02/2017 phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển ngành công nghiệp thành phố đến năm 2020, tầm nhìn 2030, trong đó quy hoạch thêm 04 KCN và 08 CCN mới. 
Trong số đó, hiện UBND thành phố đã có chủ trương thành lập 3 CCN gồm CCN Cẩm Lệ (bên cạnh KCN Hòa Cầm), CCN Hòa Nhơn (bên cạnh KCN Hòa Nhơn), CCN Hòa Khánh Nam (gần KCN Hòa Khánh và KCN Hòa Khánh MR). Khi đó, các DNNVV trong khu dân cư có thể được di dời vào CCN, đồng thời sẽ là doanh nghiệp vệ tinh cho các doanh nghiệp trong KCN. Sở Công Thương đang chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, UBND các quận, huyện triển khai các thủ tục thành lập, đầu tư xây dựng các CCN trên.
Về phát triển công nghiệp hỗ trợ (CNHT), Sở Công Thương đã tham mưu UBND thành phố ban hành Chương trình phát triển CNHT tại Quyết định số 745/QĐ-UBND ngày 05/02/2015 và chính sách hỗ trợ, ưu đãi phát triển CNHT tại Quyết định số 34/2016/QĐ-UBND ngày 01/11/2016. Hiện nay Sở Công Thương đang tổ chức triển khai các chính sách này, hướng dẫn các DN CNHT thực hiện các thủ tục, hồ sơ để được hưởng hỗ trợ, ưu đãi.
Đồng thời, để tạo điều kiện liên kết, hợp tác, kết nối cung cầu giữa các DN CNHT với các doanh nghiệp lớn, Sở Công Thương hiện đã xây dựng phần mềm quản lý cơ sở dữ liệu CNHT thành phố, trong đó bao gồm các thông tin về các doanh nghiệp CNHT thuộc các ngành nghề, lĩnh vực với các thông tin về sản phẩm, năng lực hoạt động của doanh nghiệp. Phần mềm quản lý cơ sở dữ liệu này là phần mềm trực tuyến, do đó tất cả các tổ chức, cá nhân, cơ quan quản lý nhà nước, nhà đầu tư có nhu cầu có thể tìm kiếm và trích xuất thông tin liên quan. Hiện Sở Công Thương đang khảo sát thu thập thông tin về các doanh nghiệp để hoàn thiện phần mềm.
Hơn nữa, theo Kế hoạch hợp tác, liên kết giữa thành phố Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam ban hành kèm theo Quyết định số 4593/QĐ-UBND ngày 11/7/2016, Sở Công Thương dự kiến sẽ tổ chức liên kết, kết nối cung cầu giữa các DN CNHT thành phố với Công ty Ô tô Trường Hải của tỉnh Quảng Nam
Xem Các nhà đầu tư hỏi:
 Các nhà đầu tư trên địa bàn thành phố Đà Nẵng luôn có nhu cầu đầu tư đường dây và trạm biến áp để cấp điện phục vụ sản xuất. Ngoài tiền thiết bị trạm biến áp và đường dây 22 KV thì hiện nay các nhà đầu tư phải trả thêm tiền đấu nối quá cao do phải đấu nóng (hot line); giá cả mỗi lần đấu nối luôn ở mức trên 20 triệu do phải dùng thiết bị chuyên dùng của ngành điện. Việc này dẫn đến phát sinh chi phí lớn cho nhà đầu tư. Rất mong ngành điện xem xét giảm mức tiền đấu nối

Đơn vị xử lý: Sở Công thương, Điện lực Đà Nẵng chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan.
Trả lời:
Về kiến nghị này, Sở Công Thương đã có Công văn số 515/SCT-QLNL ngày 30/3/2017 đề nghị Công ty TNHH MTV Điện lực Đà Nẵng tham gia ý kiến. Trên cơ sở ý kiến của Công ty TNHH MTV Điện lực Đà Nẵng tại Công văn số 1195/DNPC-KH&VT ngày 03/4/2017, Sở Công Thương có ý kiến như sau:
Theo báo cáo của Công ty TNHH MTV Điện lực Đà Nẵng, việc triển khai công nghệ sửa chữa nóng lưới điện không cần cắt điện (hotline) là thực hiện theo chỉ đạo của Tập đoàn Điện lực Việt Nam và Tổng Công ty Điện lực miền Trung nhằm nâng cao độ tin cậy cung cấp điện. Để làm được điều này, Công ty TNHH MTV Đà Nẵng đã đầu tư thiết bị và chi phí đào tạo rất lớn, mặt khác công nhân làm việc trong điều kiện yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn do phải tiếp xúc trực tiếp với lưới điện cao thế đang mang điện. Do đó, Công ty TNHH MTV Đà Nẵng đã xây dựng đơn giá xây lắp sửa chữa đường dây tải điện và trạm biến áp 6kV-35kV đang mang điện (hotline) dựa trên chi phí thực tế và có báo cáo Sở Công Thương, trong đó đơn giá thực hiện các công việc thấp nhất là 1.914.847 đồng và cao nhất là 12.046.821 đồng, chứ không đến mức trên 20 triệu đồng như phản ánh của các nhà đầu tư. Về căn cứ xây dựng đơn giá, Công ty TNHH MTV Đà Nẵng hiện đang vận dụng Định mức dự toán - Đơn giá xây dựng cơ bản lắp đặt, sửa chữa đường dây điện và trạm biến áp đang mang điện (Hotline) tới cấp điện áp 35kV ban hành kèm theo Quyết định số 1353/QĐ-KHĐT ngày 11/6/2003 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp (nay là Bộ Công Thương).
Do Công ty TNHH MTV Điện lực Đà Nẵng là một trong những đơn vị tiên phong trong việc triển khai công nghệ sửa chữa nóng lưới điện nên Sở Công Thương đã yêu cầu Công ty TNHH MTV Điện lực Đà Nẵng báo cáo Tổng Công ty Điện lực miền Trung, Tập đoàn Điện lực Việt Nam nghiên cứu xây dựng bộ đơn giá sửa chữa nóng lưới điện áp dụng trong Tập đoàn Điện lực Việt Nam, trình Bộ Công Thương xem xét ban hành để có cơ sở thực hiện thống nhất trên toàn quốc.
Xem Công ty Cổ phần Thủy sản và Thương mại Thuận Phước hỏi:
 Đề nghị UBND thành phố Đà Nẵng cùng các Sở, ngành nghiên cứu xây dựng và áp dụng đơn giá thuê đất ưu đãi cho Công ty.

 Đơn vị xử lý: Ban quản lý các Khu công nghiệp và chế xuất chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan.
Trả lời:
Ngày 05/4/2017, Ban quản lý các Khu công nghiệp và chế xuất chủ trì cuộc họp, với sự tham dự của đại diện Văn phòng UBND thành phố, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Lãnh đạo Công ty Phát triển và khai thác hạ tầng KCN (Daizico) và đại diện Công ty Cổ phần Thủy sản và Thương mại Thuận Phước.
BQL Khu công nghiệp và chế xuất đã có Công văn số 480/BQL-QLDN ngày 07/4/2017 gửi Công ty Cổ phần Thủy sản và Thương mại Thuận Phước trả lời kiến nghị cho doanh nghiệp, đồng thời báo cáo Thường trực Thành ủy, Thường trực HĐND, UBND thành phố 
Xem Công ty CP Điện tử và Tin học Đà Nẵng (Viettronimex) hỏi:
 Bản thân doanh nghiệp không kinh doanh vận tải hàng hóa và không chuyên về kinh doanh vận tải; đồng thời nếu là kinh doanh vận tải hàng hóa phải có nhiều điều kiện cụ thể. Với những điều kiện về gắn phù hiệu của Nghị định 86/1014/NĐ/CP đối với xe ô tô tải để vận tải hàng hóa làm cho doanh nghiệp chúng tôi rất khó khăn trong việc sử dụng phương tiện vận tải để phục vụ mục đích kinh doanh. Khi vận chuyển hàng giao cho đại lý thì bị cơ quan chức năng phạt gây khó khăn và lãng phí cho doanh nghiệp và cho toàn xã hội.

 Đơn vị xử lý: Sở Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan.
Trả lời:
Hoạt động sử dụng xe ô tô tải để vận chuyển hàng hóa phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của các đơn vị thuộc dạng “kinh doanh vận tải hàng hóa không thu tiền trực tiếp” theo quy định tại Nghị định 86/2014/NĐ-CP của Chính phủ. 
Theo các quy định tại Nghị định 86/2014/NĐ-CP ngày 10/9/2014 của Chính phủ về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô và Thông tư số 63/2014/TT-BGTVT ngày 07/11/2014 của Bộ Giao thông vận tải quy định về tổ chức, quản lý hoạt động vận tải bằng xe ô tô và dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ, trong trường hợp đơn vị thuộc một trong những đối tượng sau đây phải có Giấy phép kinh doanh vận tải:
- Sử dụng phương tiện để vận chuyển hàng nguy hiểm theo quy định của Chính phủ về danh mục hàng nguy hiểm, vận chuyển hàng nguy hiểm và thẩm quyền cấp phép vận chuyển hàng nguy hiểm.
- Sử dụng phương tiện để vận chuyển hàng siêu trường, siêu trọng theo quy định về tải trọng, khổ giới hạn của đường bộ; lưu hành xe quá tải trọng, xe quá khổ giới hạn, xe bánh xích trên đường bộ; vận chuyển hàng siêu trường, siêu trọng; giới hạn xếp hàng hóa trên phương tiện giao thông đường bộ khi tham gia giao thông trên đường bộ.
- Có từ 05 xe trở lên.
- Sử dụng phương tiện có khối lượng hàng chuyên chở cho phép tham gia giao thông từ 10 tấn trở lên để vận chuyển hàng hóa.
Tại nội dung câu hỏi của đơn vị không nêu rõ số lượng xe ô tô tải sử dụng, khối lượng hàng hóa chuyên chở cho phép tham gia giao thông của xe, tính chất của loại hàng hóa vận chuyển. Vì vậy, đề nghị đơn vị căn cứ tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị mình, kế hoạch phát triển kinh doanh, quy mô đội xe dự kiến đầu tư để xác định thời điểm đăng ký kinh doanh vận tải phù hợp theo các quy định hiện hành của Chính phủ và Bộ GTVT. Hồ sơ và thủ tục đăng ký kinh doanh vận tải bằng xe ô tô được niêm yết công khai tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả - Sở Giao thông vận tải và được đăng trên website của Sở Giao thông vận tải. Đơn vị có thể liên hệ với Sở Giao thông vận tải tại Tầng 14, Trung tâm Hành chính thành phố, SĐT Phòng Kế hoạch - Đầu tư 0236.3826088 để được hướng dẫn cụ thể.
Xem Kiến nghị của doanh nghiệp hỏi:
 Ý kiến của DN phản ảnh thái độ không đúng mực của Quản lý thị trường thành phố

 Đơn vị xử lý: Chi cục quản lý thị trường chủ trì, phối hợp các cơ quan, đơn vị có liên quan
Trả lời:
1. Về thái độ làm việc
Thời gian qua, lãnh đạo Chi cục rất quan tâm và đưa vào kế hoạch hằng năm việc phổ biến, quán triệt trong toàn Chi cục về các ý kiến, văn bản chỉ đạo của cấp trên và Quy chế Ngành. Đặc biệt, Chi cục đã thường xuyên quán triệt Chỉ thị 29 của Ban Thường vụ Thành ủy và Chỉ thị 14 của Bộ Công Thương năm 2012 về thực hiện một số biện pháp nâng cao chất lượng hoạt động công vụ của công chức Quản lý thị trường (CC QLTT). Qua đó, CC QLTT thực hiện tốt việc “Rèn tác phong chính quy, luyện ứng xử văn hóa” ; thiết lập cái nhìn thiện cảm của thương nhân và người tiêu dùng. Tuy nhiên, thực tế công tác vẫn còn có Kiểm soát viên (KSV) chưa chấp hành nghiêm túc các cuộc vận động, Quy chế Ngành. Chi cục xin nghiêm túc tiếp thu và chân thành cảm ơn phản ảnh của doanh nghiệp. Chi cục mong muốn được tiếp nhận nhanh chóng mọi thông tin về thái độ làm việc của CC QLTT không làm hài lòng doanh nghiệp để Chi cục kịp thời chấn chỉnh nhằm xây dựng lực lượng ngày càng tốt hơn.
2. Về chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của QLTT
- Vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của lực lượng QLTT được quy định tại Chương II Pháp lệnh QLTT ;
Lực lượng Quản lý thị trường là lực lượng chuyên trách của Nhà nước thực hiện chức năng phòng, chống, xử lý các hành vi kinh doanh hàng hóa nhập lậu; sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm, hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ; hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ; hành vi vi phạm pháp luật về chất lượng, đo lường, giá, an toàn thực phẩm và gian lận thương mại; hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. (Điều 7 Pháp lệnh).
- Kiểm tra việc chấp hành pháp luật của tổ chức, cá nhân trong các lĩnh vực khác mà lực lượng Quản lý thị trường được Chính phủ giao thẩm quyền kiểm tra, xử phạt vi phạm hành chính. (Khoản 3, Điều 17 Pháp lệnh).
Chi cục đã định kỳ kiểm tra nội bộ và chưa phát hiện hồ sơ nào xử phạt mà áp dụng sai văn bản chế định và các Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính của Chính phủ ở các lĩnh vực được Chính phủ giao thẩm quyền kiểm tra, xử phạt vi phạm hành chính .
3. Về giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu
Giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu không bãi bỏ. Theo Thông tư 60/2014/TT-BCT ngày 27/12/2014 (còn hiệu lực, hiện hành) quy định chi tiết một số Điều của Nghị định số 94/2012/NĐ-CP ngày 12/11/2012 của Chính phủ về sản xuất kinh doanh rượu thì đối với hoạt động bán rượu tiêu dùng tại chỗ (dịch vụ bán lẻ đồ uống tiêu dùng tại chỗ) không phải có giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu. Nếu thương nhân bán lẻ sản phẩm rượu cho người tiêu dùng sử dụng ở vị trí khác (không tiêu dùng tại chỗ) thì vẫn phải có giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu theo quy định.
4. Hiện nay, Chi cục thực hiện theo Thông tư 09/2013/TT-BCT ngày 02/5/2013 của Bộ Công thương quy định về hoạt động kiểm tra và xử phạt vi phạm hành chính của QLTT.
Chi cục QLTT chân thành cảm ơn các ý kiến phản ảnh của doanh nghiệp và nghiêm túc tiếp thu để thực thi công vụ ngày một tốt hơn
Xem Công ty Cổ phần Vật tư & Thiết bị y tế Mem-Co hỏi:
 Về việc áp mã nhập khẩu đối với nguyên vật liệu về gạc hút nước, bông y tế không thống nhất dẫn đến khiếu nại, khiếu kiện giữa doanh nghiệp và cơ quan nhà nước.

 Đơn vị xử lý: Cục Hải quan thành phố chủ trì, phối hợp với Cục thuế và các đơn vị có liên quan.
Trả lời:
1. Về mã số mặt hàng bông y tế
Mặt hàng Bông cuộn, dày 3 mm, rộng 88cm, 15-20 kg/cuộn do Công ty CP Vật tư & thiết bị y tế Mem-co nhập khẩu, hiện nay, có 02 kết quả phân loại khác nhau. Để thống nhất trong việc phân loại hàng hóa, Cục Hải quan Tp Đà Nẵng đã có công văn số 508/HQĐNg-TXNK ngày 23/3/2017 báo cáo Tổng cục Hải quan đề nghị hướng dẫn thực hiện thống nhất và có công văn số 509/HQĐNg-TXNK ngày 23/03/2017 trả lời Công ty CP Vật tư & thiết bị y tế Mem-co về vấn đề này.
2. Về việc ấn định thuế và thuế GTGT đối với mặt hàng gạc hút nước dùng trong y tế
- Về việc hủy các Quyết định ấn định thuế:
Chi cục HQCK Cảng Đà Nẵng đã ban hành Quyết định số 443242/QĐ-HQCĐN ngày 08/02/2017, theo đó hủy bỏ các quyết định ấn định thuế đối với mặt hàng Gạc hút nước dùng trong y tế theo chỉ đạo của Tổng cục Hải quan tại công văn số 519/TCHQ-TTr ngày 23/01/2017 và của Cục Hải quan Tp Đà Nẵng tại công văn số 185/HQĐNg-TTr ngày 24/01/2017.
- Về thuế GTGT:
Thuế suất thuế GTGT tại biểu thuế GTGT theo danh mục hàng hóa nhập khẩu ban hành kèm theo Thông tư số 83/2014/TT-BTC ngày 26/6/2014 đối với nguyên liệu mã số 5208 là 10%, đối với thành phẩm mã số 30.05 là 5%. Việc bất cập về chính sách thuế, Tổng cục Hải quan đã có công văn số 11983/TCHQ-VP ngày 22/12/2016, theo đó, ghi nhận kiến nghị của doanh nghiệp để nghiên cứu phương án sửa đổi chính sách thuế cho phù hợp
Xem Matthias Wiesmann – Tổng Giám đốc Khách sạn Furama hỏi:
 Nên mở các đường bay trực tiếp từ Úc, Trung Đông và Châu Âu đến Đà Nẵng để thu hút khách du lịch từ các thị trường này, đặc biệt là khách du lịch phương tây để hướng Đà Nẵng trở thành điểm đến mang tầm quốc tế

 Đơn vị xử lý: Sở Ngoại vụ, Cảng Hàng không quốc tế Đà Nẵng và các cơ quan, đơn vị có liên quan
Trả lời:
Cảng HKQT là chi nhánh của Tổng công ty Cảng Hàng không Việt Nam (ACV), chúng tôi luôn có các hoạt động phát triển trong công tác đầu tư cơ sở hạ tầng; xúc tiến, quảng bá du lịch và hàng không như phối hợp với Sở Du lịch thành phố Đà Nẵng (Ký Biên bản ghi nhớ hợp tác giữa DIA và Sở Du lịch Tp Đà Nẵng), Hiệp hội Du lịch Đà Nẵng, Hiệp hội Lữ hành Đà Nẵng và các Hãng hàng không nội địa và Quốc tế trong việc xúc tiến mở các đường bay quốc tế mới đến Đà Nẵng, trong đó có thị trường Úc, Trung Đông và Châu Âu; đồng thời thực hiện các chính sách khuyến khích về giá, hỗ trợ thủ tục đối với các Hãng hàng không mới, đường bay mới, theo Quy định hiện hành.
Xem Kiến nghị của nhà đầu tư hỏi:
 Tiến độ xúc tiến hiện nay của dự án Khu công viên phần mềm số 2. Khi nào dự án chuẩn bị triển khai và đi vào hoạt động

 Đơn vị xử lý: Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông và cơ quan, đơn vị có liên quan
Trả lời:
Dự án Khu công viên phần mềm tại khu vực phường Thuận Phước đã được phê duyệt Sơ đồ ranh giới sử dụng đất. 
Thực hiện chỉ đạo của UBND thành phố về việc triển khai đầu tư dự án, ngày 29/3/2017 Sở Xây dựng đã ban hành Công văn số 2564/SXD-QLQH về việc dự án Khu Công viên phần mềm tại phường Thuận Phước, quận Hải Châu đề nghị Ban Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư khẩn trương phối hợp Viện Quy hoạch xây dựng, nhà đầu tư tiềm năng và các đơn vị có liên quan lập hồ sơ Tổng mặt bằng quy hoạch chi tiết TL 1/500 Khu Công viên phần mềm nêu trên. Hiện nay, các đơn vị đang triển khai nghiên cứu lập quy hoạch. 
Vừa qua, tại cuộc ngày 07/4/2017 tại Văn phòng Thành ủy, Ban Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư và Tập đoàn Công nghiệp Sembcorp đã báo cáo Lãnh đạo thành phố phương án quy hoạch giai đoạn 1 của dự án (phần diện tích 5,3ha).
 Ngày 14/4/2017, UBND thành phố đã có Công văn số 2721/UBND-TH về việc triển khai dự án Khu công viên phần mềm số 2, theo đó giao các ngành có liên quan khẩn trương thực hiện các thủ tục triển khai dự án trên tinh thần tạo điều kiện tốt nhất để dự án sớm triển khai, kịp khởi công trong dịp diễn ra Tuần lễ cấp cao APEC 2017 tại Đà Nẵng.
Thực hiện chỉ đạo của UBND thành phố tại Công văn nêu trên, Sở Xây dựng đã chỉ đạo Viện Quy hoạch xây dựng phối hợp nhà đầu tư hoàn thiện hồ sơ Tổng mặt bằng quy hoạch chi tiết (dự kiến trong tháng 4/2017), trình thẩm định, phê duyệt, làm cơ sở để các đơn vị có liên quan triển khai các thủ tục tiếp theo.
Xem HTX SXKD & DV Hoa cây cảnh Vân Dương hỏi:
 Đề xuất thành phố tiêu thụ sản xuất nông nghiệp cho các HTX và hỗ trợ cho các HTX khi sản xuất nông nghiệp bị thiên tai mất mùa.

 Trả lời của Sở Công thương:
• Công tác hỗ trợ đối với các HTX trên địa bàn thành phố: 
Để hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm sản xuất nông nghiệp cho các HTX trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, hằng năm, đối với lĩnh vực quản lý của ngành Sở Công Thương đã thường xuyên tham mưu, đề xuất các chương trình, chính sách và tổ chức triển khai các hoạt động hỗ trợ HTX, cụ thể như sau:
- Tham mưu UBND thành phố ban hành các chính sách hỗ trợ tiêu thụ nông sản như: Chương trình phát triển thương hiệu cho một số sản phẩm ưu tiên của thành phố Đà Nẵng tại Quyết định số 8585/QĐ-UBND ngày 09/12/2013 để hỗ trợ các HTX xây dựng và phát triển thương hiệu…
- Để đẩy mạnh liên kết với hệ thống siêu thị tạo kênh tiêu thụ sản phẩm nông sản địa phương, Sở đã tham mưu UBND thành phố tổ chức Hội nghị đưa hàng nông sản vào hệ thống siêu thị và các chợ của thành phố; tổ chức các đợt tiếp xúc, tọa đàm, kết nối cung cầu giữa các HTX sản xuất nông nghiệp, công nghiệp-tiểu thủ công nghiệp, thương mại dịch vụ với các cơ sở sản xuất, nhà phân phối, trung tâm thương mại siêu thị trên địa bàn. 
- Hỗ trợ cho các HTX 50% chi phí gian hàng tham gia các Hội chợ trong và ngoài thành phố và 100% kinh phí tham gia các phiên chợ về các vùng nông thôn, miền núi, vùng sâu vùng xa và các khu công nghiệp, khu đông dân cư...
- Hỗ trợ các HTX, doanh nghiệp sản xuất rau an toàn đưa hàng rau củ quả an toàn vào tiêu thụ tại các chợ thuộc quản lý của Sở; hỗ trợ tổ chức quầy hàng kinh doanh tại chợ Đầu mối Hòa Cường nhằm giúp bà con nông dân thành phố tiêu thụ hàng nông sản.
- Làm đầu mới hỗ trợ các HTX tiếp xúc, gặp gỡ với các doanh nghiệp đầu mối đến từ các tỉnh Lâm Đồng, An Giang, Bến Tre và các tỉnh thành khác trên cả nước... để tìm đầu ra cho sản phẩm và tăng cường các hoạt động giao thương với các tỉnh bạn.
Đã hỗ trợ 7 HTX, Tổ hợp tác đăng ký nhãn hiệu hàng hóa như: HTX Dịch vụ nông nghiệp Hòa Nhơn, HTX SXKH-DVTM Kim Thanh, Tổ hợp tác Rau an toàn Cẩm Nê,...
- Hỗ trợ các HTX xây dựng website thương mại điện tử và hỗ trợ, tạo điều kiện cho các HTX tham gia gian hàng trên Sàn thương mại điện tử uy tín.
Tiếp tục triển khai các chương trình hỗ trợ DN, trong đó có các HTX sản xuất nông nghiệp; năm 2017 Sở Công Thương sẽ tổ chức Chương trình kết nối cung cầu kết hợp với Hội chợ Quốc tế Thương mại, Du lịch và Đầu tư hành lang kinh tế Đông Tây- Đà Nẵng 2017 (tháng 8/2017); hỗ trợ các HTX chi phí gian hàng tham gia các HCTL tại Đà Nẵng và các tỉnh, thành. Đây là cơ hội để các HTX kết nối, giới thiệu sản phẩm, tìm kiếm đối tác cung ứng, tiêu thụ sản phẩm.
• Hoạt động hỗ trợ tiêu thụ đối với mặt hàng hoa, cây cảnh của các HTX:
           - Tham mưu UBND thành phố có chỉ đạo với các ngành yêu cầu ưu tiên sử dụng hoa, cây cảnh của các HTX trên địa bàn thành phố để phục vụ trong các dip lễ, hội như: Hội hoa xuân, Con đường hoa, ... có nhu cầu về hoa, cây cảnh.
          - Phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Hội Nông dân thành phố, Liên minh Hợp tác xã tổ chức các hoạt động hỗ trợ tạo điều kiện các HTX hoa, cây cảnh giới thiệu sản phẩm đến với các đối tượng khách hàng có nhu cầu: tổ chức hội nghị chuyên đề cho các đối tượng thuộc ngành nghề hoa, cây cảnh gặp gỡ giao lưu, liên kết cung cấp nguyên liệu, giống và tiêu thụ sản phẩm của nhau; tổ chức kết nối với các nhà hàng, khách sạn,... để các HTX cung cấp sản phẩm.
Đối với Hỗ trợ HTX khi sản xuất nông nghiệp gặp thiên tai mất mùa, Tùy theo tình hình cụ thể Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp Sở Công Thương đề xuất UBND thành phố xử lý
Xem Kiến nghị của doanh nghiệp hỏi:
Công ty TNHH Huy Trang; Công ty TNHH Vạn Thuận Thành; Công ty TNHH Thiết bị và Dịch vụ khoa học kỹ thuật Quang Việt; Công ty TNHH Kỹ thuật cơ điện Thành Tân; Công ty TNHH SX-DVTM  Tịnh Trân
Đề nghị được tạo điều kiện thuê đất trong KCN hoặc CCN để ổn định sản xuất

 Trả lời của Sở Công thương:
Hiện nay UBND thành phố đã có chủ trương thành lập 3 CCN gồm CCN Cẩm Lệ (bên cạnh KCN Hòa Cầm), CCN Hòa Nhơn (bên cạnh KCN Hòa Nhơn), CCN Hòa Khánh Nam (gần KCN Hòa Khánh và KCN Hòa Khánh MR). Theo chỉ đạo của UBND thành phố, Sở Công Thương chủ trì, phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan đẩy nhanh tiến độ triển khai các thủ tục thành lập, đầu tư xây dựng các CCN trên. Sở Công Thương sẽ tổng hợp nhu cầu thuê đất của các doanh nghiệp và sẽ chủ trì, phối hợp với các quận, huyện bố trí cho thuê đất sau khi CCN hình thành.
Xem Công ty TNHH SX-DV TM Tịnh Trân, Công ty TNHH kỹ thuật cơ điện Thành Tân hỏi:
 Mong được tiếp cận vốn ưu đãi hỗ trợ doanh nghiệp mở rộng sản xuất, đổi mới công nghệ, nâng cao năng lực

 Trả lời của Quỹ Đầu tư phát triển:
+ Theo quy định tại Nghị định số 37/2013/NĐ-CP ngày 22/4/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 138/2007/NĐ-CP ngày 28/8/2007 về tổ chức và hoạt động của Quỹ  đầu tư phát triển địa phương, Quỹ thực hiện cho vay trung, dài hạn các dự án đầu tư thuộc Danh mục các lĩnh vực kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội ưu tiên phát triển của địa phương đã được UBND thành phố ban hành tại Quyết định số 5116/QĐ-UBND ngày 30/7/2017. Đơn vị vay vốn (chủ đầu tư dự án) theo quy định là các tổ chức có tư cách pháp nhân hoặc các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế.
+ Về kiến nghị của Công ty TNHH SX-DVTM Tịnh Trân, qua trao đổi với đại diện đơn vị được biết Công ty có kế hoạch di dời cơ sở hiện tại chuyên sản xuất các sản phẩm bằng gang vào khu công nghiệp Hòa Cầm, tuy nhiên hiện nay Công ty mới đang trong giai đoạn tìm hiểu việc thuê đất trong khu công nghiệp do đó chưa lập dự án cụ thể. Trong trường hợp Công ty triển khai đầu tư dự án thì thuộc đối tượng cho vay tại Quỹ theo Quyết định 5116/QĐ-UBND nêu trên, vì vậy, sau khi Công ty hoàn thành các thủ tục thuê đất, Quỹ sẽ liên hệ với Công ty để tư vấn, hướng dẫn cụ thể về hồ sơ, thủ tục, điều kiện, chính sách vay vốn theo quy định.
+ Về kiến nghị của Công ty TNHH kỹ thuật cơ điện Thành Tân, qua trao đổi với đại diện đơn vị được biết Công ty đang có kế hoạch mua đất để đầu tư cơ sở sản xuất các sản phẩm lưu niệm phục vụ du lịch của thành phố. Trong trường hợp Công ty triển khai đầu tư dự án thì thuộc đối tượng cho vay tại Quỹ theo Quyết định 5116/QĐ-UBND nêu trên và thuộc đối tượng hỗ trợ phát triển sản xuất các sản phẩm lưu niệm, vay vốn, đầu tư đổi mới thiết bị công nghệ, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật theo Quyết định số 30/2014/QĐ-UBND ngày 10/9/2014 của UBND thành phố Đà Nẵng, vì vậy, sau khi hoàn thành các thủ tục mua đất, Quỹ sẽ liên hệ với Công ty để tư vấn, hướng dẫn cụ thể về hồ sơ, thủ tục, điều kiện, chính sách vay vốn theo quy định. Đồng thời đề nghị Công ty làm việc với Sở Công thương để được hưởng các chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất các sản phẩm lưu niệm theo Quyết định số 30/2014/QĐ-UBND ngày 10/9/2014 của UBND thành phố Đà Nẵng.
Xem . Công ty CP "SOVITCOM hỏi:
 Giảm thuế Thu nhập doanh nghiệp, thuế giá trị gia tăng cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa và doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ.

 Đơn vị xử lý: Cục thuế thành phố trả lời
Trả lời:
1.1/ Về thuế GTGT: Căn cứ theo quy định hiện hành thì không có chính sách miễn, giảm thuế GTGT cho doanh nghiệp nhỏ và vừa cũng như doanh nghiệp thuộc dự án sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ.    
1.2/ Về ưu đãi thuế TNDN: 
+ Đối với doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ: Được thực hiện theo Thông Thông tư số 96/2015/TT-BTC ngày 22/6/2015 của Bộ Tài chính, sửa đổi, bổ sung Thông tư số 78/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính, cụ thể:
- Được áp dụng thuế suất ưu đãi 10% trong thời gian 15 năm (theo Khoản 1 Điều 11 Thông tư 96/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính);
- Được miễn 4 năm và giảm 50% trong 9 năm tiếp theo (Theo Khoản 1 Điều 12 Thông tư 96/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính).
+ Đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ: Việc về ưu đãi  thuế TNDN đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ được thực hiện theo chính sách ưu đãi thuế TNDN chung áp dụng cho tất cả các loại hình doanh nghiệp.
Xem Công ty CP "SOVITCOM" hỏi:
 Đề nghị thành phố xây dựng chính sách bình đẳng giữa các loại hình doanh nghiệp về tiền thuê đất trong khu công nghiệp.

 Đơn vị xử lý: BQL các khu công nghiệp và chế xuất, trả lời.
Trả lời:
- Căn cứ Khoản 2, Điều 48, Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư quy định hoạt động của nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao và khu kinh tế: “Định giá cho thuê đất, giá cho thuê lại đất đã xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật; giá cho thuê, giá bán nhà xưởng, văn phòng, kho bãi và các loại phí dịch vụ khác theo quy định của pháp luật và đăng ký với Ban Quản lý về khung giá và các loại phí sử dụng hạ tầng. Việc đăng ký khung giá và các loại phí sử dụng hạ tầng thực hiện định kỳ 6 tháng hoặc trong trường hợp có sự điều chỉnh khác so với khung giá và các loại phí sử dụng hạ tầng đã đăng ký”.
Vì vậy, các Công ty hạ tầng hiện đang hoạt động theo Luật doanh nghiệp được quyền tự định giá cho thuê lại đất, tiền sử dụng hạ tầng theo quy định Pháp luật và đăng ký với Ban Quản lý định kỳ 6 tháng một lần hoặc khi có điều chỉnh khác. Công ty kinh doanh hạ tầng KCN có trách nhiệm cùng các nhà đầu tư trong KCN tự thỏa thuận về giá thuê lại đất và sử dụng hạ tầng, đảm bảo hài hòa lợi ích các bên và phù hợp với quy định của pháp luật. 
Riêng đối với KCN Hòa Khánh và KCN dịch vụ Thủy sản do thành phố đầu tư thì thực hiện đơn giá thuê lại đất và sử dụng hạ tầng theo Quyết định số 272/QĐ-UBND ngày 14/01/2016 của UBND thành phố Quy định đơn giá cho thuê lại đất và sử dụng hạ tầng tại các KCN do thành phố Đà Nẵng đầu tư và Quyết định số 7515/QĐ-UBND ngày 31/10/2016 của UBND thành phố Về việc sửa đổi Quyết định số 272/QĐ-UBND ngày 14/01/2016 của UBND thành phố Đà Nẵng về quy định dơn giá cho thuê lại đất và sử dụng hạ tầng tại các KCN do thành phố đầu tư.
Đối với 2 KCN do thành phố đầu tư, việc áp dụng đơn giá cho thuê lại đất, sử dụng hạ tầng đối với tất cả các DN khi đầu tư vào 2 KCN này là bình đẳng như nhau (không phân biệt đối xử trong nước, nước ngoài; không phân biệt quy mô lớn, nhỏ hay loại hình DN).
Xem Công ty TNHH Huy Trang hỏi:
 "Hiện nay doanh nghiệp đã dừng hoạt động sản xuất nằm trong khu dân cư, Đơn vị mong muốn được thuê đất trong khu công nghiệp hoặc cụm công nghiệp để có thể khôi phục sản xuất đầu tư ổn định lâu dài và  được hỗ trợ về trả tiền thuê đất hàng năm, không trả một lần tiền thuê đất trong 50 năm. Diện tích đất cần là 5.000 m2 trở lên".

 Đơn vị xử lý: BQL các khu công nghiệp và chế xuất, trả lời.
- Đến nay, trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 03 khu công nghiệp còn đất trống (đã hoàn chỉnh hạ tầng) cho các Dự án/doanh nghiệp thuê lại đất để đầu tư sản xuất: Khu công nghiệp Hòa Khánh mở rộng, khu công nghiệp Liên Chiểu và khu công nghiệp Hòa Cầm. Tuy nhiên tại các khu công nghiệp (KCN) này, các Công ty Kinh doanh hạ tầng KCN (Công ty CP đầu tư Sài Gòn - Đà Nẵng, Công ty Đầu tư KCN Hòa Cầm) thu tiền thuê lại đất theo phương thức: Trả tiền thuê lại đất một lần cho cả thời gian thuê.
- Ngày 07/4/2017 Thủ tướng Chính phủ đồng ý chủ trương điều chỉnh, bổ sung quy hoạch tổng thể phát triển các KCN thành phố Đà Nẵng đến năm 2020. Trong đó có các KCN mới:
- KCN Hòa Nhơn
- KCN Hòa Ninh
- Mở rộng KCN Hòa Cầm (giai đoạn 2)
Nhà đầu tư có nhu cầu thuê lại đất tại các KCN mới, đề nghị liên hệ Ban Quản lý - Tầng 30, Tòa nhà Trung tâm hành chính thành phố Đà Nẵng, số 24 Trần Phú (Phòng Quản lý đầu tư - Điện thoại: 0236.3810422) để được hướng dẫn cụ thể
Xem Hà Giang, Giám đốc Công ty Cổ phần cơ khí Hà Giang Phước Tường về đổi mới công nghệ hỏi:
 Quyết định 36/2016 đã mở ra tốt hơn nhiều so với Quyết định 2799 trước đây. Là một doanh nghiệp, tôi đề nghị Sở KH-CN mạnh dạn triển khai đến với doanh nghiệp để hiểu rõ hơn về hoàn cảnh doanh nghiệp và triển khai thành một phong trào lớn mạnh về đổi mới công nghệ. Hiện nay sở KHCN đã triển khai được bước đầu với số lượng doanh nghiệp thụ hưởng ở con số khiêm tốn “hàng chục”. Con số doanh ngiệp tham gia phải là hàng trăm mới có phong trào phổ biến, mới làm cho nền công nghiệp phát triển mạnh.
Ngoài ra, tôi còn có các kiến nghị sau:
- Về khoản C của điều 6, tôi đề nghị bỏ bởi vì hiện nay Doanh nghiệp muốn đầu tư công nghệ mới phải dùng số tiền hàng tỷ đồng, số tiền này phải xoay sở vay mượn mới có. Con số 10% lợi nhuận của DN vừa và nhỏ không đáng kể  so với nhu cầu đổi mới nên không có giá trị.
- Doanh nghiệp mong muốn nhất là được thành phố có nguồn vốn vay ưu đãi với lãi suất thấp ổn định để cho doanh nghiệp vay mua thiết bị, công nghệ mới. Nếu doanh nghiệp vay mà không dùng cho việc mua công nghệ mới, TP có quyền phạt và chuyển qua lãi suất thị trường. Nhưng tôi tin chắc rằng chỉ có doanh ngiệp muốn đổi mới công nghệm mới dám đăng ký vay. Số tiền TP cho vay rồi thu lại không mất đi đâu nhưng tác dựng phát triển thì rất lớn

Đơn vị xử lý: Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan.
Trả lời:
Sở Khoa học và Công nghệ đã có Công văn số 328/SKHCN-QLCN ngày 04/4/2017 gửi Công ty Cổ phần cơ khí Hà Giang Phước Tường trả lời kiến nghị cho doanh nghiệp. Sở Kế hoạch và Đầu tư đính kèm Công văn trả lời cho doanh nghiệp được biết
Xem Lê Văn Đường - Chủ tịch Hội Doanh nghiệp quận Cẩm Lệ hỏi:
(a) Đề nghị Thành phố, các sở, ngành có liên quan tích cực và đẩy nhanh việc hình thành Cụm công nghiệp quận nhằm hỗ trợ mặt bằng cho các doanh nghiệp đang bức xúc vì nằm trong khu dân cư và nhu cầu mở rộng quỹ đất sản xuất.
b) Thực hiện Quyết định số 4993/QĐ-UBND ngày 26 tháng 7 năm 2016 của UBND thành phố Đà Nẵng ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng một cách cụ thể, có hiệu quả;
(c) Công khai quy trình thủ tục, điều kiện kinh doanh (nếu có), kết quả giải quyết kiến nghị, khiếu nại của doanh nghiệp trên trang thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị. Thành lập và công khai đường dây nóng của quận để tiếp nhận phản ánh và hướng dẫn, giải đáp cho doanh nghiệp. Rà soát, thống nhất đầu mối tiếp nhận và xử lý hồ sơ liên quan đến doanh nghiệp.
(d) Đẩy nhanh việc hỗ trợ doanh nghiệp, tiếp tục cắt giảm thủ tục hành chính, tăng cường các dịch vụ trực tuyến, một cửa hiện đại; phát huy vai trò của trang thông tin điện tử của các sở, ngành, của quận và phường nhằm thông tin chính sách, văn hóa mới.

 a. Đơn vị xử lý: Sở Công thương chủ trì, phối hợp với BQL các Khu công nghiệp và chế xuất và các cơ quan, đơn vị có liên quan.
Trả lời:
Về việc thành lập CCN Cẩm Lệ, hiện nay UBND thành phố đã ban hành Công văn số 1969/UBND-SCT ngày 20/03/2017 giao nhiệm vụ, tổ chức thực hiện các thủ tục thành lập CCN. Sở Công Thương, UBND quận Cẩm Lệ đang phối hợp với các sở, ngành liên quan thực hiện các thủ tục lập, thẩm định, phê duyệt Quy hoạch tổng mặt bằng chi tiết TL 1/500, lập thẩm định, phê duyệt báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, lập, thẩm định, phê duyệt báo cáo thành lập CCN. Dự kiến trong Quý II/2017 sẽ hoàn thành các thủ tục trên để kêu gọi, lựa chọn nhà đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng CCN. 
b. Đơn vị xử lý: Sở Kế hoạch và Đầu tư.
Trả lời:
Sau khi tham mưu UBND thành phố ban hành Quyết định số 4993/QĐ-UBND ngày 26 tháng 7 năm 2016 của UBND thành phố Đà Nẵng ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã tham mưu UBND thành phố có Báo cáo số 61/BC-UBND ngày 08/3/2017 báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng trong năm 2016. Sở Kế hoạch và Đầu tư đính kèm Báo cáo nêu trên để doanh nghiệp được biết.  
c. Đơn vị xử lý: Các cơ quan, đơn vị có liên quan.
Trả lời:
Thành phố đã thiết lập và vận hành tốt hệ thống tiếp nhận thông tin, xử lý kiến nghị và kết quả giải quyết thủ tục hành chính để người dân, doanh nghiệp phản ánh về chính sách, thủ tục hành chính và thái độ thực thi công vụ qua Cổng thông tin điện tử thành phố Đà Nẵng (www.egov.danang.gov.vn), tổng đài dịch vụ công Đà Nẵng (số điện thoại gọi trực tiếp 1022 và 05113.881888). Đến nay, tổng đài đã tiếp nhận 1200 ý kiến, phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp đối với việc thực thi công vụ của CBCCVC. Tất cả các phản ánh trên đều được xử lý theo đúng quy định và đã tiến hành trả lời cho tổ chức, công dân. Qua chuyên mục góp ý tại hệ thống thông tin Chính quyền điện tử egov.danang.gov.vn, đã có hơn 1500 ý kiến được tiếp nhận và phản hồi, trong đó 95% trả lời đúng hạn theo Quy chế được ban hành của UBND thành phố. 
Hiện nay, 100%  Sở, ban, ngành, đơn vị trên địa bàn thành phố có giao dịch, giải quyết thủ tục hành chính cho người dân và doanh nghiệp đều có thực hiện tiếp nhận ý kiến, phản ánh, khiếu nại, tố cáo đối với hành vi quan liêu, tham nhũng, tiêu cực, thiếu trách nhiệm, gây phiền hà cho nhân dân trong thực thi công vụ thông qua nhiều hình thức đa dạng như tiếp dân trực tiếp, tổ chức hòm thư góp ý, chuyên mục tiếp nhận và trả lời ý kiến góp ý trên website, lập số điện thoại đường dây nóng, đối thoại với nhân dân… 
UBND thành phố giao Sở Kế hoạch và Đầu tư là đơn vị chủ trì tiếp nhận và phối hợp với các Sở, ngành xử lý các khó khăn, vướng mắc của Hiệp hội doanh nghiệp, cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Trường hợp vượt thẩm quyền, tham mưu lãnh đạo thành phố xử lý trong cuộc họp giao ban định kỳ hằng tuần, hằng tháng. Từ tháng 6/2016 đến nay, đã có 201 câu hỏi, kiến nghị của doanh nghiệp đã được UBND thành phố tiếp nhận và xử lý. Đồng thời, UBND thành phố đã ban hành Quyết định số 7202/QĐ-UBND ngày 21/10/2016 ban hành “Quy trình thực hiện thí điểm việc tiếp nhận, xử lý kiến nghị, vướng mắc của doanh nghiệp và nhà đầu tư trên địa bàn thành phố” để tiếp nhận, giải quyết kịp thời, đứng thẩm quyền các kiến nghị, khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp và nhà đầu tư.
Ngày 26/6/2016, UBND thành phố Đà Nẵng đã ban hành Quyết định số 5001/QĐ-UBND về cơ chế một cửa liên thông trong đăng ký đầu tư và đăng ký doanh nghiệp tại thành phố Đà Nẵng và Quyết định số 4576/QĐ-UBND ngày 11/7/2016 về cơ chế liên kết trong việc giải quyết thủ tục hành chính về đăng ký doanh nghiệp và cấp giấy phép kinh doanh có điều kiện giữa các sở, ban, ngành, liên quan đến 9 đơn vị và 38 thủ tục hành chính trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
d. Hiện nay, Mô hình một cửa hiện đại đã được xây dựng và áp dụng tại tất cả UBND quận, huyện (trừ UBND huyện Hoàng Sa); 55/56 phường, xã và 21/21 Sở, ban, ngành tại Trung tâm Hành chính thành phố. Đây là mô hình tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính cho công dân, tổ chức theo cơ chế một cửa với hệ thống trang thiết bị điện tử hiện đại, hệ thống phần mềm một cửa điện tử tập trung - điểm nhấn của mô hình, bước đột phá trong ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính - khi kết nối liên thông cả 3 cấp chính quyền trong việc giải quyết hồ sơ cho công dân, tổ chức, hình thành một hệ thống cơ sở dữ liệu dùng chung quy mô, bài bản nhất từ trước đến nay, giúp giảm chi phí thời gian và đi lại cho người dân và doanh nghiệp khi thực hiện các thủ tục hành chính.
Việc rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính trong năm 2016 tập trung vào các thủ tục hành chính trên một số lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh tiêu cực như: nhóm lĩnh vực liên quan đến lĩnh vực đăng ký thành lập doanh nghiệp; nhóm lĩnh vực liên quan đến cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư; nhóm lĩnh vực liên quan đến đất đai, xây dựng… Đồng thời, tập trung phát hiện để kiến nghị sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc hủy bỏ thủ tục hành chính hoặc quy định có liên quan không cần thiết, không phù hợp, không đáp ứng được các nguyên tắc về quy định thực hiện thủ tục hành chính, qua đó cắt giảm chi phí về thời gian và tài chính của cá nhân, tổ chức trong việc tuân thủ thủ tục hành chính, góp phần cải cách, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của thành phố (Kế hoạch số 546/KH-UBND ngày 20/01/2016  của UBND thành phố Đà Nẵng về rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2016).


Xem Công ty TNHH Vũ Tuấn. hỏi:
Công ty TNHH Vũ Tuấn có xưởng mộc nằm trong khu dân cư, tại 120 Nguyễn Chánh, Liên Chiểu, Đà Nẵng. Sản xuất kinh doanh gặp nhiều khó khăn. Mong muốn được vào KCN Hòa Khánh, diện tích cần tối thiểu : 1.000 m2.

 Đơn vị xử lý: Ban quản lý các Khu công nghiệp và chế xuất.
Trả lời:
Hiện tại, Khu công nghiệp Hòa Khánh không còn đất trống để bố trí cho các doanh nghiệp. Công ty có thể liên hệ với BQL các Khu công nghiệp và chế xuất, tầng 30 Trung tâm hành chính thành phố để được hướng dẫn thêm
Xem Các nhà đầu tư hỏi:
Kiến nghị về việc thu phí, đặt cọc đối với công tác thi công vỉa hè thì hiện nay các cơ quan chức năng đang thu phí đặt cọc bằng tiền mặt. Đề nghị cho thu thông qua ký quỹ ngân hàng.

Đơn vị xử lý: Sở Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan.
Trả lời:
Căn cứ Quyết định 05/2013/QĐ-UBND ngày 25/01/2013 của UBND thành phố Đà Nẵng về Ban hành Quy định về thi công trên đường bộ đang khai thác thuộc địa bàn thành phố Đà Nẵng;
Căn cứ Quyết định số 18/2015/QĐ-UBND ngày 27/7/2015 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc Ban hành Quy định về hoàn trả kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ đối với các dự án thi công trên đường bộ khai thác trên địa bàn TP Đà Nẵng, 
Theo Điểm K, Khoản 1, Điều 17, Quyết định số 05/2013/QĐ-UBND, để đảm bảo đơn vị được cấp phép thi công đào đường, vỉa hè hoàn trả mặt bằng đúng nguyên trạng theo yêu cầu được cấp phép của cơ quan có thẩm quyền phê duyệt thì Sở giao thông vận tải thực hiện thu tiền đặt cọc bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản qua tài khoản tiền gửi tại Kho bạc nhà nước Đà Nẵng bằng 100% kinh phí hoàn trả mặt bằng nguyên trạng theo đơn giá quy định. Kinh phí này sẽ được hoàn trả lại cho đơn vị được cấp phép sau khi đơn vị đã hoàn trả đúng nguyên trạng mặt bằng theo yêu cầu của cơ quan cấp phép thi công. 
Do vậy, khi đơn vị được cấp phép thi công đào đường, vỉa hè phải thực hiện việc nộp tiền mặt đặt cọc hoặc chuyển khoản về Sở GTVT theo đúng quy định.
Xem Kiến nghị về việc cấp thẻ doanh nhân APEC hỏi:
 Năm APEC Việt Nam 2017 và Tuần lễ cấp cao APEC diễn ra tại Đà Nẵng, doanh nghiệp đề nghị Thành phố tạo điều kiện cấp thẻ APEC cho doanh nhân nhằm hỗ trợ cho hoạt động giao thương của doanh nhân TP Đà Nẵng với doanh nhân các nền kinh tế APEC. Căn cứ nghị định về cấp thẻ APEC chính quyền cấp tỉnh là người có thẩm quyền cấp, có những yêu cầu DN phải khai báo, bổ sung giấy tờ  không có quy định cụ thể nên gây khó khăn cho DN trong việc thực hiện thủ tục cấp thẻ APEC. Đề nghị UBND TP xem xét lại việc đưa thêm các điều kiện DN phải thực hiện như Nộp thuế, BHXH, nộp báo cáo hoạt động cho Sở KH ĐT, nộp Thỏa ước lao động tập thể, thang bảng lương…  mới được xem xét chấp thuận để Cục Xuất nhập cảnh cấp thẻ Doanh nhân APEC nhằm tạo thuân lợi để Doanh nhân Đà Nẵng có cơ hội tiếp cận các thị trường trong khối. Việc quản lý các nghĩa vụ trên nên thực hiện qua các cách thức khác

 Đơn vị xử lý: Sở Ngoại vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan.
Trả lời:
Theo Điều 7 Chương II của Quyết định số 45/2006/QĐ-TTg ngày 28/02/2006 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế về việc cấp và quản lý thẻ đi lại của doanh nhân APEC (Quyết định số 45): “Đối với doanh nhân làm việc tại các doanh nghiệp được thành lập theo Luật Doanh nghiệp, Luật Hợp tác xã và Luật Đầu tư tại Việt Nam, thì Thủ trưởng cấp Bộ, tỉnh căn cứ vào năng lực sản xuất kinh doanh, khả năng hợp tác với đối tác của các nước hoặc vùng lãnh thổ thành viên tham gia chương trình hoặc việc thực hiện hạn ngạch xuất nhập khẩu của doanh nghiệp đó để xét, cho phép sử dụng thẻ ABTC đối với người đề nghị”.
Việc xét năng lực sản xuất kinh doanh, thực hiện hạn ngạch xuất nhập khẩu của doanh nghiệp phải dựa vào một số quy định cụ thể về thuế, hải quan, lao động, bảo hiểm xã hội
 và các nghĩa vụ tài chính khác. Vì vậy, việc quy định trách nhiệm và sự phối hợp giữa các cơ quan chức năng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đối với việc xem xét, thẩm định các hồ sơ đề nghị xét cho phép sử dụng thẻ ABTC của các doanh nhân thuộc thẩm quyền của UBND thành phố là cần thiết, làm cơ sở xác định doanh nhân có đủ điều kiện được sử dụng thẻ ABTC hay không. Đồng thời, việc quy định tại Điều 6 Chương II của Quyết định số 44/2014/QĐ-UBND ngày 08/12/2014 về việc ban hành Quy chế xét cho phép sử dụng thẻ đi lại của doanh nhân đến các nền kinh tế thành viên Diễn đàn Kinh tế Châu Á – Thái Bình Dương (Quyết định số 44) nhằm xác định rõ trách nhiệm và sự phối hợp của các cơ quan chức năng nhằm đảm bảo minh bạch, tránh chồng chéo trong quá trình cho ý kiến thẩm định hồ sơ, đồng thời đảm bảo chức năng quản lý tại địa phương.
Quyết định số 45, Quyết định số 54/2015/QĐ-TTg ngày 29/10/2015 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 45/2006/QĐ-TTg ngày 28/02/2006 ban hành Quy chế về việc cấp và quản lý thẻ đi lại của doanh nhân APEC (Quyết định số 54) và Thông tư số 28/2016/TT-BCA ngày 05/7/2016 hướng dẫn thực hiện Quy chế về việc cấp và quản lý thẻ đi lại của doanh nhân APEC (Thông tư số 28) chỉ quy định thủ tục hành chính về việc cấp thẻ ABTC tại cơ quan quản lý xuất nhập cảnh, Bộ Công an. Trong đó, quy định một trong những thành phần hồ sơ thủ tục để được cấp thẻ ABTC là văn bản cho phép sử dụng thẻ ABTC của cấp có thẩm quyền (mà cụ thể là văn bản cho phép sử dụng thẻ ABTC của Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương). Tuy nhiên, các quy định trên lại không quy định cụ thể trình tự, thủ tục để xem xét cho phép sử dụng thẻ ABTC của cấp có thẩm quyền đảm bảo theo quy định tại Khoản 4 Điều 1 Quyết định số 54.
Vừa qua, UBND thành phố vừa ban hành Quyết định 09/2017/QĐ-UBND ngày 23/3/2017 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định xét cho phép sử dụng thẻ đi lại của doanh nhân đến các nền kinh tế thành viên Diễn đàn Kinh tế Châu Á – Thái Bình Dương tại thành phố Đà Nẵng ban hành kèm theo Quyết định số 44/2014/QĐ-UBND ngày 08/12/2014 của UBND thành phố Đà Nẵng (Quyết định số 09). Tại Quyết định số 09, UBND thành phố đã điều chỉnh một số điều kiện để xét cho phép sử dụng thẻ ABTC, trong đó có quy định về doanh thu của doanh nghiệp trong năm liền kề trước đó là 03 tỷ đồng, giảm so với 05 tỷ đồng được quy định tại Quyết định số 44.
Xem Doanh nghiệp kiến nghị hỏi:
 Kiến nghị về Quyết định số 15/2012/QĐ-UBND quy định quản lý hoạt động giết mổ, vận chuyển, kinh doanh động vật, sản phẩm động vật trên địa bàn TP Đà Nẵng

 Đơn vị xử lý: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan.
Trả lời:
Tại Khoản 3 Điều 69 Luật Thú y quy định: Yêu cầu vệ sinh thú ý đối với cơ sở sơ chế, chế biến sản phẩm động vật để kinh doanh bao gồm:
a) Có địa điểm, diện tích thích hợp, khoảng cách an toàn đối với nguồn gây độc hại, ô nhiễm và các yếu tố gây hại khác;
b) Thiết kế các khu vực riêng biệt để ngăn ngừa ô nhiễm chéo;
c) Trang thiết bị, dụng cụ bảo đảm yêu cầu vệ sinh thú y;
e) Quy trình sơ chế, chế biến phải bảo đảm sản phẩm không bị ô nhiễm chéo, tiếp xúc với các yếu tố gây ô nhiễm hoặc độc hại;
g) Người trực tiếp tham gia sơ chế, chế biến sản phẩm động vật phải tuân thủ quy định về sức khỏe và thực hiện quy trình vệ sinh trong quá trình sơ chế, chế biến.
Thực tế những năm qua, trên địa bàn thành phố Đà Nẵng tồn tại tình trạng kinh doanh, mua bán sản phẩm động vật tại khu vực giết mổ gia súc, gia cầm gây mất vệ sinh, không đảm bảo an toàn thực phẩm.
Nhằm quản lý tốt các hoạt động giết mổ, vận chuyển, kinh doanh động vật, sản phẩm động vật trên địa bàn thành phố, ngày 09/4/2012 UBND thành phố Đà Nẵng đã ban hành Quyết định số 15/2012/QĐ-UBND.
Trong điều kiện giết mổ, kinh doanh động vật, sản phầm động vật trên địa bàn thành phố thời gian qua thì các quy định quản lý hoạt động này ban hành tại Quyết định số 15/2012/QĐ-UBND là phù hợp, nhằm đảm bảo vệ sinh thú y, vệ sinh an toàn thực phẩm. Quy định này trước khi ban hành đã được các sở, ngành, địa phương góp ý. Tuy nhiên, nhiều nội dung quy định tại Quyết định số 15/2012/QĐ-UBND tại thời điểm hiện nay không còn phù hợp với tình hình giết mổ, kinh doanh động vật, sản phẩm động vật trên địa bàn. Vì vậy, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã giao nhiệm vụ cho Chi cục Chăn nuôi và Thú y nghiên cứu, đề xuất theo hướng bãi bỏ nội dung Quyết định số 15/2012/QĐ-UBND, trình UBND thành phố quyết định.
Xem Kiến nghị các nhà đầu tư hỏi:
 Kiến nghị về sự hợp tác công tư để thành phố tận dụng các hệ thống wifi có sẵn ở các cơ sở kinh doanh để phát triển hệ thống wifi miễn phí.

 Đơn vị xử lý: Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan.
 Trả lời:
Trước hết, Sở Thông tin và Truyền thông hoan nghênh hiến kế này của doanh nghiệp. Về giải pháp này sẽ có những ưu điểm và nhược điểm sau:
1. Về ưu điểm:
- Tận dụng hệ thống wifi của các cơ sở kinh doanh sẵn có;
- Tiết kiệm đáng kể chi phí đầu tư ban đầu;
- Không phải tốn công sức và tiền bạc cho việc quản lý, vận hành và bảo trì, bảo dưỡng các AP.
2. Về nhược điểm:
a) Hiện wifi của các cơ sở kinh doanh hầu hết mức phát và độ nhạy thu còn thấp; dung lượng sử dụng nhỏ;
b) Công tác giám sát, theo dõi để đảm bảo hệ thống wifi này hoạt động thông suốt khá phức tạp. Đặc biệt, khi cơ sở kinh doanh ngừng hoạt động hoặc thay đổi chủ sở hữu, …
Từ phân tích nêu trên, Sở TT&TT cho rằng, giải pháp hợp tác công tư giữa UBND TP với các cơ sở kinh doanh để phát triển và mở rộng hệ thống wifi miễn phí của thành phố là rất khả thi. Tuy nhiên, cần có bước đi và cách làm phù hợp để vừa bảo đảm quyền lợi cho người dùng và ngân sách thành phố đầu tư.
Xem Hệ thống giáo dục chất lượng cao Sky-Line hỏi:
 Đề nghị thành phố can thiệp Bộ Tài chính trình thay đổi hoặc bằng các chính sách khác để hỗ trợ cho các doanh nghiệp tham gia lĩnh vực xã hội hóa về việc được khấu trừ toàn bộ VAT đầu vào cho tất cả các hạng mục đầu tư, xây dựng cũng như trang thiết bị … đầu vào của hàng hóa, dịch vụ phục vụ cho hoạt động sản xuất, kinh doanh của lĩnh vực xã hội hóa. Hoặc là đổi đối tượng tham gia lĩnh vực XHH không chịu thuế GTGT thành chịu thuế 0% (không phần trăm).

 Đơn vị xử lý: Sở Tài chính, Cục thuế thành phố chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan.
Trả lời:
Bản chất thuế giá trị gia tăng (GTGT) là thuế gián thu, người chịu thuế GTGT là người tiêu dùng cuối cùng. Trong đó học sinh, sinh viên là đối tượng sử dụng dịch vụ của lĩnh vực giáo dục, lĩnh vực cần khuyến khích và ưu đãi theo chủ trương của Đảng, do vậy việc đưa hoạt động giáo dục, dạy học dạy nghề vào đối tượng không chịu thuế GTGT là hoàn toàn phù hợp. Khi tổ chức hoạt động thuộc đối tượng không chịu thuế cũng đồng nghĩa với việc đơn vị cung cấp hàng hóa, dịch vụ sẽ không được khấu trừ và hoàn thuế GTGT đầu vào mà được hạch toán vào chi phí. Tuy nhiên, để khuyến khích, tạo điều kiện cho các đơn vị hoạt động trong lĩnh vực giáo dục đào tạo (xã hội hóa), chính sách thuế TNDN cũng đã quy định thu nhập được miễn thuế, ưu đãi về thuế suất cũng như thời gian miễn thuế, giảm thuế  đối với thu nhập trong lĩnh vực này, cụ thể: 
- Phần thu nhập không chia của doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực giáo dục đào tạo để lại để đầu tư phát triển doanh nghiệp theo quy định của pháp luật chuyên ngành về giáo dục - đào tạo được xác định là thu nhập được miễn thuế TNDN theo quy định tại khoản 10 Điều 8 Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính.
- Doanh nghiệp có thu nhập từ hoạt động xã hội hóa được hưởng thuế suất thuế TNDN ưu đãi 10% trong suốt thời gian hoạt động theo quy định tại khoản 3.a Điều 19 Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính nếu doanh nghiệp đáp ứng danh mục loại hình, tiêu chí, quy mô, tiêu chuẩn theo Danh mục do Thủ tướng Chính phủ quy định.
- Doanh nghiệp được miễn thuế TNDN bốn (04) năm, giảm 50% số thuế TNDN phải nộp trong chín (09) năm tiếp theo quy định tại khoản 1.b Điều 20 Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính nếu có thu nhập từ thực hiện dự án đầu tư mới trong lĩnh vực xã hội hóa thực hiện tại địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn hoặc đặc biệt khó khăn quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 218/2013/NĐ-CP. Hoặc được miễn thuế TNDN bốn (04) năm, giảm 50% số thuế TNDN phải nộp trong năm (05) năm tiếp theo quy định tại khoản 2 Điều 20 Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính nếu có thu nhập từ thực hiện dự án đầu tư mới trong lĩnh vực xã hội hóa thực hiện tại địa bàn không thuộc danh mục địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn hoặc đặc biệt khó khăn quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 218/2013/NĐ-CP của Chính phủ. 
Xem Hệ thống giáo dục chất lượng cao Sky-Line hỏi:
 Tại danh mục loại hình, tiêu chí quy mô và tiêu chuẩn của các cơ sở thực hiện xã hội hóa trong lĩnh vực giáo dục ban hành kèm theo Quyết định số 1466/QĐ-TTg ngày 10/10/2008 của Thủ tướng Chính phủ quy định về quy mô tối thiểu, số lượng học sinh tối đa/1 lớp, điều kiện để được hưởng ưu đãi ... chỉ quy định riêng đối với mỗi trường (mầm non, tiểu học, THCS, THPT) nhưng chưa có quy định cho trường phổ thông có nhiều cấp học (từ mầm non đến THPT) và mức chung phù hợp, khuyến khích các đơn vị thay vì gộp tiêu chí từng bậc học để quy định cho trường có nhiều cấp học.
Các đơn vị tham gia thực hiện xã hội hóa để được hưởng ưu đãi của Quyết định này có những bất cập không phù hợp với thực tiễn hoạt động và quá khắt khe đối với các cơ sở giáo dục ngoài công lập.

 Đơn vị xử lý: Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan.
Trả lời:
Quyết định số 1466/QĐ-TTg ngày 10/10/2008 của Thủ tướng Chính phủ đã được sửa đổi, bổ sung bởi Quyết định số 1470/QĐ-TTg ngày 22/7/2016. Tại Quyết định này, Thủ tướng Chính phủ đã bổ sung loại hình trường phổ thông có nhiều cấp học với yêu cầu: Đáp ứng đồng thời tiêu chí quy mô, tiêu chuẩn của từng cấp học tương ứng hoặc tối thiểu cấp học có quy mô học sinh lớn nhất phải đạt tiêu chí, tiêu chuẩn của cấp học tương ứng.
Ngoài ra, Thủ tướng Chính phủ cũng đã điều chỉnh một số chỉ tiêu cho phù hợp với thực tế như: Đối với thành phố, thị xã chỉ yêu cầu diện tích sử dụng tối thiểu mà không yêu cầu diện tích đất tối thiểu; thay đổi điều kiện khác (trước đây là điều kiện để được ưu đãi).
Xem Các nhà đầu tư hỏi:
 Về việc đăng ký bổ sung thêm vốn vào giấy phép đăng ký kinh doanh, đăng ký bổ sung tài khoản ngân hàng

 Đơn vị xử lý: Sở Kế hoạch và Đầu tư.
Trả lời: 
Về phí và lệ phí:
- Thông tư số 215/2016/TT-BTC ngày 10/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí cung cấp thông tin doanh nghiệp, lệ phí đăng ký doanh nghiệp;
- Công văn số 1373/BKHĐT-ĐKKD ngày 24/02/2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn thực hiện Thông tư số 215/TT-BKHĐT;
Do đó kể từ ngày 01/01/2017, khi thực hiện thay đổi thông tin tài khoản ngân hàng doanh nghiệp nộp lệ phí 200.000 đồng/01 lần thay đổi nếu nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận & trả kết quả và doanh nghiệp được miễn phí, lệ phí nếu thực hiện đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử tại địa chỉ http://dangkykinhdoanh.gov.vn.
Về đẩy mạnh đăng ký doanh nghiệp qua mạng:
- Xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 36a/NQ-CP ngày 14/10/2015 của Chính phủ về Chính phủ điện tử tại Sở Kế hoạch và Đầu tư trong lĩnh vực đăng ký doanh nghiệp; trong đó cắt giảm thời gian giải quyết thủ tục hành chính từ 03 ngày làm việc xuống còn 01-02 ngày làm việc kể từ khi hồ sơ đầy đủ và hợp lệ; hỗ trợ trả kết quả tại nhà nếu doanh nghiệp có nhu cầu; bố trí nhân sự và trang thiết bị tại Bộ phận một cửa…(đính kèm bản sao Kế hoạch);
- Công bố công khai Thông tư số 215/2016/TT-BTC; Kế hoạch và Bộ thủ tục hành chính trên trang web của Sở (http://dpi.danang.gov.vn) và niêm yết tại Bộ phận một cửa, trong đó nêu rất rõ về quy trình thời hạn giải quyết đối với hình thức nộp hồ sơ qua mạng điện tử;
- Đã phát hành 10.000 tờ rơi hướng dẫn trình tự, thủ tục và các bước tiến hành đăng ký doanh nghiệp qua mạng để phát hành miễn phí cho doanh nghiệp tại Bộ phận một cửa (đính kèm tờ rơi);
- Số lượng doanh nghiệp đăng ký qua mạng: có 2.088 hồ sơ đăng ký qua mạng, chiếm tỷ lệ 19,9% tổng số 10.487 hồ sơ doanh nghiệp, vượt yêu cầu tại Nghị quyết 36a/NQ-CP của Chính phủ (5%). Cùng với Huế, Đà Nẵng là địa phương đi đầu trong việc đổi mới phương thức hỗ trợ, khuyến khích doanh nghiệp thực hiện đăng ký doanh nghiệp qua mạng mức 4 (theo báo cáo đánh giá của Cục quản lý đăng ký kinh doanh – Bộ Kế hoạch và Đầu tư);
Nhằm tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực đăng ký doanh nghiệp, Sở Kế hoạch và Đầu tư đang phối hợp với đơn vị tư vấn viết phần mềm quản lý rủi ro về theo dõi và giám sát hoạt động của doanh nghiệp trên địa bàn thành phố (dự kiến triển khai trong quý III năm 2017) là công cụ hữu hiệu để kịp thời trao đổi thông tin doanh nghiệp giữa các cơ quan quản lý nhà nước trên địa bàn và cũng thông qua đó có sự tham gia giám sát của cộng đồng doanh nghiệp, các tổ chức chính trị xã hội và người dân.
Xem Công ty CP Dệt may Hòa Thọ hỏi:
 Kiến nghị về hệ thống logistics, dịch vụ cảng và chi phí cầu cảng tại Cảng Đà Nẵng.

 Đơn vị xử lý: Cảng Đà Nẵng chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan (xử lý kiến nghị tại mục 2).
Trả lời:
1/ Về Hệ thống logistics
- Trong thời gian qua, Cảng Đà Nẵng đã đẩy mạnh công tác đầu tư cơ sở vật chất để nâng cao năng lực bốc xếp hàng hóa. Năm 2016, Cảng hòan thành đưa vào sử dụng thêm 1 cẩu bờ QCC, 1 cẩu khung bánh lốp RTG phục vụ xếp dỡ hàng container. Đặc biệt, Cảng đã khởi công dự án giai đoạn 2 Tiên Sa theo hướng xanh hiện đại với tổng mức đầu tư khoảng 1.000 tỷ đồng và dự kiến sẽ được đưa vào sử dụng Quý I/2018.. 
Cảng Đà Nẵng đang có kế hoạch đầu tư xây dựng kho bãi phục vụ tốt hơn cho nhu cầu của khách hàng. Tuy nhiên, Cảng cũng đang kiến nghị thành phố tạo điều kiện về mặt bằng. Vừa qua, Cảng Đà Nẵng đã kiến nghị được thuê khu đất 16.169m2 tại đường Yết Kiêu, phường Thọ Quang, quận Sơn Trà để triển khai làm kho bãi đóng rút hàng, sửa chữa container làm hậu cần cho cảng Tiên Sa, giải quyết thực trạng thiếu kho bãi hiện nay tại Cảng.
- Về yêu cầu cải thiện hệ thống giao thông để phục vụ tốt hơn cho hoạt động luân chuyển hàng hóa thông suốt và nhanh chóng, Cảng đã kiến nghị Sở Giao thông vận tải thành phố không tổ chức cấm đường theo giờ trên Quốc lộ 14B (đoạn từ cầu vượt Hoà Cầm đến Cảng Tiên Sa) đối với các phương tiện vận tải lưu thông để giao nhận hàng hoá tại Cảng Tiên Sa. Bên cạnh đó, Cảng Đà Nẵng cũng đã có chính sách giảm giá 15% cho các cá nhân, tổ chức giao nhận hàng tại Cảng từ 18h00’ đến 06h00’sáng hôm sau.
2/ Về dịch vụ Cảng
- Với định hướng tập trung khai thác tàu container, Cảng Ðà Nẵng không ngừng đầu tư mở rộng và hiện đại hóa để thích nghi hơn với tàu container. Lượng hàng qua Cảng Đà Nẵng không ngừng tăng trưởng 12% /năm. Hiện có 15 hãng tàu container thường xuyên có tàu đến Cảng Đà Nẵng với  trung bình 20-22 chuyến tàu container/tuần. Trong đó có các hãng nằm trong Top 10 các hãng tàu lớn nhất thế giới như Maersk, MSC, CMA-CGM, EMC, YANG MING. Năm 2016, sản lượng thông qua Cảng Đà Nẵng đạt 7,25 triệu tấn hàng; Trong đó, container đạt 320.000 TEUs. Thương hiệu Cảng Đà Nẵng được xác lập trong ngành hàng hải Việt Nam và khu vực. 
3/ Về chi phí cầu cảng
Giá cước xếp dỡ và giao nhận tại Cảng Đà Nẵng luôn là giá cạnh tranh so với các cảng trong khu vực và luôn tuân thủ các qui định của Pháp luật. Bên cạnh đó, Cảng luôn có chính sách giá linh hoạt và chiết khấu giảm giá cho các khách hàng là hãng tàu, đại lý hãng tàu, các nhà xuất nhập khẩu, các nhà giao nhận và vận tải hàng hóa. 
Trong năm 2017, Cảng Đà Nẵng cũng đã đề nghị ký kết Hợp đồng nâng hạ với Công ty Dệt May Hòa Thọ và có chính sách chiết khấu theo sản lượng nâng hạ, tuy nhiên hiện nay chúng tôi vẫn chưa nhận được phúc đáp từ Công ty Dệt May Hòa Thọ.
Xem Công ty Cổ phần Cảng Đà Nẵng hỏi:
 Cảng Đà Nẵng đề nghị thành phố cấp phép địa điểm (tại Liên Chiểu) để Cảng Đà Nẵng xây dựng Bến cảng thủy nội địa trong năm 2017 trong lúc chưa có đê chắn sóng để Cảng thực hiện Dự án tuyến vận tải bằng sà lan từ Cảng Tiên Sa qua khu vực Cảng Liên Chiểu (phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu). Dự án giúp giảm tải cho tuyến đường Ngô Quyền, giảm chi phí cho doanh nghiệp xuất nhập khẩu.

 Đơn vị xử lý: Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và môi trường, Sở Giao thông vận tải và các cơ quan, đơn vị có liên quan
Trả lời:
Liên quan đến đề xuất của Công ty Cổ phần Cảng Đà Nẵng, ngày 31/3/2017, Sở Xây dựng đã ban hành Công văn số 2614/SXD-QLQH về việc  thỏa thuận địa điểm nghiên cứu dự án Bến tàu thu gom container bằng đường thủy từ Cảng Tiên Sa đi Liên Chiểu như sau:
Vị trí Công ty Cổ phần Cảng Đà Nẵng đề nghị thỏa thuận địa điểm nghiên cứu dự án Bến tàu thu gom container bằng đường thủy từ Cảng Tiên Sa đi Liên Chiểu hiện nằm trong quy hoạch dự án Cảng Liên Chiểu (được UBND thành phố phê duyệt tổng mặt bằng chi tiết TL1/500 tại Quyết định số 4802/QĐ-UBND ngày 18/7/2006, vị trí tại phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu, diện tích 2.246.793m2).
Hiện nay, theo Thông báo số 60/TB-VP ngày 22/02/2017 của Văn phòng UBND thành phố về kết luận của lãnh đạo UBND thành phố tại buổi họp nghe Công ty Tư vấn Cảng Nhật Bản (JPC) báo cáo lần thứ 3 về Nghiên cứu phát triển dự án Cảng Liên Chiểu: giao Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với JPC hoàn chỉnh hồ sơ nghiên cứu phát triển dự án Cảng Liên Chiểu, bàn giao cho thành phố sử dụng để làm việc với các Bộ ngành Trung ương liên quan sớm xúc tiến dự án. Sở Kế hoạch và Đầu tư đang làm việc với các đơn vị nghiên cứu phát triển dự án Cảng Liên Chiểu tham mưu UBND thành phố.
Vì vậy, trong giai đoạn hiện nay trong lúc các cơ quan có thẩm quyền nghiên cứu phát triển dự án Cảng Liên Chiểu, Sở Xây dựng chưa thể có cơ sở có ý kiến về mặt quy hoạch đối với đề nghị thỏa thuận địa điểm nghiên cứu dự án Bến tài thu gom container bằng đường thủy từ Cảng Tiên Sa đi Liên Chiểu.
Xem Đại học Kiến trúc Đà Nẵng hỏi:
 Căn cứ Quyết định số 9001/QĐ-UBND ngày 28/12/2016 của UBND thành phố về việc quyết định chủ trường đầu tư, Trường được phê duyệt đầu tư dự án Trường Đại học Kiến trúc  Đà Nẵng – cơ sở 2 tại 03 lô đất (Lô A2-10, A2-11, A2-12) thuộc khu E2 mở rộng – Khu dân cư Nam cầu Cẩm Lệ theo. Hiện nay, trường đang chuẩn bị hoàn tất thủ tục để nộp tiền thuê 03 lô đất. Đề xuất:
1. Xem xét cho trường được nằm trong “Danh mục dự án kêu gọi đầu tư theo hình thức xã hội hóa trên địa bàn thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2016-2018”;
2. Đề nghị được hưởng chính sách giảm 50% tiền thuê đất trong thời hạn 15 năm kể từ ngày ban hành Quyết định cho thuê đất tại điểm a, khoản 2, điều 5 của Quy định “Một số chính sách khuyến khích xã hội hóa đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường, giám định tư pháp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng ban hành kèm theo Quyết định số 11/2016/QĐ-UBND ngày 22/3/2016 của UBND thành phố 

 Đơn vị xử lý: Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan.
Trả lời:
1. Ngày 22/3/2016, UBND thành phố đã ban hành Quyết định số 11/2016/QĐ-UBND quy định một số chính sách khuyến khích xã hội hóa đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường, giám định tư pháp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng kèm theo Danh mục các dự án kêu gọi đầu tư theo hình thức xã hội hóa trên địa bàn thành phố giai đoạn 2016 – 2018; trong đó Dự án Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng – Cơ sở 2 không nằm trong Danh mục này. 
Theo quy định tại khoản 1, Điều 3 Quy định này thì việc lập, bổ sung dự án vào Danh mục các dự án kêu gọi xã hội hóa được thực hiện trên cơ sở các Sở, ngành và UBND quận, huyện đề xuất Danh mục dự án gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp, báo cáo UBND thành phố xem xét, trình TT HĐND thành phố thông qua theo quy định. Trong đó, các dự án được đề xuất phải phù hợp với các tiêu chí, tiêu chuẩn, quy định chất lượng đối với các cơ sở thực hiện xã hội hóa được quy định tại Quyết định số 1466/QĐ-TTg, Quyết định số 693/QĐ-TTg và Quyết định số 1470/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; đồng thời phù hợp với quy hoạch ngành, quy hoạch sử dụng đất, nhu cầu thực tế cần kêu gọi đầu tư (ưu tiên áp dụng đối với các dự án thuộc các lĩnh vực và địa bàn, vị trí khó kêu gọi đầu tư, những dự án bức thiết, cần nhanh chóng triển khai để đáp ứng nhu cầu an sinh xã hội, giải quyết kịp thời những khó khăn, bức xúc của nhân dân và phục vụ phát triển kinh tế xã hội của thành phố) và chưa thực hiện lựa chọn nhà đầu tư.
Đối với trường hợp dự án Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng đã được UBND thành phố phê duyệt Quyết định chủ trương đầu tư dự án Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng - Cơ sở 2 tại Quyết định số 9001/QĐ-UBND ngày 28/12/2016 của UBND thành phố. Do đó, không đảm bảo điều kiện để các Sở, ngành và các đơn vị liên quan đề xuất, bổ sung vào Danh mục các dự án kêu gọi xã hội hóa trên địa bàn thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2016 – 2018.
2. Từ các cơ sở nêu trên, dự án Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng - Cơ sở 2 chưa đảm bảo điều kiện để xem xét áp dụng chính sách ưu đãi miễn, giảm tiền thuê đất theo Quyết định số 11/2016/QĐ-UBND ngày 22/3/2016 của UBND thành phố.
Xem Kiến nghị của doanh nghiệp hỏi:
Tiến độ hiện nay của đường Nguyễn Tất Thành nối dài 

 Đơn vị xử lý: Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan
Trả lời:
Về dự án Nguyễn Tất Thành nối dài:
a) Đoạn Km0+00 – Km2+715: Đã hoàn thành năm 2015.
b) Đoạn Km2+715 – KM5+987 (điểm đầu giao với đường Nguyễn Tất Thành đã thi công, điểm cuối giao đường tránh Nam Hải Vân).
Công trình thuộc Hợp phần 3 – Dự  án Phát triển bền vững do UBND thành phố làm Chủ  đầu tư, Ban QLDA ĐTCS Hạ tầng ưu tiên điều hành. Công trình đã khởi công vào ngày 20/01/2015, dự kiến hoàn thành vào 29/3/2017.
Tuy nhiên do công tác đền bù giải tỏa chưa hoàn thành, ảnh hưởng đến tiến độ thi công công trình. Căn cứ tình hình giải tỏa thực tế, UBND thành phố đã thống nhất gia hạn đến tháng 9/2017. Theo báo cáo của Ban QLDA, hiện nay công tác đên bù dự kiến hoàn thành vào tháng 5/2017. Căn cứ tiến độ giải phóng mặt bằng, Ban QLDA sẽ đôn đốc Nhà thầu thi công hoàn thành trong tháng 9/2017, đảm bảo tiến độ theo chỉ đạo.
Xem HTX SXKD & DV Hoa cây cảnh Vân Dương hỏi:
 Đề xuất thành phố tăng thêm quỹ hỗ trợ HTX và cho HTX vay quỹ phát triển được dài hạn

 Đơn vị xử lý: Liên minh hợp tác xã chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan
Trả lời của Liên minh hợp tác xã:
Quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã thành phố Đà Nẵng được thành lập theo Quyết định số 2676/QĐ-UBND ngày 10 tháng 4 năm 2012 do Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng cấp. Theo Điều lệ hoạt động ban đầu, Quỹ hỗ trợ phát triển HTX chỉ cho vay tối đa 200 triệu đồng cho 01 dự án và phải thế chấp tài sản.
Tuy nhiên, sau một thời gian ngắn hoạt động, Hội đồng quản lý Quỹ nhận thấy rằng hạn mức cho vay quá thấp so với nhu cầu đầu tư của HTX. Hội đồng quản lý Quỹ đã nhiều lần kiến nghị Lãnh đạo UBND thành phố để đề nghị được nâng hạn mức cho vay lên 500 triệu đồng cho 01 dự án và được phép cho vay tín chấp nhưng Lãnh đạo UBND thành phố chỉ chấp nhận hạn mức cho vay là 300 triệu đồng cho 01 dự án, đối với những HTX có nhu cầu vốn lớn hơn thì sẽ có nhiều kênh để tiếp cận như Quỹ đầu tư phát triển thành phố Đà Nẵng, bên cạnh đó, việc tuân thủ thể chế tài chính và các quy định của Luật ngân sách, UBND thành phố cũng không cho phép quỹ hỗ trợ cho vay tín chấp.
Trả lời của Quỹ ĐTPT:
+ Theo quy định tại Nghị định số 37/2013/NĐ-CP ngày 22/4/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 138/2007/NĐ-CP ngày 28/8/2007 về tổ chức và hoạt động của Quỹ  đầu tư phát triển địa phương, Quỹ thực hiện cho vay trung, dài hạn các dự án đầu tư thuộc Danh mục các lĩnh vực kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội ưu tiên phát triển của địa phương đã được UBND thành phố ban hành tại Quyết định số 5116/QĐ-UBND ngày 30/7/2017. Đơn vị vay vốn (chủ đầu tư dự án) theo quy định là các tổ chức có tư cách pháp nhân hoặc các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế.
          + Qua trao đổi với đại diện đơn vị được biết HTX đang có kế hoạch đầu tư cơ sở sản xuất hoa, cây cảnh trên địa bàn xã Hòa Liên. Trong trường hợp HTX triển khai đầu tư dự án thì thuộc đối tượng cho vay tại Quỹ và Quỹ sẽ tiếp tục liên hệ làm việc với HTX để hướng dẫn lập hồ sơ vay vốn cụ thể.
Xem Công ty Sức Trẻ hỏi:
 Về việc thanh, kiểm tra quá nhiều

 Trả lời của Sở Công thương :
Đối với ý kiến Công ty TNHH Sức Trẻ, Sở Công Thương xin trả lời đối với nội dung liên quan đến công tác kiểm tra, kiểm soát của lực lượng Quản lý thị trường như sau:
Trong thời gian qua lực lượng Quản lý thị trường đã xây dựng kế hoạch và tổ chức kiểm tra, kết quả như sau:
- Ngày 13/10/2014: Đã kiểm tra và phát hiện, xử phạt hành vi vi phạm là không niêm yết giá, với số tiền phạt là 800.000 đồng.
- Năm 2015: không tổ chức kiểm tra.
- Ngày 07/10/2016: Đã kiểm tra và phát hiện, xử phạt hành vi vi phạm về nhãn hàng hóa, với số tiền phạt là 3.500.000 đồng.
- Năm 2017: chưa tổ chức kiểm tra.
Xem Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa TP.Đà Nẵng hỏi:
 Hiện nay các doanh nghiệp muốn đầu tư vào sản xuất nông nghiệp (như nuôi trồng, thu hoạch, sơ chế, chế biến thực phẩm sạch), nhưng không thuê được đất. Vậy kính mong Lãnh đạo Thành phố tạo điều kiện cho các doanh nghiệp được thuê đất nông nghiệp hoặc đất rừng lâu dài để triển khai đầu tư.

 Đơn vị xử lý: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan.
Trả lời:
UBND thành phố đã phê duyệt 07 vùng sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao để kêu gọi thu hút đầu tư tại Quyết định số 1936/QĐ-UBND ngày 13 tháng 4 năm 2017, cụ thể gồm các vùng sau: Vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tại Hòa Ninh (40 ha); Vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tại Hòa Phú (50 ha); Vùng sản xuất rau an toàn tại Hòa Khương (20 ha); Vùng sản xuất rau an toàn tại Hòa Phong, Khương (20 ha); Vùng chăn nuôi tập trung Hòa Khương (30 ha); Vùng chăn nuôi tập trung xã Hòa Bắc (230 ha); Vùng nuôi tôm Trường Định, Hòa Liên (50 ha). 
           Hiện UBND thành phố đã chỉ đạo tiếp tục quy hoạch 02 Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tại Hòa Nhơn và Hòa Ninh, đồng thời xây dựng chính sách khuyến khích đầu tư sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, trong đó có chính sách ưu đãi, hỗ trợ về đất đai đối với doanh nghiệp.

TIN TỨC

Sự phát triển của doanh nghiệp là động lực chính cho tăng trưởng kinh tế của thành phố. Đó là khẳng định của lãnh đạo thành phố Đà Nẵng, và cũng chính là cam kết mạnh mẽ nhất của thành phố đối với cộng đồng doanh nghiệp. Cam kết đó đã được thực hiện qua những chương trình hành động cụ thể tạo dựng niềm tin của cộng đồng doanh nghiệp đối với chính quyền thành phố.

Năm 2016, thành phố Đà Nẵng đã tiếp nhận tổng cộng 201 kiến nghị từ cộng đồng doanh nghiệp, trong đó 200 kiến nghị đã được xử lý, trả lời, 01 kiến nghị về Khu kho tàng cho Doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) của Hiệp hội DNNVV vẫn đang tiếp tục xử lý, có 07 kiến nghị thuộc thẩm quyền xử lý của các Bộ ngành trung ương, các Sở ban ngành đã tham mưu UBND thành phố có văn bản gửi các Bộ ngành trung ương, đến nay 01 vướng mắc của doanh nghiệp đã được tháo gỡ, giải quyết.