KÊNH ĐỐI THOẠI TRỰC TUYẾN


Nhằm tăng cường hơn nữa việc tiếp nhận, trao đổi thông tin, Cổng thông tin điện tử thành phố xây dựng và mở chuyên mục đối thoại trực tuyến tại địa chỉ www.doithoai.danang.gov.vn. Đối thoại trực tuyến sẽ mở thêm một kênh thông tin hữu ích giúp các cơ quan nhà nước đến gần hơn với nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp.

Quý vị quan tâm đến Đối thoại trực tuyến có thể tham gia và gửi câu hỏi trực tiếp bằng cách truy cập địa chỉ www.doithoai.danang.gov.vn, gửi thư điện tử về doithoai@danang.gov.vn hoặc trực tiếp gọi số 05113.881.888.


Trân trọng.

BAN BIÊN TẬP CỔNG TTĐT THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

TIN TỨC

Trong thời gian qua, Sở Y tế đã phối hợp với Bảo hiểm xã hội thành phố Đà Nẵng thực hiện tốt Kế hoạch triển khai bảo hiểm y tế toàn dân trên địa bàn thành phố Đà Nẵng và đã đạt nhiều kết quả như mục tiêu đề ra.

Đà Nẵng là một trong những địa phương đã cơ bản hoàn thành mục tiêu Bảo hiểm y tế toàn dân theo chỉ tiêu thực hiện được Thủ tướng chính phủ giao tại Quyết định số 1167/QĐ-TTg ngày 28/6/2016 của Thủ tướng Chính phủ. Mục tiêu tiếp theo của Đà Nẵng là tiếp tục mở rộng đối tượng tham gia đạt độ bao phủ 100% vào năm 2020.

Việc điều chỉnh tuổi nghỉ hưu cần lường trước những tác động của chính sách, để một quy định mới được ban hành phải mang lại những điều tốt hơn cho người dân, đồng thời bảo đảm lợi ích kinh tế và tài chính lâu dài cho quốc gia.

ĐỐI THOẠI ĐÃ DIỄN RA                                                                                                                       [Xem tất cả]

Diễn ra vào lúc: 14:00 - Ngày 20/12/2016
(Số câu hỏi tham gia/Số câu hỏi đã trả lời: 43/43)
Diễn ra vào lúc: 08:00 - Ngày 29/11/2016
(Số câu hỏi tham gia/Số câu hỏi đã trả lời: 40/40)
Diễn ra vào lúc: 08:00 - Ngày 28/10/2016
(Số câu hỏi tham gia/Số câu hỏi đã trả lời: 29/29)
Diễn ra vào lúc: 08:00 - Ngày 23/09/2016
(Số câu hỏi tham gia/Số câu hỏi đã trả lời: 53/53)
Diễn ra vào lúc: 08:00 - Ngày 29/06/2016
(Số câu hỏi tham gia/Số câu hỏi đã trả lời: 33/33)
Diễn ra vào lúc: 08:00 - Ngày 27/05/2016
(Số câu hỏi tham gia/Số câu hỏi đã trả lời: 36/36)

VIDEO KCNC ĐÀ NẴNG


LƯỢT TRUY CẬP

Trực tuyến:
8

  Liên kết