HƯỚNG DẪN XEM VIDEOTH 1: Video trực tuyến hỗ trợ tốt khi xem bằng Internet Explorer 8 trở lên, Chrome và Firefox, khi xem video trực tuyến bằng Chrome nếu gặp sự cố báo phải cài đặt thêm plug-in thi tải file plug-in tại đây . Sau đó tiến hành cài đặt như sau :
 
TH 2: Nếu sử dụng trình duyệt firefox, tải plugin   tại đây , sau khi tải về ta tiến hành cài đặt :


 


Chú ý : Sau khi cài đặt xong phải khởi động lại trình duyệt để bắt đầu xem được video.