THÔNG TIN CHI TIẾT


Cơ quan thuế đồng hành cùng người nộp thuế
thực thi chính sách thuế mới năm 2016

Diễn ra vào lúc: 08:00 - Ngày 23/09/2016

Các doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân nộp thuế có thể theo dõi và gửi câu hỏi trực tiếp đến buổi giao lưu trực tuyến bằng cách truy cập địa chỉ www.doithoai.danang.gov.vn, gửi thư điện tử về doithoai@danang.gov.vn hoặc gọi số 0511.3.881.888.
 

Số câu hỏi tham gia/Số câu hỏi đã trả lời: 56/ 53
Xem phan thanh hỏi:
tháng 8/2016, theo kết quả kiểm tra của cơ quan thuế, đơn vị chúng tôi có truy thu tiền thuế phải nộp phát sinh trước năm 2016, vậy với số tiền phải nộp truy thu trước thời điểm 2016 thì đơn vị có phải nộp tiền chậm nộp không? theo mức 0,03%/ngày hay theo mức nào ?

Chúng tôi xin trả lời câu hỏi của bạn như sau: 
Tại khoản 3 Điều 3 Thông tư số 130/2016/TT-BTC ngày 12/8/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn Nghị định số 100/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế GTGT, Luật thuế Tiêu thụ đặc biệt và luật quản lý thuế và sửa đổi một số điều tại các thông tư thuế quy định về xác định tiền chậm nộp tiền thuế quy định:
a) Đối với Khoản tiền thuế nợ phát sinh từ ngày 01/7/2016 thì tiền chậm nộp được tính theo mức 0,03%/ngày tính trên số tiền thuế chậm nộp.

b) Đối với Khoản tiền thuế nợ phát sinh trước ngày 01/7/2016 nhưng sau ngày 01/7/2016 vẫn chưa nộp thì tính như sau: trước ngày 01/01/2015 tính phạt chậm nộp, tiền chậm nộp theo quy định tại Luật quản lý thuế số 78/2006/QH11, Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật quản lý thuế số 21/2012/QH13, từ ngày 01/01/2015 tính tiền chậm nộp theo quy định tại Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của các luật về thuế số 71/2014/QH13, từ ngày 01/7/2016 tính tiền chậm nộp theo mức 0,03%/ngày.
Xem Nguyễn Thị Mỹ Hạnh hỏi:
Mình là nhân viên kế toán công ty 100% vốn nước ngoài và là công ty TNHH MTV hancook mình xin hỏi nếu giám đốc công ty 100% vốn nước ngoài đi học đại học tai Việt Nam thì chi phí giám đốc đi học có được hạch toán thuế gtgt và đưa vào chi phí không? Xin cảm ơn!

 Do nội dung câu hỏi của bạn chưa rõ chi phí giám đốc đi học là chi phí gì? do vậy chúng tôi chưa có câu trả lời cụ thế. Tuy nhiên bạn có thể tham khẩu nội dung sau:
Căn cứ quy định tại khoản 2.30 Điều 6 Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 đã được sửa đổi, bổ sung tại điều 4 Thông tư số 96/2015/TT-BTC ngày 22/6/2015 của Bộ Tài chính:
... - Khoản chi có tính chất phúc lợi chi trực tiếp cho người lao động như: chi đám hiếu, hỷ của bản thân và gia đình người lao động; chi nghỉ mát, chi hỗ trợ điều trị; chi hỗ trợ bổ sung kiến thức học tập tại cơ sở đào tạo; ... Tổng số chi có tính chất phúc lợi nêu trên không quá 01 tháng lương bình quân thực tế thực hiện trong năm tính thuế của doanh nghiệp.
Theo đó, nếu việc chi phí cho giám đốc công ty đi học đáp ứng điều kiện tại nội dung nêu trên thì đơn vị được hạch toán vào chi phí được trừ và khấu trừ thuế GTGT theo quy định.
Xem Nguyễn Minh hỏi:
 Vấn đề: Liên quan tới việc nộp thuế VAT cho phí bản quyền - khi khai báo trị giá hải quan và khi trả tiền nhà thầu nước ngoài, Kính gửi Cục thuế; Khi công ty thực hiện nhập khẩu hàng hóa về tiêu thụ trong thị trường nội địa, và phải trả phí bản quyền thương hiệu cho công ty mẹ ở nước ngoài, Tại Điều 13, khoản 2, mục D, thì tiền phí bản quyền này phải cộng vào giá trị hàng hóa để khai báo trị giá hải quan và phải tính thuế VAT hàng Nhập khẩu trên giá trị lô hàng. Khi công ty trả tiền bản quyền ra nước ngoài, công ty lại phải nộp thuế FCT trong đó bao gồm cả 10% VAT theo hướng dẫn tại công văn Số: 10453/BTC-CST ngày 27/7/2016 của BTC. Như vậy cùng đối với phí bản quyền công ty đang phải trả 2 lần tiền thuế VAT. Kính mong cục thuế giải đáp thắc mắc này của Doanh nghiệp. Xin trân trọng cảm ơn.

 trường họp của bạn hỏi xin trả lời như sau:
công ty nhập khẩu hàng hóa về tiêu phải tính thuế VAT hàng Nhập khẩu trên giá trị lô hàng (bao gồm bản quyền thương hiệu).
công ty trả tiền bản quyền ra nước ngoài, công ty lại phải nộp thuế FCT trong đó bao gồm cả 10% VAT khoản thuế này là nhà thầu nước ngoài (nhà cung cấp) nộp, công ty có trách nhiệm khấu trừ và nộp thay cho nhà thầu nước ngoài do đó không  thể nói là phí bản quyền công ty đang phải trả 2 lần tiền thuế VAT
Xem Hà Tân hỏi:
Tôi mới được nhận vào làm việc tại công ty TNHH nhưng gặp một số vấn đề như sau: - tờ khai thuế của năm 2013 có một hóa đơn đầu vào nhưng được kê khai cả hai quý - số liệu trên một số hóa đơn và tờ khai thuế lệch nhau - báo cáo tài chính một số tài khoản bị sai Bên chuyên ngành giúp cách nào để chỉnh sửa cho hợp lý?

          Các trường hợp mà bạn gặp phải như: kê khai trùng hóa đơn, số liệu trên một số hóa đơn và tờ khai thuế lệch nhau,..các trường hợp trên bạn được thực hiện điều chỉnh (điều chỉnh giảm thuế VAT đầu vào) hồ sơ khai thuế của kỳ tính thuế bị sai sót nhưng phải trước khi cơ quan thuế, cơ quan có thẩm quyền công bố quyết định kiểm tra thuế, thanh tra thuế tại trụ sở người nộp thuế. Việc khai điều chỉnh hồ sơ khai thuế thực hiện theo hướng dẫn khai điều chỉnh, bổ sung tại Khoản 5 Điều 10 thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính.


       Về báo cáo tài chính một số tài khoản bị sai lệch: tùy thuộc vào sai sót của bạn là trọng yếu hay không trọng yếu để có xử lý phù hợp theo quy định tại Chế độ kế toán và chuẩn mực kế toán.
Xem Hoàng Văn Hải hỏi:
Theo luật doanh nghiệp và giấy phép đăng ký kinh doanh cấp cho doanh nghiệp, ngành nghề kinh doanh: kinh doanh tất cả các ngành nghề pháp luật không cấm. Doanh nghiệp phát sinh hợp đồng thương mại ngoài bảng đăng ký ngành nghề với Sở KHĐT và xuất hóa đơn bình thường. Xin hỏi trường hợp này, doanh nghiệp có cần đăng ký bổ sung ngành nghề và kê khai với cơ quan quản lý thuế không.

 Việc đăng ký bổ sung ngành nghề trong giấy phép đăng ký kinh doanh thuộc thẩm quyền của Sở KHĐT, do đó đề nghị Doanh nghiệp liên hệ với Sở KH-ĐT để được hướng dẫn.
Xem Lê Vân hỏi:
Công ty tôi được thành lập năm 2014 tại Đà Nẵng và theo quy định hiện đang xuất hóa đơn không có thuế VAT (không khấu trừ). Nay tôi muốn chuyển sang hình thức khấu trừ, xin hỏi có được không và thủ tục như thế nào

Trường hợp của bạn hỏi được quy định  theo khoản 7 điều 11 thông tư 156/2013 /TT-BTC như sau 

7. Chuyển đổi áp dụng các phương pháp tính thuế giá trị gia tăng

Người nộp thuế đang áp dụng tính thuế giá trị gia tăng theo phương pháp trực tiếp, nếu đáp ứng điều kiện tính thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ theo quy định của pháp luật về thuế GTGT; hoặc người nộp thuế đang áp dụng tính thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ chuyển sang phương pháp trực tiếp thì gửi văn bản thông báo đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp về việc chuyển đổi phương pháp tính thuế giá trị gia tăng theo mẫu số 06/GTGT ban hành kèm theo Thông tư này.

Trường hợp người nộp thuế từ 01/01/2014 thuộc đối tượng được tự nguyện áp dụng phương pháp khấu trừ theo quy định của pháp luật về thuế giá trị gia tăng thì gửi văn bản thông báo đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp về việc áp dụng phương pháp tính thuế giá trị gia tăng theo mẫu số 06/GTGT ban hành kèm theo Thông tư này.

Người nộp thuế phải gửi Thông báo về việc áp dụng phương pháp tính thuế tới cơ quan thuế quản lý trực tiếp trước ngày 20 tháng 12 của năm trước liền kề năm người nộp thuế thực hiện phương pháp tính thuế mới hoặc năm người nộp thuế tự nguyện áp dụng theo phương pháp khấu trừ.
Xem Lê Ngọc Trí hỏi:
Xin cơ quan thuế hướng dẫn thủ tục đăng ký thực hiện bán hàng hoàn thuế GTGT trên địa bàn Đà Nẵng cho người nước ngoài và người Việt Nam định cư tại nước ngoài.

         Vấn đề bạn hỏi, bạn có thể tham khảo quy định tại Điều 13 Thông tư số 72/2014/TT-BTC ngày 30/5/2014 của Bộ Tài chính, theo đó thủ tục đăng ký doanh nghiệp bán hàng hoàn thuế GTGT trên địa bàn ĐN cho người nước ngoài và người VN định cư tại nước ngoài gồm:
                - Công văn đăng ký tham gia bán hàng theo mẫu quy định tại Phụ lục 1 Thông tư này;

- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: 01 bản chụp có đóng dấu xác nhận của doanh nghiệp;

-  Hợp đồng bán hàng đại lý ký giữa doanh nghiệp đăng ký bán hàng với cửa hàng bán hàng đại lý cho doanh nghiệp (đối với trƣờng hợp là cửa hàng đại lý bán hàng cho doanh nghiệp): 01 bản chụp có đóng dấu xác nhận của doanh nghiệp.


Xem Nguyễn Thu Trang hỏi:
Kính gửi : Lãnh đạo Cục thuế Theo Thông tư số 219/2013/TT- BTC và Thông tư số 39/2014/TT-BTC hướng dẫn lập hóa đơn đối với hàng hóa, dịch vụ mua ngoài biếu tặng khách, nhân viên. Xin vui lòng cho tôi hỏi : - Chi phí tiếp khách (ăn uống) thì công ty có phải lập hóa đơn đầu ra không ? - Hóa đơn đầu vào là hóa đơn trực tiếp; đôi khi thuế suất 5%, 10%. Công ty sẽ căn cứ thuế suất này để lập hóa đơn đầu ra ? - Thay vì xuất hóa đơn tại thời điểm biếu tặng, công ty có thể xuất hóa đơn theo quý hay 6 tháng/lần cho từng khách và toàn bộ nhân viên không ? Trân trọng kính chào

 Chào bạn, vấn đề bạn hỏi chúng tôi trả lời như sau:
1. Về chi phí tiếp khách (ăn uống):
Theo quy định tại Điều 16 Thông tư số 39/2014/TT-BTC thì Công ty bạn tiếp khách phải yêu cầu người bán lập và giao hoá đơn cho bạn.
2. Hoá đơn đầu vào (do người bán giao) là hoá đơn trực tiếp thì không ghi thuế suất , giá thanh toán là giá đã có thuế GTGT và người mua không được khấu trừ thuế (chỉ hạch toán vào chi phí)
Trường hợp khi mua hàng có hóa đơn bán hàng (hóa đơn trực tiếp) không ghi thuế suất thuế GTGT, khi bán hàng bạn căn cứ từng mặt hàng cụ thể để xác định thuế suất thuế GTGT theo quy định hiện hành.

3. Thời điểm lập hoá đơn (bao gồm hàng biếu tặng): là thời điểm chuyển giao quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng hàng hoá cho người mua, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền.
Do vậy khi biếu tặng hàng hoá, bạn phải lập hoá đơn tại thời điểm biếu tặng và xuất cho từng cá nhân.
trân trọng.
Xem Trần Thị Dung hỏi:
Theo quy định hiện nay thì thời hạn nộp hồ sơ đăng ký mã số thuế cho người phụ thuộc chậm nhất là ngày nào, thủ tục đăng ký như thế nào ?

  - Thời hạn nộp hồ sơ đăng ký mẫ số thuế cho người phụ thuộc được quy định tại khoản 5, Điều 6 Thông tư số 95/2016/TT-BTC ngày 28/6/2016 có hiệu lực 12/8/2016:
          Cơ quan chi trả thu nhập thực hiện đăng ký thuế cho cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công và đăng ký thuế cho người phụ thuộc của cá nhân một lần trong năm chậm nhất là 10 (mười) ngày làm việc trước thời điểm nộp hồ sơ quyết toán thuế thu nhập cá nhân hàng năm. 
        Như vậy, theo quy định hồ sơ quyết toán thuế TNCN năm 2016 hạn cuối cùng là ngày 31/3/2017 thì thời hạn nộp hồ sơ đăng ký mã số thuế cho người phu thuộc chậm nhất 21/3/2017.
  -  Thủ tục đăng ký mã số thuế người phụ thuộc được quy định tại khoản 10 Điều 7 Thông tư số 95/2016/TT-BTC ngày 28/6/2016 có hiệu lực 12/8/2016 của Bộ Tài chính quy định 02 trường hợp:
        (1) Nếu cá nhân đăng ký trực tiếp tại cơ quan thuế, hồ sơ đăng ký thuế gồm:
         +. Tờ khai đăng ký người phụ thuộc của cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công mẫu số 20-ĐK-TCT  (trên tờ khai đánh dấu vào ô "Đăng ký thuế" và ghi đầy đủ các thông tin).
         +. Bản sao không yêu cầu chứng thực Thẻ căn cước công dân hoặc Giấy chứng minh nhân dân còn hiệu lực (đối với người phụ thuộc có quốc tịch Việt Nam từ đủ 14 tuổi trở lên) hoặc Giấy khai sinh còn hiệu lực (đối với cá nhân là người phụ thuộc có quốc tịch Việt Nam dưới 14 tuổi); bản sao không yêu cầu chứng thực Hộ chiếu hoặc Giấy khai sinh còn hiệu lực (đối với cá nhân là người phụ thuộc có quốc tịch nước ngoài và người Việt Nam sống ở nước ngoài).
        (2) Cá nhân thuộc diện nộp thuế thu nhập cá nhân đăng ký thuế cho người phụ thuộc qua cơ quan chi trả thu nhập:
       +. Cá nhân gửi văn bản ủy quyền và giấy tờ của người phụ thuộc.
       +. Cơ quan chi trả thu nhập tổng hợp hồ sơ đăng ký thuế của người phụ thuộc và gửi Tờ khai đăng ký thuế tổng hợp cho người phụ thuộc của cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công thông qua cơ quan chi trả thu nhập mẫu số 20-ĐKT-TH-TCT  (trên tờ khai đánh dấu vào ô "Đăng ký thuế" và ghi đầy đủ các thông tin) qua Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế hoặc bằng giấy.    Đơn vị chi trả có thể đăng ký người phụ thuộc qua mạng hoặc trực tiếp với cơ quan thuế.

Xem Nguyễn Thị Hồng Nhung hỏi:
Tôi là cá nhân muốn thay đổi thông tin đã đăng ký thuế cá nhân thực hiện như thế nào ? Tự thực hiện hay thông qua cơ quan chi trả ?

 
      Vấn đề bạn hỏi có những nội dung có liên quan đến thay đổi nội dung đăng ký thuế đối với cá nhân người nộp thuế và thay đổi nội dung đăng ký thuế đối với người phụ thuộc. Cá vấn đề nêu trên được hướng dẫn cụ thể như sau:

      Tại khoản 1c1, 1c2 Điều 13 Thông tư 95/2016/TT-BTC ngày 28/6/2016 có hiệu lực 12/8/2016 của Bộ Tài chính  quy định người nộp thuế thay đổi thông tin đăng ký thuế đối với người nộp thuế là cá nhân có phát sinh thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân, trừ cá nhân kinh doanh:

- Người nộp thuế thay đổi thông tin trực tiếp với cơ quan thuế, hồ sơ gồm:

          + Tờ khai điều chỉnh thông tin đăng ký thuế mẫu số 08-MST để thay đổi thông tin cho cá nhân người nộp thuế và người phụ thuộc;

          + Bản sao không yêu cầu chứng thực Thẻ căn cước công dân hoặc Giấy chứng minh nhân dân còn hiệu lực (đối với cá nhân là người có quốc tịch Việt Nam); hộ chiếu còn hiệu lực (đối với cá nhân là người có quốc tịch nước ngoài và người Việt Nam sống ở nước ngoài) nếu thông tin đăng ký thuế của cá nhân trên các giấy tờ này có thay đổi.

+ Bản sao không yêu cầu chứng thực Thẻ căn cước công dân hoặc Giấy chứng minh nhân dân còn hiệu lực (đối với người phụ thuộc có quốc tịch Việt Nam từ đủ 14 tuổi trở lên) hoặc Giấy khai sinh (đối với người phụ thuộc có quốc tịch Việt Nam dưới 14 tuổi); bản sao không yêu cầu chứng thực hộ chiếu hoặc Giấy khai sinh còn hiệu lực (đối với cá nhân là người có quốc tịch nước ngoài và người Việt Nam sống ở nước ngoài) nếu thông tin đăng ký thuế của người phụ thuộc trên các yiấy tờ này có thay đổi.

- Người nộp thuế thay đổi thông tin qua cơ quan chi trả thu nhập :

+ Trường hợp thay đổi thông tin cho cá nhân người nộp thuế:

          Cá nhân gửi Bản sao không yêu cầu chứng thực các giấy tờ có thay đổi thông tin liên quan đến đăng ký thuế cho cơ quan chi trả thu nhập. Cơ quan chi trả thu nhập lập Tờ khai đăng ký thuế tổng hợp cho cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công thông qua cơ quan chi trả thu nhập mẫu số 05-ĐK-TH-TCT ban hành kèm theo Thông tư này. Trên tờ khai đánh dấu vào ô “Thay đổi thông tin đăng ký thuế” và ghi các thông tin đăng ký thuế có thay đổi.

+ Trường hợp thay đổi thông tin cho người phụ thuộc:

          Cá nhân gửi Bản sao không yêu cầu chứng thực các giấy tờ có thay đổi thông tin liên quan đến đăng ký thuế của người phụ thuộc cho cơ quan chi trả thu nhập. Cơ quan chi trả thu nhập lập Tờ khai đăng ký thuế tổng hợp cho người phụ thuộc của cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công thông qua cơ quan chi trả thu nhập mẫu số 20-ĐK-TH-TCT ban hành kèm theo Thông tư này. Trên tờ khai đánh dấu vào ô “Thay đổi thông tin đăng ký thuế” và ghi các thông tin đăng ký thuế có thay đổi.
Xem Khánh An hỏi:
Xin chào Nhóm đại diện trả lời trực tuyến của Cơ quan Thuế! Công ty tôi có những khoản công nợ (nợ phải trả) từ nhiều năm trước và không có đối chiếu công nợ. Do đó, tôi muốn xử lý những khoản công nợ này đưa vào thu nhập khác, và những khoản công nợ nào có tổng giá trị hóa đơn trên 20 triệu đồng thì tôi thực hiện điều chỉnh giảm phần thuế GTGT đầu vào trước đây đã khai khấu trừ. Tuy nhiên, vấn đề tôi thắc mắc là có phải thực hiện điều chỉnh giảm phần thuế GTGT đầu vào Công ty đã khai khấu trừ trước đây đối với khoản nợ phải trả có tổng giá trị dưới 20 triệu đồng hay không.

Căn cứ các quy định tại:

  - Điều 14 và Điều 15 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật thuế giá trị gia tăng (GTGT);

- Khoản 10 Điều 1 Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Điều 15 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013  của Bộ Tài chính;

Về nguyên tắc: Điều kiện để khấu trừ thuế GTGT đầu vào đối với hàng hóa, dịch vụ mua vào từ hai mươi triệu đồng trở lên là có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt

Trường hợp Công ty đã mua hàng hóa có tổng giá trị hàng hoá mua vào từng lần theo hóa đơn dưới hai mươi triệu đồng theo giá đã có thuế GTGT chưa thanh toán thì khi xử lý công nợ Công ty không phải thực hiện điều chỉnh giảm thuế GTGT đầu vào trước đây đã khấu trừ.
Xem Hồ Thị Đoan Chính hỏi:
Công ty có ký hợp đồng với một số cá nhân làm đại lý bán hàng. Mỗi quý , công ty căn cứ doanh số mà đại lý đã thực hiện để chi một khoản hỗ trợ cho đại lý đạt doanh số. Khoản chi này cho cá nhân có chịu thuế TNCN không và kê khai thuế như thế nào ?

      - Theo quy định tại khoản 4, Điều 2 Luật 71/2014/QH13 quy định thuế suất đối cá nhân kinh doanh như sau:
       a) Phân phối, cung cấp hàng hóa : 0,5%
          .....
      d) Hoạt động kinh doanh khác : 1%
          - Căn cứ khoản 1. Điều 5 Thông tư 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính quy định về các trường hợp không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT
            Theo các quy định trên thì cá nhân là đại lý bán hàng hóa nếu được công ty chi trả khỏan hỗ trợ khách hàng (đại lý) đạt doanh số thì khỏan tiền này thuộc diện chịu thuế TNCN 1%.
         Công ty phải kê khai và nộp thuế thay cho cá nhân theo mẫu số 01/CNKD ban hành kèm theo Thông tư số 92/2015/TT-BTC; công ty ghi cụm từ “Khai thay” vào trước cụm từ “Người nộp thuế hoặc đại diện hợp pháp..”, ký tên và đóng dấu của Công ty.
          Nộp tờ khai thuế tại Chi cục Thuế nơi đóng trụ sở, trên hồ sơ tính thuế, chứng từ nộp thuế vẫn thể hiện người nộp thuế là cá nhân kinh doanh.
   ( công ty có thể tham khảo thêm tại công văn 1164/TCT-TNCN ngày 21/03/2016 của Tổng Cục Thuế)
Xem Thanh Phú hỏi:
Công ty A thuê đất của khu công nghiệp với diện tích 10.000 m2 đã xây dựng nhà Xưởng khoảng 4.000 m2, Cty e thuê lại đất của công ty A đồng thời cty A chuyển nhượng luôn tài sản gắn liền với đất thuê từ tháng 6/2016 trị giá là 3 tỷ, tiền thuê đất thì bên e trả cho KCN kể từ thời gian thuê.
Nhà xưởng công ty A chuyển nhượng bên cty e vẫn chưa sử dụng vì bên công ty e đang xây dựng thêm nhà xưởng mới với khoảng đất trống còn lại,  vậy cho e hỏi nhà xưởng công ty A chuyển sang e có trích khấu hao từ tháng 6 rồi đưa vào CP không được trừ hay e để ở TK 241 khi nào nhà xưởng mới hoàn thành rồi đưa vào trích khấu hao luôn!
Trân trọng cảm ơn

 Theo nội dung bạn hỏi về chi phí khấu hao tài sản, chúng tôi có ý kiến như sau:

Căn cứ theo điều 2.3 thông tư số 96/2015/TT-BTC quy định về các trường hợp chi phí không được trừ:

2.2. Chi khấu hao tài sản cố định thuộc một trong các trường hợp sau:

a) Chi khấu hao đối với tài sản cố định không sử dụng cho hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ.

Riêng tài sản cố định phục vụ cho người lao động làm việc tại doanh nghiệp như: nhà nghỉ giữa ca, nhà ăn giữa ca, nhà thay quần áo, nhà vệ sinh, phòng hoặc trạm y tế để khám chữa bệnh, cơ sở đào tạo, dạy nghề, thư viện, nhà trẻ, khu thể thao và các thiết bị, nội thất đủ điều kiện là tài sản cố định lắp đặt trong các công trình nêu trên; bể chứa nước sạch, nhà để xe; xe đưa đón người lao động, nhà ở trực tiếp cho người lao động; chi phí xây dựng cơ sở vật chất, chi phí mua sắm máy, thiết bị là tài sản cố định dùng để tổ chức hoạt động giáo dục nghề nghiệp được trích khấu hao tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế.

b) Chi khấu hao đối với tài sản cố định không có giấy tờ chứng minh thuộc quyền sở hữu của doanh nghiệp (trừ tài sản cố định thuê mua tài chính).

c) Chi khấu hao đối với tài sản cố định không được quản lý, theo dõi, hạch toán trong sổ sách kế toán của doanh nghiệp theo chế độ quản lý tài sản cố định và hạch toán kế toán hiện hành.

d) Phần trích khấu hao vượt mức quy định hiện hành của Bộ Tài chính về chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định.

 Theo quy định trên, trường hợp của đơn vị bạn, tài sản nhận chuyển nhượng chưa đưa vào sử dụng (tiếp tục xây dựng thêm), do đó chưa được trích khấu hao và đưa vào chi phí tính thuế TNDN trong kỳ. Ngoài ra, đây là bất động sản được đăng ký cấp quyền sở hữu (nhà xưởng, vật kiến trúc trên đất) nên khi đơn vị bạn hoàn thành công tác xây dựng, nghiệm thu đưa vào sử dụng, phải liên hệ với cơ quan có thẩm quyền để làm thủ tục xác lập quyền sở hữu tài sản trên đất và hạch toán theo dõi, trích khấu hao theo quy định của pháp luật hiện hành.

Xem An Phát hỏi:
Cho em hỏi: Mất hóa đơn GTGT (liên 2) ghi sai đã hủy và xuất lại hóa đơn thay thế rồi có bị phạt không ạ?

 Chào bạn, vấn đề bạn hỏi chúng tôi xin trả lời như sau:
1. Về thủ tục báo mất hóa đơn:

- Theo khoản 1, Điều 24 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn xử lý trong trường hợp mất, cháy, hỏng hóa đơn.

“1. Tổ chức, hộ, cá nhân kinh doanh nếu phát hiện mất, cháy, hỏng hóa đơn đã lập hoặc chưa lập phải lập báo cáo về việc mất, cháy, hỏng và thông báo với cơ quan thuế quản lý trực tiếp (mẫu số 3.8 Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư này) chậm nhất không quá năm (05) ngày kể từ ngày xảy ra việc mất, cháy, hỏng hóa đơn. Trường hợp ngày cuối cùng (ngày thứ 05) trùng với ngày nghỉ theo quy định của pháp luật thì ngày cuối cùng của thời hạn được tính là ngày tiếp theo của ngày nghỉ đó.”

2. Về quy định xử phạt hành vi làm mất hóa đơn:

- Theo điểm a Khoản 4 Điều 11 Thông tư số 10/2014/TT-BTC ngày 17/01/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn:

“…Trường hợp người bán làm  mất, cháy, hỏng các liên hoá đơn đã lập sai và đã xoá bỏ (người bán đã lập hoá đơn khác thay thế cho các hoá đơn đã lập sai và đã xoá bỏ) thì người bán bị phạt cảnh cáo.”…

Căn cứ các quy định nêu trên bạn cần làm các thủ tục sau: Báo mất hóa đơn kịp thời (qua mạng) ; cơ quan thuế xem xét xử phạt cảnh cáo.

 
Xem Võ Thị Huyền hỏi:
Công ty tôi là đơn vị tự nuôi, đánh bắt và sản xuất sản phẩm thuỷ hải sản các loại; trong đó có sản xuất mặt hàng ghẹ nguyên con thành phẩm được chế biến theo quy trình rửa sạch, hấp chín, cấp đông để bán ra thị trường. Như vậy, mặt hàng ghẹ nguyên con thành phẩm bán ra có chịu thuế GTGT không?

Trường hợp Công ty bạn là đơn vị tự nuôi, đánh bắt và sản xuất sản phẩm thuỷ hải sản các loại; nếu mặt hàng ghẹ nguyên con thành phẩm được chế biến theo quy trình rửa sạch, hấp chín, cấp đông thì mặt hàng ghẹ nguyên con là thành phẩm bán ra thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT (sản phẩm mới qua sơ chế thông thường).

Xem Nguyễn Thị Lệ hỏi:
Kính gửi Lãnh đạo Cục thuế Tp. Đà Nẵng! Công ty chúng tôi có vấn đề sau nhờ Cục Thuế giải đáp giúp: Hiện tại Công ty chúng tôi (Chi nhánh tại TP Đà Nẵng) đang ký hợp đồng với một công ty bên Nhật Bản về dịch vụ thuê ngoài BPO ( dịch vụ nhập liệu, xử lý ảnh) theo quy trình: Chúng tôi nhận dịch vụ nhập liệu về làm sau đó giao cho khách hàng, khách hàng đồng ý ký Biên bản nghiệm thu =>Công ty xuất hóa đơn GTGT cho khách hàng =>Khách hàng chuyển tiền thanh toán vào tài khoản của Công ty tại Việt Nam. Vậy quý Cục cho Công ty chúng tôi hỏi, dịch vụ này của chúng tôi có được hưởng ưu đãi thuế nào không? Chẳng hạn như dịch vụ này không phải chịu thuế GTGT 10%, thuế TNDN... Công ty chúng tôi mong nhận được được hồi đáp của Quý Cục. Xin chân thành cảm ơn.

- Theo quy định tại  Điều 18. Điều 19. điều 20, điều 21 Thông tư 78/2014/TT-BTC quy định về ưu đải thuế TNDN thì chỉ áp dụng cho dự án đầu tư thuộc ngành nghế, lĩnh vực được hưởng ưu đãi đầu tư,   dịch vụ thuê ngoài BPO ( dịch vụ nhập liệu, xử lý ảnh) công ty mua nước ngoài về  sau đó bán cho khách hàng không thuộc ngành nghế, lĩnh vực được hưởng ưu đãi đầu tư do đó không thuộc diện hưởng ưu đãi thuế TNDN
- theo quy định tại điều 11 thông tư 219/2013/TT-BTC thì: Thuế suất 10% áp dụng đối với hàng hoá, dịch vụ không được quy định tại Điều 4, Điều 9 và Điều 10 Thông tư này. Vậy dịch vụ nhập liệu, xử lý ảnh công ty nhập về bán thuộc diện chịu thuế GTGT với thuế suất 10%

- Nếu trường hợp Công ty nhận dịch vụ nhập liệu về làm sau đó giao lại cho khách hàng, khách hàng (Nhật bản) đồng ý ký Biên bản nghiệm thu thì thuộc dịch vụ xuất khẩu chịu thuế suất thuế GTGT bằng 0%  theo khoản 1 Điều 9 thông tư 219/2013/TT-BTC (Thuế suất 0%: áp dụng đối với hàng hoá, dịch vụ xuất khẩu; hoạt động xây dựng, lắp đặt công trình ở nước ngoài và ở trong khu phi thuế quan; vận tải quốc tế; hàng hoá, dịch vụ thuộc diện không chịu thuế GTGT khi xuất khẩu, trừ các trường hợp không áp dụng mức thuế suất 0% ).
Xem nguyễn thị hoàng hà hỏi:
Hiện tại việc kiểm tra hóa đơn người bán hàng thông qua tra cứu MST đang bị khó khăn cho DN khi gặp phải thông báo" NNT đang tạm ngừng hoạt động" tuy nhiên không ghi rõ thời gian nào để kế toán DN có thể yên tâm thanh toán cho CBNV khi gặp các hóa đơn này. Kiến nghị: cập nhật rõ thời gian ngừng/ tạm ngừng hoạt động của cơ sở KD.

 Chào bạn, vấn đề bạn hỏi chúng tôi trả lời như sau:

Trên Websit Tổng cục Thuế có  "Tra cứu thông tin người nộp thuế" chỉ hiển thì thông tin NNT đang hoạt động hay NNT đang tạm ngừng hoạt động.
Để biết thông tin chi tiết về hóa đơn của NNT, Bạn hãy tra cứu tại địa chỉ "tracuuhoadononline" để biết thêm thông tin về hóa đơn, thời hạn NNT ngừng hoạt động hoặc thời điểm  cơ quan thuế thông báo NNT ngừng hoat,  hóa đơn hết giá trị sử dụng.
chào trân trọng
Xem thảo quyên hỏi:
- DN kinh doanh nhà hàng ăn uống. Một số mặt hàng mua về chế biến trong nhà hàng đơn vị mua ở ngoài chợ không có hóa đơn bán hàng ( hoặc GTGT ) nhưng vẫn đã phát sinh chi phí. Th này DN phải sử dụng chứng từ ghi để ghi nhận chi phí này và mẫu ntn.

Trường hợp bạn hỏi, chúng tôi xin trả lời như sau:
Căn cứ khoản 1, khoản 2.4 điều 6 Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 đã được sửa đổi bổ sung tại điều 4 thông tư 96/2015/TT-BTC ngày 22/6/2015 của Bộ Tài chính:
Trường hợp doanh nghiệp mua hàng ngoài chợ của cá nhân kinh doanh có mức doanh thu dưới ngưỡng doanh thu chịu thuế GTGT (100 triệu đồng/năm) và của người sản xuất, đánh bắt trực tiếp bán ra thì được lập bảng kê thu mua hàng hóa dịch vụ mua vào theo mẫu số 01/TNDN kèm theo thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014. Nếu doanh nghiệp mua hàng hóa của các đối tượng khác các đối tượng trên đều phải có hóa đơntheo quy định và nếu đáp ứng các điều kiện quy đinh tại khoản 1 điều 6 Thông  tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 đã được sửa đổi bổ sung tại điều 4 thông tư 96/2015/TT-BTC ngày 22/6/2015 của Bộ Tài chính thì sẽ được tính vào chi phí được trừ khi xác định chịu thuế TNDN.
Xem Nguyễn văn thịnh hỏi:
Trong xây dựng nhà tư nhân: Trách nhiệm, nghĩa vụ kê khai thuế, nộp thuế xây dựng cá nhân là Bên nhận thầu xây dựng thực hiện kê khai và nộp thuế. Vậy chủ nhà cần làm gì khi UBND phường bắt chủ nhà phải nộp thuế này khi công dân làm các loại giấy tờ cần xác nhận của phường.

 Trong xây dựng nhà tư nhân: Trách nhiệm, nghĩa vụ kê khai thuế, nộp thuế xây  dựng cá nhân là Bên nhận thầu xây dựng thực hiện kê khai và nộp thuế là đúng với quy định. Chủ nhà  có trách nhiệm cung cấp các hồ sơ tài liệu xây dựng nhà có liên quan đến việc  tính thuế Bên nhận thầu cho cơ quan thuế (trong trường hợp cần thiết) để yêu cầu bên nhận thầu xây dựng phải thực hiện kê khai nộp thuế
Xem An nhiên hỏi:
Công ty chúng tôi có chức năng vận chuyển hàng hóa bằng xe tải. Khi cơ quan thuế kiểm tra thì xác định định mức hao hụt nhiên liệu ( dầu DO ) của công ty là 40% và phần vượt bị loại trừ ra và giảm trừ chi phí trong năm kiểm tra. Khi tham khảo một số DN ở một số chi cục thuế thì trả lời ( do các kế toán trả lời ) 40%, 45%, 50%... tùy từng chi cục. Chúng tôi mong được trả lời căn cứ vào quy định nào về mức hao hụt nhiên liệu đối với vận chuyển hàng hóa, vận chuyển khách du lịch.

Theo quy định tại điểm 2.3 điều 4 thông tư 96/2015/TT-BTC thì:  Phần vượt định mức tiêu hao nguyên liệu, vật liệu, nhiên liệu, năng lượng, hàng hoá đối với một số nguyên liệu, vật liệu, nhiên liệu, năng lượng, hàng hóa đã được Nhà nước ban hành định mức thì khoản chi này không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN.
Do đó, phần chi vượt định mức tiêu hao nhiên liệu không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN.là đúng quy định, đề nghị Công ty liên hệ với Chi cục Thuế sở tại để được giải thích thêm cho phù hợp với thực tế.
Xem Đoàn Thị Uyên Chi hỏi:
Kính gửi: Cục Thuế Thành phố Đà Nẵng Theo thong tư 95 thực hiện kê khai về người phụ thuộc , trường hợp con người Lao động trên giấy khai sinh mới chỉ có SỐ nhưng lại không có QUYỂN SÔ thì khi kê khai người phụ thuộc làm sao cấp mã số thuế cho người phụ thuôc được . Kính mong cơ quan thuế xem xét Trân Trọng ! Đoàn Thị Uyên Chi 0915 924 877

     Vấn đề này Chị có thể tham khảo thêm tại  công văn số 2259/TCT-TNCN ngày 26/5/2016 của Tổng cục Thuế về việc cấp mã số thuế cho người phụ thuộc và sẽ được giải quyết sớm nhất trong thời gian đến khi nâng cấp ứng dụng HTKK. 

      - Trường hợp người nộp thuế thực hiện đầy đủ các quy định về đăng ký giảm trừ gia cảnh, có hồ sơ chứng minh người phụ thuộc thì cơ quan thuế cấp mã số thuế cho người phụ thuộc và được tính giảm trừ gia cảnh theo thực tế phát sinh. 
      - Trường hợp người phụ thuộc có giấy khai sinh ban hành kèm theo Thông tư số 15/2015/TT-BTP ngày 16/11/2015 của Bộ Tư Pháp không có thông tin quyển số đăng ký giấy khai sinh, Tổng cục Thuế sẽ nghiên cứu để có phương án cấp mã số thuế đảm bảo yêu cầu quản lý.

         Trong thời gian chưa được cơ quan thuế cấp mã số thuế thì người phụ thuộc này vẫn tạm thời được tính giảm trừ gia cảnh theo thực tế.
Xem Nguyễn Thị Kim Thoa hỏi:
Xin được hỏi quý cơ quan, nếu Công ty chúng tôi có nhập khẩu rượu và sau đó xuất khẩu 100% ra nước ngoài thì mặt hàng này có được hưởng thuế suất thuế GTGT là 0% đối với hàng hóa xuất khẩu ra nước ngoài hay không? Cám ơn!

Vấn đề bạn hỏi, chúng tôi trả lời như sau: Căn cứ quy định tại khoản 2 Điều 1 Thông tư số 130/2016/TT-BTC ngày 12/8/2016 của Bộ Tài chính thì mặt hàng rượu Công ty bạn nhập khẩu, sau đó xuất khẩu ra nước ngoài không thuộc trường hợp áp dụng thuế suất thuế GTGT 0%. Thuốc lá, rượu, bia nhập khẩu sau đó xuất khẩu thì khi xuất khẩu không phải tính thuế GTGT đầu ra nhưng không được khấu trừ thuế GTGT đầu vào
Xem Hoàng Lài hỏi:
mất hóa đơn GTGT ( liên 2) đầu ra đã hủy và xuất hóa đơn GTGT thay thế rồi có bị phạt không ạ?

 

 Chào bạn,
Vấn đề bạn hỏi chúng tôi vừa trả lời bạn An Phát (cùng nội dung câu hỏi với bạn); tuy nhiên chúng tôi trả lời lại bạn như sau:

1. Về thủ tục báo mất hóa đơn:

- Theo khoản 1, Điều 24 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn xử lý trong trường hợp mất, cháy, hỏng hóa đơn.

“1. Tổ chức, hộ, cá nhân kinh doanh nếu phát hiện mất, cháy, hỏng hóa đơn đã lập hoặc chưa lập phải lập báo cáo về việc mất, cháy, hỏng và thông báo với cơ quan thuế quản lý trực tiếp (mẫu số 3.8 Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư này) chậm nhất không quá năm (05) ngày kể từ ngày xảy ra việc mất, cháy, hỏng hóa đơn. Trường hợp ngày cuối cùng (ngày thứ 05) trùng với ngày nghỉ theo quy định của pháp luật thì ngày cuối cùng của thời hạn được tính là ngày tiếp theo của ngày nghỉ đó.”

2. Về quy định xử phạt hành vi làm mất hóa đơn:

- Theo điểm a Khoản 4 Điều 11 Thông tư số 10/2014/TT-BTC ngày 17/01/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn:

“…Trường hợp người bán làm  mất, cháy, hỏng các liên hoá đơn đã lập sai và đã xoá bỏ (người bán đã lập hoá đơn khác thay thế cho các hoá đơn đã lập sai và đã xoá bỏ) thì người bán bị phạt cảnh cáo.”…

Căn cứ các quy định nêu trên bạn cần làm các thủ tục sau: Báo mất hóa đơn kịp thời (qua mạng) ; cơ quan thuế xem xét xử phạt cảnh cáo.


 

 

Xem Kiều Thùy Trinh hỏi:
Công ty tôi có mua cây ăn trái và cây cảnh của một số hộ dân về trồng đầu tư quán cà phê. Giá trị mỗi cây từ 1 triệu đến trăm triệu đồng. Tôi muốn đưa chi phí công ty nhưng không có giấy tờ hóa đơn, chỉ có hợp đồng mua bán viết tay cá nhân bán và chứng từ thanh toán. xin cơ quan thuế hướng dẫn. Cảm ơn!

  Căn cứ quy định tại:
- Khoản 2.4 Điều 6 Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính đã được sửa đổi, bổ sung tại Điều 4 Thông tư số 96/2015/TT-BTC ngày 22/6/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp;
Theo đó, Công ty mua cây ăn trái và cây cảnh của một số hộ dân về trồng đầu tư quán cà phê; nếu hộ dân là người sản xuất trực tiếp bán ra hoặc là cá nhân kinh doanh có mức doanh thu dưới ngưỡng doanh thu chịu thuế giá trị gia tăng (100 triệu đồng/năm) thì được lập bảng kê thu mua hàng hóa, dịch vụ mua vào theo mẫu số 01/TNDN (kèm theo Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính).
Trường hợp Công ty mua cây ăn trái và cây cảnh của một số hộ dân không phải của các đối tượng nêu trên thì phải có hóa đơn và phải đáp ứng các điều kiện khác quy định tại Khoản 1 Điều 6 Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính đã được sửa đổi, bổ sung tại Điều 4 Thông tư số 96/2015/TT-BTC ngày 22/6/2015 của Bộ Tài chính thì được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN của Công ty.
Xem Thục quyên hỏi:
Trường hợp DN nộp thuế theo pp khấu trừ và đã nộp mẫu mẫu số 06/GTGT cho năm 2016 vào tháng 12/2015 rồi thì pp này được áp dụng trong bao lâu và thời hạn nộp lại mẫu số 06/GTGT là khi nào.

Căn cứ các quy định tại:

  - Khoản 2 Điều 12 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật thuế giá trị gia tăng (GTGT);

Về nguyên tắc: Thời gian áp định ổn định phương pháp tính thuế là 02 năm liên tục.

Trường hợp DN nộp thuế theo pp khấu trừ và đã nộp mẫu mẫu số 06/GTGT cho năm 2016 vào tháng 12/2015 rồi thì pp này được áp dụng trong 02 năm (năm 2016 và năm 2017) và thời hạn nộp lại mẫu số 06/GTGT là trước ngày 20 tháng 12 năm 2017
Xem Trần Phương Liên hỏi:
Kính nhờ các anh chị tại cổng Thông tin điện tử tư vấn giúp em trường hợp này: Công ty em hiện nay đang hoạt động tại TP Đà Nẵng (do Cục Thuế TPĐN quản lý) nhưng đến tháng 10/2016 sẽ có kế hoạch chuyển trụ sở Công ty vào TP Hồ Chí Minh, vậy thì em phải cần phải thực hiện các bước nào để thông báo khi chuyển trụ sở sang địa phương khác? Chân thành cảm ơn!

Theo hướng dẫn tại Khoản 2a Điều 13 Thông tư 95/2016/TT-BTC ngày 28/6/2016 của Bộ Tài chính về trường hợp Công ty của bạn thay đổi trụ sở dẫn đến thay đổi cơ quan thuế quản lý thì phải thực hiện các bước sau:
- Tại Cục Thuế TPĐN nơi Công ty chuyển đi:
+ Công ty nộp  hồ sơ gồm: Tờ khai điều chỉnh thông tin đăng ký thuế mẫu số 08-MST ban hành kèm theo Thông tư 95/2016/TT-BTC;
- Tại cơ quan thuế nơi Công ty chuyển đến:
+ Công ty thực hiện đăng ký tại cơ quan đăng ký kinh doanh theo quy định của Luật doanh nghiệp, Nghị định số 78/2015/NĐ-CP ngày 14/9/2015 của Chính phủ và các văn bản hướng dẫn thi hành./.
Xem nguyễn thị hoàng hà hỏi:
Hiện tại việc kiểm tra hóa đơn người bán hàng thông qua tra cứu MST đang bị khó khăn cho DN khi gặp phải thông báo" NNT đang tạm ngừng hoạt động" tuy nhiên không ghi rõ thời gian nào để kế toán DN có thể yên tâm thanh toán cho CBNV khi gặp các hóa đơn này. Kiến nghị: cập nhật rõ thời gian ngừng/ tạm ngừng hoạt động của cơ sở KD.

Chào bạn, vấn đề bạn hỏi chúng tôi trả lời như sau:

Trên Website Tổng cục Thuế có  "Tra cứu thông tin người nộp thuế" chỉ hiển thì thông tin NNT đang hoạt động hay NNT đang tạm ngừng hoạt động.
Để biết thông tin chi tiết về hóa đơn của NNT, Bạn hãy tra cứu tại địa chỉ "tracuuhoadononline" để biết thêm thông tin về hóa đơn, thời hạn NNT ngừng hoạt động hoặc thời điểm  cơ quan thuế thông báo NNT ngừng hoat,  hóa đơn hết giá trị sử dụng.
chào trân trọng
Xem nguyên hỏi:
Cho em hỏi cty em sx bánh keo các loại có chí phí sản xuất thử trước khi sản xuất chính thức cho từng loại bánh, vậy CP này có được trừ trước khi tính thuế không ạ?

 Căn cứ quy định tại:
-- Khoản 1 Điều 6 Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính đã được sửa đổi, bổ sung tại Điều 4 Thông tư số 96/2015/TT-BTC hướng dẫn thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp;
Trường hợp Công ty sx bánh keo các loại có chí phí sản xuất thử trước khi sản xuất chính thức cho từng loại bánh,; nếu các khoản chi này đáp ứng đủ các điều kiện sau:
- Liên quan đến hoạt động SXKD của doanh nghiệp;
- Có đủ hoá đơn, chứng từ hợp pháp theo quy định của pháp luật;
- Có hoá đơn mua hàng hoá, dịch vụ từng lần có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên (giá đã bao gồm thuế GTGT) khi thanh toán phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt.
 thì khoản chi phí nêu trên được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế.
Xem Nguyễn Hùng Cường hỏi:
Cty tôi là Cty TNHH hiện nay đang muốn đăng ký ngành nghề kinh doanh bất động sản quy mô nhỏ là Thuê nhà và căn hộ để cho thuê lại, theo luật kinh doanh bất động sane mới thì nếu kinh doanh ngành nghề kinh doanh bất động sản quy mô nhỏ thì không phải đăng ký vốn pháp định 20 tỷ nhưng phải kê khai nộp thuế nhưng vướng ở khâu đăng ký kinh doanh tại sở KHĐT. Vậy theo luật doanh nghiệp mới là doanh nghiệp kinh doanh ngành nghề mà pháp luật không cấm như trường hợp của cty tôi thì se khai thuế như thế nào và nếu có kinh doanh thì có vi phạm thuế khồn??

 

Tại Điều 10 Luật kinh doanh bất động sản số 66/2014/QH13 (hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2015) quy định:

Điều 10. Điều kiện của tổ chức, cá nhân kinh doanh bất động sản

1. Tổ chức, cá nhân kinh doanh bất động sản phải thành lập doanh nghiệp hoặc hợp tác xã (sau đây gọi chung là doanh nghiệp) và có vốn pháp định không được thấp hơn 20 tỷ đồng, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này.

2. Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân bán, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê mua bất động sản quy mô nhỏ, không thường xuyên thì không phải thành lập doanh nghiệp nhưng phải kê khai nộp thuế theo quy định của pháp luật.

Tại Điều 3 Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 (hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2015) quy định:

Điều 3. Áp dụng Luật doanh nghiệp và các luật chuyên ngành: Trường hợp luật chuyên ngành có quy định đặc thù về việc thành lập, tổ chức quản lý, tổ chức lại, giải thể và hoạt động có liên quan của doanh nghiệp thì áp dụng quy định của Luật đó.

            Căn cứ các quy định trên, hoạt động kinh doanh bất động sản là hoạt động kinh doanh có điều kiện, theo đó: Công ty bạn để được cấp phép bổ sung hoạt động kinh doanh bất động sản phải có vốn pháp định không được thấp hơn 20 tỷ đồng.

            Nếu Công ty bạn đã được pháp luật cho phép hoạt động kinh doanh bất động sản (thuê nhà, công trình xây dựng để cho thuê lại) thì phải thực hiện kê khai nộp thuế giá trị gia tăng, thu nhập doanh nghiệp,…theo quy định hiện hành về pháp luật thuế GTGT, TNDN, quản lý thuế,…

            Trường hợp cần tìm hiểu thêm đề nghị bạn liên hệ trực tiếp với Phòng Tuyên truyền Hỗ trợ, Cục Thuế (số 190 Phan Đăng Lưu) để cùng trao đổi.
Xem Huỳnh Thị Thanh Hằng hỏi:
Công ty em là Công ty Cổ phần. Các thành viên sáng lập muốn thay đổi tỷ lệ vốn góp. A có 100.000 cổ phiếu chiếm 68% cổ phần cty muốn chuyển nhượng Cho B theo 50.000 cổ phiếu nắm giữ. Giá chuyển nhượng là giá gốc 100.000 đồng/ cổ phiếu. Thì A có phải chịu thuế TNCN không? (nếu có, mức thuế đóng là bao nhiêu?) Và Công ty có phải thông báo với thuế về sự thay đổi này không?

Theo quy định tại Điều 16, Thông tu số 92/2016/TT-BTC về sửa đổi, bổ sung điểm a và điểm b khoản 2 Điều 11 Thông tư số 111/2013/TT-BTC về thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán: Thu nhập tính thuế từ chuyển nhượng chứng khoán được xác định là giá chuyển nhượng chứng khoán từng lần.

       a) Giá chuyển nhượng chứng khoán được xác định như sau:
 - Đối với chứng khoán của công ty đại chúng giao dịch trên Sở Giao dịch chứng khoán, giá chuyển nhượng chứng khoán là giá thực hiện tại Sở Giao dịch chứng khoán. Giá thực hiện là giá chứng khoán được xác định từ kết quả khớp lệnh hoặc giá hình thành từ các giao dịch thỏa thuận tại Sở Giao dịch chứng khoán.
  - Đối với chứng khoán không thuộc trường hợp nêu trên, giá chuyển nhượng là giá ghi trên hợp đồng chuyển nhượng hoặc giá thực tế chuyển nhượng hoặc giá theo sổ sách kế toán của đơn vị có chứng khoán chuyển nhượng tại thời điểm lập báo cáo tài chính gần nhất theo quy định của pháp luật về kế toán trước thời điểm chuyển nhượng.
      b) Thuế suất và cách tính thuế:
   Cá nhân chuyển nhượng chứng khoán nộp thuế theo thuế suất 0,1% trên giá chuyển nhượng chứng khoán từng lần.

       Theo hướng dẫn trên, cá nhân thành viên sáng lập A của Công ty phải thực hiện kê khai và nộp thuế  chuyển nhượng chứng khoán theo thuế suất 0.1% trên giá chuyển nhượng.

    Về nguyên tắc khai thuế, hồ sơ khai thuế, nơi nộp hồ sơ khai thuế và thời hạn nộp hồ sơ... đề nghị Chị tham khảo thêm cụ thể tại khoản 6, Điều 21 Thông tư 92/2016/TT-BTC để thực hiện đúng quy định.
Xem Lê Ánh Nga hỏi:
Công ty chúng tôi hoạt động kinh doanh bán hàng hoá trong nội địa, thực hiện khai thuế theo phương pháp khấu trừ theo tháng. Hiện nay Công ty có số thuế đầu vào luỹ kế âm 12 tháng (từ tháng 7/2015 đến hết tháng 8/2016) và muốn thực hiện thủ tục hoàn thuế GTGT, kính mong quý cơ quan hướng dẫn thủ tục cụ thể để chúng tôi được hoàn số thuế còn thừa?

Theo quy định tại Khoản 6 Điều 1 Nghị định số 100/2016/NĐ-CP của Chính phủ có hiệu lực thi hành từ 01/7/2016 thì Công ty  bạn là cơ sở kinh doanh nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ thuế, nếu có số thuế GTGT đầu vào chưa được khấu trừ hết trong tháng (đối với trường hợp kê khai theo tháng) thì được khấu trừ vào kỳ tiếp theo, không thuộc trường hợp được hoàn thuế GTGT theo quy định. Chúng tôi trả lời cho Công ty được biết để chuyển GTGT đầu vào chưa được khấu trừ hết vào kỳ khai thuế GTGT tiếp theo. 
Xem Trung Tín hỏi:
Theo ND 100, hoàn thuế cho doanh nghiệp có xuất khẩu theo 2 cách tỷ lệ và hoàn thuế toàn bộ cho hàng xuất khẩu trong kỳ nếu doanh nghiệp phân bổ được các hóa đơn mua vào cho hàng xuất khẩu.Công ty chúng tôi là Công ty CP Hóa chất nhựa đà Nẵng, không hoàn từ tháng 1 đến tháng 8 năm 2016, còn được khấu trừ hơn 8 tỷ đồng. Dự kiến nếu được hoàn theo phương pháp phân bổ thuế đầu vào thì được hoàn 3 tỷ 9 đồng, thấp hơn 10% doanh thu xuất khẩu của kỳ tháng 8.16
Chúng tôi muốn hỏi, công ty chúng tôi phân bổ toàn bộ hay chỉ cần chọn một số hóa đơn có số thuế gtgt được khấu trừ lớn để phân bổ như : hàng hóa mua vào, vận chuyển..., hóa đơn khác vẫn được kê khai để khấu trừ,...

  Căn cứ quy định tại Khoản 3 Điều 1 Thông tư số 130/2016/TT-BTC ngày 12/8/2016 của Bộ Tài chính:
 
Trường hợp Công ty trong tháng/quý vừa có hàng hoá, dịch vụ xuất khẩu, vừa có hàng hoá, dịch vụ bán trong nước thì Công ty phải hạch toán riêng số thuế GTGT đầu vào sử dụng cho sản xuất kinh doanh hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu. Trường hợp không hạch toán riêng được thì số thuế giá trị gia tăng đầu vào của hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu được xác định theo tỷ lệ giữa doanh thu của hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu trên tổng doanh thu hàng hóa, dịch vụ của các kỳ khai thuế giá trị gia tăng tính từ kỳ khai thuế tiếp theo kỳ hoàn thuế liền trước đến kỳ đề nghị hoàn thuế hiện tại.

Số thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu (bao gồm số thuế GTGT đầu vào hạch toán riêng được và số thuế GTGT đầu vào được phân bổ theo tỷ lệ nêu trên) nếu sau khi bù trừ với số thuế GTGT phải nộp của hàng hóa, dịch vụ tiêu thụ trong nước còn lại từ 300 triệu đồng trở lên thì cơ sở kinh doanh được hoàn thuế cho hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu. Số thuế GTGT được hoàn của hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu không vượt quá doanh thu của hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu nhân (x) với 10%.
Do đó, trường hợp Công ty đề nghị chỉ chọn một số hóa đơn có số thuế GTGT được khấu trừ lớn để phân bổ như hàng hóa mua vào, vận chuyển... hóa đơn khác vẫn được kê khai để khấu trừ là không đúng quy định.

Xem H T. Ngoc Anh hỏi:
Công ty A thuê đất của khu công nghiệp với diện tích 10.000 m2 đã xây dựng nhà Xưởng khoảng 4.000 m2, Cty e thuê lại đất của công ty A đồng thời cty A chuyển nhượng luôn tài sản gắn liền với đất thuê từ tháng 6/2016 trị giá là 3 tỷ, tiền thuê đất thì bên e trả cho KCN kể từ thời gian thuê. Nhà xưởng công ty A chuyển nhượng bên cty e vẫn chưa sử dụng vì bên công ty e đang xây dựng thêm nhà xưởng mới với khoảng đất trống còn lại, vậy cho e hỏi nhà xưởng công ty A chuyển sang e có trích khấu hao từ tháng 6 rồi đưa vào CP không được trừ hay e để ở TK 241 khi nào nhà xưởng mới hoàn thành rồi đưa vào trích khấu hao luôn! Trân trọng cảm ơn!

          Nội dung bạn hỏi, đã được chúng tôi đã trả lời cho độc giả Thanh Phú tại buổi giao lưu này. Bạn vui lòng vào xem để biết. Trân trọng!
Xem Thục quyên hỏi:
Công ty tôi có đi tiếp khách và nhận được hóa đơn tiếp khách từ nhà hàng nhưng khi về kiểm tra trên cổng thông tin thì doanh nghiệp xuất hóa đơn khác địa chỉ của nhà hàng, như vậy nhà hàng là 01 địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp nhưng khi kiểm tra đơn vị trực thuộc thì lại không thấy thể hiện. như vậy DN làm sao biết hóa đơn như vậy có hợp pháp không khi bảng kê hàng hóa dịch vụ là đc khác và hóa đơn là đc khác. TH này xử lý thế nào

 Chào bạn Thục Quyên

Vấn đề bạn hỏi chúng tôi trả lời như sau: Trường hợp Nhà hàng (trực thuộc doanh nghiệp) xuất hóa đơn khác với địa chỉ của Doanh nghiệp thì  trên hóa đơn phải có thông tin "Tên và địa chỉ" của doanh nghiệp chủ quản và "Tên, địa chỉ Nhà hàng". Nếu không có thông tin tên, địa chỉ của Doanh nghiệp, đề nghị bạn trao đổi với Nhà hàng để biết thêm thông tin chi tiết về nguồn gốc hóa đơn. 

Bạn cũng có thể tra cứu thông tin về hóa đơn tại địa chỉ "Tracuuhoadonnloline" hoặc mục "Tra cứu hóa đơn" trên Website Tổng cục Thuế 
Trân trọng
Xem DNTN Nam Phương hỏi:
Công ty chúng tôi là công ty thương mại xuất khẩu xi măng. Chúng tôi có mua lại clanke của các công ty sản xuất và công ty thương mại khác để xuất khẩu. Vậy theo Thông tư 130 làm sao để chúng tôi xác định "tổng trị giá tài nguyên, khoáng sản cộng với chi phí năng lượng chiếm từ 51% giá thành xuất khẩu trở lên" để xác định hàng hóa xuất khẩu của chúng tôi có thuộc đối tượng chịu thuế hay ko chịu thuế GTGT. - Với các hợp đồng mua hàng trả chậm, trả góp chúng tôi khi hết thời hạn thanh toán theo hợp đồng nhưng chúng tôi chưa thanh toán thì có cần kê khai điều chỉnh giảm số thuế GTGT đã được khấu trừ hay ko. Việc kê khai điều chỉnh trên chỉ phụ thuộc vào hình thức thanh toán hay phụ thuộc vào thời hạn thanh toán ghi trên hợp đồng?

 Trường hợp bạn hỏi chúng tôi xin trả lời như sau:
Tại khoản 1.c Điều 1 Thông tư số 130/2016/TT-BTC ngày 12/8/2016 của Bộ Tài chính quy đinh:
...

c) Doanh nghiệp sản xuất sản phẩm là tài nguyên, khoáng sản (bao gồm cả trực tiếp khai thác hoặc mua vào để chế biến) có tổng trị giá tài nguyên, khoáng sản cộng với chi phí năng lượng chiếm từ 51% giá thành sản xuất sản phẩm trở lên được chế biến từ tài nguyên, khoáng sản khi xuất khẩu thì thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT.

Trường hợp doanh nghiệp không xuất khẩu mà bán cho doanh nghiệp khác để xuất khẩu thì doanh nghiệp mua hàng hóa này để xuất khẩu phải thực hiện kê khai thuế GTGT như sản phẩm cùng loại do doanh nghiệp sản xuất trực tiếp xuất khẩu và phải chịu thuế xuất khẩu theo quy định.”

Theo đó, trường hợp đơn vị mua lại clanke của các đơn vị trực tiếp sản xuất và thương mại thì việc xác đinh tỉ lệ 51% căn cứ vào việc xác định tỉ lệ của đơn vị sản xuất mặt hàng này.

Tại khoản 10 Điều 1 Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/2/2016 của Bộ Tài chính qua định:

"...c) Đối với hàng hoá, dịch vụ mua trả chậm, trả góp có giá trị hàng hoá, dịch vụ mua từ hai mươi triệu đồng trở lên, cơ sở kinh doanh căn cứ vào hợp đồng mua hàng hoá, dịch vụ bằng văn bản, hoá đơn giá trị gia tăng và chứng từ thanh toán qua ngân hàng của hàng hoá, dịch vụ mua trả chậm, trả góp để kê khai, khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào. Trường hợp chưa có chứng từ thanh toán qua ngân hàng do chưa đến thời điểm thanh toán theo hợp đồng thì cơ sở kinh doanh vẫn được kê khai, khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào.

Trường hợp khi thanh toán, cơ sở kinh doanh không có chứng từ thanh toán qua ngân hàng thì cơ sở kinh doanh phải kê khai, điều chỉnh giảm số thuế GTGT đã được khấu trừ đối với phần giá trị hàng hóa, dịch vụ không có chứng từ thanh toán qua ngân hàng vào kỳ tính thuế phát sinh việc thanh toán bằng tiền mặt (kể cả trong trường hợp cơ quan thuế và các cơ quan chức năng đã có quyết định thanh tra, kiểm tra kỳ tính thuế có phát sinh thuế GTGT đã kê khai, khấu trừ)..."

Theo đó trường hợp của đơn vị bạn có khoản trả chậm, khi thanh toán nếu dùng tiền mặt thì phải điều chỉnh giảm số thuế GTGT đã khấu trừ trước đó.
Xem phan thanh giảng hỏi:
Kính gửi cục thuế TP Đà Nẵng! Tên đơn vị: Công Ty TNHH MTV TM Nguyễn Kim Miền Trung MST : 0401549492. Trong tháng 08/2016 vừa qua đơn vị có nhận được 3 thông báo liên quan đến việc thuê đất như sau: Ngày chứng từ Số chứng từ Chứng từ Thời gian ổn định đơn giá Người ký 01/08/2016 2941/TB-CT Thông báo về đơn giá thuê đất,thuê mặt nước 2016-2020 Phó cục trưởng : Lưu Đức Sáu 08/08/2016 114/01 Phụ lục hợp đồng thuê đất 2016-2020 Bên cho thuê đất : Sở Tài Nguyên Môi Trường Lê Quang Nam 26/08/2016 3261/TB-CT Thông báo về đơn giá thuê đất,thuê mặt nước 2015-2019 Phó cục trưởng : Kiều Thế Phong Trong thông báo 3261/TB-CT có ghi chú thông báo này thay thế thông báo 2941/TB-CT và đơn giá thuê đất này được ghi trong hợp đồng thuê đất và là căn cứ xác định số tiền thuê đất phải nộp theo quy định của pháp luật. Tuy nhiên trong phụ lục hợp đồng thuê đất đã được ký giữa công ty chúng tôi và sở tài nguyên môi trường có ghi rõ: Theo thông lệ :cơ sở để nộp thuế đất là thông báo của cơ quan thuế và phụ lục hợp đồng đã ký với sở tài nguyên môi trường nhưng hiện nay khung thời gian của 2 thông báo này khác nhau nên đơn vị chúng tôi cần được giải đáp các vân đề sau: 1. Đơn vị áp dụng khung thời gian nào để nộp tiền thuê đất. 2. Nếu áp dụng khung thời gian 2015 -2019 thì có phải thực hiện ký lại hợp đồng với sở tài nguyên môi trường không!? 3. Nếu ký lại hợp đồng với sở tài nguyên môi trường thì quy trình thủ tục như thế nào ah,xin vui lòng hướng dẫn giúp đơn vị. Rất mong nhận được hồi âm sớm nhất từ quý cục thuế Đà Nẵng để đơn vị có cơ sở thực hiện ah. Thanks and Bests Regard ! ............................................................. Phòng kế toán Nguyễn Kim Miền Trung Đinh Thị Ngọc Mẫn ĐT: 0905.856.555 ĐTNB : 0511.3768888(7030)

 

Trường hợp của Công ty TNHH MTV Nguyễn Kim Miền Trung về thời hạn áp dụng đơn giá thuê đất mới cho kỳ ổn định tiếp theo như sau:

1.  Khung thời gian áp dụng đơn giá thuê đất mới:

Theo quy định tại Khoản 1, Điều 14, Nghị định số 46/NĐ-CP ngày 15/5/2014 thì “Đơn giá thuê đất, đơn giá thuê đất xây dựng công trình ngầm, đơn giá thuê đất có mặt nước trả tiền hàng năm của mỗi dự án được ổn định 05 năm tính từ thời điểm được nhà nước quyết định cho thuế đất...”

Công ty TNHH MTV Nguyễn Kim Miền Trung được UBND TP cho thuê khu đất kể từ ngày 01/01/2010. Căn cứ quy định trên thì đơn giá thuê đất của Công ty được tính ổn định 05 năm: 2010-2014, 2015-2019... Do vậy đơn giá thuê đất hàng năm (476.578 đ/m2/năm) áp dụng từ năm 2015-2019 theo Thông báo số 3261/TB-CT ngày 26/8/2016 (thay thế cho TB số 2941/TB-CT ngày 01/8/2016) của Cục Thuế TP Đà Nẵng.

2. Trường hợp của đơn vị bạn đã ký Phụ lục hợp đồng thuê đất với Sở Tài nguyên và Môi trường theo Thông báo số 2941/TB-CT ngày 01/8/2016 (giai đoạn áp dụng 2016-2020), nay đã có Thông báo số 3261 /TB-CT ngày 26/8/2016 (thay thế cho TB số 2941/TB-CT) áp dụng khung thời gian từ năm 2015 -2019, đơn vị bạn phải liên hệ với Sở Tài nguyên Môi trường không để ký bổ sung Phụ lục hợp đồng thuê đất để điều chỉnh lại các căn cứ thu tiền thuê đất (thời gian áp dụng) đã thay đổi nêu trên. theo đó, Cục Thuế sẽ xác định và thông báo tiền thuê đất gửi đơn vị nộp NSNN theo đơn giá mới từ 2015 theo quy định.
Xem Nguyễn Vi Hồng hỏi:
Doanh nghiệp chúng tôi mới triển khai thực hiện khai thuế qua mạng nhưng hiện nay có vướng mắc vấn đề sau: Trước đây Công ty đã gửi thông báo phát hành hoá đơn kèm theo mẫu hoá đơn cho cơ quan thuế, nhưng lần này có thay đổi mẫu so với lần trước nên nếu gửi Thông báo phát hành qua mạng thì chúng tôi có phải mang mẫu hoá đơn đến nộp cho cơ quan thuế hay không?

Chào bạn, hiện nay ứng dụng khai thuế qua phương tiện điện tử (qua mạng) đã hỗ trợ chức năng đính kèm theo mẫu hoá đơn, theo đó bạn chỉ cần scan mẫu hoá đơn, copy vào file Word và đính kèm mẫu hoá đơn khi gửi Thông báo phát hành hoá đơn (mẫu TB01/AC) qua mạng nên bạn không cần phải mang mẫu hoá đơn đến nộp cho cơ quan thuế. Chúc bạn gửi Thông báo thành công!
Xem Phan Thị Hoài Thương hỏi:
Công ty của em có chi trả tiền cho một số công nhân tham gia một lớp đào tạo nâng cao tay nghề do một trung tâm đào tạo nghề tổ chức có hóa đơn chứng từ hợp lệ. Khoản chi này có tính thuế TNCN hay không

 Căn cứ: Khoản 2, Điều 2, Thông tư số 111/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính: 

Trường hợp doanh nghiệp chi trả hộ tiền đào tạo nâng cao trình độ, tay nghề cho người lao động, nếu:
– Phù hợp với công việc chuyên môn, nghiệp vụ của người lao động hoặc theo kế hoạch của đơn vị sử dụng lao động, và
– Khoản chi hỗ trợ này có hóa đơn hợp pháp, hợp lệ theo quy định
thì không tính vào thu nhập chịu thuế TNCN của người lao động.

 (Chị có thể tham khảo thêm công văn số 3984/TCT-TNCN ngày 31/08/2016 của Tổng cục Thuế)
Xem Nguyễn Thị Sưong hỏi:
Xin cho em hỏi báo cáo tài chính năm 2012,2013,2014 em báo lỗ thuế về quyết toán năm 2016 thì 2012 cty e giảm lỗ còn năm 2013 và 2014 thì lãi.Vậy báo cáo tài chính năm 2015 em bù trừ giảm lỗ 3 năm đó rồi.Bây giờ e có cần chỉnh sửa lại báo cáo tài chính 2015 không. Và khi chỉnh sửa báo cáo tài chính 2015 mình chỉ nộp qua mạng hay cần phải nộp ở văn phòng một cửa ở chi cục thuế hải châu.Khi mình làm đăng kí giảm trừ gia cảnh mình đã nộp hồ sơ qua mạng cố cần nộp trực tiếp ở văn phòng một cửa không. Em chân thành cảm ơn.

 Vấn đề bạn hỏi, chúng tôi trả lời như sau:
1. Về đăng ký giảm trừ gia cảnh: trường hợp bạn đã nộp hồ sơ giảm trừ gia cảnh qua mạng internet thì bạn không cần phải nộp hồ sơ trực tiếp tại cơ quan thuế.
2. Việc chuyển lỗ: do bạn chưa nêu rõ vấn đề cần hỏi là gì nên không đủ cơ sở để chúng tôi trả lời. Tuy nhiên, bạn có thể tham khảo về việc chuyển lỗ như sau:
- Doanh nghiệp sau khi quyết toán thuế mà bị lỗ thì chuyển toàn bộ và liên tục số lỗ vào thu nhập (thu nhập chịu thuế đã trừ thu nhập miễn thuế) của những năm tiếp theo. Thời gian chuyển lỗ tính liên tục không quá 5 năm, kể từ năm tiếp sau năm phát sinh.
-
Trường hợp trong thời gian chuyển lỗ có phát sinh tiếp số lỗ thì số lỗ phát sinh này (không bao gồm số lỗ của kỳ trước chuyển sang) sẽ được chuyển lỗ toàn bộ và liên tục không quá 5 năm, kể từ năm tiếp sau năm phát sinh lỗ.
Trường hợp cần tìm hiểu thêm, đề nghị liên hệ trực tiếp với bộ phận Tuyên truyền - Hỗ trợ cơ quan thuế.
Xem công ty TNHH Hiệp Mỹ Hưng hỏi:
công ty chúng tôi có hợp đồng thuê đất số 04/2016/HĐ-TĐ ngày 11/01/2016, giữa UBND Thành Phố Đà Nẵng và CTy TNHH HIệp Mỹ Hưng, nhưng đến thời điểm này vẫn chưa có giấy phép xây dựng. Vậy công ty chúng tôi có tiến hành san lấp mặt bằng được không ? và nếu tiến hành san lấp mặt bằng thì các hóa đơn đầu vào có được kê khai khấu trừ thuế đầu vào và có được đưa vào khấu hao TSCĐ được không ?. Xin Cảm Ơn !

       Để đảm bảo tính hợp pháp thì Công ty phải có giấy phép xây dựng mới tiến hành san lấp mặt bằng, do đó đề nghị Công ty liên hệ với Sở xây dựng để cấp phép xây dựng. Normal 0 false false false EN-US X-NONE X-NONE
Xem Phan Trần Hương Giang hỏi:
Câu 1: Công ty tôi thường tuyển nhân viên nước ngoài trên trang quảng cáo quốc tế. Với email xác nhận quảng cáo và chứng từ chuyển tiền của ngân hàng thì chi phí này được đưa vào chi phí hợp lý của công ty không? 
 Câu 2: Công ty tôi có sữa chữa một số hạng mục và thuê nhân công ngoài. (Giá trị dưới 10 triệu) Nhưng họ không có hóa đơn nhân công. Vậy chúng tôi phải xửa lý như thế nào để được xác nhận là chi phí hợp lý? Cám ơn

 

Vấn đề bạn hỏi chúng tôi xin được trả lời như sau:

Câu 1: Nội dung câu hỏi bạn nêu chưa rõ việc Công ty bạn tuyển nhân viên nước ngoài trên trang quảng cáo quốc tế được thực hiện như thế nào? việc xác nhận email quảng cáo như thế nào? do vậy chúng tôi chưa thể trả lời bạn ngay được. Mời bạn liên hệ trực tiếp với phòng TTHT Cục Thuế thành phố Đà Nẵng để trao đổi nắm bắt thêm, chúng tôi sẽ có hướng dẫn cụ thể cho bạn.

Câu 2:

Việc công ty bạn thuê nhân công ngoài (trừ các tổ chức, cá nhân kinh doanh) sửa chữa một số hạng mục công trình thì chứng từ là Hợp động thuê nhân công, bảng chấm công, giấy thanh toán tiền công...

Khi chi trả tiền cho lao động thuê ngoài, bạn thực hiện khấu trừ thuế thu nhập cá nhân theo nguyên tắc sau:

Căn cứ Khoản 1i, Điều 25, Thông tư số 111/2013/TT-BTC, ngày 15/8/2013 của Bộ Tài chính thì trường hợp Công ty chi trả tiền công cho cá nhân không có hợp đồng lao động hoặc có hợp đồng lao động dưới 3 tháng, có mức chi trả từ 2.000.000 đồng/lần thì phải khấu trừ 10% thuế TNCN.

Trường hợp cá nhân chỉ có duy nhất thu nhâp tại Công ty của bạn và ước tổng thu nhập chịu thuế của cá nhân sau khi giảm trừ gia cảnh chưa đến mức phải nộp thuế thì cá nhân làm cam kết (theo mẫu quy định) và Công ty tạm thời không khấu trừ thuế TNCN.
Xem An nhiên hỏi:
DN Tôi mới thành lập làm địa lý vé số cho các công ty XSKT 14 tỉnh miền trung. Khi công ty đưa vé số cho người bán vé số trực tiếp đi bán và cuối ngày hai bên tiến hành thanh toán tiền thì xin cho hỏi : - Trường hợp tiền lời từ bán vé số của người bán lẻ trực tiếp có phải nộp thuế TNCN hay không ( thường khoảng 200.000 đ/ ngày ) - Công ty có phải ký hợp đồng mua bán hay ký hợp đồng lao động cho người bán lẻ vé số không - Do tiền lời của người bán lẻ được bù trừ với doanh thu bán vé số với số tiền người bán lẻ trả cho công ty nên công ty không lập chứng từ chi ra và số lượng người bán lẻ nhiều ( trên 50 người ) nên công ty có thể lập bảng kê chung cho tất cả người bán lẻ được không - Cuối năm có phải làm tờ khai thuế TNCN cho người bán vé số lẻ không

      

1/ Về khấu trừ thuế TNCN: Theo quy định hiện hành về chính sách thuế thu nhập cá nhân thì Công ty xổ số thực hiện khấu trừ 5% thuế TNCN khi trả hoa hồng cho đại lý cấp 1 là cá nhân  (căn cứ vào hợp đồng đại lý và doanh thu bán vé của đại lý cấp 1 là cá nhân).

Cuối năm DN bạn không phải làm tờ khai thuế TNCN cho người bán vé số lẻ.

2/ Chứng từ để tính vào chi phí được trừ khi tính thuế TNDN:

Chứng từ để DN (là đại lý cấp 1) hạch toán chi phí gồm: Hợp đồng đại lý, chứng từ xác định hoa đồng được hưởng của cá nhân, chứng từ chi tiền có ký nhận của người bán vé số hoặc bảng đối chiếu công nợ có xác nhận của người bán vé số, bảng kê thu mua HHDV mua vào không có hóa đơn (mẫu 01/TNDN). Riêng đối với việc chi trả hoa hồng cho cá nhân kinh doanh có doanh thu từ 100 triệu đồng/năm trở lên thì ngoài các chứng từ trên còn phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt (nếu khoản chi hoa hồng có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên).

Normal 0 false false false EN-US X-NONE X-NONE
Xem Nguyễn Thị Sưong hỏi:
Chào quý cơ quan! Cho em hỏi sếp e đi học khóa quản lí doanh nghiệp có hóa đơn chứng từ trung tâm đem về vậy e có đựoc đưa vào chi phí hợp lí để tính chi phí thuế TNDN đựoc ko? Em cảm ơn.

 Căn cứ quy định tại khoản 2.30 Điều 6 Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 đã được sửa đổi, bổ sung tại điều 4 Thông tư số 96/2015/TT-BTC ngày 22/6/2015 của Bộ Tài chính: Khoản chi có tính chất phúc lợi chi trực tiếp cho người lao động như: chi đám hiếu, hỷ của bản thân và gia đình người lao động; chi nghỉ mát, chi hỗ trợ điều trị; chi hỗ trợ bổ sung kiến thức học tập tại cơ sở đào tạo; ... Tổng số chi có tính chất phúc lợi nêu trên không quá 01 tháng lương bình quân thực tế thực hiện trong năm tính thuế của doanh nghiệp.”; theo đó, nếu việc chi phí cho người lao động của công ty đi học đáp ứng điều kiện tại nội dung nêu trên thì đơn vị được hạch toán vào chi phí được trừ  theo quy định.
Xem Nguyễn Thị Sưong hỏi:
in cho em hỏi báo cáo tài chính năm 2012 em báo lỗ 50 triệu ,2013 e báo lỗ 40 triệu,2014 em báo lỗ 20 triệu thuế về quyết toán năm 2016 thì 2012 cty e giảm lỗ còn 20 triệu năm 2013 lãi 80 triệu và 2014 thì lãi 100 triệu.Vậy báo cáo tài chính năm 2015 em lãi 300 triệu sau đó em bù trừ bù trừ giảm lỗ 3 năm đó tổng là 110 triệu rồi.Nên năm 2015 em mới đóng thuế thu nhập doanh nghiệp là 190 triễu20%=38 triệu.Bây giờ e có cần chỉnh sửa lại báo cáo tài chính 2015 không. Và khi chỉnh sửa báo cáo tài chính 2015 mình chỉ nộp qua mạng hay cần phải nộp ở văn phòng một cửa ở chi cục thuế hải châu

 Nội dung bạn hỏi đã được trả lời ở câu hỏi trước. Tuy nhiên, lần này bạn vẫn chưa nêu đủ các dữ kiện cho việc trả lời. Đề nghị bạn liên hệ trực tiếp với bộ phận tuyên truyền hỗ trợ Chi cục Thuế Q. Hải Châu (20 Phan Đình Phùng) để được hướng dẫn cụ thể.
Xem dương đức toàn hỏi:
Công ty tôi làm bên xây lắp có ký hợp đồng mua vật tư trong đó có điều khoản phải thanh toán sau khi xuất hóa đơn 5 ngày, nếu thanh toán chậm thì phải trả lãi theo lãi suất ngân hàng, bên B đã xuất 1 hóa đơn trị giá 500 tr ngày 20/6/2014. Do k có tiền nên công ty chúng tôi thanh toán thành 3 đợt: đợt 1 ngày 30/12/2014 chuyển khoản 200tr, Đợt 2 ngày 30/12/2015 chuyển khoản 280tr, đợt 3 ngày 30/8/2016 trả tiền mặt 20tr. Xin hỏi trong trường hợp này tiền thuế VAT được khấu trừ sẽ giải quyết như thế nào? Xin cảm ơn các anh chị.

Căn cứ quy định tại:

- Điều 15 Thông tư 219/2013/TT-BTC
- Khoản 10 Điều 1 Thông tư số 26/2015/TT-BTC - Theo quy định tại khoản 1

- Điều 6
Thông tư 78/2014/TT-BTC đã được sửa đổi, bổ sung tại Điều 4 Thông tư số 96/2015/TT-BTC

Khoản thanh toán vật tư trị giá 20 triệu bằng tiền mặt, Công ty bạn không được khấu trừ thuế GTGT tương ứng và không được đưa vào chí phí được trừ để tính thuế TNDN.

Normal 0 false false false EN-US X-NONE X-NONE
Xem nguyễn thị hoàng hà hỏi:
Công ty chúng tôi thuộc lĩnh vực KD Bảo hiểm PNT. Khi thu tiền bán hàng thanh lý bồi thường sau tổn thất thì số tiền bán hàng này có phải tính thuế GTGT 10% nộp nhà nước không hay thuộc loại hình không tính thuế.

 Căn cứ quy định tại:

- Luật thuế giá trị gia tăng và các văn bản hướng dẫn thi hành;

- Thông tư số 09/2011/TT-BTC ngày 21/01/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp đối với lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm;

Trường hợp Công ty bạn kinh doanh bảo hiểm phi nhân thọ, có phát sinh việc bán hàng thanh lý (hàng có được do thu hồi từ khách hàng sau khi bồi thường tổn thất theo thoả thuận tại hợp đồng bảo hiểm) thì khi bán hàng thanh lý đó, Công ty bạn phải lập hóa đơn, tính thuế và kê khai nộp thuế theo quy định. Tùy thuộc vào mặt hàng thanh lý bán ra mà áp dụng thuế suất thuế GTGT phù hợp (5% hay 10% theo quy định tại Điều 10, Điều 11 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ tài chính hướng dẫn về thuế GTGT).

Normal 0 false false false EN-US X-NONE X-NONE Normal 0 false false false EN-US X-NONE X-NONE
Xem Hồ Thị Đoan Chính hỏi:
Công ty có ký hợp đồng đại lý bán hàng với một số cá nhân. Cuối mỗi quý, công ty căn cứ doanh số mà đại lý đã thực hiện để chi một khoản hỗ trợ cho đại lý đạt doanh số. Khoản tiền này cá nhân làm đại lý có phải chịu thuế TNCN không và kê khai thuế như thế nào?

   - Căn cứ khoản 4, Điều 2 Luật 71/2014/QH13 quy định thuế suất đối cá nhân kinh doanh như sau: 
       a) Phân phối, cung cấp hàng hóa : 0,5%
        .....
        d) Hoạt động kinh doanh khác : 1%
          - Căn cứ khoản 1. Điều 5 Thông tư 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính quy định về các trường hợp không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT
        Theo các quy định trên thì cá nhân là đại lý bán hàng hóa nếu được công ty chi trả khỏan hỗ trợ khách hàng (đại lý) đạt doanh số thì khỏan tiền này thuộc diện chịu thuế TNCN 1%. 
        Công ty phải kê khai và nộp thuế thay cho cá nhân theo mẫu số 01/CNKD ban hành kèm theo Thông tư số 92/2015/TT-BTC; công ty ghi cụm từ “Khai thay” vào trước cụm từ “Người nộp thuế hoặc đại diện hợp pháp”, ký tên và đóng dấu của Công ty.
        Nộp tờ khai thuế tại Chi cục Thuế nơi đóng trụ sở, trên hồ sơ tính thuế, chứng từ nộp thuế vẫn thể hiện người nộp thuế là  cá nhân kinh doanh.

   (Công ty có thể tham khảo thêm công văn 1164/TCT-TNCN ngày 21/03/2016 của Tổng Cục Thuế) 
Xem Đỗ Thị Bình hỏi:
Công ty chúng tôi là DN có trụ sở đóng tại tỉnh Quảng Ngãi đã được cấp mã số thuế 10 số, nay phát sinh hoạt động bán hàng vãng lai tại TP Đà Nẵng thì chúng tôi có phải thực hiện đăng ký thuế tại Đà Nẵng hay không và thủ tục như thế nào, kính mong các anh chị hướng dẫn giúp?

Theo quy định tại khoản 2b Điều 5 Thông tư 95/2016/TT-BTC ngày 28/6/2016 của Bộ Tài chính thì Công ty của bạn đã được cấp mã số thuế, nếu phát sinh hoạt động bán hàng vãng lai tại TP Đà Nẵng thì Công ty được phép sử dụng mã số thuế đã được cấp để khai thuế, nộp thuế với Cục Thuế TP Đà Nẵng mà không cần phải thực hiện thủ tục đăng ký thuế với Cục Thuế TP  Đà Nẵng. 
Xem Phan Thị Hoa hỏi:
Đơn vị chúng tôi thuộc loại hình Trung tâm ngoại ngữ mới được thành lập trên địa bàn quận Ngũ Hành Sơn nhưng không biết phải thực hiện nộp hồ sơ đăng ký thuế tại Chi cục Thuế hay Cục Thuế? Nay đề nghị quý cơ quan giải đáp giúp đơn vị trong trường hợp này.

Với nội dung này, chúng tôi trả lời bạn như sau:
+ Nếu trường hợp Đơn vị của bạn do cơ quan trung ương hoặc UBND thành phố ban hành Quyết định thành lập thì thực hiện nộp hồ sơ đăng ký thuế tại Cục Thuế TP Đà Nẵng.
+ Nếu trường hợp của Đơn vị của bạn do cơ quan cấp quận ban hành Quyết định thành lập thì thực hiện nộp hồ sơ đăng ký thuế tại Chi cục Thuế quận Ngũ Hành Sơn.
Thời hạn Đơn vị phải thực hiện đăng ký thuế là 10 ngày làm việc kể từ ngày ghi trên Quyết định thành lập.
Xem Nguyễn Thị Yến Chi hỏi:
Gia đình tôi là hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, vậy chúng tôi có được miễn giảm thuế đất phải nộp hằng năm không? Mong quý cơ quan hỗ trợ giải đáp.

 Trường hợp bạn hỏi chưa nêu rõ hoàn cảnh khó khăn và chưa rõ loại thuế theo quy định pháp luật hiện nay. Tuy nhiên, thuế liên quan về sử dụng "đất" hàng năm hiện nay được thu là Thuế sử dụng đất Phi nông nghiệp (TSDĐPNN). Do vậy, bạn có thể tham khảo quy định về miễn, giảm thuê SDĐPNN theo quy định của Luật thuế SDĐPNN để đối chiếu trường hợp của bạn, cụ thể như sau:

               Căn cứ Điều 9 Luật thuế sử dụng đất phi nông nghiệp (có hiệu lực từ ngày 01/01/2012), Điều 8 Nghị định số 53/2011/NĐ-CP của Chính phủ (ngày 01/07/2011 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp), thì người sử dụng đất phi nông nghiệp được miễn thuế trong những trường hợp sau:

              1. Đất của dự án đầu tư thuộc lĩnh vực đặc biệt khuyến khích đầu tư; dự án đầu tư tại địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn; dự án đầu tư thuộc lĩnh vực khuyến khích đầu tư tại địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn; đất của doanh nghiệp sử dụng trên 50% số lao động là thương binh, bệnh binh. Danh mục lĩnh vực khuyến khích đầu tư, lĩnh vực đặc biệt khuyến khích đầu tư, địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn được thực hiện theo quy định của pháp luật về đầu tư.

                2. Đất của cơ sở thực hiện xã hội hóa đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường. Các cơ sở này phải đáp ứng các quy định về loại hình, tiêu chí quy mô, tiêu chuẩn của các cơ sở sở thực hiện xã hội hóa đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

               3. Đất xây dựng nhà tình nghĩa, nhà đại đoàn kết, cơ sở nuôi dưỡng người già cô đơn, người khuyết tật, trẻ mồ côi; cơ sở chữa bệnh xã hội.

              4. Đất ở trong hạn mức tại địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn. Danh mục địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn được thực hiện theo quy định của pháp luật về đầu tư.

             5. Đất ở trong hạn mức của người hoạt động cách mạng trước ngày 19/8/1945; thương binh hạng 1/4, 2/4; người hưởng chính sách như thương binh hạng 1/4, 2/4; bệnh binh hạng 1/3; anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân; mẹ Việt Nam anh hùng; cha đẻ, mẹ đẻ, người có công nuôi dưỡng liệt sĩ khi còn nhỏ; vợ, chồng của liệt sĩ; con của liệt sĩ được hưởng trợ cấp hàng tháng; người hoạt động cách mạng bị nhiễm chất độc da cam; người bị nhiễm chất độc da cam mà hoàn cảnh gia đình khó khăn.

            6. Đất ở trong hạn mức của hộ nghèo theo quy định của Chính phủ. Việc xác định hộ nghèo được miễn thuế căn cứ theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về chuẩn hộ nghèo. Trường hợp UBND cấp tỉnh có quy định cụ thể chuẩn hộ nghèo áp dụng tại địa phương theo quy định của pháp luật thì căn cứ vào chuẩn hộ nghèo do địa phương ban hành để xác định hộ nghèo.

             7. Hộ gia đình, cá nhân trong năm bị thu hồi đất ở theo quy hoạch, kế hoạch được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt thì được miễn thuế trong năm thực tế có thu hồi đối với đất tại nơi bị thu hồi và đất tại nơi ở mới.

           8. Đất có nhà vườn được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác nhận là di tích lịch sử - văn hóa.

           9. Người nộp thuế gặp khó khăn do sự kiện bất khả kháng nếu giá trị thiệt hại về đất và nhà trên đất trên 50% giá tính thuế.(được giảm 50% nếu thiệt hại từ 20% đến 50% quy định tại Điều 10).

       Ngoài ra, theo quy định tại Điều 4.Thông tư số 130/2016/TT-BTC ngay 12/8/2016 của Bộ Tài chính Bổ sung Khoản 10 vào Điều 10 Thông tư số 153/2011/TT-BTC ngày 11/11/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế sử dụng đất phi nông nghiệp như sau:

            “10. Miễn thuế sử dụng đất phi nông nghiệp đối với hộ gia đình, cá nhân có số thuế sử dụng đất phi nông nghiệp phải nộp hàng năm (sau khi trừ đi số thuế được miễn, giảm (nếu có) theo quy định của Luật thuế sử dụng đất phi nông nghiệp và các văn bản hướng dẫn) từ năm mươi nghìn đồng trở xuống. Trường hợp hộ gia đình, cá nhân có nhiều thửa đất trong phạm vi tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thì việc miễn thuế sử dụng đất phi nông nghiệp theo quy định tại Điều này được tính trên tổng số thuế phải nộp của tất cả các thửa đất. Trình tự, thủ tục miễn tiền thuế sử dụng đất phi nông nghiệp hướng dẫn tại Điều này được thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư số 153/2011/TT-BTC.

             Đối với các hộ gia đình, cá nhân đủ Điều kiện được miễn thuế sử dụng đất phi nông nghiệp theo hướng dẫn tại Thông tư này nhưng đã nộp thuế vào NSNN thì cơ quan thuế thực hiện việc hoàn trả theo quy định của Luật quản lý thuế và các văn bản hướng dẫn.”

             
Xem Lê Thị Thu Mai hỏi:
Tôi công tác tại Công ty TNHH ABC tại Quảng Ngãi đến tháng 4/2015 thì công ty giải thể, công ty do Cục Thuế tỉnh Quảng Ngãi quản lý thu thuế. Đến tháng 02/2016 tôi bắt đầu công tác tại Công ty D tại Đà Nẵng. Tôi có đăng ký giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc tại công ty D nhưng kế toán công ty thông báo không đăng ký được do trùng thời điểm đăng ký giảm trừ gia cảnh. Tôi phải làm gì để đăng ký giảm trừ gia cảnh được?

 Theo trường hợp của bạn nêu thì cách giải quyết cụ thể như sau :

Cá nhân tự thực hiện
 1. Đăng ký kết thúc giảm trừ gia cảnh người phụ thuộc:  sử dụng Tờ khai đăng ký người phụ thuộc của cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công mẫu số 20-ĐK-TCT  ban hành kèm theo thông tư số 95/2016/TT-BTC ngày 28/6/2016 của Bộ Tài Chính (trên tờ khai đánh dấu vào ô "Thay đổi thông tin đăng ký thuế" và ghi đầy đủ các thông tin, lưu ý ghi rõ thời điểm kết thúc tính giảm trừ ).
  
  2. Thay đổi nội dung đăng ký thuế : Căn cứ điểm d, khoản 1, Điều 12 Thông tư số 95/2016/TT-BTC quy định : Đối với cá nhân có phát sinh thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân (trừ cá nhân kinh doanh) khi thay đổi địa chỉ dẫn đến thay đổi cơ quan thuế quản lý không phải thực hiện thủ tục chuyển địa điểm, chỉ đăng ký thay đổi thông tin đăng ký thuế. 
      Theo đó bạn sử dụng Tờ khai điều chỉnh, bổ sung thông tin đăng ký thuế  mẫu số 08-MST ban hành kèm theo thông tư số 95/2016/TT-BTC ngày 28/6/2016 của Bộ Tài Chính (trên tờ khai đánh dấu vào ô "Tổ chức khác và cá nhân" và ghi đầy đủ các thông tin)
    Lưu ý ghi rõ ở Mục I - Điều chỉnh thông tin đã đăng ký có nội dung 
     Cơ quan quản lý thuế : Thông tin đăng ký cũ : Cục Thuế tỉnh Quảng Ngãi
                                                Thông tin đăng ký mới : Cơ quan thuế đang quản lý Công ty D của bạn

     Gửi 2 mẫu tờ khai nêu trên đến Cục Thuê tỉnh Quảng Ngãi (bộ phận một cửa).
     Khi có kết quả hồi báo bạn có thể yêu cầu kế toán công ty thực hiện lại nội dung đăng ký giảm trừ gia cảnh cho bạn.


 
Xem Nguyễn Châu Vĩnh hỏi:
Bệnh viện chúng tôi sắp đến sẽ có kế hoạch mở thêm dịch vụ chăm sóc cho người cao tuổi, cụ thể là chăm sóc về y tế và vật lý trị liệu. Vậy chúng tôi xin được hỏi hoạt động này áp dụng thuế suất thuế GTGT là bao nhiêu khi khai thuế GTGT?

Theo hướng dẫn tại khoản 1 Điều 1 Thông tư số 130/2016/TT-BTC ngày 12/8/2016 của Bộ Tài chính thì dịch vụ chăm sóc người cao tuổi, bao gồm cả chăm sóc về y tế và vật lý trị liệu (cho người cao tuổi) thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT.
Xem Hà Lộc hỏi:
DN chúng tôi cung cấp dịch vụ vận tải quốc tế giá trọn gói A đồng(đủ điều kiện hưởng thuế suất 0%). Dịch vụ này bao gồm hoạt động làm giá treo hàng trong container tại cảng Đà Nẵng và vc đường biển container đã đóng hàng xuất khẩu từ Đà Nẵng ra nước ngoài. Vậy khi xuất hoá đơn dịch vụ trên cho khách hàng thì Công ty chúng tôi xuất 01 hoá đơn cước vận tải quốc tế theo giá trọn gói A đồng trên với thuế suất 0% là đúng hay không? Xin cám ơn.

 Trường hợp bạn hỏi, chúng tôi trả lời như sau:
Tại khoản 1c Điều 9 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật Thuế GTGT và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Thuế GTGT quy định:
800x600

"...

c) Vận tải quốc tế quy định tại khoản này bao gồm vận tải hành khách, hành lý, hàng hóa theo chặng quốc tế từ Việt Nam ra nước ngoài hoặc từ nước ngoài đến Việt Nam, hoặc cả điểm đi và đến ở nước ngoài, không phân biệt có phương tiện trực tiếp vận tải hay không có phương tiện. Trường hợp, hợp đồng vận tải quốc tế bao gồm cả chặng vận tải nội địa thì vận tải quốc tế bao gồm cả chặng nội địa."

Như vậy doanh thu vận tải quốc tế hưởng thuế suất 0% trong trường hợp của đơn vị bạn là phần doanh thu vận chuyển đường biển container đã đóng hàng xuất khẩu từ Đà Nẵng ra nước ngoài, không bao gồm hoạt động làm giá treo đồ tại cảng Đà Nẵng.


TIN TỨC

Từ đầu năm đến nay, Cục Thuế thành phố đẩy mạnh việc hoàn thuế kịp thời cho doanh nghiệp, góp phần khích lệ doanh nghiệp thực hiện đầy đủ nghĩa vụ nộp thuế, đồng thời tạo điều kiện tài chính khi đơn vị gặp khó khăn.

Hướng dẫn mới về ưu đãi thuế nhập khẩu; Quy định mới về thời hạn giải quyết việc hoàn thuế GTGT; Quy định mới về mức phạt đối với vi phạm về niêm yết giá, phí, lệ phí, hóa đơn; Giảm mức phạt tiền với hành vi làm mất hóa đơn; Xử phạt trường hợp tự phát hiện khai sai thuế; Phạt 4 triệu đồng nếu doanh nghiệp đặt in hóa đơn khi chưa đủ điều kiện là những chính sách mới về thuế có hiệu lực từ tháng 8/2016.

Sáng 8-7, Cục thuế thành phố long trọng tổ chức Hội nghị tuyên dương, khen thưởng các tổ chức, cá nhân thực hiện tốt chính sách pháp luật thuế năm 2015. Tham dự Hội nghị có Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Văn Miên.