THÔNG TIN CHI TIẾT


Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (2015)

Diễn ra vào lúc: 08:00 - Ngày 26/11/2015

Chương trình tiếp nhận câu hỏi bắt đầu từ hôm nay tại địa chỉ www.doithoai.danang.gov.vn, thư điện tử: doithoai@danang.gov.vn hoặc qua số điện thoại: 0511.3881.888,  0511.3881.883/nhấn số 1.
 
Chương trình đối thoại trực tuyến của Cổng Thông tin điện tử thành phố được cập nhật liên tục tại địa chỉ www.doithoai.danang.gov.vn.
 
Quý vị  có thể tham dự và đặt câu hỏi trực tiếp tại buổi đối thoại cùng chúng tôi, thông tin đăng ký xin vui lòng gửi thư điện tử về địa chỉ doithoai@danang.gov.vn.
Số câu hỏi tham gia/Số câu hỏi đã trả lời: 47/ 47
Xem Trần Đặng hỏi:
Tôi có đọc một hồ sơ về Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất với nội dung như sau: UBND thành phố Đà Nẵng chứng nhận Công ty .... được quyền sử dụng 3.000m2. Mục đích sử dụng: Đất sản xuất kinh doanh, thời hạn sử dụng lâu dài, được cấp vào tháng 4/2003. Vậy cho tôi hỏi: Mục đích sử dụng là ĐẤT SẢN XUẤT KINH DOANH mà thời hạn sử dụng LÂU DÀI thì được tính như là ĐẤT Ở hay không? hay chỉ bằng 70% ĐẤT Ở. Tôi xin chân thành cảm ơn cơ quan!

Với mục đích đất cơ sở sản xuất kinh doanh, thời hạn sử dụng lâu dài được cấp vào tháng 4/2003 nêu trên được tính bằng 70% đất ở.




Xem Mai Văn Vương hỏi:
Tháng 10/2010, tôi có mua một căn hộ chung cư thu nhập thấp của Công ty Vincoland (Thuộc diện được TP xét duyệt mua) địa chỉ tại Hòa Cường Bắc, Hải Châu, TPĐN, vào thời điểm đó tôi đã đóng hết các khoản tiền theo quy định. Trong hợp đồng có nêu, sau thời gian 06 tháng kể từ ngày chủ hộ nộp hết tiền thì sẽ được cấp quyền sử dụng đất. Nhưng cho đến nay đã hơn 5 năm tôi vẫn chưa được cấp. Hỏi: 1. Tôi cần làm thủ tục gì để có giấy chứng nhận quyền sử dụng? 2. Khi liên lạc hỏi Công ty Vincoland thì được trả lời là chờ Sở Xây dựng và sở TN-MT. Như vậy trong trường hợp là Nhà chung cư thì cơ quan nào cấp giấy chứng nhận?

  Theo quy định tại Điều 72 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ và Quyết định 42/2014/QĐ-UBND ngày 26/11/2014 của UBND thành phố Đà Nẵng, trình tự cấp Giấy chứng nhận cho người mua căn hộ trong dự án phát triển nhà ở như sau:

1. Sau khi hoàn thành công trình, chủ đầu tư dự án phát triển nhà ở có trách nhiệm gửi Sở Tài nguyên và Môi trường các giấy tờ theo quy định tại khoản 1 Điều 72 của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP.

2. Trong thời gian không quá 30 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ, Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm kiểm tra hiện trạng sử dụng đất, nhà ở và công trình đã xây dựng và điều kiện chuyển nhượng QSD đất, bán nhà ở của chủ đầu tư dự án.

Sau khi hoàn thành kiểm tra, Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm gửi thông báo cho chủ đầu tư dự án về kết quả kiểm tra; gửi thông báo kèm theo sơ đồ nhà đất đã kiểm tra cho Văn phòng đăng ký đất đai để làm thủ tục đăng ký nhà, đất cho bên mua đối với các trường hợp đủ điều kiện theo quy định của pháp luật.

3. Chủ đầu tư dự án nhà ở có trách nhiệm nộp 01 bộ hồ sơ đăng ký, cấp Giấy chứng nhận thay cho người nhận chuyển nhượng QSD đất, mua nhà ở, công trình xây dựng hoặc cung cấp hồ sơ cho bên mua để tự đi đăng ký.

4. Văn phòng đăng ký đất đai có trách nhiệm thực hiện các công việc sau:

a) Kiểm tra các giấy tờ pháp lý trong hồ sơ; xác nhận đủ điều kiện hay không đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận vào đơn đăng ký;

b) Gửi số liệu địa chính đến cơ quan thuế để xác định nghĩa vụ tài chính (nếu có);

c) Cập nhật thông tin vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai;

d) Chuẩn bị hồ sơ để trình Sở Tài nguyên và Môi trường cấp Giấy chứng nhận;

d) Yêu cầu chủ đầu tư dự án nộp Giấy chứng nhận QSD đất, QSH nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đã được cấp để chỉnh lý vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai;

e) Trao Giấy chứng nhận cho người được cấp.

5. Sở Tài nguyên và Môi trường kiểm tra hồ sơ và trình Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường ký cấp Giấy chứng nhận.

6. Thời gian thực hiện 20 ngày làm việc: Văn phòng đăng ký đất đai: 14 ngày làm việc; Cơ quan Thuế: 04 ngày làm việc; Sở Tài nguyên và Môi trường: 02 ngày làm việc.

7. Trường hợp chủ đầu tư dự án có vi phạm pháp luật về đất đai, pháp luật về xây dựng, pháp luật về nhà ở thì Sở Tài nguyên và Môi trường báo cáo UBND thành phố để xử lý theo quy định của pháp luật.”

          Như vậy việc cấp GCN quyền sở hữu căn hộ cho người mua được thực hiện ngay sau khi hoàn thành công trình và theo trình tự, thủ tục nêu trên. Trường hợp công trình đã hoàn thành, đưa vào sử dụng thì Chủ đầu tư phải thực hiện ngay việc lâp hồ sơ cấp giấy chứng nhận theo trình tự, thủ tục nêu trên.




Xem Nguyễn Bình hỏi:
Gia đinh tôi có mua một đất tại phường Hòa Minh năm 1998, Loại đất: cây lâu niên.Giấy tờ đất: hồ sơ 3 lá, nhưng năm 2000 đã được bên bán chuyển hết quyền sở hữu đất. Diện tích: 743m2. Vào năm 2004, tôi có bán một phần diện tích đất là 192m2, chỉ là giấy viết tay..
Nay tôi nộp hồ sơ để làm sổ đỏ chuyển phần diện tích đất còn lại theo quy định đất đai của Thành phố, nhưng bên quận Liên chiểu lại yêu cầu chứng minh phần diện tích giảm, tôi liên lạc với người mua đất ký giấy tờ không được, trong khi đó tôi là người bán đất và đất còn lại muốn chuyển sổ mà phải liên lạc người mua. Và bây giờ cả năm qua tôi không thể nào làm sỏ đổ được, Tôi muốn hỏi nếu không liên lạc được người mua, không lẽ tôi không thể chuyển phần đất còn lại của mình được ??? Và tôi thấy rất bức xúc vì vấn đề này??? Mong cơ quan, chức năng trả lời sớm thắc mắc của tôi.

Trường hợp của bạn hỏi, nếu đủ điều kiện cấp GCN theo quy định tại Điều 20 và Điều 22 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 thì được giải quyết cấp GCN theo diện tích và hiện trạng thực tế sử dụng. Nếu không có phát sinh gì khác ngoài nội dung bạn hỏi thì bạn có quyền yêu cầu Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai quận Liên Chiểu tiếp tục giải quyết hồ sơ theo quy định.




Xem Nguyễn Hữu Hưng hỏi:
Tôi có thửa đất tại quận Hải Châu có diện tích đất 200.00 m (10.0 m x 20.0 m). Phù hợp với quy hoạch. Nay tôi muốn tách 02 thửa (mỗi thửa có diện tích 100.0 m2 và tôi đều đứng tên trên 02 giấy chứng nhận QSDĐ) Như vậy có được phép không? Tôi nộp hồ sơ tại Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai quận Hải Châu thì không giải quyết và chỉ giải quyết cho tôi tách 02 thửa khi tôi tặng cho hoặc mua bán. Như vậy có đúng không?                                             

 Trường hợp bạn hỏi, nếu đủ điều kiện tách thửa theo quy định tại Điều 5 Quyết định số 42/2014/QĐ-UBND ngày 26/11/2014 của UBND thành phố Đà Nẵng thì được giải quyết tách thửa đất và cấp GCN theo quy định tại Điều 75 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP. 




Xem Nguyễn Huy Trí hỏi:
Trước khi lập gia đình tôi có tạo lập được khối tài sản trước thời kỳ hôn nhân đó là ngôi nhà tôi đang ở thuộc phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng. Đã được UBND quận Cẩm Lệ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền trên đất. Nay tôi có nguyện vọng để cho vợ mình cùng đồng sở hữu đứng tên trên Giấy chứng nhận. Xin hỏi chương trình, trình tự thủ tục tôi phài làm gì, có phải đóng thuế hay không?

 Căn cứ Điều 167 Luật Đất đai 2013 quy định về quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, thế chấp, góp vốn quyền sử dụng đất và Điều 79 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ. Trường hợp của Ông có quyền tặng cho một một phần quyền sử dụng đất và tài sản gắn liên trên đất cho vợ mình để thành của chung vợ và chồng. Việc thực hiện tặng cho thể hiện bằng văn bản do cơ quan công chứng chứng nhận. Sau khi công chứng ông, bà liên hệ Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND quận Cẩm Lệ để nộp hồ sơ theo quy định. Thời gian giải quyết hố sơ không quá 7 ngày làm việc.
Về nội dung có nộp thuế hay không: Theo quy định tại điều 3 của Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ Tài chính, trường hợp của ông không phải nộp thuế thu nhập cá nhân và trước bạ nhà đất. 




Xem Nguyễn Duy Thanh hỏi:
Tôi được bố trí tái định cư khu đầu tuyến Sơn Trà – Điện Ngọc, phường Thọ Quang, tôi chưa được cấp giấy chứng nhận QSD đất. Theo chủ trương thành phố cho thực hiện việc chuyển đổi tên không cần phải làm giấy chứng nhận QSD đất. Như vậy tôi có làm được không và cách thức làm như thế nào?

 Đối với đất bố trí tái định cư, trước đây, UBND thành phố có chủ trương cho phép thực hiện chuyển đổi tên nhận QSDĐ khi chưa được cấp GCNQSDĐ nhưng đã nộp đủ tiền sử dụng đất. 
Đến ngày 18/4/2014, UBND thành phố có chỉ đạo chấm dứt chủ trương chuyển đổi tên nhận QSDĐ trên địa bàn thành phố kể từ ngày 01/7/2014; Việc ban hành quyết định giao đất và cấp GCNQSDĐ tái định cư được thực hiện cho đúng đối tượng được giao đất theo quy định của Luật Đất đai.
Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thì nhiều trường hợp sau ngày 01/7/2014 mới đến liên hệ với Trung tâm Phát triển quỹ đất đề nghị được nộp tiền và chuyển đổi tên cho việc cam kết chuyển đổi tên đã thực hiện trước ngày 01/7/2014, với nhiều lý do không biết chủ trương chấm dứt của thành phố,… Do đó, để giải quyết những tồn tại nêu trên, UBND thành phố đã có văn bản cho phép gia hạn về tiếp nhận hồ sơ chuyển đổi tên nhận QSDĐ trên địa bàn thành phố đến ngày 30/9/2015 đối các trường hợp đã có cam kết chuyển đổi tên từ trước ngày 01/7/2014. Kể từ ngày 01/10/2015 trở về sau không giải quyết bất cứ trường hợp nào.
Như vậy trường hợp của Ông (Bà) bắt buộc phải thực hiện các thủ tục giao đất và cấp GCNQSDĐ theo quy định. Nếu có nhu cầu chuyển nhượng QSDĐ cho người khác thì sau khi được cấp GCN có thể tiến hành lập Hợp đồng chuyển nhượng QSDĐ tại cơ quan công chứng thực hiện đăng ký biến động tại Cơ quan đăng ký đất đai.




Xem Võ Viết Việt hỏi:
Năm 2012, tôi có làm thủ tục nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại khu dân cư An Hòa 4, phường An Hải Bắc và được chi nhánh điều chỉnh sang tên phần đất, riêng phần nhà chủ bán xây dựng, không có giấy phép xây dựng và đường 7,5m 
Nay gia đình tôi không tìm được người bán, đề nghị hướng dẫn cho tôi làm thủ tục cấp đổi bổ sung tài sản và hình thức làm như thế nào ?

 Trường hợp của ông (bà) căn cứ theo điểm 4 tại thông báo 223/TB-VP ngày 22/8/2012 của Văn phòng UBNDTP Đà Nẵng trong đó có nêu : “...Cho phép lập thủ tục cam kết giữa các bên về việc thực tế đã chuyển quyền sở hữu nhà ở được UBND phường nơi có nhà, đất xác nhận. Trong trường hợp không tìm ra được bên chuyển nhượng để lập văn bản cam kết thì bên nhận chuyển quyền tự lập văn bản cam kết không có tranh chấp khiếu nại về quyền sở hữu nhà và được UBND cấp phường, xã nơi có nhà, đất xác nhận đồng thời chi nhánh VPĐK đất đai thực hiện thủ tục thông báo trên phương tiện thông tin đại chúng, niêm yết công khai, sau 15 ngày có biên bản kết thúc niêm yết trước khi công nhận quyền sở hữu




Xem Nguyễn Hùng Cường hỏi:
Tôi có nộp hồ sơ xin tách thửa đất ở 280 m2 đã có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại Huyện Hòa Vang. Nay tôi xin tách ra thành ba thửa, vậy thủ tục, lệ phí, thuế có liên quan phải nộp như thế nào.

Trước tiên việc tách thửa của Bạn phải đảm bảo điều kiện về diện tích đất ở tối thiểu được tách thửa theo quy định tại Điều 143, Điều 144 Luật Đất đai và Điều 5 Quyết định số 42/2014/QĐ-UBND ngày 26/11/2014 của UBND TP Đà Nẵng Ban hành Quy định quản lý Nhà nước về đất đai trên địa bàn thành phố. 

Cục Thuế trả lời:
Khi được phép tách thửa (có thể được hiểu là việc tách thửa của bạn để chuyển nhượng hoặc cho tặng cho những người thân trong gia đình), nghĩa vụ tài chính về thuế, lệ phí phải thực hiện như sau: 
- Thuế thu nhập cá nhân đối với trường hợp chuyển nhượng, cho tặng bất động sản: 
Tại điểm a, khoản 1, Điều 3 Thông tư số 111/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân; có quy định:
“Điều 3. Các khoản thu nhập được miễn thuế
a) Thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản (bao gồm cả nhà ở hình thành trong tương lai, công trình xây dựng hình thành trong tương lai theo quy định pháp luật về kinh doanh bất động sản) giữa: vợ với chồng; cha đẻ, mẹ đẻ với con đẻ; cha nuôi, mẹ nuôi với con nuôi; cha chồng, mẹ chồng với con dâu; bố vợ, mẹ vợ với con rể; ông nội, bà nội với cháu nội; ông ngoại, bà ngoại với cháu ngoại; anh chị em ruột với nhau.
Điểm d, khoản 1 Điều 3 Thông tư số 111/TT-BTC; quy định:
“d) Thu nhập từ nhận thừa kế, quà tặng là bất động sản (bao gồm cả nhà ở, công trình xây dựng hình thành trong tương lai theo quy định của pháp luật về kinh doanh bất động sản) giữa: vợ với chồng; cha đẻ, mẹ đẻ với con đẻ; cha nuôi, mẹ nuôi với con nuôi; cha chồng, mẹ chồng với con dâu; cha vợ, mẹ vợ với con rể; ông nội, bà nội với cháu nội, ông ngoại, bà ngoại với cháu ngoại; anh chị em ruột với nhau.”
- Về lệ phí trước bạ: Tại khoản 1, Điều 4 Thông tư số 34/2013/TT-BTC ngày 28/3/2013 sửa đổi khoản 10, Điều 3 Thông tư số 124/2011/TT-BTC ngày 31/8/2011 của Bộ Tài chính, hướng dẫn trường hợp không phải nộp lệ phí trước bạ; có quy định:
“10. Nhà, đất thừa kế, hoặc là quà tặng giữa: vợ với chồng; cha đẻ, mẹ đẻ với con đẻ; cha nuôi, mẹ nuôi với con nuôi; cha chồng, mẹ chồng với con dâu; cha vợ, mẹ vợ với con rể; ông nội, bà nội với cháu nội; ông ngoại, bà ngoại với cháu ngoại; anh, chị, em ruột với nhau nay được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.”
Căn cứ các quy định đã được trích dẫn nêu trên thì trường hợp của Bạn sử dụng đất 280m2 đã được cấp Giấy chứng nhận đất ở, được phép tách thửa để chuyển nhượng hoặc thừa kế, cho, tặng cho những người thân trong gia đình thuộc các mối quan hệ nêu trên thì không phải nộp thuế thu nhập cá nhân, và lệ phí trước bạ. 
Lưu ý: Chỉ có các mối quan hệ được nêu cụ thể như trên thì mới được miễn thuế (không thu). Ví dụ: tách thửa để chuyển quyền hoặc cho tặng trong mối quan hệ với anh, chị, em ruột với nhau thì chỉ những người trong quan hệ huyết thống (anh, chị, em ruột) mới được miễn thuế; những người khác như: vợ của anh ruột, chồng của chi ruột, vợ hoặc chồng của em ruột không được miễn thuế. 




Xem Nguyễn Viết Bình hỏi:
Xin cho biết  Thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của thành phố Đà Nẵng cho các cá nhân, tổ chức.

 Thủ tục cấp Giấy chứng nhận bao gồm 04 loại: Cấp Giấy chứng nhận  lần đầu, cấp đổi Giấy chứng nhận, cấp đổi Giấy chứng nhận để chứng nhận bổ sung quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất, cấp lại Giấy chứng nhận do bị mất.
    - Về nội dung, trình tự của từng thủ tục được niêm yết công khai tại Bộ Phận tiếp nhận và trả kết quả tại UBND các quận, huyện và được đăng tải trên Trang thông tin điện tử của Sở Tài nguyên và Môi trường.

    - Tóm tắt thủ tục cấp GCN lần đầu:
Trình tự thực hiện: Gồm 7 bước theo Bộ TTHC, thời gian giải quyết 20 ngày làm việc.
Nơi nộp hồ sơ: Người sử dụng đất nộp hồ sơ và nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng đăng ký đất đai nếu là tổ chức, cơ sở tôn giáo; Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng UBND quận, huyện nếu là hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư.
Hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư nộp hồ sơ và nhận kết quả tại Ủy ban nhân dân xã nếu có nhu cầu.
Thành phần, số lượng hồ sơ: 01 bộ gồm
1. Đơn đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo Mẫu số 04/ĐK;
2. Một trong các loại giấy tờ về quyền sử dụng đất
3. Một trong các giấy tờ về quyền sở hữu nhà ở đối với trường hợp tài sản là nhà ở (bản sao giấy tờ đã có công chứng hoặc chứng thực)
4. Một trong các giấy tờ về quyền sở hữu công trình xây dựng đối với trường hợp tài sản là công trình xây dựng (bản sao giấy tờ đã có công chứng hoặc chứng thực)
5. Chứng từ thực hiện nghĩa vụ tài chính; giấy tờ liên quan đến việc miễn, giảm nghĩa vụ tài chính - nếu có (bản sao đã có công chứng hoặc chứng thực).
 Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định:
+ Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng cấp GCN cho tổ chức, cơ sở tôn giáo; người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thực hiện dự án đầu tư; tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao.
+ Sở Tài nguyên và Môi trường cấp GCN cho hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam.
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Văn phòng đăng ký đất đai hoặc Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai.
- Cơ quan phối hợp: Ủy ban nhân dân xã, cơ quan quản lý nhà nước về nhà ở, công trình xây dựng, nông nghiệp, cơ quan thuế, Sở Tài nguyên và Môi trường.




Xem Nguyễn Văn Hạnh hỏi:
 Con tôi đã xây dựng một căn nhà đúc vào tháng 2/2012, theo thiết kế và giấy phép xây dựng thì căn nhà gồm: hai sàn, trên sàn thứ hai là mái tôn.
Nhưng trong quá trình thi công có nhiều người góp ý và cuối cùng là con tôi không làm đúng hai sàn, trên sàn hai là mái tôn như trong giấy phép mà lại làm trên sàn hai là một chuồng cu trên chuồng cu là một sàn nhỏ khoản 20 mét vuông.
Cho đến hôm nay con tôi muốn đi đổi lại giấy CNQSH nhà ở, từ căn nhà cũ cấp bốn sang căn nhà mới đúc (như đã nói ở trên). 
    Nên tôi xin hỏi:
1/ Tôi phải đến cơ quan nào?
2/ Thủ tục gồm có những giấy tờ gì?
3/ Trường hợp xây dựng sai giấy phép như tôi trình bày ở trên thì được xử lý như thế nào?

 Trường hợp Ông hỏi, chúng tôi xin trả lời như sau:
    Thủ tục hành chính như trường hợp con Ông là thủ tục cấp đổi giấy chứng nhận để chứng nhận bổ sung tài sản là nhà ở gắn liền với đất. Việc thực hiện thủ tục hồ sơ nộp trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng UBND quận Thanh Khê.
 Thành phần hồ sơ gồm:
- Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận  (Mẫu số: 04a/ĐK).
- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất;
- Giấy phép xây dựng kèm theo bản vẽ thiết kế.

Trường hợp nhà xây dựng sai so với giấy phép xây dựng phải được lấy ý kiến của cơ quan cấp phép, quản lý xây dựng và do Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai nơi có đất thực hiện. Trên cơ sở ý kiến của cơ quan quản lý xây dựng về việc xây dựng không đúng Giấy phép sẽ được tiếp tục xử lý theo quy định.
    Trình tự, thủ tục, thành phần hồ sơ được quy định tại Bộ thủ tục hành chính ban hành kèm theo Quyết định số 1878/QĐ-UBND ngày 02/4/2015 của UBND thành phố Đà Nẵng.





Xem Phạm Văn Hùng hỏi:
Năm 1999 tôi có mua một lô đất 400m2 bằng giấy viết tay. Năm 2005 tôi làm đơn xin xác nhận nguồn gốc đất và nhà ở thì được UBND phường Hòa Hải xác nhận là tôi có ngôi nhà tại phường Hòa Hải, nguồn gốc đất theo NĐ 64CP, do UBND phường quản lý. Từ đó đến nay tôi ở và không có tranh chấp, các nghĩa vụ thuế tôi đều đóng đầy đủ.
Nay do yêu cầu muốn xây dựng, sửa chữa nhà ở nhưng chưa có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Như vậy tôi lập thủ tục xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được không? và tôi phải làm các thủ tục gì để được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

 Theo quy định tại Điều 20 Nghị định 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 về Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất mà không có giấy tờ về quyền sử dụng đất và không vi phạm pháp luật đất đai:
    - Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất có nhà ở, công trình xây dựng khác trong thời gian từ ngày 15 tháng 10 năm 1993 đến trước ngày 01 tháng 7 năm 2004; nay được Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận là không có tranh chấp sử dụng đất; phù hợp với quy hoạch hoặc không phù hợp với quy hoạch nhưng đất đã sử dụng từ trước thời điểm phê duyệt quy hoạch hoặc sử dụng đất tại nơi chưa có quy hoạch; chưa có thông báo hoặc quyết định thu hồi đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với trường hợp phải thu hồi thì được công nhận quyền sử dụng đất như sau:
+ Đối với thửa đất có nhà ở mà diện tích thửa đất nhỏ hơn hoặc bằng hạn mức giao đất ở quy định tại Khoản 2 Điều 143 và Khoản 4 Điều 144 của Luật Đất đai (sau đây gọi là hạn mức giao đất ở) thì toàn bộ diện tích thửa đất được công nhận là đất ở.
Trường hợp thửa đất có nhà ở mà diện tích thửa đất lớn hơn hạn mức giao đất ở thì diện tích đất ở được công nhận bằng hạn mức giao đất ở; trường hợp diện tích đất xây dựng nhà ở và các công trình phục vụ đời sống lớn hơn hạn mức giao đất ở thì công nhận diện tích đất ở theo diện tích thực tế đã xây dựng nhà ở và các công trình phục vụ đời sống đó.
+ Đối với phần diện tích đất còn lại sau khi đã được xác định theo quy định nêu trên thì được xác định là đất nông nghiệp và được công nhận theo quy định tại Khoản 5 Điều 20 NĐ 43/2014/NĐ-CP.
+ Việc thực hiện nghĩa vụ tài chính khi cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất thực hiện theo quy định của pháp luật.
    - Trường hợp sử dụng đất có vi phạm pháp luật đất đai để xây dựng nhà ở từ sau ngày 01/7/2004 được quy định tại khoản 3 điều 22 Nghị định 43/2014/NĐ-CP và khoản 1 điều 9 Nghị định 45/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ thì phải được xử lý vi phạm pháp luật đất đai theo quy định trước khi cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất và việc thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật.

 Nếu có nhu cầu cấp Giấy chứng nhận, đề nghị Ông liên hệ Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND quận Ngũ Hành Sơn (số 486 đường Lê Văn Hiến) để được hướng dẫn giải quyết cụ thể.




Xem Lê Tấn Chương hỏi:
Gia đình tôi có nhà ở tại tổ 74 phường Hòa Minh (khu đất giáp với đường Nguyễn Xí và Đặng Minh Khiêm). Tôi xin hỏi thủ tục làm sổ đỏ đăng ký tại Quận hay Phường Hòa Minh và khu vực này có được làm sổ đỏ hay không vì đến nay vẫn không có thông tin gì về quy hoạch chỉnh trang.

 Theo quy định tại Điều 95 Luật Đất đai năm 2013 thì người đang sử dụng dụng đất bắt buộc phải kê khai đăng ký với Cơ quan Đăng ký đất đai tại quận, huyện nơi có đất. Việc đăng ký đất đai thực hiện đồng thời với cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nếu đất đó đủ điều kiện cấp GCN; trường hợp không đủ điều kiện cấp GCN thì người sử dụng đất tiếp tục sử dụng cho đến khi nhà nước có quyết định xử lý.
Trường hợp Ông hỏi nhưng không nêu cụ thể nguồn gốc đất, thời điểm sử dụng đất, giấy tờ liên quan đến sử dụng đất nên không thể trả lời được cụ thể. Ông có thể liên hệ Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại UBND quận Liên Chiểu để được hướng dẫn kê khai đăng ký, cấp GCN theo quy định của pháp luật đất đai.




Xem Nguyễn Minh Cảnh hỏi:
 Gia đình tôi có lô đất mặt tiền đường QL14 thôn Phú Sơn, xã Hòa Khương do UBND xã cấp trước đây. Năm 2013 vừa qua UBNN TP có chủ trương cấp Gấy chứng nhận quyền SD đất cho khu vực nói trên. Gia đình tôi và một số hộ dân khác đã là hồ sơ và nộp lên UBND xã hồi tháng 10 năm 2013 để được cấp GCN QSD đất, tuy nhiên đến nay chưa có kết quả. Chúng tôi nghe nói UB xã đã gửi hồ sơ lên Huyện và đang chờ xét duyệt.
Vậy cho tôi hỏi khi nào thì có GCN quyền sử dụng đất cho chúng tôi?  Chúng tôi có phải đóng thêm khoản lệ phí nào nữa không ? Nếu có, cụ thể như thế nào?

 Trường hợp của Ông (Bà) không nêu rõ địa chỉ cụ thể; tuy nhiên, liên quan đến việc cấp Giấy chứng nhận QSDĐ cho các hộ dân thuộc mặt tiền QL 14B xã Hòa Khương, chúng tôi thông tin một số nội dung để Ông (Bà) được biết như sau:
Hiện nay toàn tuyến Quốc lộ 14B qua xã Hòa Khương có 398 trường hợp nộp hồ sơ cấp giấy chứng nhận QSDĐ, cơ bản các trường hợp này Chi nhánh VPĐK Hòa Vang đã phối hợp với UBND xã Hòa Khương, Trung tâm đo đạc bản đồ tiến hành đo đạc lập thủ tục cấp giấy chứng nhận QSDĐ. Đến nay, đa số các hộ đã nhận giấy chứng nhận QSDĐ. Riêng có một số hộ còn vướng mắc nên chưa lập thủ tục trình cấp Giấy chứng nhận được, cụ thể:
+ Có 57 trường hợp chưa đo đạc được (hiện nay Trung tâm đo đạc bản đồ đang tiến hành đo bổ sung và sẽ giải quyết sau khi đo đạc xong)
+ 84 trường hợp nằm trong qui hoạch nút giao thông giữa Quốc lộ 14B và đường vành đai phía nam (các trường hợp này UBND Thành phố tạm dừng cấp giấy chứng nhận QSDĐ nên không giải quyết )
+ 60 trường hợp không có nhà trên đất (đã báo cáo và chờ ý kiến chỉ đạo của UBND Thành phố về cấp giấy chứng nhận QSDĐ cho trường hợp này).
Vì vậy, trường hợp của Ông (Bà) có thể nằm trong số các trường hợp nêu trên. Để có thông tin cụ thể đề nghị Ông (Bà) liên hệ UBND xã Hòa Khương (Cán bộ địa chính) hoặc Chi nhánh Văn phòng Đăng ký Đất đai huyện Hòa Vang để được hướng dẫn cụ thể.(SĐT 0982.232.272).




Xem Phạm Phú Thương hỏi:
Hộ gia đình tôi được UBND huyện Hòa Vang cũ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất vào năm 1996, tại thửa đất 58 tờ bản đồ số 17 với diện tích 660.0m2 đất màu. Vì lý do khó khăn về chỗ ở gia đình tôi đã làm nhà ở trên thửa đất này, nhưng chưa chuyển đổi sang đất ở được do chưa có điều kiện kinh tế. Được biết nay có chương trình đối thoại  trực tuyến, đề nghị chương trình cho biết đối với trường hợp của tôi muốn chuyển mục đích sử dụng đất phải làm gì? Trường hợp của tôi có được nhà nước cho ghi nợ tiền chuyển mục đích không?

 Theo câu hỏi của Ông không nói rõ thời điểm xây dựng nhà ở trên thửa đất, nên khó trả lời cụ thể. Tuy nhiên, nếu việc tự ý chuyển mục đích để xây dựng nhà ở trước ngày 01/7/2014 thì được xem xét giải quyết theo quy định tại khoản 3 Điều 22 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ, cụ thể:
“3. Trường hợp lấn, chiếm đất chưa sử dụng hoặc tự ý chuyển mục đích sử dụng đất thuộc trường hợp phải xin phép theo quy định của pháp luật về đất đai mà chưa được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép thì thực hiện xử lý như sau:
a) Trường hợp đang sử dụng đất thuộc quy hoạch sử dụng đất cho các mục đích quy định tại Điều 61 và Điều 62 của Luật Đất đai thì Nhà nước thu hồi đất trước khi thực hiện dự án, công trình đó.
Người đang sử dụng đất vi phạm được tạm thời sử dụng cho đến khi Nhà nước thu hồi đất, nhưng phải giữ nguyên hiện trạng đang sử dụng đất và phải kê khai đăng ký đất đai theo quy định;
b) Trường hợp đang sử dụng đất không thuộc trường hợp quy định tại Điểm a Khoản này thì Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chỉ đạo rà soát, điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất; người đang sử dụng đất được xem xét cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.”
Về ghi nợ tiền sử dụng đất: Theo Điều 16 của Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ, nếu ông có nguyện vọng ghi nợ tiền sử dụng đất thì trước hoặc sau khi có kết quả thông báo nghĩa vụ tài chính tiền sử dụng đất ông bà có đơn Đề nghị ghi nợ tiền sử dụng đất kèm theo hồ sơ đề nghị cấp GCN.




Xem Nguyễn Thị Lệ Huyền hỏi:
Năm 2012, tôi có làm thủ tục nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại khu dân cư An Hòa 4, phường An Hải Bắc và được chi nhánh điều chỉnh sang tên phần đất, riêng phần nhà chủ bán xây dựng, không có giấy phép xây dựng và đường 7,5m 
Nay gia đình tôi không tìm được người bán, đề nghị hướng dẫn cho tôi làm thủ tục cấp đổi bổ sung tài sản và hình thức làm như thế nào ?

 Trường hợp của ông (bà) căn cứ theo điểm 4 tại thông báo 223/TB-VP ngày 22/8/2012 của Văn phòng UBNDTP Đà Nẵng trong đó có nêu : “...Cho phép lập thủ tục cam kết giữa các bên về việc thực tế đã chuyển quyền sở hữu nhà ở được UBND phường nơi có nhà, đất xác nhận. Trong trường hợp không tìm ra được bên chuyển nhượng để lập văn bản cam kết thì bên nhận chuyển quyền tự lập văn bản cam kết không có tranh chấp khiếu nại về quyền sở hữu nhà và được UBND cấp phường, xã nơi có nhà, đất xác nhận đồng thời chi nhánh VPĐK đất đai thực hiện thủ tục thông báo trên phương tiện thông tin đại chúng, niêm yết công khai, sau 15 ngày có biên bản kết thúc niêm yết trước khi công nhận quyền sở hữu




Xem Lê Ngọc Thành hỏi:
 Năm 2013 tôi có mua phiếu đất khu tái định cư phước lý 4 và đã ra công chứng làm hợp đồng ủy quyền chuyển quyền sủ dụng đất, từ đó đến tháng 9/2014 thành phố không có chủ trương cho nộp tiền sử dụng đất nên tôi không thể làm thủ tục chuyển tên được. Đến ngày 22/09/2014 tôi mới có thông báo được nộp tiền sử dụng đất. Bản thân tôi đã nộp và thực hiện đầy đủ các thủ tục theo quy định, tuy nhiên đến nay chưa được cấp sổ đỏ mà không có lý do, vậy cho tôi hỏi thủ tục chuyển quyền sử dụng như thế nào và thời gian là bao lâu.

 Trường hợp bạn hỏi là bạn mua Phiếu đất tái định cư và đã được Công chứng lập Hợp đồng ủy quyền, tức là bạn được thay mặt bên ủy quyền thực hiện theo nội dung ủy quyền, kể cả lập thủ tục cấp GCN cho bên ủy quyền (bên có đất tái định cư) nếu có trong nội dung ủy quyền. Sau khi hộ tái định cư được cấp GCN quyền sử dụng đất thì hai bên sẽ chính thức lập Hợp đồng chuyển nhượng lô đất tại Công chứng theo quy định của pháp luật.
    Để biết thông tin chi tiết và được hướng dẫn cụ thể, đề nghị bạn liên hệ Trung tâm Phát triển quỹ đất TPĐN (số 57 Quang Trung, TPĐN).




Xem Trần Đình Kế hỏi:
Tôi đã được cấp giấy chứng nhận tạm thời quyền sở hữu nhà và quyền sử dụng đất ở theo quyết định của sở địa chính nhà đất thành phố Đà Nẵng số 4110/QD-DCND cấp ngày 27/12 năm 2000. Với nội dung: thửa đất số 40, tờ bản đồ số 53; diện tích đất 76,20 m2; diện tích nhà 73,40 m2; hẻm 4m; đường Trường Chinh Đà Nẵng.
Với nguồn gốc đất và vị trí như đã trình bày ở trên, nay tôi muốn đổi thành giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà và đất chính thức thì phải thi hành nghĩa vụ tài chính.
Xin hỏi theo luật hiện này thì:
1. Có bao nhiêu khoản phải nộp tiền?
2. Số tiền phải nộp cho các khoản là bao nhiêu?

 Lãnh đạo Chi nhánh Văn phòng ĐK Đất đai Quận Thanh Khê trả lời:
Câu hỏi của Ông không nêu cụ thể thời điểm sử dụng đất, nguồn gốc đất đang sử dụng và giấy tờ liên quan trước khi được cấp GCN tạm thời nên chúng tôi hướng dẫn và trả lời Ông như sau:
Trường hợp của Ông cần phải sao lục hồ sơ gốc lưu giấy tờ liên quan về nhà, đất trước đó ông đã nộp để được cấp GCN tạm thời để biết cụ thể về thời điểm, nguồn gốc và giấy tờ về sử dụng đất để giải quyết theo quy định, xác định các khoản nghĩa vụ tài chính mà ông phải nộp.
Đề nghị Ông liên hệ trực tiếp bộ phận Tiếp nhận & Trả Kết quả một cửa thuộc UBND quận Thanh Khê để được hướng dẫn và giải quyết cụ thể.

Về nghĩa vụ tài chính, Cục Thuế có ý kiến như sau
Như ý kiến của Sở TN&MT thành phố đã có nêu: trường hợp của ông Trần Đình Kế hỏi không nêu cụ thể các thông tin về thời điểm sử dụng đất làm nhà ở (năm nào), nguồn gốc đất đang sử dụng (nhận chuyển nhượng của Tổ chức hay cá nhân, hoặc đất tự khai phá, tự chuyển đổi mục đích...) và các giấy tờ có liên quan trước khi được cấp GCN tạm thời, nên không có căn cứ, cơ sở để cơ quan thuế xem xét và giải đáp cụ thể. Tuy nhiên, căn cứ vào các thông tin sơ bộ mà Ông cung cấp thì có thể được hiểu: trường hợp của ông Kế trước đây vào năm 2000 nộp hồ sơ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, phải nộp tiền sử dụng đất theo quy định của Luật đất đai 1993 nhưng chủ hộ không nộp tiền vào NSNN theo thông báo của cơ quan thuế nên mới được Sở địa chính nhà đất (nay là Sở TN&MT thành phố Đà Nẵng) cấp Giấy chứng nhận tạm thời quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở theo Nghị định 60/CP của chính phủ.
Trường của Ông, nay làm thủ tục để cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất chính thức thì các khoản nghĩa vụ tài chính phải nộp có liên quan; như sau:
- Thứ nhất: Nộp tiền sử dụng đất khi cấp Giấy chứng nhận (công nhận) quyền sử dụng đất theo quy định tại Điều 6, Điều 7 Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ Quy định về thu tiền sử dụng đất (mức thu TSDĐ tuỳ theo từng trường hợp sử dụng đất cụ thể và thời điểm sử dụng đất làm nhà ở của Ông trước ngày 15/10/1993 hay từ ngày 15/10/1993 đến trước ngày 01/7/2004). Trường hợp sử dụng đất mà có nguồn gốc được giao không đúng thẩm quyền trước ngày 01/7/2004 thì được xử lý nộp TSDĐ theo quy định tại Điều 8 Nghị định 45/2014/NĐ-CP của Chính phủ.
- Thứ hai: Nộp Lệ phí trước bạ đất khi đăng ký cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất với mức thu bằng 0,5% tính trên giá đất UBND thành phố Đà Nẵng quy định tại thời điểm làm thủ tục cấp GCN.
Ngoài ra, nếu trường nguồn gốc đất của Ông sử dụng là do nhận chuyển nhượng của cá nhân khác (người khác) thì phải kê khai và nộp thuế thu nhập cá nhân đối với trường hợp chuyển nhượng bất động sản với mức thu bằng 2% theo quy định của Luật Thuế thu nhập cá nhân (mức thu cụ thể theo quy định tại Điều 17 Thông tư số 92/2015/TT-BTC ngày 15/6/2015 của Bộ Tài chính).   




Xem Trần Văn Lại hỏi:
Tôi đang sở hữu 1 lô đất DT 175m2 (rộng 7m), đất tọa lạc trong kiệt rộng 3m (kiệt 183, Tô Hiệu, Hòa Minh, Liên Chiểu TP Đà Nẵng).
Theo tôi được biết, điều kiện diện tích tối thiểu tách thửa tại vị trí trên là 70m2/thửa. Xin hỏi lô đất trên có thể làm thủ tục tách làm 2 thửa được không?

 Theo như Ông hỏi thì không nêu thửa đất đã được cấp GCN quyền sử dụng đất hay chưa, trong trường hợp đã được cấp GCN thì chúng tôi trả lời như sau:
Theo quy định tại khoản 1 Điều 5 Quyết định số 42/2014/QĐ-UBND ngày 26/11/2014 của UBND thành phố Đà Nẵng Quy định quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn thành phố thì trường hợp tách thửa chuyển nhượng tại địa bàn quận Liên Chiểu phải đảm bảo diện tích đất ở tối thiểu 70,0m2 và chiều rộng cạnh thửa đất tối thiểu là 4,0m. Diện tích đất ở tối thiểu và cạnh chiều rộng khu đất tối thiểu của các thửa đất còn lại sau khi được tách thửa cũng phải đảm bảo điều kiện này.
Về yêu cầu: Thửa đất không thuộc các dự án quy hoạch đã có thông báo hoặc quyết định thu hồi đất, cơ sở hạ tầng tại các thửa đất tách ra phải đảm bảo đồng bộ, có lối đi riêng.
Vậy, Ông có thể đối chiếu quy định nêu trên cho trường hợp của mình.




Xem Huỳnh Thị Kiểu hỏi:
Năm 2005, Gia đình tôi có mua lại miếng đất có diện tích 150m2 ở Quận Ngũ Hành Sơn (tổ 25 – Hòa Quý), đất thuộc loại giấy tờ ba lá, mua lại tên của nguời khác không phải chính chủ đất. Nếu làm lại giấy tờ ra sổ thì có được ra tên của tôi không hay lại liên quan đến người mua trước vì hiện nay không liên lạc được với người bán. Trường hợp được làm sổ đỏ thì tôi phải thực hiện nghĩa vụ tài chính với nhà nước như thế nào.

 Thông tin mà Ông/Bà cung cấp chưa nêu cụ thể thửa đất nhận chuyển nhượng của Ông/Bà trước đó là loại đất gì, hiện nay có nhà ở hay chưa, nhà xây dựng (nếu có) từ năm nào... Do vậy, không có căn cứ, cơ sở để giải đáp cụ thể. Tuy nhiên, với thông tin sơ bộ Ông/bà cung cấp thì có thể được hiểu: Ông/bà là người thứ 2 nhận chuyển nhượng diện tích đất 150m2 (nói trên) của một người khác bằng giấy tờ viết tay năm 2005 (không có cơ quan chức năng chứng thực). Người chuyển nhượng cho Ông/Bà có giấy tờ là hồ sơ 3 lá (giấy tờ chuyển nhượng đất được UBND xã/phường ký xác nhận). 
Như vậy, đất của Ông/bà sử dụng có nguồn gốc nhận chuyển nhượng thời điểm năm 2005 (sau ngày hiệu lực thi hành Luật Đất đai năm 2003), không có thông tin về nhà ở; do vậy, về nguyên tắc, trường hợp của Ông/Bà không được xét cấp (công nhận) quyền sử dụng đất ở, mà phải lập thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất và nộp tiền sử dụng đất theo quy định tại khoản 2 Điều 5 Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ Quy định về thu tiền sử dụng đất. 
Ngoài ra, Ông/bà còn phải nộp Lệ phí trước bạ đất khi đăng ký cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất với mức thu bằng 0,5% tính trên giá đất do UBND cấp tỉnh, thành phố quy định tại thời điểm cấp Giấy chứng nhận (theo quy định tại Điều 2 và Điều 3 Thông tư số 34/2013/TT-BTC ngày 28/3/2013 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 124/2011/TT-BTC ngày 31/8/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn về lệ phí trước bạ).    




Xem Trần Ngọc Quang hỏi:
Những qui định nào thì giấy CN QSDD được cho là cấp trái pháp luật?
Quyết định cấp giấy CN tạm thời là của Sở TNMT ra quyết định cấp, hồ sơ địa chính, đo đạc đất đai đều do Sở TNMT làm, người dân sử dụng giấy CN tạm thời đó ổn định, đến khi công dân nộp đầy đủ thuế thì lại được phân cấp và UBND quận đổi giấy CN tạm thời sang giấy CN chính thức, vậy nơi nào được quyền thu hồi giấy CN nếu được cho là giấy CN cấp sai qui định pháp luật, sở TNMT hay UBND quận.

 Theo quy định tại điểm d, khoản 2 Điều 106 Luật Đất đai năm 2013 thì GCN cấp không đúng quy định của pháp luật gồm: Giấy chứng nhận đã cấp không đúng thẩm quyền, không đúng đối tượng sử dụng đất, không đúng diện tích đất, không đủ điều kiện được cấp, không đúng mục đích sử dụng đất hoặc thời hạn sử dụng đất hoặc nguồn gốc sử dụng đất theo quy định của pháp luật đất đai.
Căn cứ quy định tại khoản 3 Điều 106 Luật Đất đai năm 2013 thì: Việc thu hồi Giấy chứng nhận đã cấp đối với trường hợp quy định tại điểm d khoản 2 Điều 106 Luật Đất đai năm 2013 do cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất quy định tại Điều 105 của Luật này quyết định sau khi đã có kết luận của cơ quan thanh tra cùng cấp, văn bản có hiệu lực của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về giải quyết tranh chấp đất đai.
Căn cứ quy định tại Điều 105 Luật Đất đai năm 2013, Điều 8 Quyết định số 42/2014/QĐ-UBND ngày 26/11/2014 của UBND thành phố Đà Nẵng thì: GCN đã cấp cho hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư trên địa bàn thành phố do Sở Tài nguyên và Môi trường Đà Nẵng là cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định tại khoản 3 Điều 106 Luật Đất đai năm 2013. 




Xem Nguyễn Duy Nam hỏi:
Tôi có mua 1 lô đất ở khu TĐC Hòa Minh theo dạng hợp đồng ủy quyền đến cuối năm nay là hết hạn trả nợ. Nay tôi muốn trả nợ đất thì bao gồm những thủ tục gì? Sau khi trả xong thì sổ đỏ có ra trực tiếp được tên tôi không? Nếu không thì thủ tục chuyển đổi sổ đỏ bao gồm những bước nào?

Trường hợp bạn hỏi là bạn mua đất tái định cư và đã được lập Hợp đồng ủy quyền, tức là bạn được thay mặt bên ủy quyền thực hiện theo nội dung ủy quyền, kể cả việc nộp tiền sử dụng đất, lập thủ tục cấp GCN cho bên ủy quyền (bên có đất tái định cư) nếu có trong nội dung ủy quyền. Sau khi hộ tái định cư được cấp GCN quyền sử dụng đất thì hai bên sẽ chính thức lập Hợp đồng chuyển nhượng lô đất tại Công chứng theo quy định của pháp luật.
Để được hướng dẫn giải quyết cụ thể, đề nghị bạn liên hệ Trung tâm Phát triển quỹ đất TPĐN (số 57 Quang Trung, TPĐN).




Xem Nguyễn Công Cường hỏi:
Tôi tên là  thường trú tại phường Hòa Thọ Đông quận Cẩm Lệ: Vào năm 1996, tôi được UBND huyện Hòa Vang cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại thửa đất số 76 tờ bản đồ số 12, có diện tích 520.0m2 đất ở và vườn, địa chỉ thửa đất thuộc phường Hòa Thọ Đông, quận Cẩm Lệ. Hiện nay, tôi được biết diện tích đất của mình tăng nhiều hơn so với giấy chứng nhận khoảng 25m2. Đề nghị chương trình cho biết tôi phải làm các thủ tục gì đề được đăng ký thêm phần diện tích đất thừa này vào Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, liên hệ cơ quan nào để lập thủ tục

 Theo quy định tại khoản 5 Điều 98 của Luật Đất đai năm 2013

Trường hợp có sự chênh lệch diện tích giữa số liệu đo đạc thực tế với số liệu ghi trên giấy tờ quy định tại Điều 100 của Luật này hoặc Giấy chứng nhận đã cấp mà ranh giới thửa đất đang sử dụng không thay đổi so với ranh giới thửa đất tại thời điểm có giấy tờ về quyền sử dụng đất, không có tranh chấp với những người sử dụng đất liền kề thì khi cấp hoặc cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất diện tích đất được xác định theo số liệu đo đạc thực tế. Người sử dụng đất không phải nộp tiền sử dụng đất đối với phần diện tích chênh lệch nhiều hơn nếu có.

Trường hợp đo đạc lại mà ranh giới thửa đất có thay đổi so với ranh giới thửa đất tại thời điểm có giấy tờ về quyền sử dụng đất và diện tích đất đo đạc thực tế nhiều hơn diện tích ghi trên giấy tờ về quyền sử dụng đất thì phần diện tích chênh lệch nhiều hơn được xem xét cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định tại Điều 99 của Luật Đất đai 2013.

Đề nghị ông, bà đến tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại UBND quận Cẩm Lệ để được hướng dẫn và tiếp nhận hồ sơ cấp đổi GCN theo quy định.




Xem Nguyễn Văn Bình hỏi:
Cha mẹ tôi được UBND quận Sơn Trà cấp giấy chứng nhận QSDĐ năm 2008, nay cha mẹ tôi chết không để lại di chúc, nhà tôi có 5 anh em và các anh đều nhường quyền thừa kế cho tôi. Vậy thủ tục tôi phải làm và nộp hồ sơ tại đâu?

 Trường hợp của ông (bà) Căn cứ theo Điều 1, Quyết định 65/2012/QĐ-UBND ngày 28/12/2012 của UBND thành phố Đà Nẵng thì đề nghị ông (bà liên hệ một trong các tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng để lập thủ tục thừa kế theo qui định.
Sau khi thực hiện việc chứng nhận thừa kế xong tại cơ quan công chứng thì ông (bà) nộp toàn bộ hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc UBND quận Sơn Trà để được giải quyết đăng ký biến động, cấp đổi GCN, hồ sơ gồm: 
      + Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và Văn bản thỏa thuận phân chia di sản thừa kế (bản gốc)
      + Giấy tờ chứng minh mối quan hệ huyết thống với người để lại di sản thừa kế.




Xem Nguyễn Hồng Hoa hỏi:
 Bà hỏi: Tôi có nhà, đất tại phường Hòa Cường Bắc, vào năm 2011 tôi được vận động để đăng ký cấp giấy chứng nhận QSDĐ đã được UBND quận Hải Châu cấp giấy chứng nhận QSDĐ, QSHN ở và tài sản khác gắn liền với đất với tổng diện tích đất là 200.00 m2 (trong đó: Đất ở 150.00 m2; Đất trồng cây lâu năm 50.00 m2)  Nguồn gốc đất: Sử dụng trước ngày 15/10/1993, không có giấy tờ chỉ có biên lai nộp thuế nhà đất năm 1990. Nay tôi đề nghị chuyển mục đích sử dụng đất 50.00 m2 đất trồng cây lâu năm sang đất ở thì bị thu 50% chênh lệch (đất ở và đất TCLN) tiền sử dụng đất; Trong khi đó ở cạnh nhà tôi (chị ruột) có nhà đất tương tự như tôi, nay mới lập thủ tục để cấp  giấy chứng nhận QSDĐ, QSHN ở và tài sản khác gắn liền với đất thì được công nhận toàn bộ 200.00 m2 là đất ở và không bị thu tiền sử dụng đất. Tôi hỏi như vậy có đúng không? Vì sao những người chấp hành tốt chủ trương của nhà nước lại bị thiệt thòi hơn những người không chấp hành.

 Theo quy định tại khoản 1 Điều 20 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ thì trường hợp của ông, bà nếu nguồn gốc đất không phải là được giao không đúng thẩm quyền thì được giải quyết cấp GCN công nhận đất ở bằng hạn mức công nhận đất ở, không phải nộp tiền sử dụng đất theo quy định tại khoản 1 Điều 6 Nghị định số 45/2014/NĐ-CP về thu tiền sử dụng đất. Trường hợp của ông, bà đã được cấp Giấy chứng nhận vào năm 2011 xác định 150m2 đất ở và 50m2 đất trồng CLN mà theo quy định hiện hành thì được công nhận 200m2 và không phải nộp tiền sử dụng đất. 
Trường hợp của ông, bà và các trường hợp tương tự, Sở Tài nguyên và Môi trường đã có báo cáo vướng mắc trong việc thi hành Luật Đất đai về Bộ Tài nguyên và Môi trường để đưa vào quy định sửa đổi, bổ sung cho phù hợp.
(Chỗ này đề nghị nói thêm cho rõ thời điểm năm 2011 thực hiện Luật Đất đai cũ (Luật Đ/đai năm 2003). Tại điểm a, khoản 1 Điều 14 Thông tư số 84/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2004 của Bộ Tài chính quy định trường hợp SDĐ có nhà ở từ trước ngày 15/10/1993 mà không có giấy tờ theo quy định tại Điều 50 Luật Đất đai thì được công nhận và không thu tiền sử dụng đất đối với diện tích trong hạn mức giao đất ở (150m2 tại phường Hoà Cường Bắc). Nay cũng trường hợp như thế này thì Nghị định 45/2014/NĐ-CP quy định không thu tiền SDĐ đối với diện tích trong hạn mức công nhận đất ở (mà hạn mức công nhận bằng 2 lần hạn mức giao đất ở) nên mới có tính trạng trên. Đây là vấn đề bất hợp lý về chính sách, cần được kiến nghị để khắc phục, sửa đổi.)    




Xem Trần Văn Anh hỏi:
Công dân  hỏi: theo tôi được biết hiện này có rất nhiều phần mềm hệ thống thông tin đất đai. Thành phố Đà Nẵng sử dụng phần mềm hệ thống thông tin đất đai ViLIS 2.0  trong việc xây dựng hệ thống thông tin đất đai ? Hệ thống thông tin đất đai là hệ thống có quy mô lớn và đòi hỏi sự an toàn rất cao, vậy Sở Tài nguyên và Môi trường đã và đang có những giải pháp gì để đảm bảo an toàn dữ liệu ?

 Hiện nay phần mềm hệ thống thông tin đất đai ViLIS 2.0 đang được áp dụng trong việc tiếp nhận, trả kết quả và  xử lý hồ sơ đăng ký đất đai tại Văn phòng Đăng ký đất đai và tại các chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai các quận, huyện và đang được vận hành theo mô hình cơ sở dữ liệu tập trung.
Vấn đề bảo mật, đảm bảo an toàn thông tin được chúng tôi đặt lên hàng đầu, toàn bộ hệ thống được vận hành trên hạ tầng mạng MAN của thành phố, đảm bảo an toàn thông tin. Bên cạnh đó, tại Trung tâm CNTT Tài nguyên và Môi trường đã được trang bị các hệ thống An toàn an ninh thông tin về tường lửa, phòng chống virus, xây dựng và triển khai các chính sách về an ninh, an toàn thông tin đối với người dùng, phòng chống mất mát dữ liệu. Và quan trọng hơn cả là yếu tố con người – nhân tố quyết định đối với mọi hệ thống bảo mật, an toàn thông tin. Chính vì vậy, Trung tâm chú trọng việc rèn luyện, bồi dưỡng đạo đức công vụ, đào tạo về chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ công chức, viên chức. 




Xem Nguyễn Huy Nam hỏi:
 Tôi có nhà đất tại 128 đường 2/9 phường Hòa Thuận Đông có diện tích đất 117.9 m2. Nguồn gốc: Do tư lệnh Quận khu V bán nhà xuống cấp theo Quyết định số 493/QĐ ngày 25/9/1989, trước bạ ngày 15/8/1993, sang tên tại phòng xây dựng thành phố ĐN ngày 15/8/1993 và được cấp Sổ chứng nhận QSHN ở số 2937/QĐ-UB ngày 20/10/1993 với diện tích xây dựng 92,72 m2. Được cấp giấy chứng nhận tạm thời ngày 16/2/2001 với diện tích đất 117,9 m2, diện tích xây dựng 116.4m2. Nay tôi lập thủ tục để cấp giấy chứng nhận QSDĐ, QSHN ở và tài sản khác gắn liền với đất thì tôi có phải nộp khoản tiền nào không. 

 Sổ chứng nhận quyền sở hữu nhà ở là một trong các loại giấy tờ quy định tại khoản 5 Điều 18 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ. Tuy nhiên quy định tại điều này thì giấy tờ đó phải được lập trước ngày 15/10/1993 (Ngày Luật Đất đai năm 1993 có hiệu lực thi hành). Sổ chứng nhận QSH nhà ở của Ông, bà được cấp ngày 20/10/1993 là không thộc trường hợp có giấy tờ theo quy định. Vì vậy, trường hợp của ông, bà nếu không có giấy tờ chứng minh đã nộp tiền để được sử dụng đất quy định tại Điều 8 Thông tư số 76/2014/TT-BTC ngày 16/6/2014 của Bộ Tài chính thì được giải quyết cấp GCN theo quy định tại khoản 2 Điều 23 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP và thực hiện thu tiền sử dụng đất bằng 40% theo quy định tại điểm c, khoản 1 Điều 8 Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ về thu tiền sử dụng đất.
Tuy nhiên, tương tự trường hợp của ông, bà; Sở Tài nguyên và Môi trường đã có báo cáo Bộ Tài nguyên và Môi trường đề nghị đưa vào quy định bổ sung giấy tờ theo quy định và không phải nộp tiền sử dụng đất trong hạn mức công nhận đất ở. 




Xem Trịnh Thị Thu Thủy hỏi:
Tôi có nhu cầu mua lô đất số 322a, tờ bản đồ số 19 tại Đông Sơn, Hòa Ninh, Hòa Vang. Cho tôi hỏi thửa đất trên có bị quy hoạch không.

 Trường hợp Ông ( Bà) có yêu cầu xác định tình trạng qui hoạch hay không thì đề nghị Ông ( Bà) cung cấp  giấy chứng nhận QSDĐ liên hệ Chi nhánh Văn phòng Đăng ký Đất  huyện Hòa Vang ( Gặp a Phạm Kim) để được kiểm tra giải quyết.





Xem Hoàng Thăng hỏi:
Vào năm 2007 tôi có trúng đấu giá lô đất có chiều ngang 20m và chiều dài là 20.0m, sau khi hoàn thành thủ tục giá đất. Tôi được UBND quận Cẩm Lệ cấp Giấy chứng  nhận quyền sử dụng đất. Lô đất của tôi được qui hoạch chia lô thuộc khu dân cư số 3 Nguyễn tri phương, phường Khuê Trung thành phố Đà Nẵng. Hiện nay vì lô đất lớn tôi không thể mua bán được, xin hỏi chương trình bây giờ tôi muốn tách thửa đất thành 4 lô đất có chiều ngang 5m x dài 20m. trình tự thủ tục phải làm như thế nào?

 Theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 18 Quyết định số 19/2006/QĐ-UBND ngày 10 tháng 3 năm 2006 của UBND TP Đà Nẵng “Ban hành quy định về quản lý quy hoạch trên địa bàn thành phố Đà Nẵng”
Theo quy định tại khoản 6 Điều 5 Quyết định số 42/2014/QĐ-UBND ngày 26 tháng 11 năm 2014 của UBND TP Đà Nẵng “Ban hành quy định về quản lý nhà nước về dất đai trên địa bàn thành phố Đà Nẵng”
Người sử dụng đất không được tách thửa, chia nhỏ các lô đất đã được phê duyệt quy hoạch tại các khu quy hoạch xây dựng chi tiết tỉ lệ 1/1.000 đến 1/200 trên địa bàn thành phố để chuyển quyền sử dụng đất.
Do đó trường hợp thửa đất của ông bà không được tách thửa, chia nhỏ lô đất vì đã được các cấp có thẩm quyền phê duyệt quy hoạch chi tiết tỉ lệ 1/1.000 đến 1/200. 




Xem Lê Thị Thường hỏi:
Hiện tại em và chồng đã kết hôn được hơn 1 năm. Mẹ đẻ em đang bên nước ngoài. Mẹ em chỉ có hai cô con gái. Hiện tại không thể về Việt Nam để mua đất được. Mẹ em tích cóp được ít tiền và muốn bọn em ở nhà mua cho mẹ em miếng đất. Em muốn mua đất đứng tên em để mai này nếu bọn em có vấn đề gì thì không xảy ra bất kỳ tranh chấp trên miếng đất đấy với chồng em và em muôn bán cũng không phải thông qua chồng thì em cần những thủ tục gì ạ? Xin được tư vấn giúp em ạ.

 Trường hợp bạn hỏi, muốn đứng tên riêng (không có chồng) trên giấy chứng nhận khi mua đất thì khi thực hiện thủ tục Hợp đồng chuyển nhượng tại cơ quan Công chứng, bạn phải có giấy tờ xác nhận hoặc chứng minh đó là tài sản riêng của ban (có thể là giấy xác nhận việc mua đất bằng tài sản riêng, có chồng ký và chứng thực tại xã, phường). Việc đăng ký sang tên, cấp giấy chứng nhận theo Hợp đồng chuyển nhượng đã được xác lập./.




Xem Nguyễn Hùng hỏi:
Trước đây thành phố Đà Nẵng thành lập Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất theo hai cấp, nay chuyển thành Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất một cấp. Thưa ông Nguyễn Điểu, ông có thể cho biết các ưu điểm và hạn chế của mô hình mới.

 Với thực trạng hoạt động của hệ thống Văn phòng đăng ký ở hai cấp theo Luật Đất đai năm 2003 có một số bất cập chưa khắc phục được như:
- Hệ thống hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai không được quản lý tập trung dẫn đến tình trạng hồ sơ địa chính không được lập, cập nhật, chỉnh lý đầy đủ, đồng bộ và không thống nhất giữa các cấp.
- Sự phối hợp hoạt động trong hệ thống Văn phòng đăng ký 2 cấp thiếu chặt chẽ và vai trò tổ chức, chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra của Văn phòng đăng ký cấp tỉnh đối với các Văn phòng đăng ký cấp huyện kém hiệu lực, hiệu quả (do Văn phòng đăng ký ở cấp huyện trực thuộc cơ quan tài nguyên và môi trường cấp huyện);
- Việc hoạt động theo hai cấp, theo đơn vị hành chính cấp huyện gây khó khăn cho tổ chức và cá nhân sử dụng đất khi thực hiện các giao dịch về đất đai, nhất là trong các trường hợp chuyển quyền giữa tổ chức và cá nhân; không điều tiết được công việc của các Văn phòng dẫn đến nơi quá tải công việc do có quá nhiều giao dịch, nơi nhàn rỗi do ít các giao dịch.
- Việc tách thửa đất, chuyển mục đích sử dụng đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giữa các quận, huyện thực hiện không thống nhất và chưa tuân thủ triệt để theo quy hoạch của thành phố.
- Ngoài ra, qua khảo sát tại các nước khu vực và trên thế giới như Malaysia, Úc, thì hoạt động đăng ký đất đai đều thực hiện ở một cấp và nhận thấy rất hiệu quả, khoa học. Chính vì vậy, đầu năm 2012, Bộ TN&MT đã đề xuất Chính phủ thí điểm kiện toàn lại hệ thống Văn phòng đăng ký thành một cấp và được Chính phủ có Quyết định số 447/QĐ-TTg ngày 17 tháng 4 năm 2012 cho thí điểm tại 04 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương: Hải Phòng, Hà Nam, Đà Nẵng và Đồng Nai;
Thành phố Đà Nẵng đã triển khai thí điểm từ ngày 01/8/2012 đến 30/6/2014. Qua đánh giá tổng kết thí điểm tại các địa phương, mô hình Văn phòng Đăng ký đất đai một cấp đã được luật hóa theo pháp luật đất đai năm 2013 (Điều 5 NĐ 43/2014/NĐ-CP), Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất một cấp thành phố được chuyển tiếp hoạt động theo pháp luật đất đai năm 2013 (có hiệu lực từ 01/7/2014). Đến nay có hơn 30 tỉnh, thành đã kiện toàn xong thành một cấp và theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ thì đến 31/12/2015 phải thực hiện hoàn thành trên toàn quốc.

Đánh giá mô hình Văn phòng Đăng ký đất đai một cấp:
 Ưu điểm:
- Về tổ chức bộ máy và biên chế: Bộ máy tổ chức thành một cấp rất thuận lợi trong hoạt động chuyên môn do được chỉ đạo xuyên suốt, thống nhất, đồng bộ, trình độ chuyên môn của viên chức, người lao động được ngày một nâng lên rõ rệt do công tác đào tạo, bồi dưỡng được quan tâm thường xuyên. Giúp chủ động trong việc điều động, phân bổ nhân sự trong hệ thống Văn phòng Đăng ký một cấp nhằm hỗ trợ, bổ sung qua lại giữa các Chi nhánh.
- Về chức năng, nhiệm vụ: Chức năng, nhiệm vụ của phòng chuyên môn, Chi nhánh được xác định rõ ràng, thực hiện nhiệm vụ chuyên môn theo Bộ thủ tục hành chính, Quy chế làm việc, Quy chế phối hợp, Quy chế tiếp nhận và giải quyết hồ sơ theo cơ chế một cửa. Công tác lưu trữ hồ sơ, quản lý hồ sơ địa chính được quan tâm đầu tư, hướng dẫn, củng cố.
- Thống nhất cao về mặt chuyên môn và đúng quy định của pháp luật trong việc tiếp nhận, giải quyết hồ sơ tại các Chi nhánh quận, huyện. Hồ sơ được kiểm tra chặt chẽ về tính pháp lý, cơ sở dữ liệu địa chính nên chất lượng Giấy chứng nhận được cấp đảm bảo đúng quy định; giải quyết kịp thời nhiều vấn đề vướng mắc về chuyên môn; quản lý tốt việc tách thửa đất, không để xảy ra tình trạng chia cắt manh mún, không đúng quy định gây khó khăn, phức tạp trong công tác quy hoạch, chỉnh trang đô thị của thành phố và hạn chế được nguyên nhân dẫn đến tranh chấp, khiếu nại trong cấp giấy chứng nhận. Việc cập nhật biến động, quản lý cơ sở dữ liệu địa chính được quan tâm, bước đầu đi vào nề nếp.
b) Tồn tại và nguyên nhân:
Cơ chế về tài chính hiện gặp rất nhiều khó khăn do kinh phí thành phố cấp cho đầu tư mua sắm trang thiết bị hầu như rất ít, phải lấy từ nguồn thu phí, lệ phí để lại nhưng do các khoản thu này không nhiều và thu không đủ bù đắp chi trả lương, chi phí hoạt động nên ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động của đơn vị (trước đây hai cấp thì do kinh phí quận, huyện đầu tư với quy mô nhỏ nên được quan tâm hơn).




Xem Nguyễn Huy Tuấn hỏi:
Hiện nay Sở Tài nguyên và Môi trường đã ứng dụng công nghệ thông tin vào việc Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất như thế nào thưa ông Nguyễn Điểu?

 Với thực trạng hoạt động của hệ thống Văn phòng đăng ký ở hai cấp theo Luật Đất đai năm 2003 có một số bất cập chưa khắc phục được như:
- Hệ thống hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai không được quản lý tập trung dẫn đến tình trạng hồ sơ địa chính không được lập, cập nhật, chỉnh lý đầy đủ, đồng bộ và không thống nhất giữa các cấp.
- Sự phối hợp hoạt động trong hệ thống Văn phòng đăng ký 2 cấp thiếu chặt chẽ và vai trò tổ chức, chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra của Văn phòng đăng ký cấp tỉnh đối với các Văn phòng đăng ký cấp huyện kém hiệu lực, hiệu quả (do Văn phòng đăng ký ở cấp huyện trực thuộc cơ quan tài nguyên và môi trường cấp huyện);
- Việc hoạt động theo hai cấp, theo đơn vị hành chính cấp huyện gây khó khăn cho tổ chức và cá nhân sử dụng đất khi thực hiện các giao dịch về đất đai, nhất là trong các trường hợp chuyển quyền giữa tổ chức và cá nhân; không điều tiết được công việc của các Văn phòng dẫn đến nơi quá tải công việc do có quá nhiều giao dịch, nơi nhàn rỗi do ít các giao dịch.
- Việc tách thửa đất, chuyển mục đích sử dụng đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giữa các quận, huyện thực hiện không thống nhất và chưa tuân thủ triệt để theo quy hoạch của thành phố.
- Ngoài ra, qua khảo sát tại các nước khu vực và trên thế giới như Malaysia, Úc, thì hoạt động đăng ký đất đai đều thực hiện ở một cấp và nhận thấy rất hiệu quả, khoa học. Chính vì vậy, đầu năm 2012, Bộ TN&MT đã đề xuất Chính phủ thí điểm kiện toàn lại hệ thống Văn phòng đăng ký thành một cấp và được Chính phủ có Quyết định số 447/QĐ-TTg ngày 17 tháng 4 năm 2012 cho thí điểm tại 04 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương: Hải Phòng, Hà Nam, Đà Nẵng và Đồng Nai;
Thành phố Đà Nẵng đã triển khai thí điểm từ ngày 01/8/2012 đến 30/6/2014. Qua đánh giá tổng kết thí điểm tại các địa phương, mô hình Văn phòng Đăng ký đất đai một cấp đã được luật hóa theo pháp luật đất đai năm 2013 (Điều 5 NĐ 43/2014/NĐ-CP), Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất một cấp thành phố được chuyển tiếp hoạt động theo pháp luật đất đai năm 2013 (có hiệu lực từ 01/7/2014). Đến nay có hơn 30 tỉnh, thành đã kiện toàn xong thành một cấp và theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ thì đến 31/12/2015 phải thực hiện hoàn thành trên toàn quốc.

Đánh giá mô hình Văn phòng Đăng ký đất đai một cấp:

 Ưu điểm:
- Về tổ chức bộ máy và biên chế: Bộ máy tổ chức thành một cấp rất thuận lợi trong hoạt động chuyên môn do được chỉ đạo xuyên suốt, thống nhất, đồng bộ, trình độ chuyên môn của viên chức, người lao động được ngày một nâng lên rõ rệt do công tác đào tạo, bồi dưỡng được quan tâm thường xuyên. Giúp chủ động trong việc điều động, phân bổ nhân sự trong hệ thống Văn phòng Đăng ký một cấp nhằm hỗ trợ, bổ sung qua lại giữa các Chi nhánh.
- Về chức năng, nhiệm vụ: Chức năng, nhiệm vụ của phòng chuyên môn, Chi nhánh được xác định rõ ràng, thực hiện nhiệm vụ chuyên môn theo Bộ thủ tục hành chính, Quy chế làm việc, Quy chế phối hợp, Quy chế tiếp nhận và giải quyết hồ sơ theo cơ chế một cửa. Công tác lưu trữ hồ sơ, quản lý hồ sơ địa chính được quan tâm đầu tư, hướng dẫn, củng cố.
- Thống nhất cao về mặt chuyên môn và đúng quy định của pháp luật trong việc tiếp nhận, giải quyết hồ sơ tại các Chi nhánh quận, huyện. Hồ sơ được kiểm tra chặt chẽ về tính pháp lý, cơ sở dữ liệu địa chính nên chất lượng Giấy chứng nhận được cấp đảm bảo đúng quy định; giải quyết kịp thời nhiều vấn đề vướng mắc về chuyên môn; quản lý tốt việc tách thửa đất, không để xảy ra tình trạng chia cắt manh mún, không đúng quy định gây khó khăn, phức tạp trong công tác quy hoạch, chỉnh trang đô thị của thành phố và hạn chế được nguyên nhân dẫn đến tranh chấp, khiếu nại trong cấp giấy chứng nhận. Việc cập nhật biến động, quản lý cơ sở dữ liệu địa chính được quan tâm, bước đầu đi vào nề nếp.
b) Tồn tại và nguyên nhân:
Cơ chế về tài chính hiện gặp rất nhiều khó khăn do kinh phí thành phố cấp cho đầu tư mua sắm trang thiết bị hầu như rất ít, phải lấy từ nguồn thu phí, lệ phí để lại nhưng do các khoản thu này không nhiều và thu không đủ bù đắp chi trả lương, chi phí hoạt động nên ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động của đơn vị (trước đây hai cấp thì do kinh phí quận, huyện đầu tư với quy mô nhỏ nên được quan tâm hơn).




Xem Nguyễn Huy Thái hỏi:
Tôi mới mua 1 lô đất diện tích 90m2, của Công ty Sunland, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đứng tên Giám đốc Công ty đã công chứng chuyển nhượng lại tên tôi. Xin hỏi, tôi muốn đổi giấy chứng nhận (sổ đỏ) quyền sử dụng đất đứng tên tôi thì thủ tục và các khoản phí như thế nào? Xin cảm ơn.

 Trường hợp của bạn, nếu đề nghị cấp đổi GCN quyền sử dụng đất đứng tên bạn ở trang 1 GCN thì bạn nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND quận, huyện nơi có đất.
    
1. Nếu chưa đăng ký biến động nhận chuyển nhượng QSD đất
Thành phần hồ sơ
- Hợp đồng chuyển nhượng đã công chứng.
- Bản gốc Giấy chứng nhận đã cấp;
- Các Tờ khai thuế trước bạ, thu nhập cá nhân (cán bộ tiếp nhận hướng dẫn kê khai)
Số lượng hồ sơ: 01 bộ
Thời hạn giải quyết: Không quá 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.
Lệ phí: 28.000 đồng

2. Nếu đã đăng ký biến động nhận chuyển nhượng tại trang 3, 4 của GCN thì về thủ tục và các khoản phí, lệ phí:
Thành phần hồ sơ
1. Đơn đề nghị cấp đổi Giấy chứng nhận theo Mẫu số 10/ĐK;
2. Bản gốc Giấy chứng nhận đã cấp;
Số lượng hồ sơ: 01 bộ
Thời hạn giải quyết: Không quá 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.
Phí, lệ phí: Lệ phí: 28.000 đồng, Phí: Thửa đất dưới 100 m2 là 150.000 đồng.




Xem Chị Vân hỏi:
 Tôi mua một chung cư ở Vicoland, nhưng 3 năm chưa được cấp GCN QSĐ, tôi muốn hỏi lý do vì sao ?

 Theo quy định tại Điều 72 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ và Quyết định 42/2014/QĐ-UBND ngày 26/11/2014 của UBND thành phố Đà Nẵng, trình tự cấp Giấy chứng nhận cho người mua căn hộ trong dự án phát triển nhà ở như sau:

1. Sau khi hoàn thành công trình, chủ đầu tư dự án phát triển nhà ở có trách nhiệm gửi Sở Tài nguyên và Môi trường các giấy tờ theo quy định tại khoản 1 Điều 72 của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP.

2. Trong thời gian không quá 30 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ, Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm kiểm tra hiện trạng sử dụng đất, nhà ở và công trình đã xây dựng và điều kiện chuyển nhượng QSD đất, bán nhà ở của chủ đầu tư dự án.

Sau khi hoàn thành kiểm tra, Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm gửi thông báo cho chủ đầu tư dự án về kết quả kiểm tra; gửi thông báo kèm theo sơ đồ nhà đất đã kiểm tra cho Văn phòng đăng ký đất đai để làm thủ tục đăng ký nhà, đất cho bên mua đối với các trường hợp đủ điều kiện theo quy định của pháp luật.

3. Chủ đầu tư dự án nhà ở có trách nhiệm nộp 01 bộ hồ sơ đăng ký, cấp Giấy chứng nhận thay cho người nhận chuyển nhượng QSD đất, mua nhà ở, công trình xây dựng hoặc cung cấp hồ sơ cho bên mua để tự đi đăng ký.

4. Văn phòng đăng ký đất đai có trách nhiệm thực hiện các công việc sau:

a) Kiểm tra các giấy tờ pháp lý trong hồ sơ; xác nhận đủ điều kiện hay không đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận vào đơn đăng ký;

b) Gửi số liệu địa chính đến cơ quan thuế để xác định nghĩa vụ tài chính (nếu có);

c) Cập nhật thông tin vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai;

d) Chuẩn bị hồ sơ để trình Sở Tài nguyên và Môi trường cấp Giấy chứng nhận;

d) Yêu cầu chủ đầu tư dự án nộp Giấy chứng nhận QSD đất, QSH nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đã được cấp để chỉnh lý vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai;

e) Trao Giấy chứng nhận cho người được cấp.

5. Sở Tài nguyên và Môi trường kiểm tra hồ sơ và trình Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường ký cấp Giấy chứng nhận.

6. Thời gian thực hiện 20 ngày làm việc: Văn phòng đăng ký đất đai: 14 ngày làm việc; Cơ quan Thuế: 04 ngày làm việc; Sở Tài nguyên và Môi trường: 02 ngày làm việc.

7. Trường hợp chủ đầu tư dự án có vi phạm pháp luật về đất đai, pháp luật về xây dựng, pháp luật về nhà ở thì Sở Tài nguyên và Môi trường báo cáo UBND thành phố để xử lý theo quy định của pháp luật.”

          Như vậy việc cấp GCN quyền sở hữu căn hộ cho người mua được thực hiện ngay sau khi hoàn thành công trình và theo trình tự, thủ tục nêu trên. Trường hợp công trình đã hoàn thành, đưa vào sử dụng nhưng Chủ đầu tư có vi phạm Hợp đồng mua bán căn hộ thì người mua căn hộ có thể khởi kiện đến Tòa án nhân dân cấp có thẩm quyền để được xem xét giải quyết.




Xem Nguyễn Duy Anh hỏi:
Tôi thuộc đối tượng chính sách (thương binh ¾), năm 2009 được thành phố bố trí 1 lô đất tái định cư và cho nợ tiền sử dụng đất quy ra vàng 5 năm (đến tháng 10/2014 hết hạn được nợ). Nhưng vì điều kiện khó khăn nên đến hôm nay tôi mới trả nợ. Cho tôi hỏi: Tôi phải đóng tiền sử dụng đất như thế nào? Có bị phạt chậm nộp không (vì đã quá 5 năm rồi)? Có chính sách miễn giảm gì không? Xin cảm ơn.

 Hiện nay, chính sách thu nợ tiền sử dụng đất đối với trường hợp tái định cư, quy định cụ thể như sau:
    - Về thời hạn ghi nợ tiền sử dụng đất: Tại Khoản 8, Điều 2 Nghị định số 120/2010/NĐ-CP ngày 30/12/2010 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 198/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 của Chính phủ về thu tiền sử dụng đất (nay được thay thế tại Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ); có quy định:
    “Hộ gia đình, cá nhân được chuyển mục đích sử dụng đất, được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất phải nộp tiền sử dụng đất..., cá nhân được Nhà nước giao đất tái định cư mà chưa có khả năng tài chính để nộp tiền sử dụng đất có nguyện vọng ghi nợ thì được ghi "nợ tiền sử dụng đất" trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
    Đối với trường hợp đã được ghi nợ tiền sử dụng đất trước ngày 01/3/2011 mà chưa thanh toán nợ thì nay được áp dụng quy định về thanh toán nợ tại Nghị định này; trong thời hạn tối đa là 5 năm kể từ ngày 01/3/2011, người sử dụng đất được thanh toán nợ tiền sử dụng đất theo giá đất tại thời điểm cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; sau 5 năm mà chưa trả hết nợ tiền sử dụng đất thì người sử dụng đất phải nộp tiền sử dụng đất theo giá đất do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định tại thời điểm trả nợ.”
     - Về chính sách thu nợ tiền sử dụng đất tái định cư: Theo Quyết định số 5194/QĐ-UBND ngày 29/7/2013 của UBND thành phố Đà Nẵng Quy định chính sách thu nợ tiền sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân được giao quyền sử dụng đất để làm nhà ở trên địa bàn thành phố; Tại điểm b, khoản 1, Điều 1 có quy định:
    “b) Trường hợp còn nợ tiền sử dụng đất quy ra vàng 98% đã ký hợp đồng nợ từ ngày 01/7/2007 đến trước ngày 01/3/2011, tính theo các bước:
    - Xác định số nợ bằng tiền: quy đổi số lượng vàng đang nợ thành nợ bằng tiền theo số tiền nợ gốc.
    - Tính tổng số tiền còn nợ phải trả bằng cách lấy số tiền nợ đã tính toán (nợ gốc) cộng thêm tiền lãi tính theo mức lãi suất 1%/tháng. Thời gian tính lãi kể từ ngày ký hợp đồng nợ đến ngày 15/6/2013. Không thực hiện tính lãi suất kể từ ngày 16/6/2013.”  

    Căn cứ theo các nội dung quy định trên thì trường hợp của Ông/Bà được bố trí đất tái định cư và cho nợ tiền sử dụng đất 5 năm kể từ năm 2009. Theo Nghị định 120/2010/NĐ-CP (nêu trên) thì Ông/Bà sẽ được xác định lại thời hạn nợ tiền sử dụng đất 5 năm kể từ ngày 01/3/2011 (tức đến ngày 01/3/2016 mới hết hạn trả nợ). Trong khoảng thời gian này nếu Ông/Bà thanh toán nợ thì không phải bị tính tiền chậm nộp.

    Số tiền sử dụng đất nợ đã quy ra vàng sẽ được tính lại thành nợ bằng tiền (đúng bằng với số tiền nợ gốc trước khi quy vàng), và thực hiện tính lãi với mức lãi suất 1%/tháng (thời gian tính lãi kể từ ngày ký hợp đồng nợ tiền sử dụng đất (năm 2009) đến ngày 15/6/2013) để xác định tổng số nợ tiền sử dụng đất Ông/Bà phải trả đến thời điểm thanh toán.

- Về chính sách miễn giảm tiền sử dụng đất phải nộp: Trường hợp của Ông/Bà thuộc đối tượng chính sách người có công với Cách mạng (thương binh hạng ¾) được hưởng chính sách miễn giảm (hỗ trợ tiền sử dụng đất) đối với đối người có công theo quy định tại Quyết định số 61/2008/QĐ-UBND ngày 31/12/2008 của UBND TP Đà Nẵng. Ngoài ra, nếu Ông/Bà thanh toán nợ tiền sử dụng đất trước thời hạn thì còn được hưởng: giảm 2%/năm trả nợ trước hạn tính trên số tiền nợ gốc (theo quy định tại nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ) và được giảm 25% số tiền lãi phát sinh nếu nộp trước ngày 01/01/2016 (theo quy định tại Quyết định số 323/QĐ-UBND ngày 19/01/2015 của UBND thành phố Đà Nẵng.     




Xem Nguyễn Thị Phương Thi hỏi:
Tôi thắc mắc một vấn đề như sau: 
"Tôi muốn làm thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nhưng khi tham khảo thủ tục tại website của Sở TNMT thì thấy 2 thủ tục như sau: 
- Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người đã đăng ký quyền sử dụng đất lần đầu
- Đăng ký và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu.
Vậy 2 thủ tục như trên sẽ dùng trong những trường hợp như thế nào?

Theo quy định tại Điều 95 Luật Đất đai năm 2013 thì người đang sử dụng dụng đất bắt buộc phải kê khai đăng ký với Cơ quan Đăng ký đất đai tại quận, huyện nơi có đất. Trường hợp đăng ký đất đai mà đủ điều kiện cấp GCN theo quy định thì đồng thời với việc thực hiện thủ tục cấp GCN; trường hợp không đủ điều kiện cấp GCN thì chỉ thực hiện thủ tục đăng ký để ghi nhận tình trạng sử dụng đất, nguồn gốc, thời điểm sử dụng đất, giấy tờ liên quan đến việc sử dụng đất và người sử dụng đất được tạm thời tiếp tục sử dụng cho đến khi nhà nước có quyết định xử lý.

- Thủ tục Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người đã đăng ký quyền sử dụng đất lần đầu: Là việc giải quyết cấp GCN cho trường hợp đã đăng ký trước đó nhưng không đủ điều kiện hoặc không có nhu cầu cấp GCN tại thời điểm đăng ký.

- Thủ tục Đăng ký và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu: Đây là trường hợp kết hợp cả việc đăng ký và cấp GCN lần đầu cho trường hợp đủ điều kiện cấp GCN theo quy định của pháp luật.




Xem Trần Văn Lại hỏi:
Trường hợp thửa đất có kê khai đăng ký theo Chỉ thị 299/CT-TTg đất thổ cư với diện tích trên 1.000m2, nhưng khi cấp giấy chứng nhận chỉ công nhận 1.000m2 đất ở, còn lại là đất vườn là theo quy định nào?

 Căn cứ Điều 103 Luật Đất đai và Điều 24 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai thì:
Trường hợp thửa đất ở có vườn, ao được hình thành trước ngày 18/12/1980 và người đang sử dụng có một trong các loại giấy tờ về quyền sử dụng đất quy định tại các Khoản 1, 2 và 3 Điều 100 của Luật Đất đai và Điều 18 của Nghị định 43/2014/NĐ-CP mà trong giấy tờ đó chưa xác định rõ diện tích đất ở thì diện tích đất ở được công nhận không phải nộp tiền sử dụng đất bằng diện tích thực tế của thửa đất đối với trường hợp diện tích thửa đất nhỏ hơn 05 lần hạn mức giao đất ở, bằng 05 lần hạn mức giao đất ở đối với trường hợp diện tích thửa đất lớn hơn 05 lần hạn mức giao đất ở.
Về hồ sơ đăng ký theo Chỉ thị 299/CT-TTg tại thời điểm đó, nếu diện tích 1.500,0m2 thì trong Sổ đăng ký ruộng đất thể hiện cụ thể: 500,0m2 là đất ở (T) và 1.000,0m2 là loại đất thuộc nhóm đất nông nghiệp, Sổ mục kê và bản đồ thể hiện là 1.500m2 (T), tức ghi mục đích chính của thửa đất. Như vậy, đất thổ cư đăng ký theo Chỉ thị 299/CT-TTg không phải hoàn toàn là đất ở nếu thửa đất đó lớn hơn 500,0m2.
- Như vậy, người sử dụng đất ở trước ngày 18/12/1980, có tên trong Sổ Đăng ký ruộng đất được lập theo Chỉ thị 299/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ mà thửa đất đó chưa xác định rõ diện tích đất ở thì diện tích đất ở được công nhận không quá 05 lần hạn mức giao đất (theo quy định tại khoản 2 Điều 103 Luật Đất đai).
- Trường hợp sử dụng đất ở từ ngày 18/12/1980 đến trước ngày 01/7/2004 mà trong giấy tờ theo quy định có ghi rõ diện tích đất ở thì diện tích đất ở được xác định theo giấy tờ đó (theo quy định tại khoản 3 Điều 103 Luật Đất đai). Vì vậy, nếu có đăng ký trong Sổ đăng ký ruộng đất theo Chỉ thị 299/CT-TTg nhưng thời điểm sử dụng đất sau ngày 18/12/1980 thì được công nhận đất ở ghi trong giấy tờ là 500,0m2.




Xem Nguyễn Duy Minh hỏi:
 Tôi được thành phố đồng ý cho mua đất rẻo để hợp thửa có quy định giá đất cụ thể, nay tôi làm thủ tục nộp tiền sử dụng đất và thuế trước bạ để điều chỉnh giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Tôi muốn hỏi:
Việc tính thu tiền sử dụng đất và tính trước bạ đất có gì khác nhau, đặc biệt là việc áp dụng giá đất?

 Khi lập hồ sơ đăng ký để hợp thửa đất, bạn phải nộp tiền sử dụng đất và nộp lệ phí trước bạ đối với phần diện tích đất rẻo được giao. Đây là 2 khoản thu khác nhau; cụ thể như sau:
- Về tiền sử dụng đất: Nộp 100% tiền sử dụng đất theo giá đất UBND thành phố quyết định tại thời điểm có Quyết định giao đất (giao đất rẻo), theo quy định tại khoản 1, Điều 3 Thông tư số 76/2014/TT-BTC ngày 16/6/2014 của Bộ Tài chính Hướng dẫn một số điều của nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất
- Về lệ phí trước bạ (LPTB): Nộp LPTB đối với diện tích đất rẻo hợp thửa khi đăng ký cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (đăng ký hợp thửa đất). Mức thu LPTB bằng 0,5%, giá đất tính LPTB là giá đất do UBND cấp tỉnh ban hành tại Bảng giá đất theo quy định của pháp luật về đất đai tại thời điểm kê khai nộp LPTB (quy định tại khoản 2, Điều 114 Luật Đất đai và tại điểm a, khoản 1, Điều 3 Thông tư số 34/2013/TT-BTC ngày 28/3/2013 của Bộ Tài chính Hướng dẫn về LPTB.  
Như vậy, trong trường hợp của Bạn hỏi, giá đất áp dụng có khác nhau khi thực hiện các khoản nghĩa vụ tài chính khác nhau về đất đai (mặc dầu có cùng diện tích đất, cùng vị trí đất).




Xem Nguyễn Huy Trực hỏi:

Tôi có một ngôi nhà tại phường Vĩnh Trung có diện tích khoảng 60m2, nguồn gốc do nhận chuyển nhượng năm 1997, sau khi phải nộp 50% tiền sử dụng đất, thuế trước bạ, thuế thu nhập cá nhân tôi đã được cấp GCN năm 2014.
Nay tôi muốn được cấp GCN cho ngôi nhà cấp 4 có diện tích khoảng 50m2 tại phường Tam Thuận, có giấy tờ nhận chuyển nhượng đất năm 2000 có phường xác nhận, tự xây dựng năm 2000. Như vậy tôi cũng phải nộp 50% tiền sử dụng đất như ngôi nhà tại phường Vĩnh Trung?

 Qua nội dung câu hỏi của Ông, chúng tôi xin trả lời như sau:
Nhà đất của ông tại phường Tam Thuận có diện tích 50m2 do nhận chuyển nhượng và tự xây dựng từ năm 2000, nếu không có tranh chấp, phù hợp với quy hoạch thì được xem xét cấp GCN QSD đất, QSHN ở, được công nhận quyền sử dụng đất.
Về nghĩa vụ tài chính, đại diện Cục Thuế có ý kiến trả lời như sau:
Căn cứ điểm a, khoản 1, Điều 7 Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15/05/2014 của Chính phủ Quy định về thu tiền sử dụng đất; theo đó, quy định mức thu tiền sử dụng đất đối với trường hợp sử dụng đất từ ngày 15/10/1993 đến trước ngày 01/7/2004 mà không có giấy tờ theo quy định tại khoản 1 Điều 100 Luật Đất đai, cụ thể như sau:
“a) Trường hợp hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất có nhà ở thì phải nộp tiền sử dụng đất bằng 50% tiền sử dụng đất đối với diện tích đất trong hạn mức giao đất ở theo giá đất quy định tại Bảng giá đất; Đối với diện tích đất ở vượt hạn mức (nếu có) thì phải nộp bằng 100% tiền sử dụng đất theo giá đất quy định Điểm b, Điểm c Khoản 3 Điều 3 Nghị định này tại thời điểm có quyết định công nhận quyền sử dụng đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Về xác định hạn mức đất ở, tại khoản 1, Điều 7 Thông tư số 76/2015/TT-BTC ngày 16/6/2015 của Bộ Tài chính; có quy định: 
“1. Việc xác định diện tích đất trong hạn mức phải đảm bảo nguyên tắc mỗi hộ gia đình (bao gồm cả hộ gia đình hình thành do tách hộ theo quy định của pháp luật), cá nhân chỉ được xác định diện tích đất trong hạn mức giao đất ở hoặc hạn mức công nhận quyền sử dụng đất ở một lần và trong phạm vi một tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
Trường hợp hộ gia đình, cá nhân có nhiều thửa đất trong phạm vi một tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thì hộ gia đình, cá nhân đó được cộng dồn diện tích đất của các thửa đất để xác định diện tích đất trong hạn mức giao đất ở hoặc hạn mức công nhận quyền sử dụng đất ở nhưng tổng diện tích đất lựa chọn không vượt quá hạn mức giao đất ở hoặc hạn mức công nhận quyền sử dụng đất ở tại địa phương nơi lựa chọn đầu tiên.”  
 Trường hợp của ông Nguyễn Huy Trực sử dụng đất, thửa đất có nhà ở (khoảng 50m2) tại phường Tam Thuận, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng có nguồn gốc nhận chuyển nhượng của người khác và nhà tự xây dựng năm 2000 (UBND phường xác nhận), được cấp Giấy chứng nhận (công nhận) quyền sử dụng đất, phải nộp tiền sử dụng đất với mức thu bằng 50% TSDĐ đối với diện tích trong hạn mức giao đất ở theo giá đất quy định tại Bảng giá đất của UBND thành phố. Tuy nhiên, theo chính sách quy định về việc áp dụng hạn mức đất ở (được cộng dồn) cho mỗi hộ gia đình, cá nhân để tính thu tiền sử dụng đất (như đã nêu ở trên) thì trường hợp của Ông; do năm 2014, Ông đã được Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất, thửa đất tại phường Vĩnh Trung với diện tích 60m2 được xác định trong hạn mức đất ở để tính thu tiền sử dụng đất bằng 50%; Do vậy, Ông chỉ được cộng dồn thêm 40m2 đất tại phường Tam Thuận để tính đủ diện tích đất trong hạn mức giao đất ở và thu 50% tiền sử dụng đất (Vì hạn mức giao đất ở hiện tại của phường Vĩnh Trung là 100m2/hộ theo quy định tại Điều 3 Quyết định số 42/2014/QĐ-UBND ngày 26/11/2014 của UBND TP. Đà Nẵng). Phần diện tích đất còn lại tại phường Tam Thuận (ngoài diện tích 40m2 nói trên) Ông phải nộp 100% TSDĐ. 




Xem phạm nguyễn kiều trâm hỏi:
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ĐƠN XIN CỨU XÉT Kính gửi: - ÔNG CHỦ TỊCH UBND THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG - SỞ TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG TP. ĐÀ NẴNG Tôi tên: Phạm Thắng Sinh năm: 1951 Hiện trú tại: Tổ 31, P. Tân Chính, Q. Thanh Khê, TP Đà Nẵng Được thay mặt cho anh chị của tôi là: Phạm Văn Long Sinh năm: 1942, Thường trú tại: tổ 31 P. Tân Chính Phạm Thị Lý Sinh năm: 1947, Thường trú tại: tổ 31 P. Tân Chính Ba (03) anh em chúng tôi đang ở trên mảnh đất gồm 03 ngôi nhà và đất số K309/06A, K309/06B và K309/8 kiệt đường Lê Duẩn, tổ 31, P. Tân Chính, TP Đà Nẵng là do cha mẹ chúng tôi để lại cho 3 anh chị em chúng tôi từ năm 1984 đến nay và đã được cấp sổ hộ khẩu riêng cũng như biển số nhà và được cấp quyền sử dụng đất của 03 anh em, số sổ quyền sử dụng đất là BK 714055, cấp ngày 24/05/2012. Tổng diện tích là: 166,2m2. Kính thưa chủ tịch! Ba anh em chúng tôi đến nay ai cũng có con cháu nội, ngoại và con cái đã trưởng thành, khi cần thiết không thể đi vay vốn làm ăn vì giấy chứng nhận mang tên 3 anh em chúng tôi.Hơn thế nữa khi đã có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất rồi nhưng không biết ai sẽ là người giữ Giấy Chứng Nhận này. Gia đình chúng tôi vì việc này mà dẫn đến mâu thuẩn và luôn sống trong lo sợ vì không biết tương lai sẽ như thế nào nếu đưa sổ cho gia đình khác giữ sổ, mà gia đình tôi giữ sổ thì gia đình khác không chấp nhận. Chính vì vậy mà mâu thuẩn với nhau. Vậy chúng tôi kính xin Quý cấp xem xét và giúp đỡ cho chúng tôi được cấp GCNQSDĐ riêng theo diện tích của mỗi người như sau: - Đất ông Phạm Thắng: 44,7m2 - Đất bà Phạm Thị Lý: 32,5m2 - Đất ông Phạm Văn Long: 66,9m2 - Và sân chung: 22,1m2 Nay tôi làm đơn này kính xin Quý cấp xem xét cho trường hợp của 3 anh em chúng tôi, để có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất riêng và mỗi người được giữ 01 GCNQSDĐ với diện tích của mình để thuận tiện cho việc khi cần giải quyết những khó khăn trong cuộc sống và tránh việc mâu thuẩn trong gia đình dẫn đến những việc đáng tiếc có thể xảy ra. Trong khi chờ đợi sự chấp thuận của Ông Chủ Tịch UBND thành phố và Phòng Tài nguyên môi trường, gia đình chúng tôi xin chân thành cảm ơn sâu sắc. Đà Nẵng, ngày 11 tháng 08 năm 2015 Người làm đơn Phạm Thắng SĐT: 0987. 07.09.22 (Thắng) 0972.61.77.03 (Thanh)

 Sở Tài nguyên và Môi trường có tiếp nhận đơn của ông Phạm Thắng, Tổ 31, P. Tân Chính, Q. Thanh Khê, TP Đà Nẵng.
Theo nội dung đơn kiến nghị của ông Sở Tài nguyên và Môi trường sẽ giao Văn phòng Đăng ký đất đai thành phố chỉ đạo Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai tại quận Thanh Khê xem xét theo quy định tại khoản 4 Điều 5 Quyết định 42/2014/QĐ-UBND ngày 26/11/2014 của UBND thànhphố và giải quyết kiến nghị cho ông Thắng theo theo quy định.




Xem Công ty TNHH Xuân Tiến Đạt hỏi:
Công ty tôi có lô dất khoảng 400 m² hiện tại đang làm nhà xưởng để sản xuất có khoảng 15 công nhân nhưng lại nằm trong diện giải tỏa. Vậy khi giải tỏa thì nhà nước sẽ áp giá đền bù cho công ty tôi như thế nào? và có chính sách j hỗ trợ cho công ty nhanh chóng khôi phục sản xuất ?

 Trường hợp của bạn hỏi liên quan đến giải tỏa, thu hồi đất và đến bù thiệt hại về đất và tài sản gắn liền với đất. Chương trình đối thoại hôm nay với nội dung Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Liên quan đến việc giải tỏa, thu hồi đất và bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, đề nghị bạn liên hệ trực tiếp Trung tâm Phát triển quỹ đất để được trả lời cụ thể theo chính sách của thành phố.




Xem Nguyễn Xuân Phong hỏi:
Tôi có mua 1 lô đất vườn tại phường Vĩnh Trung, giấy tờ viết tay giữa hai bên ngày 20/5/2002 không có xác nhận của chính quyền địa phương. Nguồn gốc đất của chủ bán là tự khai phá đất công trước năm 1975 chỉ có biên lai nộp thuế thổ trạch ngoài ra không có giấy tờ khác và chủ bán cũng chưa được cấp GCN. Tôi đã xây dựng nhà để ở trên lô đất đó từ năm 2003 đồng thời tôi đã có Giấy đăng ký tạm trú tại đó từ năm 2003. Do hoàn cảnh kinh tế gia đình khó khăn nên tôi chưa nộp thuế nhà đất tại thời điểm đó. Nay tôi đề nghị được cấp GCN cho lô đất nói trên có được không?  Nếu được đất của tôi có phải nộp tiền sử dụng đất không? vì sao? Nếu phải nộp tiền sử dụng đất thì tôi không đủ khả năng, tôi có thể được cấp GCN  không?
 

 Căn cứ theo khoản 2 Điều 20  Nghị định 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ : “ Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất có nhà ở, công trình xây dựng khác trong thời gian từ ngày 15 tháng 10 năm 1993 đến trước ngày 01 tháng 7 năm 2004; nay được Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận là không có tranh chấp sử dụng đất; phù hợp với quy hoạch hoặc không phù hợp với quy hoạch nhưng đất đã sử dụng từ trước thời điểm phê duyệt quy hoạch hoặc sử dụng đất tại nơi chưa có quy hoạch; chưa có thông báo hoặc quyết định thu hồi đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với trường hợp phải thu hồi thì được công nhận quyền sử dụng”
Do đó, nhà đất của ông tại địa chỉ nêu trên nếu không có tranh chấp sử dụng đất; phù hợp với quy hoạch thì được xem xét cấp Giấy chứng nhận QSDĐ, QSHN ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định.
Về nghĩa vụ tài chính:Đề nghị đại diện Cục Thuế trả lời 
(Do chủ cũ (bên chuyển nhượng) không có các Giấy tờ quy định tại Điều 100 Luật Đất đai năm 2013 và Điều 18 Nghị định 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ nên ông phải nộp tiền sử dụng đất theo  quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 7 Nghị định 45/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ, cụ thể:
 Nộp 50% tiền sử dụng đất đối với diện tích đất trong hạn mức giao đất ở (phường Vĩnh Trung là100m2) theo giá đất quy định tại bảng giá đất; đối với diện tích đất ở vượt hạn mức (nếu có) thì phải nộp bằng 100% tiền sử dụng đất theo giá đất cụ thể quy định tại Quyết định 09/2015/QĐ-UBND của UBND TPĐN.
Nếu ông không đủ khả năng để nộp tiền sử đất và có Đơn đề nghị nợ tiền sử dụng đất thì được cấp GCN ghi nợ tiền sử dụng đất quy định Điều 16 Nghị định 45/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ. Thời gian ghi nợ tối đa là 5 năm.)




Xem Nguyễn Văn Thành hỏi:
 Tôi ở địa bàn quận Hải Châu, hiện nay tôi có thửa đất có diện tích 70.5 m2 đã xây dựng 02 ngôi nhà riêng biệt (03 tầng) nay muốn tách làm 02 thửa để cho 02 người con, nhưng do diện tích đất không đủ theo quy định của UBND thành phố Đà Nẵng. Vậy tôi phải làm thế nào và cấp nào có thẩm quyền cho phép tôi được tách thửa để cho con.

 Theo quy định tại khoản 4 Điều 5 Quyết định số 42/2014/QĐ-UBND ngày 26/11/2014 của UBND thành phố Đà Nẵng Quy định quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn thành phố thì trường hợp đặc biệt như ly hôn phân chia tài sản, thừa kế, cha mẹ hoặc người nuôi dưỡng tặng cho con, anh chị em ruột tặng cho nhau cho phép tách thửa đất ở tối thiểu 40,0m2 và chiều rộng cạnh thửa đất tối thiểu là 3,0m đối với khu vực quận Hải Châu, quận Thanh Khê. Diện tích đất ở tối thiểu và cạnh chiều rộng khu đất tối thiểu của các thửa đất còn lại sau khi được tách thửa cũng phải đảm bảo điều kiện này.

Về yêu cầu: Thửa đất không thuộc các dự án quy hoạch đã có thông báo hoặc quyết định thu hồi đất, cơ sở hạ tầng tại các thửa đất tách ra phải đảm bảo đồng bộ, có lối đi riêng.

Như vậy, trường hợp của Ông không phù hợp với quy định nêu trên, do diện tích tách thửa nhỏ hơn 40,0 m2.




Xem Lê Ngọc Thái hỏi:
Gia đình tôi được UBND thành phố cấp giấy chứng nhận QSHNỞ và QSDĐỞ năm 2002 với diện tích 1.115m2 tại phường Thọ Quang, trong đó đất ở 300m2, đất trồng cây hàng năm 815m2. Nguồn gốc giấy tờ của tôi là đất tự khai phá năm 1950, nhà tự xây dựng năm 1950, có biên lai thuế thổ trạch và có bảng kê khai nhà cửa trước năm 1980 có ghi diện tích 1.200m2. Như vậy gia đình tôi có được công nhận toàn bộ diện tích đất ở không?

 Theo nội dung câu hỏi của ông (bà) đề nghị xác định lại diện tích đất ở trong trường hợp có vườn, ao, kèm theo bản kê khai nhà cửa năm 1977 và nguồn gốc đất là tự khai phá 1950, nhà tự xây dựng năm 1950.
Như vậy, trường hợp của ông (bà) không có các loại giấy tờ theo quy định tại khoản 1, 2, 3 Điều 100 Luật Đất đai năm 2013 và Điều 18 Nghị định 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đất đai.
Thực hiện theo điểm a khoản 5 Điều 24 Nghị định 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đất đai thì trường hợp của ông (bà) sử dụng thửa đất có vườn, ao gắn liền với nhà ở đã được cấp giấy chứng nhận trước ngày 01/7/2014 thì diện tích đất ở được xác định là diện tích ghi trên giấy chứng nhận đã cấp.




Xem Nguyễn Hoàng Anh hỏi:
 Tôi tên là Nguyễn Hoàng Anh, thường trú tại phường Hòa An, quận Cẩm Lệ TP Đà Nẵng; Tôi được UBND quận Cẩm Lệ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất vào năm 2010, sau khi có giấy chứng tôi vay vốn ngân hàng đã đăng ký thế chấp, năm 2012 tôi đã trả nợ ngân hàng và được cơ quan đăng ký đất đai xóa nội dung thế chấp ngân hàng. Trong quá trình lưu giữ  hồ sơ tôi bị mất trang bổ sung của Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (trang này có ghi nội dung đăng ký thế chấp và xóa thế chấp). Xin đề nghị chương trình cho tôi biết phải liên hệ cơ quan nào để cấp lại trang bổ sung này, hồ sơ gồm có những gì, nội dung công việc gải quyết bao nhiêu ngày.

 Theo như nội dung câu hỏi, bạn không nêu cụ thể thửa đất trước đó là loại đất gì, đã xây dựng nhà ở hay chưa, có nằm trong quy hoạch và đã có thông báo hoặc quyết định thu hồi đất hay chưa, nên chúng tôi không thể trả lời cụ thể được. 
- Trường hợp của bạn nếu không đủ điều kiện cấp GCN thì được đăng ký đất đai để ghi nhận tình trạng sử dụng đất và được tạm thời sử dụng cho đến khi nhà nước có quyết định xử lý (thu hồi đất,…);
- Trường hợp sử dụng đất có vi phạm pháp luật đất đai thì việc cấp GCN được xem xét theo quy định tại Điều 22 Nghị định 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai. Người được cấp GCN thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định tại Nghị định 45/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ Quy định về thu tiền sử dụng đất.
Bạn có thể liên hệ trực tiếp Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai quận Ngũ Hành Sơn để được hướng dẫn, giải quyết cụ thể.




Xem Nguyễn Cảnh Hưng hỏi:
Tôi ở tại tổ 94, phường An Khê, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng, vào năm 1990, tôi được Xí nghiệp Thảm Len Xuất Khẩu Đà Nẵng hoá giá nhà tập thể của Xí nghiệp cho Công nhân viên chức với diện tích đất khoảng 80m2.
Nay, tôi có nhu cầu được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. Với nguồn gốc nhà đất như trên thì khi được cấp Giấy chứng nhận tôi có phải nộp tiền sử dụng đất?

 Nguồn gốc nhà, đất của ông được Xí nghiệp Thảm Len Xuất Khẩu Đà Nẵng hoá giá nhà tập thể của Xí nghiệp cho Công nhân viên chức thuộc trường hợp giao đất không đúng thẩm quyền.
Căn cứ theo khoản 2 và 4 Điều 23 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai thì trường hợp của ông, bà sử dụng đất trước ngày 15 tháng 10 năm 1993, nếu không có tranh chấp, phù hợp với quy hoạch thì được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất và phải thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật.
Việc thực hiện nghĩa vụ tài chính: Đề nghị đại diện Cục Thuế trả lời
Như đã nêu ở trên, trường hợp của Ông/Bà sử dụng đất có nguồn gốc hoá giá nhà ở tập thể của Xí nghiệp Thảm Len cho công nhân viên chức (năm 1990), thuộc trường hợp giao đất không đúng thẩm quyền. 
Căn cứ theo quy định tại điểm a và điểm c Khoản 1 Điều 8 Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính Phủ quy định về thu tiền sử dụng đất thì trường hợp của ông, bà sử dụng đất có nhà ở từ trước ngày 15 tháng 10 năm 1993 nếu có giấy tờ chứng minh về việc đã nộp tiền cho cơ quan, tổ chức để được sử dụng đất thì được cấp Giấy chứng nhận và không phải nộp tiền sử dụng đất. Trường hợp nếu không có giấy tờ chứng minh đã nộp tiền để được sử dụng đất thì phải nộp bằng 40% tiền sử dụng đất theo giá đất ở đối với diện tích đất được xác định trong hạn mức giao đất ở tại địa phương; Nộp 100% TSDĐ đối với phần diện tích đất vượt hạn mức giao đất ở (nếu có).   




Xem Nguyễn Hùng Việt hỏi:
 Các hộ dân ở tại khu chung cư cuối tuyến Bạch Đằng Đông, phản ánh:
Chúng tôi mua căn hộ chung cư cuối tuyến Bạch Đằng Đông do Công ty Cổ phần Đầu tư tài chính và bất động sản Vincoland làm chủ đầu tư. Thời gian ký hợp đồng mua và ở đến nay đã được 04 năm.
Theo hợp đồng mua bán giữa người dân và phía Vicoland, sau 3 tháng thanh toán đủ tiền, người dân sẽ được nhận nhà và sổ chứng nhận quyền sử dụng. Như đến nay, thời gian đã 04 năm chủ hộ vẫn chưa nhận được sổ chứng nhận quyền sử dụng căn hộ. Được biết, chủ trương xây dựng và bán căn hộ thu nhập thấp cho nhân dân được sự đồng ý và giám sát của thành phố. Vậy không biết khi nào Công ty Vincoland hoàn thành thủ tục cấp sổ chứng nhận quyền sử dụng căn hộ cho người dân.

 Theo quy định tại Điều 72 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ và Quyết định 42/2014/QĐ-UBND ngày 26/11/2014 của UBND thành phố Đà Nẵng:
1. Sau khi hoàn thành công trình, chủ đầu tư dự án phát triển nhà ở có trách nhiệm gửi Sở Tài nguyên và Môi trường các giấy tờ theo quy định tại khoản 1 Điều 72 của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP.
2. Trong thời gian không quá 30 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ, Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm kiểm tra hiện trạng sử dụng đất, nhà ở và công trình đã xây dựng và điều kiện chuyển nhượng QSD đất, bán nhà ở của chủ đầu tư dự án.
Sau khi hoàn thành kiểm tra, Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm gửi thông báo cho chủ đầu tư dự án về kết quả kiểm tra; gửi thông báo kèm theo sơ đồ nhà đất đã kiểm tra cho Văn phòng đăng ký đất đai để làm thủ tục đăng ký nhà, đất cho bên mua đối với các trường hợp đủ điều kiện theo quy định của pháp luật.
3. Chủ đầu tư dự án nhà ở có trách nhiệm nộp 01 bộ hồ sơ đăng ký, cấp Giấy chứng nhận thay cho người nhận chuyển nhượng QSD đất, mua nhà ở, công trình xây dựng hoặc cung cấp hồ sơ cho bên mua để tự đi đăng ký. 
4. Văn phòng đăng ký đất đai có trách nhiệm thực hiện các công việc sau:
a) Kiểm tra các giấy tờ pháp lý trong hồ sơ; xác nhận đủ điều kiện hay không đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận vào đơn đăng ký;
b) Gửi số liệu địa chính đến cơ quan thuế để xác định nghĩa vụ tài chính (nếu có);
c) Cập nhật thông tin vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai;
d) Chuẩn bị hồ sơ để trình Sở Tài nguyên và Môi trường cấp Giấy chứng nhận;
d) Yêu cầu chủ đầu tư dự án nộp Giấy chứng nhận QSD đất, QSH nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đã được cấp để chỉnh lý vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai;
e) Trao Giấy chứng nhận cho người được cấp.
5. Sở Tài nguyên và Môi trường kiểm tra hồ sơ và trình Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường ký cấp Giấy chứng nhận.
6. Thời gian thực hiện 20 ngày làm việc: Văn phòng đăng ký đất đai: 14 ngày làm việc; Cơ quan Thuế: 04 ngày làm việc; Sở Tài nguyên và Môi trường: 02 ngày làm việc.
7. Trường hợp chủ đầu tư dự án có vi phạm pháp luật về đất đai, pháp luật về xây dựng, pháp luật về nhà ở thì Sở Tài nguyên và Môi trường báo cáo UBND thành phố để xử lý theo quy định của pháp luật.”
Như vậy việc cấp GCN quyền sở hữu căn hộ cho người mua được thực hiện ngay sau khi hoàn thành công trình và theo trình tự, thủ tục nêu trên. Trường hợp công trình đã hoàn thành, đưa vào sử dụng nhưng Chủ đầu tư có vi phạm Hợp đồng mua bán căn hộ thì người mua căn hộ có thể khởi kiện đến Tòa án nhân dân cấp có thẩm quyền để được xem xét giải quyết.




Xem Bình Lê Văn hỏi:
Theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất  hiện tại tôi có 100m2 trong đó có 3,2m2 là đất trồng cây lâu năm có thời gian 30 năm, còn lại là đất ở có thời gian sử dụng lâu dài, nay tôi chuyển mục đích SD 3,2m2 sang đất ở để xây nhà. Xin quý cơ quan cho biết thủ tục phải làm gì? phí chuyển mục đích SD tính như thế nào? 

 Thủ tục Chuyển mục đích sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân đối với trường hợp phải được cơ quan có thẩm quyền cho phép: 
Trình tự, thời gian thực hiện: Gồm 07 bước theo Bộ TTHC với 15 ngày làm việc
Nơi nộp hồ sơ: Người sử dụng đất nộp đơn đề nghị chuyển mục đích sử dụng đất kèm theo Giấy chứng nhận đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại UBND quận, huyện đối với hộ gia đình, cá nhân.
Trong thời gian không quá 01 ngày làm việc, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả chuyển hồ sơ cho Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai.
 Thành phần hồ sơ bao gồm: 01 bộ
1. Đơn xin phép chuyển mục đích sử dụng đất.
2. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở (gọi chung là Giấy chứng nhận).
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính
- Quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất;
- Giấy chứng nhận đã được đăng ký biến động chuyển mục đích sử dụng đất;
- Chỉnh lý, cập nhật biến động vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai.
Tóm lại: Như vậy, trường hợp đề nghị chuyển mục đích 3,2m2 đất của bạn thì bạn nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại UBND quận, huyện nơi có đất. Việc thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định tại Điều 5 Nghị định số 45/2014/NĐ-CP về thu tiền sử dụng đất: 
Chi tiết về việc thu tiền sử dụng đất, đại diện Cục Thuế trả lời như sau:
Qua thông tin của Bạn cung cấp thì có thể được hiểu là phần diện tích 3,2m2 đất trồng cây lâu năm của Bạn là đất vượt hạn mức đất ở quy định của UBND thành phố Đà Nẵng sau khi bạn đã được UBND thành phố cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (với diện tích 100m2 đất ở). Trong trường hợp này, Bạn CMĐ đất khuôn viên (đất vườn, ao trong cùng thửa đất có nhà ở) sang làm đất ở; Việc thu tiền sử dụng đất được thực hiện theo điểm a, Khoản 2 Điều 5 Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ Quy định về thu tiền sử dụng đất; cụ thể như sau:
Thu TSDĐ bằng 50% chênh lệch giữa tiền sử dụng đất tính theo giá đất ở với tiền sử dụng đất tính theo giá đất nông nghiệp tại thời điểm có Quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.